“ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

7UP ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 25-03-2557 06-01-2558 04-05-2560 13-03-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,671 11,240 65,188 35,628 36,697
%การถือ 2.16% 2.08% 2.82% 1.18% 1.21%
มูลค่า (พัน) 5,602 5,395 31,290 17,101 17,614

AAV ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 17-09-2558 15-03-2559 14-03-2560 28-05-2561 26-09-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 120,567 372,594 464,732 498,184 374,049 359,917 352,290 380,885
%การถือ 2.49% 7.68% 9.58% 10.27% 7.71% 7.42% 7.26% 7.85%
มูลค่า (พัน) 390,639 1,207,205 1,505,732 1,614,116 1,211,918 1,166,132 1,141,420 1,234,068

ABICO ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,302
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 9,532

ABM ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,360
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 2,856

ACAP ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 14-03-2557 16-02-2558 11-01-2559 23-03-2559 02-06-2559 27-04-2560 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 2,613 8,217 1,372 2,059 5,786 2,810
%การถือ 1.80% 2.09% 6.57% 1.10% 0.82% 1.90% 0.89%
มูลค่า (พัน) 5,223 6,061 19,063 3,182 4,776 13,424 6,519

ACC ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 05-11-2556 05-03-2558 04-04-2560 28-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 22,868 1,933 6,833 8,616
%การถือ 12.14% 1.03% 0.57% 0.64%
มูลค่า (พัน) 15,322 1,295 4,578 5,773

ADB ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 02-05-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,784 26,118
%การถือ 2.30% 4.35%
มูลค่า (พัน) 9,235 17,499

ADVANC ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 18-08-2557 31-03-2558 19-02-2559 05-04-2559 18-08-2559 10-08-2560 09-04-2561 16-08-2561 21-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 152,130 154,948 154,324 161,753 178,170 149,850 168,216 172,311 165,777
%การถือ 5.12% 5.21% 5.19% 5.44% 5.99% 5.04% 5.66% 5.80% 5.58%
มูลค่า (พัน) 33,164,443 33,778,664 33,642,601 35,262,201 38,841,127 32,667,384 36,670,986 37,563,838 36,139,374

AEC ราคาล่าสุด 218.00

วันที่ 29-05-2557 31-03-2558 29-05-2558 17-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,843 20,623 24,151 38,971 57,262 8,630 8,207
%การถือ 1.97% 1.86% 2.18% 3.18% 4.68% 0.70% 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,754 5,981 7,004 11,302 16,606 2,503 2,380

AEONTS ราคาล่าสุด 0.29

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561 19-10-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,201 21,924 18,642 17,131 17,817 19,769 14,631 14,041 13,893
%การถือ 8.48% 8.77% 7.46% 6.85% 7.13% 7.91% 5.85% 5.62% 5.56%
มูลค่า (พัน) 4,579,492 4,735,617 4,026,608 3,700,301 3,848,499 4,270,013 3,160,322 3,032,771 3,000,842

AH ราคาล่าสุด 216.00

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,403 4,296 8,860 10,534 14,359 48,811 50,306 45,120
%การถือ 1.11% 1.36% 1.33% 2.75% 3.27% 4.45% 15.13% 15.59% 13.99%
มูลค่า (พัน) 62,320 76,608 74,743 154,157 183,288 249,851 849,310 875,330 785,080

AHC ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,810 2,754
%การถือ 2.54% 1.84%
มูลค่า (พัน) 58,287 42,130

AI ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 04-09-2557 30-12-2558 13-05-2559 09-05-2560 11-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,238 112,660 112,660 111,663 111,663 111,663
%การถือ 1.45% 4.02% 4.02% 3.99% 3.99% 3.99%
มูลค่า (พัน) 8,903 138,571 138,571 137,345 137,345 137,345

AIRA ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 26-11-2557 11-03-2559 14-03-2560 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,384 63,145 64,541 56,215 55,685
%การถือ 1.06% 1.14% 1.14% 0.91% 0.88%
มูลค่า (พัน) 53,799 82,089 83,903 73,080 72,390

AIT ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 22-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 25-04-2559 30-08-2559 24-04-2560 23-04-2561 24-08-2561 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,306 21,264 14,799 14,661 13,648 10,734 9,762 7,355 6,513
%การถือ 4.03% 10.31% 7.17% 7.11% 6.62% 5.20% 4.73% 3.56% 3.16%
มูลค่า (พัน) 190,205 486,938 338,901 335,748 312,543 245,810 223,547 168,423 149,158

AJ ราคาล่าสุด 22.90

วันที่ 17-03-2557 16-03-2558 11-05-2559 31-05-2560 09-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,037 2,709 2,199 9,157 5,203 7,295
%การถือ 0.76% 0.68% 0.55% 2.29% 1.30% 1.83%
มูลค่า (พัน) 26,724 23,837 19,348 80,583 45,784 64,199

AJA ราคาล่าสุด 8.80

วันที่ 14-05-2557 13-03-2558 02-11-2558 30-03-2559 15-03-2560 28-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,212 90,100 75,179 256,422 234,083 96,610 92,143
%การถือ 0.70% 3.00% 2.09% 6.61% 5.52% 2.28% 2.17%
มูลค่า (พัน) 842 18,020 15,036 51,284 46,817 19,322 18,429

AKP ราคาล่าสุด 0.20

วันที่ 12-05-2559 09-05-2560 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,543 2,415 2,318
%การถือ 0.63% 0.60% 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,561 3,381 3,245

AKR ราคาล่าสุด 1.40

วันที่ 16-03-2558 11-05-2558 01-04-2559 13-05-2559 12-05-2560 15-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,290 22,568 14,248 14,577 10,606 9,001
%การถือ 2.25% 1.68% 1.06% 1.09% 0.79% 0.67%
มูลค่า (พัน) 23,626 17,603 11,113 11,370 8,272 7,020

ALT ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 09-05-2560 07-05-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,642 50,648 47,943
%การถือ 1.76% 5.02% 4.72%
มูลค่า (พัน) 47,280 135,736 128,487

AMA ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,417
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 26,137

AMANAH ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 15-03-2560 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,117 7,719
%การถือ 1.17% 0.81%
มูลค่า (พัน) 26,681 18,526

AMATA ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 87,019 135,013 107,262 91,861 94,691 81,405 75,546 68,552 74,651
%การถือ 8.16% 12.65% 10.05% 8.61% 8.87% 7.63% 7.08% 6.42% 7.00%
มูลค่า (พัน) 2,158,060 3,348,333 2,660,097 2,278,145 2,348,342 2,018,841 1,873,531 1,700,082 1,851,348

AMATAV ราคาล่าสุด 24.80

วันที่ 27-05-2559 09-05-2560 10-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,709 4,777 12,479 9,541
%การถือ 4.14% 0.51% 1.33% 1.02%
มูลค่า (พัน) 174,965 21,590 56,407 43,124

AMC ราคาล่าสุด 4.52

วันที่ 12-05-2557 10-04-2558 16-03-2559 11-05-2560 07-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,435 2,401 2,455 3,777 3,630 4,323
%การถือ 0.51% 0.50% 0.51% 0.79% 0.76% 0.90%
มูลค่า (พัน) 4,772 4,705 4,813 7,402 7,115 8,472

ANAN ราคาล่าสุด 1.96

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 135,048 130,098 98,833 73,888 106,464 139,864 131,618 164,570 133,342
%การถือ 4.05% 3.90% 2.97% 2.22% 3.19% 4.20% 3.95% 4.94% 4.00%
มูลค่า (พัน) 442,957 426,723 324,173 242,351 349,200 458,755 431,709 539,789 437,362

AOT ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 04-04-2557 19-12-2557 17-12-2558 14-12-2559 14-12-2560 14-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 73,878 68,513 73,128 49,549 611,352 641,028
%การถือ 5.17% 4.80% 5.12% 3.47% 4.28% 4.49%
มูลค่า (พัน) 5,282,259 4,898,650 5,228,660 3,542,718 43,711,655 45,833,533

AP ราคาล่าสุด 71.50

วันที่ 12-05-2557 16-03-2558 13-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 337,218 337,684 382,667 413,101 306,376 298,086 348,702
%การถือ 11.79% 10.73% 12.16% 13.13% 9.74% 9.48% 11.08%
มูลค่า (พัน) 2,512,276 2,515,748 2,850,873 3,077,599 2,282,502 2,220,744 2,597,830

APCO ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,740 2,069 20,469 18,738 20,235 19,168 19,896 3,800
%การถือ 1.74% 0.76% 0.75% 0.68% 0.73% 0.64% 0.66% 0.63%
มูลค่า (พัน) 16,304 7,118 70,413 64,460 69,610 65,938 68,442 13,071

APCS ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 03-11-2558 14-03-2559 24-03-2560 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,619 11,525 14,052 3,943
%การถือ 2.01% 1.75% 2.13% 0.60%
มูลค่า (พัน) 28,063 48,867 59,582 16,716

APURE ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 30-08-2559 14-03-2560 02-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,177 20,241 20,952 15,137 41,325 35,764 14,621
%การถือ 2.64% 3.12% 2.19% 1.58% 4.31% 3.73% 1.53%
มูลค่า (พัน) 16,490 19,432 20,114 14,532 39,672 34,334 14,036

AQ ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 187,711
%การถือ 1.48%
มูลค่า (พัน) 3,754

AQUA ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 64,436 42,112 60,262
%การถือ 1.40% 0.92% 1.31%
มูลค่า (พัน) 36,728 24,004 34,349

ARIP ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 11-03-2557 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,439 3,059
%การถือ 0.52% 0.66%
มูลค่า (พัน) 1,049 1,315

ARROW ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 21-08-2557 13-03-2558 07-03-2559 09-05-2559 26-08-2559 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,997 2,652 6,823 6,305 6,261 3,287
%การถือ 2.00% 1.33% 2.72% 2.51% 2.48% 1.30%
มูลค่า (พัน) 33,772 22,413 57,652 53,277 52,902 27,771

AS ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,521
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 2,817

ASAP ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 15-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,075 41,330
%การถือ 6.22% 5.69%
มูลค่า (พัน) 115,010 115,724

ASEFA ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 05-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,151 5,187 4,889
%การถือ 2.03% 0.94% 0.89%
มูลค่า (พัน) 53,079 24,689 23,272

ASIA ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 28-08-2558 03-05-2559 05-05-2560 30-04-2561 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 218 244 275 307 3,470
%การถือ 0.68% 0.76% 0.86% 0.96% 1.08%
มูลค่า (พัน) 1,451 1,620 1,827 2,042 23,074

ASIAN ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 17-03-2557 18-03-2558 26-05-2558 10-05-2559 28-04-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,740 6,122 6,168 9,003 10,089 6,297 10,615
%การถือ 1.86% 1.69% 1.70% 2.49% 2.79% 1.16% 1.96%
มูลค่า (พัน) 40,105 36,427 36,698 53,566 60,031 37,468 63,162

ASIMAR ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 20-03-2557 18-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,686 2,465 5,515
%การถือ 1.04% 0.95% 2.14%
มูลค่า (พัน) 4,110 3,771 8,438

ASK ราคาล่าสุด 1.53

วันที่ 01-04-2557 12-03-2558 10-03-2559 13-03-2560 23-02-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,300 14,123 10,509 10,344 10,563 8,502
%การถือ 3.86% 4.01% 2.99% 2.94% 3.00% 2.42%
มูลค่า (พัน) 331,175 351,655 261,676 257,556 263,009 211,690

ASP ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 25-08-2559 09-03-2560 14-03-2561 28-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 115,308 197,779 125,683 96,331 88,500 67,266 53,673 57,308
%การถือ 5.48% 9.39% 5.97% 4.57% 4.20% 3.19% 2.55% 2.72%
มูลค่า (พัน) 290,577 498,402 316,722 242,754 223,020 169,509 135,255 144,417

ATP30 ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,027 3,387 3,525
%การถือ 1.62% 0.65% 0.64%
มูลค่า (พัน) 11,318 4,775 4,970

AU ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 08-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,883 21,471
%การถือ 1.82% 2.63%
มูลค่า (พัน) 212,824 307,037

AUCT ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 25-08-2559 15-03-2560 16-03-2561 24-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,129 10,475 5,943 7,387 7,812
%การถือ 0.57% 1.90% 1.08% 1.34% 1.42%
มูลค่า (พัน) 23,780 79,612 45,170 56,144 59,370

AYUD ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,308 1,369
%การถือ 0.52% 0.55%
มูลค่า (พัน) 52,958 55,440

B ราคาล่าสุด 40.50

วันที่ 10-04-2557 04-12-2558 15-03-2559 21-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 14,373 35,379 40,450 87,490
%การถือ 2.18% 0.50% 0.58% 1.25%
มูลค่า (พัน) 4,887 12,029 13,753 29,747

BA ราคาล่าสุด 0.34

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 09-09-2559 10-03-2560 09-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,739 17,673 33,592 31,137 61,569 69,214
%การถือ 1.99% 0.84% 1.60% 1.48% 2.93% 3.30%
มูลค่า (พัน) 379,821 160,824 305,690 283,348 560,278 629,844

BAFS ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 25-08-2557 09-03-2558 04-03-2559 10-05-2559 22-08-2560 07-05-2561 22-08-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,276 2,985 3,394 4,351 4,567 4,670 4,001 3,636
%การถือ 0.64% 0.59% 0.53% 0.68% 0.72% 0.73% 0.63% 0.57%
มูลค่า (พัน) 111,384 101,490 115,381 147,932 155,263 158,777 136,048 123,618

BANPU ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 12-09-2557 06-03-2558 11-09-2558 28-04-2559 13-09-2559 17-04-2560 11-04-2561 13-09-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 224,573 182,145 169,461 209,909 416,903 408,674 460,732 417,447 475,891
%การถือ 8.70% 7.05% 6.56% 8.13% 8.57% 8.08% 8.93% 8.09% 9.22%
มูลค่า (พัน) 2,694,881 2,185,743 2,033,529 2,518,913 5,002,831 4,904,091 5,528,782 5,009,370 5,710,692

BAT-3K ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 390 213 374 304
%การถือ 1.95% 1.07% 1.87% 1.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

BAY ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 30,835
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,086,918

BBL ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 25-04-2560 24-04-2561 13-09-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 652,968 610,320 622,992 635,579 637,679 644,898 647,477 624,910 631,372
%การถือ 34.21% 31.97% 32.64% 33.30% 33.41% 33.78% 33.92% 32.74% 33.08%
มูลค่า (พัน) 112,963,423 105,585,381 107,777,589 109,955,190 110,318,490 111,567,288 112,013,450 108,109,500 109,227,364

BCH ราคาล่าสุด 173.00

วันที่ 29-08-2557 19-03-2558 28-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 144,148 141,245 130,412 164,009 151,130 115,262 147,628 132,807 162,461
%การถือ 5.78% 5.66% 5.23% 6.58% 6.06% 4.62% 5.92% 5.33% 6.51%
มูลค่า (พัน) 2,263,118 2,217,550 2,047,476 2,574,935 2,372,738 1,809,610 2,317,766 2,085,063 2,550,641

BCP ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 09-09-2557 09-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 64,873 63,073 87,041 87,506 102,946 135,335 120,439 103,447
%การถือ 4.71% 4.58% 6.32% 6.36% 7.48% 9.83% 8.75% 7.51%
มูลค่า (พัน) 1,719,135 1,671,421 2,306,588 2,318,915 2,728,057 3,586,388 3,191,645 2,741,336

BCPG ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 02-11-2559 15-06-2560 06-06-2561 04-09-2561 05-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,018 23,198 16,025 18,718 23,138
%การถือ 0.60% 1.16% 0.80% 0.94% 1.16%
มูลค่า (พัน) 222,331 429,157 296,468 346,290 428,046

BCT ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 06-06-2557 10-07-2558 14-06-2559 13-06-2560 11-06-2561 10-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,363 4,759 5,481 7,226 9,953 5,399
%การถือ 1.45% 1.59% 1.83% 2.41% 3.32% 1.80%
มูลค่า (พัน) 185,435 202,239 232,924 307,094 423,005 229,450

BDMS ราคาล่าสุด 42.50

วันที่ 04-07-2557 27-03-2558 01-04-2559 16-09-2559 16-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 380,293 389,681 602,625 657,069 595,203 813,695 898,201 1,049,793
%การถือ 2.45% 2.52% 3.89% 4.24% 3.84% 5.25% 5.73% 6.70%
มูลค่า (พัน) 8,784,765 9,001,641 13,920,645 15,178,286 13,749,198 18,796,355 20,748,451 24,250,221

BEAUTY ราคาล่าสุด 23.10

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,823 13,350 139,005 214,778 228,825 139,389 405,709 211,670 187,520
%การถือ 3.61% 4.45% 4.63% 7.16% 7.63% 4.64% 13.50% 7.04% 6.24%
มูลค่า (พัน) 32,685 40,316 419,794 648,629 691,050 420,954 1,225,241 639,243 566,309

BEC ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 22-08-2557 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559 11-05-2560 28-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 125,089 106,161 96,026 114,414 79,819 63,250 62,388
%การถือ 6.25% 5.31% 4.80% 5.72% 3.99% 3.16% 3.12%
มูลค่า (พัน) 1,113,292 944,833 854,635 1,018,281 710,389 562,926 555,257

BECL ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 11-09-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 78,666 67,167
%การถือ 10.22% 8.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

BEM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 572,648 628,299 790,752 764,068 939,839 936,724 1,055,747
%การถือ 3.75% 4.11% 5.17% 5.00% 6.15% 6.13% 6.91%
มูลค่า (พัน) 6,413,652 7,036,946 8,856,422 8,557,561 10,526,198 10,491,312 11,824,370

BFIT ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559 05-05-2560 04-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,047 4,788 6,720 1,916 5,919 5,576
%การถือ 2.02% 2.39% 3.36% 0.96% 2.82% 2.53%
มูลค่า (พัน) 68,388 80,914 113,575 32,385 100,025 94,226

BGRIM ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 24-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,693 23,722
%การถือ 0.56% 0.91%
มูลค่า (พัน) 521,592 842,134

BGT ราคาล่าสุด 35.50

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,660 2,921
%การถือ 0.73% 0.80%
มูลค่า (พัน) 2,686 2,950

BH ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 16-11-2558 15-03-2559 18-08-2559 16-03-2560 08-03-2561 23-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,830 34,472 40,513 42,935 45,057 48,225 63,655 62,307 61,373
%การถือ 3.96% 4.73% 5.56% 5.89% 6.18% 6.62% 8.73% 8.55% 8.42%
มูลค่า (พัน) 4,079,486 4,877,850 5,732,573 6,075,336 6,375,591 6,823,815 9,007,248 8,816,500 8,684,343

BIG ราคาล่าสุด 141.50

วันที่ 09-03-2559 09-05-2559 21-04-2560 20-04-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,696 59,463 29,564 51,488 44,704
%การถือ 1.04% 1.69% 0.84% 1.46% 1.27%
มูลค่า (พัน) 32,660 52,922 26,312 45,825 39,786

BIGC ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 22-04-2557 02-03-2558 22-04-2558 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 62,499 61,446 59,547 34,414
%การถือ 7.58% 7.45% 7.22% 4.17%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

BIZ ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-04-2560 26-04-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,416 5,522 5,907
%การถือ 1.85% 1.38% 1.48%
มูลค่า (พัน) 19,132 14,247 15,241

BJC ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 03-09-2557 27-03-2558 09-03-2559 10-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 07-05-2561 29-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,398 8,314 9,864 12,080 51,931 110,119 133,961 128,012 151,681
%การถือ 0.53% 0.52% 0.62% 0.76% 1.30% 2.76% 3.35% 3.20% 3.79%
มูลค่า (พัน) 447,203 442,695 525,274 643,241 2,765,308 5,863,847 7,133,406 6,816,613 8,077,039

BJCHI ราคาล่าสุด 53.25

วันที่ 20-03-2558 14-05-2558 09-05-2559 16-03-2560 16-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,084 10,496 51,227 31,439 14,966 14,403
%การถือ 0.65% 0.82% 3.20% 1.96% 0.94% 0.90%
มูลค่า (พัน) 5,168 26,029 127,043 77,968 37,115 35,718

BKD ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,724 9,991 34,576
%การถือ 0.58% 1.01% 3.51%
มูลค่า (พัน) 15,912 27,775 96,121

BLA ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 25-08-2557 31-03-2558 28-08-2558 31-03-2559 30-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,209 23,493 28,384 26,185 29,975 32,682 39,015 40,934 46,144
%การถือ 3.98% 1.38% 1.67% 1.54% 1.76% 1.91% 2.28% 2.40% 2.70%
มูลค่า (พัน) 993,098 483,951 584,703 539,412 617,483 673,249 803,710 843,234 950,567

BLAND ราคาล่าสุด 20.60

วันที่ 10-07-2557 28-11-2557 09-07-2558 08-07-2559 04-07-2560 05-07-2561 07-08-2561 20-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 513,084 570,311 566,459 691,083 914,498 1,090,752 908,935 915,517
%การถือ 2.49% 2.76% 2.74% 3.34% 4.43% 5.87% 4.89% 4.92%
มูลค่า (พัน) 764,495 849,763 844,023 1,029,713 1,362,602 1,625,220 1,354,313 1,364,120

BLISS ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 09-04-2557 19-12-2557 05-02-2559 21-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 496,606 496,352 496,350 496,350 99,270 99,270 99,270
%การถือ 2.61% 2.61% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

BM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-04-2560 06-07-2561 09-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,656 6,444 5,319
%การถือ 1.41% 1.46% 1.21%
มูลค่า (พัน) 11,539 13,146 10,851

BMCL ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 13-03-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 177,315 238,204
%การถือ 0.86% 1.16%
มูลค่า (พัน) 0 0

BOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2557 11-03-2558 03-03-2559 02-03-2560 02-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,203 14,565 14,373 16,887 17,524 29,924
%การถือ 1.80% 1.85% 1.81% 2.12% 2.14% 3.65%
มูลค่า (พัน) 38,632 39,617 39,093 45,933 47,665 81,394

BPP ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 25-10-2559 12-04-2560 11-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,213 29,258 23,084
%การถือ 0.30% 0.96% 0.76%
มูลค่า (พัน) 181,500 576,376 454,760

BR ราคาล่าสุด 19.70

วันที่ 15-03-2559 08-06-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,015 13,553 42,470 26,901
%การถือ 0.99% 1.48% 4.65% 2.95%
มูลค่า (พัน) 26,505 39,845 124,862 79,089

BROOK ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 13-03-2557 10-03-2558 11-03-2559 11-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 03-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 51,349 50,068 242,008 255,019 273,774 287,329 282,134 284,415 280,973
%การถือ 5.45% 5.05% 5.09% 4.65% 4.86% 5.10% 5.00% 5.04% 4.98%
มูลค่า (พัน) 24,647 24,033 116,164 122,409 131,412 137,918 135,425 136,519 134,867

BRR ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 21-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,486
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 25,794

BSBM ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 25-08-2557 17-03-2558 18-03-2559 23-08-2559 22-08-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,163 42,148 42,043 43,894 43,290 45,719 54,018
%การถือ 4.69% 3.72% 3.71% 3.88% 3.82% 4.04% 4.77%
มูลค่า (พัน) 47,847 37,933 37,839 39,504 38,961 41,147 48,616

BSM ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 01-09-2557 11-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 14-03-2560 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,961 10,163 21,890 26,358 24,394 10,188
%การถือ 2.42% 0.97% 1.54% 1.86% 1.44% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,426 3,659 7,880 9,489 8,782 3,668

BTS ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 10-06-2557 27-01-2558 26-01-2559 02-08-2559 04-08-2560 14-06-2561 02-08-2561 21-01-2562 19-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 770,667 771,952 905,016 1,098,505 931,996 1,088,356 1,075,573 1,210,895 1,079,887
%การถือ 6.47% 6.48% 7.59% 9.20% 7.81% 9.19% 9.08% 10.22% 9.08%
มูลค่า (พัน) 9,941,605 9,958,185 11,674,711 14,170,720 12,022,755 14,039,795 13,874,893 15,620,544 13,930,538

BWG ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 15-05-2557 04-06-2558 05-04-2559 17-05-2559 12-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,972 300,761 264,597 270,216 66,248 90,437 62,868
%การถือ 0.79% 9.40% 7.66% 7.70% 1.73% 2.36% 1.64%
มูลค่า (พัน) 4,300 216,548 190,510 194,555 47,698 65,114 45,265

CAZ ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 12-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,581
%การถือ 1.28%
มูลค่า (พัน) 8,379

CBG ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 01-04-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,555 40,339 45,318 47,470 18,719 8,542 17,821
%การถือ 3.76% 4.03% 4.53% 4.75% 1.87% 0.85% 1.78%
มูลค่า (พัน) 2,797,870 3,005,238 3,376,165 3,536,530 1,394,572 636,349 1,327,641

CCET ราคาล่าสุด 74.50

วันที่ 02-09-2557 18-03-2558 28-08-2558 22-03-2559 01-09-2559 14-06-2560 21-03-2561 04-09-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 120,741 118,401 142,514 148,415 111,496 86,399 64,128 59,758 64,317
%การถือ 2.84% 2.76% 3.13% 3.26% 2.45% 1.90% 1.41% 1.31% 1.41%
มูลค่า (พัน) 217,334 213,121 256,525 267,147 200,694 155,519 115,430 107,564 115,771

CCP ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 17-04-2558 11-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,961 5,938 18,308 14,928 15,984
%การถือ 2.01% 1.01% 0.76% 0.57% 0.58%
มูลค่า (พัน) 3,946 2,138 6,591 5,374 5,754

CEN ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,147 11,776 10,501 9,328 10,002 9,370 7,267
%การถือ 0.82% 1.87% 1.66% 1.25% 1.34% 1.26% 0.98%
มูลค่า (พัน) 4,941 11,304 10,081 8,955 9,602 8,995 6,977

CENTEL ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,395 32,898 39,794 29,537 31,384 33,719 66,928 63,236
%การถือ 1.66% 2.44% 2.95% 2.19% 2.32% 2.50% 4.96% 4.68%
มูลค่า (พัน) 733,441 1,077,402 1,303,256 967,337 1,027,839 1,104,302 2,191,878 2,070,979

CFRESH ราคาล่าสุด 32.75

วันที่ 14-03-2557 13-03-2558 10-03-2559 14-03-2560 13-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,457 7,695 15,326 22,809 21,190 20,856
%การถือ 1.41% 1.66% 3.31% 4.92% 4.57% 4.50%
มูลค่า (พัน) 15,497 18,468 36,783 54,742 50,855 50,054

CGD ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 25-08-2557 03-08-2558 18-03-2559 17-03-2560 15-06-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 168,663 172,646 167,627 161,803 164,366 161,896
%การถือ 2.30% 2.35% 2.28% 2.21% 1.99% 1.96%
มูลค่า (พัน) 168,663 172,646 167,627 161,803 164,366 161,896

CGH ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 09-05-2557 29-03-2562 12-02-2558 08-07-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 54,597 68,982 77,842 60,028 61,743 60,625 69,276
%การถือ 2.11% 1.59% 3.03% 1.38% 1.42% 1.40% 1.60%
มูลค่า (พัน) 47,499 60,014 67,723 52,225 53,716 52,743 60,271

CHARAN ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98 69 171 131 117 211
%การถือ 1.64% 1.15% 1.43% 1.09% 0.97% 1.76%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

CHG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,147 38,078 474,525 381,225 369,742 241,591 313,421 501,831 402,014
%การถือ 2.74% 3.46% 4.31% 3.47% 3.36% 2.20% 2.85% 4.56% 3.65%
มูลค่า (พัน) 71,751 90,625 1,129,370 907,317 879,985 574,987 745,942 1,194,358 956,793

CHO ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 25-04-2557 17-03-2558 09-03-2559 03-05-2559 14-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,005 9,215 12,692 10,665 34,275 52,173 52,142 52,907
%การถือ 3.33% 1.20% 1.39% 1.16% 2.90% 4.36% 3.98% 4.04%
มูลค่า (พัน) 20,645 7,925 10,915 9,171 29,477 44,868 44,842 45,500

CHOTI ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 11-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 74 67 63 48
%การถือ 0.98% 0.89% 0.84% 0.64%
มูลค่า (พัน) 7,216 6,539 6,187 4,736

CHOW ราคาล่าสุด 98.00

วันที่ 06-03-2558 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,038 4,751
%การถือ 0.75% 0.59%
มูลค่า (พัน) 12,318 9,691

CHUO ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 08-02-2559 12-04-2559 19-08-2559 28-03-2560 09-05-2561 01-08-2561 11-03-2562 28-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 730 4,212 567 725 725 2,194 2,194 10,075 11,508 11,508 10,392
%การถือ 6.49% 18.72% 1.26% 1.52% 1.52% 3.25% 3.25% 4.98% 5.17% 5.17% 4.67%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 25-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 11-05-2560 08-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,718 33,396 26,512 14,449 25,771 15,379 12,878
%การถือ 1.63% 4.64% 3.68% 2.01% 3.26% 1.73% 1.21%
มูลค่า (พัน) 12,773 36,402 28,898 15,749 28,091 16,764 14,037

CIG ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 01-04-2557 30-03-2558 29-04-2558 12-05-2559 15-07-2559 04-04-2560 02-04-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292 8,185 8,123 11,745 10,507 14,081 13,242 13,503
%การถือ 1.05% 0.95% 0.94% 1.36% 1.21% 1.63% 1.53% 1.56%
มูลค่า (พัน) 1,384 1,801 1,787 2,584 2,311 3,098 2,913 2,971

CIMBT ราคาล่าสุด 0.22

วันที่ 24-04-2557 13-03-2558 14-09-2558 29-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 149,234 137,518 135,887 144,286
%การถือ 0.71% 0.65% 0.64% 0.58%
มูลค่า (พัน) 99,987 92,137 91,044 96,672

CITY ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,044 9,327 6,374 6,415 5,752 5,695 6,360 8,410
%การถือ 6.01% 3.11% 2.12% 2.14% 1.92% 1.90% 2.12% 2.80%
มูลค่า (พัน) 36,449 18,841 12,875 12,957 11,619 11,503 12,848 16,989

CK ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558 14-03-2559 13-09-2559 11-05-2560 07-05-2561 28-08-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 70,120 31,817 35,624 41,636 72,219 65,082 35,690 56,672 81,729
%การถือ 4.14% 1.88% 2.10% 2.46% 4.26% 3.84% 2.11% 3.35% 4.82%
มูลค่า (พัน) 1,752,993 795,437 890,601 1,040,894 1,805,470 1,627,055 892,257 1,416,810 2,043,219

CKP ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 28-04-2558 23-03-2559 23-03-2560 20-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,601 47,207 44,774 82,081 113,344
%การถือ 0.81% 0.64% 0.61% 1.11% 1.54%
มูลค่า (พัน) 274,296 290,320 275,363 504,798 697,064

CM ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 20-03-2557 13-03-2558 15-03-2559 14-03-2560 12-03-2561 24-10-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,030 14,560 6,981 11,714 12,327 3,971 3,830
%การถือ 6.30% 3.82% 1.83% 3.07% 3.23% 1.04% 1.00%
มูลค่า (พัน) 77,856 47,173 22,618 37,952 39,939 12,867 12,409

CMO ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 15-01-2559 17-03-2559 01-08-2559 12-05-2560 11-05-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,946 10,730 9,501 11,467 11,501 10,999 11,407 11,823
%การถือ 5.74% 5.53% 4.89% 4.49% 4.50% 4.31% 4.47% 4.63%
มูลค่า (พัน) 12,916 12,661 11,211 13,531 13,571 12,978 13,460 13,951

CNS ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 176,229
%การถือ 8.19%
มูลค่า (พัน) 292,539

CNT ราคาล่าสุด 1.66

วันที่ 25-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-07-2560 14-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,098 23,469 21,610 27,243 32,960 34,262
%การถือ 3.80% 2.34% 2.15% 2.72% 3.21% 3.33%
มูลค่า (พัน) 72,385 44,592 41,060 51,761 62,624 65,099

COL ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 11-03-2557 09-03-2558 09-03-2559 19-04-2559 20-04-2560 17-04-2561 22-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,749 7,749 7,616 7,688 5,639 14,278 16,479
%การถือ 2.11% 2.42% 2.38% 2.40% 1.76% 2.23% 2.57%
มูลค่า (พัน) 136,997 157,309 154,599 156,066 114,468 289,841 334,531

COLOR ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 09-05-2557 12-03-2558 14-03-2559 04-05-2560 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,512 6,547 5,260 3,830 3,916
%การถือ 1.30% 1.13% 0.90% 0.65% 0.67%
มูลค่า (พัน) 3,065 7,987 6,417 4,672 4,778

COM7 ราคาล่าสุด 1.22

วันที่ 28-04-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,813 57,653 69,226
%การถือ 0.57% 4.80% 5.77%
มูลค่า (พัน) 177,146 1,498,976 1,799,885

CPALL ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 07-05-2557 10-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 394,413 376,804 379,513 639,644 614,877 682,656 809,566
%การถือ 4.39% 4.19% 4.22% 7.12% 6.84% 7.60% 9.01%
มูลค่า (พัน) 33,130,654 31,651,562 31,879,098 53,730,131 51,649,652 57,343,110 68,003,545

CPF ราคาล่าสุด 84.00

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 06-07-2560 04-05-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 562,517 509,175 448,970 471,276 698,383 561,674 525,291 546,971 688,741
%การถือ 7.26% 6.58% 5.80% 6.09% 9.02% 7.25% 6.10% 6.35% 8.00%
มูลค่า (พัน) 16,172,366 14,638,777 12,907,897 13,549,194 20,078,522 16,148,136 15,102,121 15,725,421 19,801,290

CPI ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 07-05-2557 20-03-2558 18-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,620 7,464 7,626 7,489 7,526 9,094
%การถือ 1.18% 1.33% 1.21% 1.18% 1.19% 1.44%
มูลค่า (พัน) 9,334 10,524 10,753 10,559 10,612 12,822

CPL ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558 18-03-2559 17-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,454 2,528 2,183 2,135 15,141 15,925
%การถือ 9.30% 9.58% 8.27% 8.09% 3.61% 3.62%
มูลค่า (พัน) 3,191 3,287 2,838 2,775 19,684 20,702

CPN ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 04-03-2559 29-04-2559 15-03-2560 07-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 201,015 207,382 217,859 233,713 250,273 276,726 272,729
%การถือ 4.48% 4.62% 4.85% 5.21% 5.58% 6.17% 6.08%
มูลค่า (พัน) 13,518,247 13,946,415 14,651,035 15,717,190 16,830,859 18,609,819 18,341,011

CPR ราคาล่าสุด 67.25

วันที่ 08-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,244
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 6,072

CPT ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,795
%การถือ 3.64%
มูลค่า (พัน) 30,171

CRANE ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 12-05-2557 13-05-2558 08-04-2559 11-05-2560 02-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,062 7,750 16,106 10,605 11,812 12,295
%การถือ 1.05% 1.24% 2.31% 1.52% 1.56% 1.62%
มูลค่า (พัน) 13,336 17,051 35,433 23,332 25,986 27,050

CRD ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 04-04-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,299 4,237
%การถือ 0.66% 0.85%
มูลค่า (พัน) 3,233 4,152

CSC ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 18-03-2557 12-03-2558 09-03-2560 06-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,269 695 344 271 386
%การถือ 2.44% 1.34% 0.66% 0.52% 0.74%
มูลค่า (พัน) 62,186 34,060 16,861 13,284 18,899

CSL ราคาล่าสุด 49.00

วันที่ 22-08-2557 25-02-2558 25-02-2559 05-04-2559 23-08-2559 18-08-2560 20-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,846 21,235 19,758 19,876 24,001 24,568 3,873
%การถือ 2.83% 3.57% 3.32% 3.34% 4.04% 4.13% 0.65%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

CSS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,630 16,876 35,305 33,958 32,460 53,925 46,745 45,734 34,316
%การถือ 1.09% 2.33% 3.18% 2.89% 2.76% 4.59% 3.98% 3.89% 2.92%
มูลค่า (พัน) 11,521 25,482 53,311 51,276 49,015 81,426 70,586 69,059 51,818

CTW ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 28-03-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,070 4,711
%การถือ 1.02% 1.18%
มูลค่า (พัน) 27,476 31,802

CWT ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,272 4,187 6,607 3,243 3,694 5,423
%การถือ 0.63% 1.11% 1.75% 0.67% 0.60% 0.88%
มูลค่า (พัน) 6,678 12,310 19,425 9,533 10,859 15,945

DCC ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561 21-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,962 64,440 68,887 71,492 80,735 96,767 103,923 99,880 98,459
%การถือ 1.71% 1.58% 1.06% 1.10% 1.24% 1.48% 1.59% 1.53% 1.36%
มูลค่า (พัน) 14,342 132,747 141,907 147,274 166,313 199,341 214,080 205,752 202,826

DCON ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 09-05-2557 27-03-2558 30-12-2558 29-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,852 25,231 41,058 70,502 62,009 37,829 27,728
%การถือ 3.82% 1.23% 1.92% 1.65% 1.31% 0.73% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,984 9,588 15,602 26,791 23,563 14,375 10,537

DCORP ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 02-07-2557 01-04-2558 31-03-2560 03-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,286 3,714 15,437 13,158 9,769
%การถือ 2.64% 1.41% 2.79% 2.24% 1.66%
มูลค่า (พัน) 2,855 2,006 8,336 7,105 5,275

DDD ราคาล่าสุด 0.54

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,629
%การถือ 2.71%
มูลค่า (พัน) 215,736

DELTA ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 05-03-2557 26-02-2558 04-03-2559 01-03-2560 09-03-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 88,707 108,098 105,499 71,028 73,553 25,732
%การถือ 7.11% 8.67% 8.46% 5.69% 5.90% 2.06%
มูลค่า (พัน) 4,501,904 5,485,978 5,354,095 3,604,653 3,732,812 1,305,922

DEMCO ราคาล่าสุด 50.75

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 28-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,374 31,508 35,889 60,997 66,760 74,947 62,593
%การถือ 5.68% 4.31% 4.91% 8.35% 9.14% 10.26% 8.57%
มูลค่า (พัน) 118,908 95,155 108,386 184,211 201,616 226,341 189,029

DIMET ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 08-09-2557 10-09-2558 31-08-2559 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,538 8,119 5,305 9,742
%การถือ 3.08% 3.17% 2.06% 3.62%
มูลค่า (พัน) 4,762 6,983 4,562 8,378

DOD ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,432
%การถือ 1.57%
มูลค่า (พัน) 75,252

DRACO ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 23-07-2557 17-03-2558 29-03-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,927 21,397 21,637 3,197
%การถือ 10.16% 8.66% 8.75% 1.29%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

DRT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-09-2557 08-03-2560 06-03-2561 10-09-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,492 6,545 6,376 18,415 13,183
%การถือ 0.91% 0.62% 0.61% 1.94% 1.39%
มูลค่า (พัน) 56,949 39,271 38,255 110,488 79,098

DSGT ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 28-08-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 36,355 28,580 24,715 22,808
%การถือ 2.89% 2.27% 1.96% 1.81%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

DTAC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-08-2557 25-02-2558 19-02-2559 28-07-2559 17-02-2560 19-02-2561 01-08-2561 01-11-2561 18-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 320,702 249,806 167,398 151,195 123,523 139,265 178,630 175,339 174,696
%การถือ 13.54% 10.55% 7.07% 6.39% 5.22% 5.88% 7.54% 7.41% 7.38%
มูลค่า (พัน) 19,322,286 15,050,805 10,085,730 9,109,475 7,442,265 8,390,698 10,762,434 10,564,149 10,525,447

DTC ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558 15-03-2559 16-03-2560 20-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,224 1,504 2,181 25,113 26,728 20,111
%การถือ 1.44% 1.77% 2.57% 2.95% 3.14% 2.37%
มูลค่า (พัน) 11,807 14,518 21,042 242,340 257,922 194,075

EA ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 27-03-2557 17-03-2558 25-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,210 76,027 85,055 92,290 149,283 163,234
%การถือ 0.57% 2.04% 2.28% 2.47% 4.00% 4.38%
มูลค่า (พัน) 1,028,680 3,687,301 4,125,166 4,476,070 7,240,232 7,916,840

EARTH ราคาล่าสุด 48.50

วันที่ 15-03-2560 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,732 39,695
%การถือ 1.52% 1.12%
มูลค่า (พัน) 0 0

EASON ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 04-05-2559 13-09-2559 12-05-2560 24-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,057 18,346 18,335 17,075 25,579 26,280 4,051
%การถือ 6.32% 6.42% 6.41% 5.78% 5.48% 4.64% 0.71%
มูลค่า (พัน) 32,684 33,206 33,187 30,906 46,298 47,568 7,333

EASTW ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 11-09-2557 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,199 26,132 31,795 33,541 33,047 34,138 17,827 12,492 16,200
%การถือ 1.69% 1.57% 1.91% 2.02% 1.99% 2.05% 1.07% 0.75% 0.97%
มูลค่า (พัน) 349,670 324,033 394,262 415,909 409,787 423,311 221,055 154,903 200,884

ECF ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 29-07-2557 17-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 12-05-2560 04-05-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,610 5,615 3,430 4,865 7,115 24,650 23,657
%การถือ 0.69% 1.08% 0.62% 0.88% 1.25% 2.83% 2.47%
มูลค่า (พัน) 8,303 12,913 7,889 11,190 16,365 56,696 54,412

ECL ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,808 21,912 14,758 9,931
%การถือ 1.14% 2.74% 1.33% 0.90%
มูลค่า (พัน) 10,825 34,841 23,465 15,791

EFORL ราคาล่าสุด 1.59

วันที่ 17-03-2558 30-04-2558 01-04-2559 11-05-2559 16-03-2560 23-04-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 86,319 83,856 66,177 65,822 282,952 122,788 227,770
%การถือ 0.94% 0.91% 0.72% 0.72% 2.05% 0.76% 0.71%
มูลค่า (พัน) 3,453 3,354 2,647 2,633 11,318 4,912 9,111

EGCO ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 09-09-2557 10-03-2558 04-09-2558 15-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 09-03-2561 03-09-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,222 83,260 91,034 97,594 102,274 86,922 70,257 52,418 52,429
%การถือ 14.86% 15.81% 17.29% 18.54% 19.43% 16.51% 13.34% 9.96% 9.96%
มูลค่า (พัน) 25,343,912 26,976,321 29,495,058 31,620,480 33,136,659 28,162,760 22,763,112 16,983,401 16,987,154

EIC ราคาล่าสุด 324.00

วันที่ 30-05-2557 19-03-2558 10-06-2558 13-05-2559 04-07-2560 26-03-2561 02-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 13,612 4,775 6,623 13,262 16,018 48,902 45,470
%การถือ 3.40% 1.00% 1.39% 1.99% 2.29% 1.54% 1.43%
มูลค่า (พัน) 544 191 265 530 641 1,956 1,819

EMC ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 30-06-2557 05-03-2558 14-10-2558 30-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 17-10-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 79,386 48,393 51,027 115,980 142,511 140,229 50,741 50,075
%การถือ 3.38% 1.36% 1.21% 1.38% 1.69% 1.66% 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 18,259 11,130 11,736 26,675 32,777 32,253 11,670 11,517

EPG ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 05-08-2559 08-08-2560 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561 12-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,330 60,007 63,063 66,889 60,768 62,075
%การถือ 1.65% 2.14% 2.25% 2.39% 2.17% 2.22%
มูลค่า (พัน) 294,198 381,047 400,453 424,745 385,878 394,179

ERW ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 08-03-2560 13-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,040 38,496 53,942 32,400 143,773 105,472
%การถือ 1.54% 1.55% 2.16% 1.30% 5.74% 4.20%
มูลค่า (พัน) 230,142 232,902 326,349 196,020 869,826 638,107

ESSO ราคาล่าสุด 6.05

วันที่ 28-03-2557 19-03-2558 21-03-2559 28-03-2560 03-05-2561 19-09-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,334 112,268 166,764 229,633 268,617 234,741 167,176
%การถือ 1.43% 3.24% 4.82% 6.64% 7.76% 6.78% 4.83%
มูลค่า (พัน) 419,342 954,281 1,417,492 1,951,880 2,283,246 1,995,295 1,420,996

ESTAR ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 11-04-2557 12-05-2558 13-05-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,822 82,159 31,160 40,293 48,697 27,213
%การถือ 1.01% 1.64% 0.62% 0.80% 0.97% 0.54%
มูลค่า (พัน) 22,362 36,150 13,710 17,729 21,427 11,974

ETE ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,075 5,132
%การถือ 0.91% 0.92%
มูลค่า (พัน) 4,517 4,567

EVER ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 10-05-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,359 18,155 56,985 185,296 136,753 67,974
%การถือ 0.62% 0.56% 1.76% 4.77% 3.52% 1.75%
มูลค่า (พัน) 5,210 7,080 22,224 72,266 53,334 26,510

FANCY ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 02-04-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,856 3,556
%การถือ 0.63% 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,391 2,205

FC ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 10-06-2557 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559 17-03-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,577 51,937 51,311 57,834 47,487 103,050 126,180
%การถือ 5.34% 3.14% 2.62% 2.95% 2.42% 4.82% 5.91%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

FLOYD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-04-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,981 4,443
%การถือ 1.11% 1.23%
มูลค่า (พัน) 6,648 7,420

FN ราคาล่าสุด 1.67

วันที่ 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,248
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 10,683

FNS ราคาล่าสุด 1.71

วันที่ 18-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,366 1,609 3,839 3,917 3,688 3,416 2,675 2,552 3,134
%การถือ 0.96% 0.65% 1.55% 1.59% 1.49% 1.38% 1.08% 1.03% 0.91%
มูลค่า (พัน) 6,813 4,634 11,056 11,280 10,623 9,837 7,705 7,351 9,027

FOCUS ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 08-04-2557 17-03-2558 15-03-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,589 3,111 2,466 1,642
%การถือ 2.04% 2.46% 1.95% 1.30%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

FORTH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-09-2557 09-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 31-08-2559 21-04-2560 16-03-2561 28-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,557 6,583 20,362 18,464 19,393 24,158 24,621 24,655 24,078
%การถือ 1.72% 0.69% 2.12% 1.92% 2.02% 2.52% 2.56% 2.57% 2.51%
มูลค่า (พัน) 100,170 39,825 123,190 111,706 117,326 146,156 148,959 149,162 145,671

FPI ราคาล่าสุด 6.05

วันที่ 06-03-2558 08-03-2559 26-08-2559 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,824 14,154 11,718 11,731
%การถือ 0.82% 1.17% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 24,363 35,102 29,060 29,093

FSMART ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,059 7,953 6,084 12,786 5,603 6,264 8,064
%การถือ 2.63% 0.99% 0.76% 1.60% 0.70% 0.78% 1.01%
มูลค่า (พัน) 163,204 61,632 47,150 99,090 43,421 48,548 62,495

FSS ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,294 12,647 13,802 18,491 21,028 21,756
%การถือ 0.70% 2.30% 2.37% 3.18% 3.62% 3.74%
มูลค่า (พัน) 5,863 22,512 24,567 32,914 37,430 38,725

FTE ราคาล่าสุด 1.78

วันที่ 18-04-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,292 7,263
%การถือ 1.72% 1.21%
มูลค่า (พัน) 22,025 15,543

FVC ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558 17-03-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,133 2,245 12,261 3,315 10,784
%การถือ 0.57% 1.12% 3.98% 0.64% 1.91%
มูลค่า (พัน) 533 1,055 5,763 1,558 5,069

GBX ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 26-03-2557 25-03-2558 31-03-2559 01-03-2560 07-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 134,002 133,922 133,509 131,835 131,513 129,961
%การถือ 12.30% 12.30% 12.26% 12.11% 12.08% 11.93%
มูลค่า (พัน) 71,021 70,979 70,760 69,873 69,702 68,880

GC ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 17-04-2561 21-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,007 1,005
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,486 5,475

GCAP ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 23-03-2558 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 5,930 4,812 4,662
%การถือ 0.67% 2.97% 2.41% 2.33%
มูลค่า (พัน) 3,162 13,996 11,357 11,002

GEL ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 19-03-2558 06-05-2558 28-03-2559 05-04-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 89,270 94,765 65,680 48,263 100,246 60,539
%การถือ 1.60% 1.70% 1.18% 0.89% 1.86% 1.12%
มูลค่า (พัน) 17,854 18,953 13,136 9,653 20,049 12,108

GENCO ราคาล่าสุด 0.20

วันที่ 09-05-2557 30-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,314 17,338 20,199 8,304 9,570 10,292
%การถือ 1.15% 1.90% 1.94% 0.80% 0.85% 0.92%
มูลค่า (พัน) 6,292 10,576 12,321 5,065 5,838 6,278

GFPT ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 05-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 10-03-2560 14-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 81,312 62,851 44,367 79,447 31,636 72,285
%การถือ 6.49% 5.01% 3.54% 6.34% 2.52% 5.77%
มูลค่า (พัน) 1,479,885 1,143,889 807,471 1,445,938 575,774 1,315,588

GGC ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,151
%การถือ 0.69% 0.80%
มูลค่า (พัน) 76,738 88,849

GIFT ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 28-04-2560 16-05-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,598 3,078 3,106
%การถือ 1.52% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 14,622 9,788 9,878

GJS ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 20-03-2557 21-10-2557 07-04-2558 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,414,006 1,569,479 1,539,648 144,800 278,020 194,103 142,231
%การถือ 2.28% 1.48% 1.45% 1.37% 2.63% 1.39% 1.02%
มูลค่า (พัน) 337,961 219,727 215,551 20,272 38,923 27,174 19,912

GL ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 14-05-2557 30-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 15-11-2559 11-05-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,316 102,536 112,257 214,022 194,885 216,298 231,906 229,163
%การถือ 1.59% 9.40% 10.22% 14.03% 12.78% 14.18% 15.20% 15.02%
มูลค่า (พัน) 96,267 604,965 662,317 1,262,729 1,149,820 1,276,160 1,368,246 1,352,062

GLAND ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 22-07-2557 27-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 36,164 40,116 40,637
%การถือ 0.65% 0.73% 0.69%
มูลค่า (พัน) 99,814 110,721 112,159

GLOBAL ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 18-03-2557 24-03-2558 18-03-2559 21-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,794 19,241 22,862 90,578 162,740 216,575
%การถือ 0.76% 0.63% 0.66% 2.48% 4.24% 5.41%
มูลค่า (พัน) 300,866 292,469 347,500 1,376,782 2,473,650 3,291,938

GLOW ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560 09-07-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,340 40,118 52,242 65,002 80,189 110,053 106,398
%การถือ 3.37% 2.74% 3.57% 4.44% 5.48% 7.52% 7.27%
มูลค่า (พัน) 4,428,240 3,600,558 4,688,718 5,833,894 7,196,974 9,877,264 9,549,249

GOLD ราคาล่าสุด 89.75

วันที่ 13-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 37,816 82,671 12,386 16,497 16,367 18,590
%การถือ 2.96% 5.05% 0.53% 0.71% 0.70% 0.80%
มูลค่า (พัน) 311,978 682,038 102,182 136,097 135,031 153,366

GPSC ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 29-08-2561 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,824 17,860 8,337 7,647
%การถือ 1.06% 1.19% 0.56% 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,111,632 1,254,645 585,673 537,191

GRAND ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 20-03-2558 08-10-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 65,589 44,940 26,046
%การถือ 2.38% 1.56% 0.90%
มูลค่า (พัน) 50,504 34,604 20,055

GREEN ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 24-03-2558 13-03-2560 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,110 11,774 8,027 4,793
%การถือ 1.28% 1.65% 0.98% 0.59%
มูลค่า (พัน) 4,956 11,420 7,786 4,649

GSTEL ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 20-03-2557 21-10-2557 07-04-2558 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 431,053 406,080 353,521 62,983 88,388 73,443 78,117
%การถือ 1.26% 1.19% 1.03% 0.92% 1.29% 1.07% 1.14%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GULF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-05-2561 08-11-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,113 38,036 56,982
%การถือ 1.04% 1.78% 2.67%
มูลค่า (พัน) 2,719,910 4,678,474 7,008,790

GUNKUL ราคาล่าสุด 123.00

วันที่ 23-04-2557 10-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 31-10-2559 28-04-2560 30-05-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,530 15,300 37,312 141,157 182,194 161,770 156,258 162,631
%การถือ 0.69% 1.74% 2.82% 2.66% 2.87% 2.54% 2.11% 2.19%
มูลค่า (พัน) 13,772 46,511 113,430 429,118 553,870 491,780 475,024 494,399

GYT ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 09-05-2557 16-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 20-09-2559 03-05-2560 03-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 87 59 59 60 71 79 64 80
%การถือ 1.17% 0.80% 0.80% 0.82% 0.96% 1.06% 0.86% 1.08%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

HANA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 28-10-2559 14-03-2560 15-03-2561 24-10-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 57,413 54,702 56,116 58,902 79,318 59,303 64,303
%การถือ 2.48% 7.13% 6.80% 6.97% 7.32% 9.85% 7.37% 7.99%
มูลค่า (พัน) 559,998 1,607,575 1,531,666 1,571,241 1,649,243 2,220,917 1,660,478 1,800,476

HEMRAJ ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 28-03-2557 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 864,124 392,559
%การถือ 8.90% 4.04%
มูลค่า (พัน) 0 0

HFT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-04-2557 19-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 45,726 30,318 29,049 33,050 16,531 4,535 8,104
%การถือ 6.94% 4.60% 4.41% 5.02% 2.51% 0.69% 1.23%
มูลค่า (พัน) 125,290 83,072 79,593 90,557 45,295 12,426 22,206

HMPRO ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 10-09-2557 12-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 15-09-2559 19-04-2560 20-04-2561 12-09-2561 22-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 209,187 200,476 268,867 345,869 510,098 528,892 732,034 761,659 806,493
%การถือ 1.91% 1.63% 2.04% 2.63% 3.88% 4.02% 5.57% 5.79% 6.13%
มูลค่า (พัน) 3,577,100 3,428,132 4,597,621 5,914,365 8,722,683 9,044,049 12,517,789 13,024,371 13,791,031

HTC ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 22-03-2559 05-09-2559 28-03-2560 27-03-2561 07-09-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,236 5,601 5,335 3,775 3,429 2,991 2,027 1,068
%การถือ 2.13% 2.81% 2.68% 1.89% 1.72% 1.50% 1.02% 0.54%
มูลค่า (พัน) 94,466 124,898 118,962 84,178 76,457 66,689 45,205 23,811

HTECH ราคาล่าสุด 22.30

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 29-04-2559 27-10-2559 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,584 8,104 8,508 7,406 17,129 4,775 6,806 6,200 17,822
%การถือ 2.52% 3.11% 3.26% 2.84% 6.57% 1.59% 2.27% 2.07% 5.94%
มูลค่า (พัน) 21,202 26,095 27,395 23,846 55,156 15,376 21,915 19,965 57,388

HUMAN ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,108 5,311 16,526
%การถือ 0.60% 0.78% 2.43%
มูลค่า (พัน) 34,506 44,612 138,822

HYDRO ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 24-03-2557 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,347 2,637 3,840 3,823 4,059
%การถือ 1.72% 0.68% 0.98% 0.65% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,439 1,134 1,651 1,644 1,745

ICHI ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 26-08-2559 10-03-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,026 12,814 18,013 19,776 19,939 23,860 30,356 16,336
%การถือ 0.54% 0.99% 1.39% 1.52% 1.53% 1.84% 2.34% 1.26%
มูลค่า (พัน) 54,452 99,306 139,603 153,265 154,527 184,912 235,258 126,603

IEC ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 19-09-2557 07-01-2559 10-05-2559 04-04-2560 03-04-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,429,292 2,260,119 2,522,252 2,520,843 2,520,843 2,524,508
%การถือ 1.97% 1.25% 1.24% 1.24% 1.24% 1.01%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

IFEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-04-2558 15-09-2558 01-04-2559 20-04-2560 13-09-2560 23-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,521 25,298 28,355 42,653 42,353 42,340
%การถือ 0.89% 1.39% 1.43% 2.11% 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

IHL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,313 5,203 4,400
%การถือ 0.96% 0.94% 0.76%
มูลค่า (พัน) 25,078 24,557 20,768

III ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 07-03-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,210 8,815
%การถือ 0.70% 1.45%
มูลค่า (พัน) 27,363 57,300

ILINK ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 18-08-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,682 4,640 4,331 5,302 4,963 2,813 3,325 4,641
%การถือ 2.06% 1.78% 1.64% 1.53% 1.37% 0.78% 0.92% 0.85%
มูลค่า (พัน) 13,358 23,106 21,566 26,405 24,715 14,009 16,560 23,114

INET ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 02-11-2558 03-05-2559 22-06-2559 02-05-2560 30-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,488 7,867 8,261 9,847 10,646 16,637 23,016 22,435
%การถือ 2.99% 3.15% 3.30% 3.94% 4.26% 3.33% 4.60% 4.49%
มูลค่า (พัน) 25,008 26,276 27,593 32,890 35,557 55,567 76,872 74,933

INGRS ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 17-04-2561 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,807 20,930
%การถือ 1.16% 1.45%
มูลค่า (พัน) 10,084 12,558

INSURE ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 16-03-2559 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 894 894 894 894 894 894
%การถือ 8.94% 8.94% 8.94% 8.94% 8.94% 8.94%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

INTUCH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 476,444 606,419 588,323 564,129 526,431 438,203 416,140 381,064 282,361
%การถือ 14.86% 18.91% 18.35% 17.59% 16.42% 13.67% 12.98% 11.88% 8.81%
มูลค่า (พัน) 29,182,196 37,143,181 36,034,795 34,552,917 32,243,898 26,839,919 25,488,550 23,340,150 17,294,588

IRC ราคาล่าสุด 61.25

วันที่ 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,261 1,310 1,340 1,443 1,426
%การถือ 0.63% 0.65% 0.67% 0.72% 0.71%
มูลค่า (พัน) 20,934 21,739 22,242 23,946 23,679

IRCP ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 04-04-2557 27-03-2558 27-11-2558 05-04-2559 10-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 969 2,470 1,899 2,025 2,219 2,323 2,826
%การถือ 1.10% 1.17% 0.75% 0.80% 0.87% 0.91% 1.11%
มูลค่า (พัน) 581 1,482 1,140 1,215 1,332 1,394 1,695

IRPC ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 06-03-2557 26-02-2558 24-02-2559 02-03-2560 28-02-2561 05-09-2561 27-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 824,796 787,007 1,260,737 1,704,884 2,075,775 1,930,531 1,621,253
%การถือ 4.04% 3.85% 6.17% 8.34% 10.16% 9.45% 7.93%
มูลค่า (พัน) 3,266,192 3,116,548 4,992,520 6,751,341 8,220,069 7,644,903 6,420,160

IT ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 13-03-2557 09-03-2558 11-03-2559 07-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,799 2,106 2,068 2,289 1,814
%การถือ 0.51% 0.60% 0.59% 0.80% 0.63%
มูลค่า (พัน) 4,426 5,180 5,088 5,632 4,463

ITD ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 03-04-2557 20-03-2558 14-05-2558 25-03-2559 31-03-2560 30-03-2561 15-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 171,641 141,593 139,976 136,118 180,273 204,997 221,051
%การถือ 3.53% 2.68% 2.65% 2.58% 3.41% 3.88% 4.19%
มูลค่า (พัน) 334,700 276,106 272,953 265,429 351,531 399,743 431,050

ITEL ราคาล่าสุด 1.95

วันที่ 11-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,659 5,717
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 19,352 19,552

IVL ราคาล่าสุด 3.42

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 29-08-2559 09-05-2560 16-05-2561 21-08-2561 22-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 211,120 164,359 235,519 240,494 296,128 269,282 431,605 396,596 269,843
%การถือ 4.39% 3.41% 4.89% 5.00% 6.15% 5.59% 7.78% 7.10% 4.81%
มูลค่า (พัน) 8,233,693 6,409,982 9,185,224 9,379,278 11,549,001 10,501,996 16,832,577 15,467,252 10,523,892

JAS ราคาล่าสุด 39.00

วันที่ 26-02-2557 16-03-2558 16-11-2558 07-04-2559 07-07-2559 29-03-2560 22-06-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 804,003 815,602 707,437 472,841 393,213 129,432 315,704 481,835
%การถือ 11.26% 11.43% 9.92% 6.63% 5.51% 2.07% 4.10% 5.92%
มูลค่า (พัน) 5,346,619 5,423,754 4,704,455 3,144,394 2,614,869 860,725 2,099,429 3,204,201

JCK ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,335 11,847 14,723 37,155 38,125 53,431 61,064
%การถือ 0.77% 0.92% 1.15% 2.89% 2.34% 2.49% 2.84%
มูลค่า (พัน) 11,169 15,874 19,729 49,787 51,087 71,597 81,825

JCKH ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 18-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,834 17,621
%การถือ 3.46% 2.82%
มูลค่า (พัน) 8,754 9,163

JCT ราคาล่าสุด 0.52

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 11-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 225 206 210 220 208 206
%การถือ 1.67% 1.53% 1.56% 1.63% 1.54% 1.53%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

JKN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,279
%การถือ 3.01%
มูลค่า (พัน) 131,047

JMART ราคาล่าสุด 8.05

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,151 12,775 3,531 3,455 3,639 9,335 12,697 14,953
%การถือ 1.74% 2.44% 0.67% 0.66% 0.69% 1.27% 1.73% 2.04%
มูลค่า (พัน) 100,666 140,523 38,836 38,004 40,031 102,682 139,671 164,487

JMT ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,245 1,840 5,077 5,077 2,852 4,462 4,747 8,388 15,854
%การถือ 0.75% 0.61% 1.37% 1.37% 0.77% 1.20% 1.16% 0.94% 1.79%
มูลค่า (พัน) 41,765 34,215 94,434 94,432 53,045 82,990 88,303 156,013 294,880

JSP ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 18-03-2558 25-08-2558 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 56,417 72,254 38,117
%การถือ 1.34% 1.72% 0.91%
มูลค่า (พัน) 18,618 23,844 12,579

JTS ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 27-02-2557 18-03-2558 30-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,058 5,453 7,343
%การถือ 0.86% 0.77% 1.04%
มูลค่า (พัน) 8,057 7,252 9,766

JUBILE ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 22-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,058 1,818 1,241 1,401 1,519 1,529 1,164 1,114
%การถือ 0.61% 1.04% 0.71% 0.80% 0.87% 0.88% 0.67% 0.64%
มูลค่า (พัน) 19,352 33,266 22,718 25,633 27,793 27,973 21,300 20,389

JUTHA ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 28-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,033 1,088 963 867 886 771
%การถือ 0.75% 0.79% 0.70% 0.63% 0.64% 0.56%
มูลค่า (พัน) 671 707 626 563 576 501

JWD ราคาล่าสุด 0.65

วันที่ 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,317 9,438
%การถือ 0.52% 0.93%
มูลค่า (พัน) 46,260 82,108

K ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 18-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,540
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 1,709

KAMART ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,847 17,034 15,109 18,750 20,770 9,312 16,091 16,627 17,856
%การถือ 2.40% 2.58% 2.29% 2.84% 3.15% 1.41% 1.83% 1.89% 2.03%
มูลค่า (พัน) 79,233 85,169 75,545 93,752 103,848 46,561 80,455 83,135 89,281

KBANK ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 11-04-2559 09-09-2559 12-04-2560 12-04-2561 13-09-2561 12-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 698,108 665,328 541,398 528,203 604,326 606,170 652,486 635,996 541,795
%การถือ 29.17% 27.80% 22.62% 22.07% 25.25% 25.33% 27.26% 26.57% 22.64%
มูลค่า (พัน) 112,395,443 107,117,761 87,165,139 85,040,742 97,296,484 97,593,350 105,050,208 102,395,329 87,229,065

KBS ราคาล่าสุด 161.00

วันที่ 04-09-2557 17-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 16-03-2560 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,898 18,473 17,134 15,247 14,914 14,928 15,286
%การถือ 3.48% 3.08% 2.86% 2.54% 2.49% 2.49% 2.55%
มูลค่า (พัน) 78,994 69,829 64,765 57,633 56,375 56,429 57,781

KC ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 18-03-2557 11-05-2558 08-04-2559 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,713 5,758 5,774 6,520
%การถือ 1.00% 0.66% 0.66% 0.75%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

KCAR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2557 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,295 1,609
%การถือ 0.52% 0.64%
มูลค่า (พัน) 15,153 18,825

KCE ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 21-08-2557 25-03-2558 26-08-2558 30-03-2559 24-08-2559 29-03-2560 27-03-2561 21-08-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,578 34,211 25,225 34,307 37,381 58,627 62,264 96,904 75,041
%การถือ 5.30% 6.02% 4.42% 5.95% 6.38% 10.00% 10.62% 8.26% 6.40%
มูลค่า (พัน) 470,297 543,949 401,080 545,480 594,356 932,162 989,997 1,540,770 1,193,153

KCM ราคาล่าสุด 15.90

วันที่ 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,473
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 4,725

KGI ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 22-04-2557 17-03-2558 22-04-2558 28-04-2559 21-04-2560 20-04-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 190,852 183,378 191,459 157,866 180,406 166,327 128,864
%การถือ 9.58% 9.21% 9.61% 7.93% 9.06% 8.35% 6.47%
มูลค่า (พัน) 881,735 847,208 884,542 729,342 833,475 768,433 595,350

KIAT ราคาล่าสุด 4.62

วันที่ 12-03-2558 07-05-2561 28-08-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,493 27,756 28,727 26,334
%การถือ 1.43% 0.99% 1.02% 0.94%
มูลค่า (พัน) 15,397 11,102 11,491 10,534

KKC ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 10-03-2558 11-03-2559 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,214 15,755 14,230
%การถือ 0.52% 1.31% 1.19%
มูลค่า (พัน) 4,797 14,494 13,092

KKP ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559 04-05-2560 03-05-2561 06-09-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,458 52,258 50,024 57,420 84,292 126,706 110,798 116,092 107,118
%การถือ 5.77% 6.20% 5.91% 6.78% 9.95% 14.96% 13.09% 13.71% 12.65%
มูลค่า (พัน) 3,428,370 3,697,267 3,539,205 4,062,472 5,963,635 8,964,480 7,838,926 8,213,533 7,578,591

KOOL ราคาล่าสุด 70.75

วันที่ 03-05-2560 20-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,116 3,062 3,094
%การถือ 0.86% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 5,021 3,736 3,774

KSL ราคาล่าสุด 1.22

วันที่ 07-03-2557 17-03-2558 08-02-2559 11-03-2559 08-03-2560 02-03-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 45,051 82,131 100,420 101,096 173,712 129,202 135,788
%การถือ 2.64% 2.46% 2.50% 2.52% 3.94% 2.93% 3.08%
มูลค่า (พัน) 112,628 205,328 251,051 252,741 434,281 323,004 339,471

KTB ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 24-04-2557 20-03-2558 24-04-2558 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 654,184 705,049 719,633 724,848 1,002,386 921,927 901,325
%การถือ 4.68% 5.04% 5.15% 5.19% 7.17% 6.60% 6.45%
มูลค่า (พัน) 11,579,050 12,479,376 12,737,513 12,829,803 17,742,232 16,318,100 15,953,451

KTC ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 06-03-2557 03-03-2558 25-02-2559 26-04-2560 30-05-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,355 20,891 10,767 9,341 9,321 131,851
%การถือ 3.24% 8.10% 4.18% 3.62% 3.62% 5.11%
มูลค่า (พัน) 369,707 924,416 476,426 413,335 412,463 5,834,413

KTIS ราคาล่าสุด 44.25

วันที่ 29-05-2557 27-03-2558 07-05-2558 09-05-2559 05-05-2560 03-05-2561 04-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,335 28,873 28,075 25,044 21,893 30,857 30,489
%การถือ 1.15% 0.75% 0.73% 0.65% 0.57% 0.80% 0.79%
มูลค่า (พัน) 220,786 143,786 139,814 124,720 109,027 153,669 151,833

KWG ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 04-04-2559 19-04-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,743 1,509 2,633 5,422 7,418
%การถือ 3.07% 0.69% 1.20% 0.59% 0.56%
มูลค่า (พัน) 11,328 2,535 4,423 9,109 12,463

KYE ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 08-08-2557 05-08-2558 05-08-2559 09-08-2560 28-06-2561 06-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 187 225 253 388 395 393
%การถือ 0.85% 1.02% 1.15% 1.76% 1.79% 1.79%
มูลค่า (พัน) 64,902 78,126 88,184 135,033 137,364 136,808

LALIN ราคาล่าสุด 348.00

วันที่ 29-08-2557 20-03-2558 01-09-2558 18-03-2559 02-09-2559 17-03-2560 16-03-2561 30-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,616 26,434 29,260 26,896 25,887 23,224 29,358 29,839 23,860
%การถือ 2.50% 3.20% 3.55% 3.26% 3.14% 2.81% 3.17% 3.23% 2.58%
มูลค่า (พัน) 111,328 142,742 158,002 145,240 139,788 125,408 158,534 161,129 128,846

LANNA ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 03-11-2558 16-03-2559 01-11-2559 22-03-2560 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,658 5,213 5,067 5,007 9,396 10,259 18,477 14,563 13,212
%การถือ 1.08% 0.99% 0.97% 0.95% 1.79% 1.95% 3.52% 2.77% 2.52%
มูลค่า (พัน) 54,880 50,566 49,154 48,564 91,136 99,513 179,224 141,266 128,156

LEE ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 31-03-2557 31-03-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,810 30,885 26,686 22,158 19,891 19,774
%การถือ 2.58% 3.35% 2.89% 2.40% 2.16% 2.14%
มูลค่า (พัน) 51,905 67,330 58,175 48,305 43,363 43,107

LH ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,172,766 2,461,897 2,357,483 2,036,987 2,082,727 2,287,895 2,132,713 1,964,518 1,864,586
%การถือ 20.12% 22.39% 20.15% 17.30% 17.68% 19.20% 17.85% 16.44% 15.60%
มูลค่า (พัน) 23,683,146 26,834,674 25,696,560 22,203,159 22,701,727 24,938,057 23,246,575 21,413,245 20,323,983

LHFG ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 29-04-2557 10-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 27-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 190,522 214,836 552,657 461,358 151,778
%การถือ 1.50% 1.63% 4.05% 3.38% 1.11%
มูลค่า (พัน) 264,826 298,622 768,193 641,287 210,971

LHK ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 20-06-2560 23-11-2561 20-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 2,247 4,242
%การถือ 0.89% 0.59% 1.11%
มูลค่า (พัน) 12,148 8,044 15,187

LIT ราคาล่าสุด 3.58

วันที่ 11-04-2557 03-03-2559 30-03-2560 26-02-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,363 1,272 1,404 1,243 3,619
%การถือ 0.68% 0.64% 0.70% 0.56% 1.64%
มูลค่า (พัน) 7,701 7,188 7,933 7,024 20,450

LOXLEY ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 29-08-2557 18-03-2558 25-03-2559 23-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 120,266 154,248 106,414 106,955 107,935 108,560
%การถือ 5.73% 6.81% 4.70% 4.72% 4.77% 4.79%
มูลค่า (พัน) 224,897 288,444 198,994 200,006 201,838 203,008

LPH ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 09-05-2559 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,816 9,987
%การถือ 1.44% 1.33%
มูลค่า (พัน) 55,160 50,934

LPN ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 204,079 161,693 179,952 185,387 96,764 96,795 113,285 98,748
%การถือ 13.83% 10.96% 12.19% 12.56% 6.56% 6.56% 7.68% 6.69%
มูลค่า (พัน) 1,367,332 1,083,345 1,205,676 1,242,090 648,320 648,527 759,009 661,612

LRH ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 30-08-2559 03-05-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 20,156 19,921 19,276 19,088 18,266 15,860 1,106
%การถือ 12.09% 11.95% 11.56% 11.45% 10.96% 9.52% 0.66%
มูลค่า (พัน) 917,098 906,392 877,081 868,499 831,103 721,628 50,316

LST ราคาล่าสุด 45.50

วันที่ 07-05-2557 12-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,355 4,127 4,383 4,932 8,532 8,232 8,151
%การถือ 0.53% 0.50% 0.53% 0.60% 1.04% 1.00% 0.99%
มูลค่า (พัน) 19,686 18,652 19,811 22,291 38,566 37,209 36,844

LTX ราคาล่าสุด 4.52

วันที่ 11-04-2557 15-10-2557 08-01-2559 11-07-2559 06-07-2560 06-07-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 385 409 444 435 321 320 377
%การถือ 0.74% 0.79% 0.86% 0.84% 0.62% 0.62% 0.73%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

LVT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-09-2557 22-04-2559 27-07-2559 31-07-2560 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,151 20,399 19,499 12,379 12,379
%การถือ 4.79% 2.95% 2.82% 1.79% 1.79%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

M ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,010 7,238 4,834
%การถือ 0.99% 0.80% 0.53%
มูลค่า (พัน) 700,525 562,742 375,862

MACO ราคาล่าสุด 77.75

วันที่ 19-08-2557 20-08-2558 18-03-2559 19-08-2559 18-08-2560 31-05-2561 27-09-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,762 54,303 42,891 54,949 72,416 66,855 87,039 49,025
%การถือ 0.92% 1.80% 1.43% 1.83% 2.17% 1.94% 2.11% 1.19%
มูลค่า (พัน) 4,171 81,998 64,765 82,973 109,348 100,952 131,429 74,028

MAJOR ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 19-04-2559 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 69,048 88,932 71,440 55,653 36,753 31,263 36,577 43,917 75,248
%การถือ 7.77% 9.99% 8.00% 6.24% 4.11% 3.49% 4.09% 4.91% 8.41%
มูลค่า (พัน) 1,812,497 2,334,474 1,875,309 1,460,883 964,767 820,652 960,134 1,152,828 1,975,267

MALEE ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 22-08-2557 16-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,628 17,932 18,549 18,311 11,112 6,502 9,408 8,004
%การถือ 9.02% 12.81% 13.25% 13.08% 7.94% 4.64% 3.36% 2.86%
มูลค่า (พัน) 95,974 136,283 140,970 139,161 84,454 49,415 71,499 60,827

MATI ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,590 4,812 4,728
%การถือ 1.94% 2.60% 2.55%
มูลค่า (พัน) 16,656 22,326 21,937

MAX ราคาล่าสุด 4.64

วันที่ 01-04-2558 28-03-2559 23-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 433,440 497,419 646,061 725,290 1,320,550 1,384,224
%การถือ 2.19% 2.51% 3.26% 3.66% 4.42% 4.64%
มูลค่า (พัน) 4,334 4,974 6,461 7,253 13,206 13,842

MBAX ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 01-09-2557 16-03-2558 11-09-2558 03-05-2559 16-09-2559 03-05-2560 23-04-2561 24-08-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,229 1,421 1,478 1,295 1,379 1,549 1,692 1,712 1,726
%การถือ 0.96% 1.11% 1.02% 0.89% 0.90% 0.97% 0.88% 0.89% 0.90%
มูลค่า (พัน) 4,844 5,600 5,825 5,103 5,434 6,103 6,667 6,745 6,801

MBK ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,055 40,347 42,176 39,735 38,090 37,898 82,846 108,625 86,146
%การถือ 2.68% 2.14% 2.24% 2.11% 2.02% 2.22% 4.85% 6.41% 5.08%
มูลค่า (พัน) 113,221 903,782 944,753 890,067 853,223 848,911 1,855,742 2,433,205 1,929,671

MBKET ราคาล่าสุด 22.40

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 16-08-2560 02-03-2561 16-08-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,978 3,123 2,937 2,913 3,487 3,225
%การถือ 0.52% 0.55% 0.51% 0.51% 0.61% 0.57%
มูลค่า (พัน) 25,610 26,858 25,261 25,054 29,992 27,736

MC ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,032 19,458 14,507 12,451 6,728 39,044 12,214 12,837 10,073 9,255
%การถือ 3.00% 2.43% 1.81% 1.56% 0.84% 4.88% 1.53% 1.60% 1.26% 1.16%
มูลค่า (พัน) 175,435 142,043 105,900 90,894 49,112 285,022 89,162 93,713 73,530 67,561

MCOT ราคาล่าสุด 7.30

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-10-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,627 6,703 4,831 3,957
%การถือ 3.00% 0.98% 0.70% 0.58%
มูลค่า (พัน) 208,335 67,701 48,796 39,970

MCS ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 27-08-2558 18-04-2559 29-08-2559 24-04-2560 20-04-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,582 36,732 36,425 36,006 45,813 71,802 81,557 53,266
%การถือ 4.32% 7.35% 7.29% 7.20% 9.16% 14.36% 16.31% 10.65%
มูลค่า (พัน) 187,766 319,567 316,900 313,251 398,575 624,676 709,549 463,411

MDX ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 14-03-2557 18-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,877 9,224 2,798 3,063 3,104 3,865
%การถือ 2.29% 1.94% 0.59% 0.64% 0.65% 0.81%
มูลค่า (พัน) 40,028 33,945 10,297 11,271 11,421 14,223

MEGA ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,267 16,020 9,962 9,710 11,723 37,731 30,661 30,394 24,846
%การถือ 3.50% 1.85% 1.15% 1.12% 1.35% 4.36% 3.54% 3.51% 2.86%
มูลค่า (พัน) 915,568 484,590 301,341 293,740 354,622 1,141,349 927,483 919,432 751,590

META ราคาล่าสุด 30.25

วันที่ 08-07-2557 13-03-2558 07-05-2558 12-05-2559 06-06-2560 31-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,939 7,857 7,020 6,909 13,953 19,780
%การถือ 2.49% 1.85% 1.65% 0.83% 1.68% 1.55%
มูลค่า (พัน) 11,115 10,999 9,828 9,673 19,534 27,692

METCO ราคาล่าสุด 1.40

วันที่ 07-02-2557 06-02-2558 12-02-2559 10-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 121 153 146 175 186 205
%การถือ 0.58% 0.73% 0.70% 0.84% 0.89% 0.98%
มูลค่า (พัน) 20,152 25,473 24,228 28,992 30,810 34,064

MFC ราคาล่าสุด 166.00

วันที่ 23-04-2557 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,366 1,062 1,830
%การถือ 2.80% 0.85% 1.46%
มูลค่า (พัน) 59,575 18,793 32,389

MFEC ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 02-05-2557 11-03-2558 30-04-2558 10-05-2559 03-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,251 13,462 12,286 11,174 9,516 4,860 4,776
%การถือ 1.42% 3.05% 2.78% 2.53% 2.16% 1.10% 1.08%
มูลค่า (พัน) 23,130 49,808 45,459 41,343 35,209 17,982 17,673

MIDA ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,908 14,486 14,062 14,192 13,926 14,296
%การถือ 0.82% 0.64% 0.62% 0.57% 0.56% 0.57%
มูลค่า (พัน) 10,145 8,692 8,437 8,515 8,356 8,578

MILL ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 26-11-2557 17-08-2558 11-05-2559 08-06-2560 18-06-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,669 40,797 35,049 101,928 29,173 30,862
%การถือ 2.56% 1.31% 0.95% 2.64% 0.67% 0.68%
มูลค่า (พัน) 40,042 34,270 29,441 85,619 24,506 25,924

MINT ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 09-09-2557 10-03-2558 07-03-2559 18-04-2559 17-04-2560 20-06-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 293,151 255,446 317,250 321,375 305,556 383,154 475,251
%การถือ 7.33% 6.38% 7.21% 7.30% 6.93% 8.30% 10.29%
มูลค่า (พัน) 11,286,324 9,834,688 12,214,142 12,372,946 11,763,895 14,751,421 18,297,161

MK ราคาล่าสุด 38.50

วันที่ 29-08-2557 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 77,829 65,329 55,120 32,042 14,245 13,622
%การถือ 9.05% 7.59% 5.56% 3.23% 1.44% 1.37%
มูลค่า (พัน) 250,610 210,360 177,488 103,174 45,869 43,862

ML ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,070 9,426 11,724 18,123 20,104
%การถือ 2.51% 0.97% 1.21% 1.70% 1.89%
มูลค่า (พัน) 22,291 9,520 11,842 18,304 20,305

MODERN ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 14-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 04-05-2559 11-10-2559 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,514 11,689 10,915 10,485 11,134 11,916 10,322 8,309 9,092
%การถือ 1.67% 1.56% 1.46% 1.40% 1.48% 1.59% 1.38% 1.11% 1.21%
มูลค่า (พัน) 35,789 33,429 31,216 29,988 31,844 34,081 29,521 23,765 26,003

MONO ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 22-08-2557 13-03-2558 09-03-2560 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,260 22,259 40,924 20,562
%การถือ 0.73% 0.72% 1.22% 0.59%
มูลค่า (พัน) 15,493 33,611 61,796 31,048

MORE ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 25-09-2557 14-03-2560 16-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,067 29,006 49,895 70,477
%การถือ 0.67% 0.55% 0.94% 1.08%
มูลค่า (พัน) 811 4,641 7,983 11,276

MPG ราคาล่าสุด 0.16

วันที่ 25-03-2559 21-03-2560 16-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,697 8,936 6,391
%การถือ 0.89% 0.91% 0.65%
มูลค่า (พัน) 3,218 3,306 2,365

MPIC ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 31-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,480
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 0

MTC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,668 40,896 51,322 87,856 87,211 107,463
%การถือ 0.79% 1.93% 2.42% 4.14% 4.11% 5.07%
มูลค่า (พัน) 904,217 2,218,582 2,784,236 4,766,215 4,731,207 5,829,848

MVP ราคาล่าสุด 54.25

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,116
%การถือ 2.06%
มูลค่า (พัน) 7,697

NBC ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 01-03-2559 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 23-03-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,368 4,720 4,841 4,837 4,319 4,152
%การถือ 0.82% 0.88% 0.90% 0.90% 0.81% 0.78%
มูลค่า (พัน) 3,233 3,493 3,582 3,580 3,196 3,072

NCH ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,367 11,493 14,934 21,213 39,747 44,275
%การถือ 0.87% 0.97% 1.26% 1.70% 3.19% 3.56%
มูลค่า (พัน) 10,471 11,608 15,083 21,425 40,145 44,718

NDR ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 11-04-2559 12-04-2560 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,244 1,325 3,080
%การถือ 0.58% 0.62% 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,755 1,868 4,342

NEP ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 11-03-2559 13-09-2559 14-03-2560 28-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,111 11,245 9,713 51,641 36,866 43,791 45,308
%การถือ 1.32% 0.78% 0.67% 3.57% 1.98% 1.88% 1.95%
มูลค่า (พัน) 5,351 3,149 2,720 14,460 10,322 12,261 12,686

NETBAY ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,302 6,015
%การถือ 4.65% 3.01%
มูลค่า (พัน) 297,651 192,480

NEW ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 09-05-2557 20-03-2558 08-05-2558 13-05-2559 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 545 532 532 534 534
%การถือ 5.45% 5.32% 5.32% 5.34% 5.34%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

NEWS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,650 426,301 72,233 762,358 1,085,292 1,082,721
%การถือ 0.82% 1.36% 1.15% 1.12% 1.60% 1.59%
มูลค่า (พัน) 417 4,263 722 7,624 10,853 10,827

NINE ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-04-2560 30-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 968 2,711 1,832
%การถือ 0.57% 1.59% 0.50%
มูลค่า (พัน) 2,478 6,940 4,690

NKI ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 185 187
%การถือ 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 11,122 11,247

NMG ราคาล่าสุด 60.00

วันที่ 05-03-2557 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,969 45,134 66,697 62,883 28,500 28,500 28,707
%การถือ 1.18% 1.11% 1.64% 1.55% 0.70% 0.70% 0.71%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

NNCL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-05-2557 02-04-2558 31-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,140 14,764 81,937 77,842 69,032 68,138
%การถือ 0.78% 0.95% 4.00% 3.80% 3.37% 3.33%
มูลค่า (พัน) 23,795 28,938 160,596 152,570 135,302 133,550

NOBLE ราคาล่าสุด 1.96

วันที่ 09-05-2557 11-05-2558 01-04-2559 15-03-2560 08-05-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,139 4,922 3,066 3,551 4,353 4,873
%การถือ 2.44% 1.08% 0.67% 0.78% 0.95% 1.07%
มูลค่า (พัน) 241,708 106,803 66,539 77,052 94,460 105,742

NOK ราคาล่าสุด 21.70

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 28-04-2560 05-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,427 17,773 8,490 6,691 11,441
%การถือ 1.03% 2.84% 1.36% 1.07% 0.50%
มูลค่า (พัน) 13,754 38,033 18,169 14,318 24,484

NPPG ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 14-03-2557 16-03-2560 05-07-2561 01-11-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,568 31,295 33,908 22,854 22,765
%การถือ 1.79% 2.52% 2.07% 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 6,634 31,608 34,247 23,083 22,992

NSI ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 12-03-2557 11-03-2559 11-10-2559 14-03-2560 13-03-2561 11-09-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,022 1,063 1,051 1,055 1,087 1,087 1,083
%การถือ 7.35% 7.65% 7.56% 7.59% 7.82% 7.82% 7.79%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

NTV ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2559 27-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 869 834
%การถือ 0.54% 0.52%
มูลค่า (พัน) 45,178 43,378

NUSA ราคาล่าสุด 52.00

วันที่ 03-04-2557 05-04-2559 04-04-2560 30-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,793 48,798 52,481 61,518 58,077
%การถือ 0.88% 0.70% 0.76% 0.81% 0.76%
มูลค่า (พัน) 8,182 16,103 17,319 20,301 19,166

NVD ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 01-11-2559 09-05-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,808 36,902 31,101
%การถือ 5.24% 2.67% 2.25%
มูลค่า (พัน) 16,339 88,566 74,643

NWR ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 25-06-2557 17-03-2558 17-03-2559 17-03-2560 15-03-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 193,976 114,797 106,238 123,511 124,199 153,493
%การถือ 9.82% 4.44% 4.11% 4.78% 4.80% 5.94%
มูลค่า (พัน) 126,085 74,618 69,055 80,282 80,729 99,771

NYT ราคาล่าสุด 0.65

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 12-05-2560 08-05-2561 30-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,067 13,481 16,817 13,834 31,129 33,276
%การถือ 1.78% 2.17% 2.71% 2.23% 2.51% 2.68%
มูลค่า (พัน) 52,014 63,361 79,038 65,019 146,305 156,396

OGC ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 12-03-2557 11-03-2558 08-03-2559 27-03-2560 08-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 162 146 772 198 275 495
%การถือ 0.76% 0.68% 3.62% 0.93% 1.29% 2.32%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

OHTL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 13-11-2558 25-03-2559 11-11-2559 09-05-2560 11-05-2561 09-11-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 286 286 285 285 285 281 275 275 275
%การถือ 1.79% 1.79% 1.78% 1.78% 1.89% 1.86% 1.82% 1.82% 1.82%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-06-2560 09-05-2561 17-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 22,351 37,941 102,045
%การถือ 0.52% 1.37% 2.32% 4.17%
มูลค่า (พัน) 65,437 183,274 311,113 836,767

OSP ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,873
%การถือ 1.33%
มูลค่า (พัน) 1,465,325

OTO ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 17-03-2560 21-03-2561 23-08-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,560 1,443 1,539 1,775
%การถือ 1.63% 0.52% 0.55% 0.63%
มูลค่า (พัน) 15,140 4,789 5,109 5,893

PACE ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 31-03-2558 12-05-2558 15-03-2559 03-06-2559 15-03-2560 29-03-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,625 59,916 71,004 87,000 72,080 455,058 262,276
%การถือ 1.49% 2.25% 2.18% 2.67% 1.92% 3.94% 2.18%
มูลค่า (พัน) 5,819 11,384 13,491 16,530 13,695 86,461 49,832

PAE ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 15-08-2557 30-10-2557 15-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 89,738 93,764 54,989
%การถือ 4.42% 3.44% 1.98%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PAP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,581 6,783 5,331 12,337 8,433 5,723
%การถือ 2.06% 1.03% 0.81% 1.87% 1.28% 0.87%
มูลค่า (พัน) 35,581 17,772 13,966 32,323 22,095 14,993

PATO ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,551 1,605
%การถือ 2.49% 1.13%
มูลค่า (พัน) 44,389 20,061

PCSGH ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 17-03-2558 07-05-2561 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,754 12,525 13,016
%การถือ 0.50% 0.81% 0.84%
มูลค่า (พัน) 48,463 78,279 81,349

PDI ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 09-05-2557 25-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,387 3,327 4,261 5,347 11,800 13,778 7,945
%การถือ 1.06% 1.47% 1.89% 2.37% 5.22% 6.10% 3.52%
มูลค่า (พัน) 21,605 30,109 38,565 48,391 106,792 124,691 71,899

PDJ ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,497 50,834 38,792 16,696 16,607 20,729
%การถือ 13.06% 12.41% 9.47% 4.08% 4.06% 4.60%
มูลค่า (พัน) 81,315 77,268 58,964 25,378 25,242 31,508

PE ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 11-03-2557 31-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,096 7,826 6,908 7,944 7,637
%การถือ 1.26% 0.98% 0.86% 0.99% 0.95%
มูลค่า (พัน) 707 548 484 556 535

PERM ราคาล่าสุด 0.07

วันที่ 28-03-2557 07-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,024 25,525 27,750
%การถือ 1.00% 5.10% 5.55%
มูลค่า (พัน) 5,225 26,546 28,860

PF ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 03-07-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 16-05-2560 15-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 59,659 67,428 60,474 48,431 306,767 337,948 553,310
%การถือ 1.03% 1.17% 1.05% 0.63% 3.54% 3.90% 6.38%
มูลค่า (พัน) 45,937 51,920 46,565 37,292 236,211 260,220 426,049

PG ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,181 2,446 3,156 3,167 3,175 3,124 3,392
%การถือ 1.23% 2.55% 3.29% 3.30% 3.31% 3.25% 3.53%
มูลค่า (พัน) 6,671 13,820 17,833 17,892 17,940 17,650 19,164

PHOL ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 28-08-2557 06-03-2558 10-03-2559 10-05-2559 07-09-2559 15-03-2560 14-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,066 2,158 2,048 1,977 5,803 2,450 2,762 3,549
%การถือ 2.51% 1.33% 1.26% 1.22% 3.58% 1.21% 1.36% 1.75%
มูลค่า (พัน) 7,359 3,906 3,707 3,579 10,503 4,434 4,998 6,423

PICO ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 28-01-2557 03-02-2558 02-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,695 1,908 1,183
%การถือ 1.25% 0.89% 0.55%
มูลค่า (พัน) 10,832 7,668 4,755

PIMO ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,638
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,140

PK ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,382
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 9,903

PL ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,820 3,551 4,173 4,765 4,765 8,650 8,958 14,885
%การถือ 2.42% 0.79% 0.93% 0.80% 0.80% 1.45% 1.50% 2.50%
มูลค่า (พัน) 30,946 10,155 11,934 13,629 13,629 24,738 25,621 42,570

PLANB ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 07-03-2559 02-03-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,065 46,535 83,099
%การถือ 1.03% 1.32% 2.14%
มูลค่า (พัน) 308,353 397,873 710,500

PLAT ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 04-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 58,338 59,714 61,679 90,909 93,811
%การถือ 2.08% 2.13% 2.20% 3.25% 3.35%
มูลค่า (พัน) 329,611 337,385 348,487 513,633 530,030

PLE ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 25-07-2557 24-03-2558 29-03-2559 28-10-2559 28-03-2560 18-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 68,920 75,025 36,413 39,508 30,041 53,606 84,044
%การถือ 6.35% 6.92% 3.34% 3.63% 2.52% 3.94% 6.17%
มูลค่า (พัน) 66,852 72,774 35,320 38,323 29,139 51,997 81,523

PM ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,109 54,618 52,451 48,744 22,098 16,905 21,624 22,636 16,199
%การถือ 7.71% 9.13% 8.77% 8.15% 3.69% 2.83% 3.61% 3.78% 2.71%
มูลค่า (พัน) 414,980 491,559 472,062 438,692 198,886 152,149 194,620 203,726 145,792

POLAR ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 18-03-2557 11-04-2559 01-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 258,561 94,646 86,576
%การถือ 2.02% 1.11% 1.02%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PORT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,462
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 10,982

PPM ราคาล่าสุด 4.46

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 08-05-2558 11-05-2559 14-10-2559 11-05-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,755 2,724 2,710 2,532 4,217 8,280 7,007 7,075
%การถือ 2.35% 1.70% 1.69% 1.58% 1.32% 2.07% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 4,131 2,997 2,981 2,786 4,639 9,108 7,708 7,783

PPP ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 07-03-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,875 4,787
%การถือ 1.63% 1.60%
มูลค่า (พัน) 12,968 12,733

PPPM ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 11-03-2557 01-04-2558 07-01-2559 01-04-2559 24-03-2560 14-06-2561 29-08-2561 24-05-2562 14-06-2562 17-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,468 11,936 18,932 20,345 31,681 25,644 25,804 25,195 24,468 40,866
%การถือ 1.25% 2.12% 3.36% 3.61% 5.63% 4.55% 4.58% 4.47% 4.35% 5.94%
มูลค่า (พัน) 5,960 13,010 20,635 22,176 34,532 27,952 28,127 27,463 26,671 44,544

PPS ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 12-05-2560 09-05-2561 24-08-2561 07-05-2562 24-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,241 59,069 61,106 61,857 61,257
%การถือ 3.97% 7.40% 7.52% 7.19% 7.12%
มูลค่า (พัน) 14,371 41,939 43,385 43,918 43,492

PRAKIT ราคาล่าสุด 0.71

วันที่ 12-05-2557 06-05-2558 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 325 369 596
%การถือ 0.54% 0.61% 0.99%
มูลค่า (พัน) 3,606 4,091 6,613

PREB ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,769 4,825 1,613
%การถือ 1.22% 1.56% 0.52%
มูลค่า (พัน) 37,500 48,013 16,053

PRECHA ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,869
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 4,247

PRIN ราคาล่าสุด 1.48

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 21-07-2558 15-03-2559 26-08-2559 14-03-2560 12-03-2561 23-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 97,657 145,391 98,531 96,626 90,760 86,806 112,660 107,169 77,916
%การถือ 8.00% 11.92% 8.08% 7.92% 7.44% 7.12% 9.23% 8.78% 6.39%
มูลค่า (พัน) 150,391 223,902 151,738 148,803 139,771 133,682 173,497 165,041 119,990

PRINC ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,108
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 26,018

PRM ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,632
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 237,638

PSH ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 08-10-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 09-03-2561 24-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 59,492 65,683 32,780 60,388 95,775 34,810 45,559 44,369 43,817
%การถือ 2.68% 2.94% 1.47% 2.70% 4.29% 1.59% 2.08% 2.03% 2.00%
มูลค่า (พัน) 1,189,845 1,313,655 655,592 1,207,755 1,915,504 696,201 911,184 887,370 876,338

PSL ราคาล่าสุด 20.00

วันที่ 18-08-2557 24-03-2558 24-02-2559 24-02-2560 21-02-2561 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 70,128 62,323 91,336 103,608 71,466 68,449
%การถือ 6.75% 6.00% 5.86% 6.64% 4.58% 4.39%
มูลค่า (พัน) 554,014 492,356 721,552 818,502 564,581 540,751

PSTC ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 27-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 23,872
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 17,426

PT ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 10-03-2558 08-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,852 5,216 5,269 2,258 1,858 16,319 16,511 14,486
%การถือ 4.12% 3.67% 3.71% 1.59% 1.31% 5.75% 5.82% 5.10%
มูลค่า (พัน) 34,234 30,511 30,826 13,211 10,868 95,464 96,589 84,744

PTG ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 12-03-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 65,570 20,616 27,671 23,041 45,987 59,140
%การถือ 3.93% 1.23% 1.66% 1.38% 2.75% 3.54%
มูลค่า (พัน) 1,337,620 420,572 564,498 470,045 938,125 1,206,462

PTL ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 02-07-2557 06-08-2558 11-04-2559 30-06-2559 08-08-2560 22-06-2561 08-08-2561 28-11-2561 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,916 10,115 5,091 7,120 23,019 29,651 27,144 24,751 21,846
%การถือ 1.61% 1.26% 0.64% 0.79% 2.56% 3.29% 3.02% 2.75% 2.43%
มูลค่า (พัน) 196,329 153,742 77,376 108,225 349,884 450,690 412,583 376,209 332,060

PTT ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 18-09-2557 09-03-2558 08-03-2559 05-09-2559 03-04-2560 07-03-2561 12-10-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 148,268 165,146 149,211 189,837 196,974 224,418 2,196,576 2,073,795
%การถือ 5.19% 5.78% 5.22% 6.65% 6.90% 7.86% 7.69% 7.26%
มูลค่า (พัน) 6,412,591 7,142,552 6,453,386 8,210,459 8,519,118 9,706,069 95,001,894 89,691,646

PTTEP ราคาล่าสุด 43.25

วันที่ 08-08-2557 13-02-2558 12-02-2559 15-08-2559 11-08-2560 09-02-2561 09-08-2561 13-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 194,788 170,786 173,186 253,925 259,254 316,909 346,361 268,555
%การถือ 4.91% 4.30% 4.36% 6.40% 6.53% 7.98% 8.72% 6.76%
มูลค่า (พัน) 24,056,304 21,092,055 21,388,422 31,359,755 32,017,831 39,138,205 42,775,590 33,166,529

PTTGC ราคาล่าสุด 123.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 368,321 360,466 375,002 440,148 484,035 644,210 583,667 500,866
%การถือ 8.17% 7.99% 8.32% 9.76% 10.74% 14.29% 12.94% 11.11%
มูลค่า (พัน) 19,981,423 19,555,269 20,343,873 23,878,046 26,258,923 34,948,375 31,663,951 27,171,973

PYLON ราคาล่าสุด 54.25

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 26-08-2559 21-03-2560 19-03-2561 27-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,817 18,508 21,291 28,097 31,539 20,683 32,973 27,297
%การถือ 8.93% 5.11% 5.68% 7.49% 8.41% 5.52% 4.40% 3.64%
มูลค่า (พัน) 148,900 111,051 127,745 168,579 189,233 124,096 197,841 163,785

QH ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 675,292 732,898 551,892 564,851 680,583 601,766 974,132 1,103,446 919,807
%การถือ 7.35% 7.98% 5.15% 5.27% 6.35% 5.62% 9.09% 10.30% 8.58%
มูลค่า (พัน) 1,998,865 2,169,379 1,633,599 1,671,958 2,014,526 1,781,229 2,883,431 3,266,199 2,722,630

QLT ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 28-08-2557 05-03-2558 10-03-2559 26-08-2559 08-03-2560 26-06-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 725 711 1,318 667 645 574 579
%การถือ 0.75% 0.73% 1.34% 0.68% 0.65% 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 2,812 2,760 5,114 2,589 2,504 2,228 2,246

QTC ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558 19-02-2559 04-05-2559 05-07-2560 09-03-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,599 2,575 2,157 1,736 10,372 12,372 11,368
%การถือ 5.30% 1.29% 1.08% 0.87% 3.84% 3.63% 3.33%
มูลค่า (พัน) 52,360 12,722 10,656 8,578 51,238 61,120 56,157

RATCH ราคาล่าสุด 4.94

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 28-02-2561 06-09-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 216,871 222,605 230,300 238,369 247,568 291,154 254,175 254,002
%การถือ 14.96% 15.35% 15.88% 16.44% 17.07% 20.08% 17.53% 17.52%
มูลค่า (พัน) 14,747,238 15,137,146 15,660,412 16,209,096 16,834,633 19,798,505 17,283,874 17,272,157

RCI ราคาล่าสุด 68.00

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 11-03-2559 13-03-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,179 6,404 15,011 5,426 2,694
%การถือ 2.88% 1.65% 3.24% 1.17% 0.58%
มูลค่า (พัน) 41,364 23,696 55,539 20,075 9,968

RCL ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 08-04-2557 07-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,221 25,783 21,659 9,534 7,381 8,485
%การถือ 0.99% 3.11% 2.61% 1.15% 0.89% 1.02%
มูลค่า (พัน) 34,857 109,319 91,834 40,424 31,294 35,974

RICH ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 31-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 59,536 71,993 63,424
%การถือ 0.57% 2.48% 3.00% 2.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

RICHY ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,802
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,570

RJH ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,548 2,622
%การถือ 0.52% 0.87%
มูลค่า (พัน) 37,159 62,928

RML ราคาล่าสุด 24.00

วันที่ 18-03-2557 31-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 04-05-2560 08-05-2561 30-08-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 161,945 368,420 296,724 205,295 237,017 170,769 146,148 145,391
%การถือ 4.53% 10.30% 8.30% 5.74% 6.63% 4.78% 4.09% 3.48%
มูลค่า (พัน) 178,139 405,262 326,397 225,825 260,719 187,846 160,762 159,930

ROBINS ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 07-03-2557 11-03-2558 09-03-2559 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35,304 26,502 22,781 53,299 67,635 78,615
%การถือ 3.18% 2.39% 2.05% 4.80% 6.09% 7.08%
มูลค่า (พัน) 2,232,954 1,676,273 1,440,917 3,371,150 4,277,892 4,972,420

ROJNA ราคาล่าสุด 63.25

วันที่ 27-03-2557 16-03-2558 01-09-2558 09-05-2559 16-03-2560 16-05-2561 30-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,144 35,244 36,958 47,355 46,465 35,348 32,674 10,979
%การถือ 2.10% 1.91% 1.88% 2.40% 2.30% 1.75% 1.62% 0.54%
มูลค่า (พัน) 198,948 232,612 243,921 312,544 306,666 233,298 215,646 72,464

RP ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 22-04-2559 19-04-2560 24-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,084 2,150 2,317 2,463
%การถือ 0.64% 1.26% 1.36% 1.29%
มูลค่า (พัน) 2,169 4,299 4,633 4,926

RPC ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 17-03-2558 03-03-2559 06-03-2560 09-03-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,259 18,274 17,199 13,018 13,226
%การถือ 0.79% 1.40% 1.32% 1.00% 1.01%
มูลค่า (พัน) 5,540 9,868 9,287 7,030 7,142

RS ราคาล่าสุด 0.54

วันที่ 29-08-2557 11-03-2558 11-03-2559 19-04-2560 07-03-2561 22-08-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,673 81,087 77,250 48,124 56,000 57,519 59,812
%การถือ 0.85% 7.93% 7.65% 4.77% 5.54% 5.69% 5.92%
มูลค่า (พัน) 146,577 1,370,373 1,305,517 813,288 946,400 972,074 1,010,822

RSP ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 02-05-2561 24-08-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,010 11,011 7,741
%การถือ 1.69% 1.43% 1.01%
มูลค่า (พัน) 44,755 37,879 26,627

S ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 10-05-2559 01-11-2559 28-03-2560 23-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,999 90,827 57,073 117,470 151,029
%การถือ 0.87% 1.41% 0.88% 1.71% 2.20%
มูลค่า (พัน) 172,998 314,261 197,471 406,446 522,561

S & J ราคาล่าสุด 3.46

วันที่ 29-04-2557 10-05-2559 01-11-2559 28-03-2560 23-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,077 49,999 90,827 57,073 117,470 151,029
%การถือ 1.65% 0.87% 1.41% 0.88% 1.71% 2.20%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

S11 ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,690 4,907 4,872 4,150 4,222 6,012 5,477
%การถือ 0.77% 0.80% 0.79% 0.68% 0.69% 0.98% 0.89%
มูลค่า (พัน) 40,572 42,445 42,146 35,895 36,521 52,003 47,374

SABINA ราคาล่าสุด 8.65

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,087
%การถือ 2.90%
มูลค่า (พัน) 310,176

SAFARI ราคาล่าสุด 30.75

วันที่ 14-03-2557 26-03-2558 03-11-2558 24-03-2559 01-08-2560 19-03-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,914 6,987 34,936 38,797 38,797 38,797 38,797
%การถือ 2.96% 2.10% 2.10% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SAM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2559 13-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,571 23,844 17,039 7,159
%การถือ 1.30% 2.28% 1.63% 0.69%
มูลค่า (พัน) 5,700 10,014 7,156 3,007

SAMART ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 22-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 21-03-2559 24-08-2559 22-03-2560 09-05-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 73,045 47,480 27,291 20,180 13,412 16,916 13,657 12,857
%การถือ 7.26% 4.72% 2.71% 2.00% 1.33% 1.68% 1.36% 1.28%
มูลค่า (พัน) 664,710 432,068 248,346 183,636 122,048 153,933 124,276 116,998

SAMTEL ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 21-08-2557 20-03-2558 27-08-2558 21-03-2559 23-08-2559 17-03-2560 27-03-2561 29-08-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,010 14,612 14,508 13,115 11,464 5,910 7,085 6,953 5,053
%การถือ 2.27% 2.36% 2.35% 2.12% 1.85% 0.96% 1.15% 1.13% 0.82%
มูลค่า (พัน) 139,404 145,387 144,352 130,497 114,062 58,801 70,497 69,177 50,280

SANKO ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 17-07-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,784
%การถือ 1.25%
มูลค่า (พัน) 2,812

SAPPE ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 04-05-2559 08-05-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,367 6,047 2,853
%การถือ 1.12% 1.99% 0.94%
มูลค่า (พัน) 76,757 137,860 65,059

SAT ราคาล่าสุด 22.80

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 25-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,099 23,484 16,456 16,813 18,788 59,010 75,486 75,570
%การถือ 4.49% 5.52% 3.87% 3.95% 4.42% 13.88% 17.75% 17.77%
มูลค่า (พัน) 339,957 418,010 292,909 299,265 334,429 1,050,371 1,343,652 1,345,151

SAWAD ราคาล่าสุด 17.80

วันที่ 13-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 26-05-2560 04-05-2561 04-10-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,788 33,941 29,674 95,996 104,750 96,187 122,951
%การถือ 1.18% 3.33% 2.91% 8.83% 9.63% 8.38% 10.21%
มูลค่า (พัน) 642,428 1,849,802 1,617,230 5,231,760 5,708,892 5,242,180 6,700,840

SAWANG ราคาล่าสุด 54.50

วันที่ 04-04-2557 03-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 173 125
%การถือ 0.72% 0.52%
มูลค่า (พัน) 0 0

SC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2557 17-03-2558 08-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 125,826 114,123 114,405 95,799 72,328 64,518 71,271
%การถือ 3.39% 3.07% 3.08% 2.29% 1.73% 1.54% 1.71%
มูลค่า (พัน) 339,731 308,131 308,893 258,657 195,285 174,199 192,432

SCB ราคาล่าสุด 2.70

วันที่ 10-09-2557 13-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 07-09-2559 27-04-2560 18-04-2561 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 132,040 130,944 134,346 151,086 184,072 233,222 313,806 309,242 317,917 313,794
%การถือ 3.89% 3.86% 3.96% 4.45% 5.42% 6.87% 9.24% 9.11% 9.36% 9.24%
มูลค่า (พัน) 16,769,068 16,629,911 17,061,996 19,187,914 23,377,180 29,619,179 39,853,420 39,273,795 40,375,439 39,851,776

SCC ราคาล่าสุด 127.00

วันที่ 14-08-2557 13-02-2558 12-02-2559 08-04-2559 11-08-2559 10-08-2560 05-04-2561 09-08-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 110,325 111,479 88,983 94,083 100,269 105,851 87,857 85,990 101,953
%การถือ 9.19% 9.29% 7.42% 7.84% 8.36% 8.82% 7.32% 7.17% 8.50%
มูลค่า (พัน) 45,674,745 46,152,192 36,838,847 38,950,250 41,511,323 43,822,257 36,372,818 35,599,870 42,208,410

SCCC ราคาล่าสุด 414.00

วันที่ 06-08-2557 18-02-2558 01-03-2559 21-04-2559 15-11-2559 12-04-2560 11-04-2561 08-08-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,315 5,478 6,686 6,302 3,708 3,414 5,073 4,877 4,044
%การถือ 2.75% 2.38% 2.91% 2.74% 1.61% 1.48% 1.70% 1.64% 1.36%
มูลค่า (พัน) 1,490,441 1,292,880 1,577,800 1,487,192 874,978 805,775 1,197,165 1,151,080 954,352

SCI ราคาล่าสุด 236.00

วันที่ 17-03-2559 13-03-2560 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,408 44,658 45,002 68,168
%การถือ 1.79% 5.95% 6.00% 9.09%
มูลค่า (พัน) 24,939 83,064 83,704 126,793

SCN ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 10-03-2559 10-05-2559 12-05-2560 25-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,991 7,239 55,520 6,645
%การถือ 0.67% 0.60% 4.63% 0.55%
มูลค่า (พัน) 22,214 20,124 154,347 18,472

SCP ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,276 15,400 19,314 17,391 25,013 19,382
%การถือ 6.09% 5.13% 6.44% 5.80% 8.34% 6.46%
มูลค่า (พัน) 127,929 107,801 135,199 121,740 175,089 135,674

SDC ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 21-08-2557 27-08-2558 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 36,097 22,243 25,678
%การถือ 0.82% 0.51% 0.58%
มูลค่า (พัน) 10,829 6,673 7,704

SE-ED ราคาล่าสุด 0.30

วันที่ 23-05-2557 17-03-2558 07-05-2558 14-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,366 2,221 2,223 3,142 3,155
%การถือ 0.60% 0.57% 0.57% 0.80% 0.81%
มูลค่า (พัน) 6,151 5,774 5,779 8,168 8,204

SEAFCO ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 02-09-2557 17-03-2558 02-09-2558 04-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,682 38,347 20,734 7,203 9,632 5,570 7,553 9,091 37,566
%การถือ 1.61% 13.17% 6.78% 2.36% 3.15% 1.82% 1.24% 1.35% 5.08%
มูลค่า (พัน) 36,284 297,189 160,689 55,821 74,647 43,169 58,539 70,455 291,139

SEAOIL ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 13-03-2558 30-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,670 3,256 4,334 7,995 7,281 8,413
%การถือ 0.85% 1.03% 1.20% 1.44% 1.32% 1.52%
มูลค่า (พัน) 14,287 17,422 23,186 42,775 38,951 45,007

SELIC ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 05-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,546
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 4,358

SENA ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 01-09-2557 20-03-2558 15-10-2558 11-05-2559 26-08-2559 05-05-2560 08-05-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,359 11,955 14,097 13,152 18,082 19,155 17,916 19,517 18,320
%การถือ 1.31% 1.56% 1.61% 1.15% 1.58% 1.68% 1.48% 1.37% 1.29%
มูลค่า (พัน) 31,446 40,170 47,367 44,192 60,757 64,361 60,198 65,576 61,556

SF ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 03-04-2557 27-02-2558 02-03-2559 04-04-2559 31-08-2559 30-03-2560 29-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 61,591 35,349 35,630 37,089 38,178 34,015 23,481 22,929
%การถือ 4.68% 2.39% 2.01% 2.09% 2.15% 1.91% 1.32% 1.29%
มูลค่า (พัน) 366,465 210,324 211,997 220,680 227,162 202,386 139,711 136,430

SGP ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 21-08-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,316 15,121 18,508 24,239 24,875 50,872 103,965 101,540
%การถือ 1.99% 1.65% 2.01% 2.64% 2.71% 5.54% 5.66% 5.52%
มูลค่า (พัน) 151,111 124,749 152,689 199,974 205,215 419,696 857,710 837,703

SIAM ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 12-09-2557 15-09-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,709 12,463 12,408 10,847 10,814 13,462
%การถือ 2.65% 2.10% 2.09% 1.83% 1.82% 2.27%
มูลค่า (พัน) 31,261 24,802 24,692 21,586 21,519 26,789

SIMAT ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 05-08-2557 16-03-2558 13-05-2558 16-03-2559 20-03-2560 26-06-2561 16-07-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,128 17,771 14,878 17,036 24,665 35,129 33,798 25,772
%การถือ 4.54% 4.79% 3.93% 4.32% 6.23% 6.70% 6.45% 4.90%
มูลค่า (พัน) 21,936 25,768 21,573 24,702 35,764 50,938 49,007 37,369

SINGER ราคาล่าสุด 1.45

วันที่ 21-03-2557 23-03-2558 16-03-2559 09-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,632 3,055 15,492 11,270 3,819 9,176
%การถือ 0.97% 1.13% 5.74% 4.17% 1.41% 3.40%
มูลค่า (พัน) 21,058 24,441 123,938 90,162 30,550 73,406

SIRI ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 19-08-2557 18-03-2558 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 570,294 668,667 672,721 1,338,953 1,680,729 1,461,009 1,173,814 903,241
%การถือ 5.91% 4.68% 4.71% 9.37% 11.77% 9.83% 7.90% 6.08%
มูลค่า (พัน) 787,006 922,761 928,356 1,847,755 2,319,406 2,016,193 1,619,864 1,246,472

SIS ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,817 6,810 11,146 11,657 6,849 3,201 2,940
%การถือ 1.09% 1.94% 3.18% 3.33% 1.96% 0.91% 0.84%
มูลค่า (พัน) 34,732 61,968 101,431 106,080 62,330 29,129 26,752

SITHAI ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,268 88,818 84,129 35,706 29,845 19,203 18,452
%การถือ 1.94% 3.28% 3.10% 1.32% 1.10% 0.71% 0.68%
มูลค่า (พัน) 5,004 84,377 79,923 33,921 28,353 18,243 17,529

SKE ราคาล่าสุด 0.95

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,004
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 5,604

SKN ราคาล่าสุด 1.12

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,163
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 10,275

SKR ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 27-10-2559 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 668 10,421
%การถือ 0.56% 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,165 49,393

SKY ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 12-05-2559 30-03-2561 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,098 3,793 6,050
%การถือ 1.35% 0.78% 1.25%
มูลค่า (พัน) 47,702 58,405 93,172

SLP ราคาล่าสุด 15.40

วันที่ 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,029
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,219

SMIT ราคาล่าสุด 0.65

วันที่ 10-05-2561 23-08-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,125 3,675 8,539
%การถือ 0.78% 0.69% 1.61%
มูลค่า (พัน) 20,541 18,300 42,522

SMK ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 20-03-2557 20-03-2558 14-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 166 161 158 1,516 1,456 1,456
%การถือ 0.83% 0.80% 0.79% 0.76% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 5,867 5,662 5,587 53,422 51,325 51,314

SMM ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 08-05-2557 12-05-2560 30-03-2561 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,155 3,772 4,173 3,275
%การถือ 2.13% 1.17% 1.29% 1.01%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

SMPC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2559 10-04-2560 04-04-2561 24-08-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,729 10,681 3,079 5,006 4,735
%การถือ 0.52% 2.02% 0.58% 0.93% 0.88%
มูลค่า (พัน) 22,104 86,513 24,937 40,551 38,354

SMT ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 17-03-2557 27-03-2558 01-04-2559 06-06-2559 17-03-2560 09-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,534 7,456 10,196 19,990 17,745 17,908 15,941
%การถือ 1.32% 1.78% 2.44% 2.39% 2.12% 2.14% 1.91%
มูลค่า (พัน) 8,744 11,780 16,109 31,584 28,036 28,295 25,187

SNC ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 18-08-2557 19-02-2558 18-02-2559 18-08-2559 18-08-2560 22-02-2561 16-08-2561 21-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,140 3,133 5,446 6,638 5,091 4,610 17,343 12,366
%การถือ 2.13% 1.09% 1.89% 2.31% 1.77% 1.60% 6.03% 4.30%
มูลค่า (พัน) 82,282 41,985 72,972 88,948 68,221 61,777 232,390 165,706

SOLAR ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 09-05-2557 12-05-2558 08-04-2559 07-04-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,110 8,825 9,400 19,272 10,948 9,542
%การถือ 2.65% 1.78% 1.73% 3.54% 2.01% 1.75%
มูลค่า (พัน) 25,433 17,121 18,235 37,388 21,240 18,512

SORKON ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 558 550 545 563 679 537 542
%การถือ 2.30% 2.27% 2.25% 2.32% 2.10% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 32,250 31,753 31,493 32,527 39,207 30,991 31,297

SPA ราคาล่าสุด 57.75

วันที่ 07-04-2559 11-10-2559 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,436 7,228 8,277 5,401
%การถือ 1.13% 1.27% 1.45% 0.95%
มูลค่า (พัน) 81,742 91,791 105,123 68,588

SPACK ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 18-03-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,108 1,915 1,955 1,832
%การถือ 1.04% 0.64% 0.65% 0.61%
มูลค่า (พัน) 4,911 3,025 3,090 2,895

SPALI ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 10-03-2559 24-08-2559 27-07-2560 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 240,677 164,909 81,158 185,621 131,171 140,518 135,729 116,671
%การถือ 14.02% 9.61% 4.73% 10.81% 7.64% 7.56% 6.48% 5.44%
มูลค่า (พัน) 4,957,936 3,397,117 1,671,848 3,823,784 2,702,120 2,894,672 2,796,010 2,403,419

SPCG ราคาล่าสุด 20.60

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 24-11-2558 15-03-2559 23-08-2559 09-05-2560 12-03-2561 27-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 60,339 54,928 37,057 30,472 29,319 24,231 33,102 28,454 27,584
%การถือ 6.53% 5.94% 4.01% 3.30% 3.17% 2.62% 3.40% 2.92% 2.83%
มูลค่า (พัน) 1,122,301 1,021,658 689,255 566,777 545,334 450,704 615,689 529,254 513,066

SPI ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,446 4,745
%การถือ 0.90% 0.83%
มูลค่า (พัน) 298,981 319,073

SPORT ราคาล่าสุด 67.25

วันที่ 27-07-2560 23-03-2561 04-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,916 2,788 2,376
%การถือ 0.77% 0.61% 0.52%
มูลค่า (พัน) 379 362 309

SPRC ราคาล่าสุด 0.13

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 28-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 423,989 522,772 481,916 422,806 353,055 202,468
%การถือ 9.78% 12.06% 11.11% 9.75% 8.14% 4.67%
มูลค่า (พัน) 3,625,103 4,469,702 4,120,383 3,614,992 3,018,624 1,731,103

SPVI ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 03-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,508
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 3,762

SQ ราคาล่าสุด 1.50

วันที่ 05-05-2560 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,924 9,441
%การถือ 1.32% 0.83%
มูลค่า (พัน) 37,310 23,604

SRICHA ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 10-05-2559 11-05-2560 14-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,922 6,220 4,392 2,477 1,580 1,691
%การถือ 1.60% 2.02% 1.42% 0.80% 0.51% 0.55%
มูลค่า (พัน) 44,540 56,293 39,745 22,420 14,295 15,299

SSF ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 18-04-2557 10-03-2558 08-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,074 4,434 1,852 1,869 6,714 6,587 6,585
%การถือ 1.14% 1.64% 0.69% 0.69% 2.49% 2.44% 2.44%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-03-2557 30-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 259,259 291,145
%การถือ 0.81% 0.91%
มูลค่า (พัน) 0 0

SSSC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 12-05-2558 15-03-2559 12-05-2559 11-05-2560 09-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,512 3,355 2,935 2,041 2,081 2,186 7,337 4,691
%การถือ 7.05% 5.24% 4.59% 3.19% 3.25% 3.42% 1.15% 0.73%
มูลค่า (พัน) 10,739 7,985 6,986 4,857 4,952 5,203 17,462 11,165

SST ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 08-05-2557 24-03-2558 29-04-2558 10-05-2559 09-05-2560 27-03-2561 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,265 4,731 4,708 6,200 6,068 3,963 3,962 3,681
%การถือ 1.00% 1.67% 1.67% 1.65% 1.46% 0.87% 0.87% 0.81%
มูลค่า (พัน) 10,285 21,478 21,376 28,148 27,550 17,990 17,989 16,714

STA ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 15-05-2557 25-03-2558 14-05-2558 13-05-2559 02-08-2560 23-03-2561 14-09-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 54,853 44,688 45,688 41,580 28,199 63,117 80,940 97,090
%การถือ 4.29% 3.49% 3.57% 3.25% 2.20% 4.11% 5.27% 6.32%
มูลค่า (พัน) 564,986 460,290 470,586 428,277 290,454 650,110 833,682 1,000,024

STANLY ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,576 1,872 1,924 2,684 1,712 1,923 2,327
%การถือ 3.36% 2.44% 2.51% 3.50% 2.23% 2.51% 3.04%
มูลค่า (พัน) 515,256 374,342 384,842 536,822 342,422 384,602 465,354

STAR ราคาล่าสุด 200.00

วันที่ 29-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,436 1,468
%การถือ 1.06% 0.54%
มูลค่า (พัน) 2,772 2,833

STEC ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 28-03-2559 06-03-2560 14-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 162,955 162,330 172,752 151,021 123,977 153,069
%การถือ 10.68% 10.64% 11.33% 9.90% 8.13% 10.04%
มูลค่า (พัน) 3,193,908 3,181,667 3,385,943 2,960,021 2,429,945 3,000,160

STPI ราคาล่าสุด 19.60

วันที่ 25-03-2557 26-03-2558 24-03-2559 16-03-2560 21-03-2561 21-03-2562 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 96,421 31,555 65,463 50,274 35,493 26,927 38,884
%การถือ 6.53% 2.14% 4.03% 3.09% 2.18% 1.66% 2.39%
มูลค่า (พัน) 761,725 249,286 517,159 397,164 280,393 212,725 307,184

SUC ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 30-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,581
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 67,595

SUPER ราคาล่าสุด 42.75

วันที่ 17-03-2558 31-08-2558 17-03-2559 08-08-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 232,356 282,973 318,336 533,589 538,819 769,948
%การถือ 1.15% 1.18% 1.16% 1.95% 1.97% 2.82%
มูลค่า (พัน) 148,708 181,103 203,735 341,497 344,844 492,767

SUSCO ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 15-09-2557 13-03-2558 14-09-2558 14-03-2559 24-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 24-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,603 13,703 13,256 12,524 19,351 42,293 43,707 37,269 36,035
%การถือ 1.33% 1.25% 1.21% 1.14% 1.76% 3.84% 3.97% 3.39% 3.28%
มูลค่า (พัน) 44,684 41,932 40,562 38,324 59,215 129,416 133,742 114,044 110,269

SUTHA ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 16-03-2559 18-10-2559 19-04-2560 20-04-2561 29-08-2561 29-05-2562 19-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,190 4,166 3,561 7,039 7,651 8,165 8,167
%การถือ 1.40% 1.39% 1.19% 2.35% 2.55% 2.72% 2.72%
มูลค่า (พัน) 15,923 15,831 13,532 26,747 29,073 31,029 31,035

SVI ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 25-08-2557 25-03-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 106,503 150,214 180,922 107,583 25,212 70,739
%การถือ 4.70% 6.63% 7.99% 4.75% 1.11% 3.12%
มูลค่า (พัน) 366,372 516,735 622,373 370,086 86,730 243,342

SVOA ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,330 5,510 7,371 6,064 7,409 14,496
%การถือ 0.90% 0.78% 1.04% 0.86% 1.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 6,900 6,006 8,034 6,610 8,076 15,801

SYNEX ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 25-08-2558 31-03-2559 26-08-2559 21-03-2560 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,123 17,770 7,978 16,551 6,847 16,707
%การถือ 0.67% 2.31% 1.04% 2.15% 0.89% 2.17%
มูลค่า (พัน) 50,461 175,032 78,587 163,029 67,443 164,564

SYNTEC ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 28-08-2557 25-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 02-09-2559 12-05-2560 10-05-2561 24-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,025 103,362 111,896 122,532 137,496 122,781 109,157 88,769 44,325
%การถือ 6.19% 6.46% 6.99% 7.66% 8.59% 7.67% 6.82% 5.55% 2.77%
มูลค่า (พัน) 233,698 243,934 264,075 289,176 324,490 289,762 257,610 209,494 104,607

T ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 13-03-2557 17-03-2558 20-03-2560 30-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,426 26,715 431,176 548,945 567,405
%การถือ 3.68% 0.92% 4.26% 5.43% 5.61%
มูลค่า (พัน) 821 1,336 21,559 27,447 28,370

TACC ราคาล่าสุด 0.05

วันที่ 29-04-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 8,823 9,114 18,628
%การถือ 1.24% 1.45% 1.50% 3.06%
มูลค่า (พัน) 36,487 42,703 44,112 90,159

TAKUNI ราคาล่าสุด 4.84

วันที่ 17-03-2560 04-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,406 7,204 6,350
%การถือ 0.80% 0.90% 0.79%
มูลค่า (พัน) 3,395 3,818 3,365

TAPAC ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 10-09-2557 10-02-2558 27-01-2559 30-09-2559 30-03-2560 09-02-2561 11-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,685 5,959 2,817 2,870 5,258 6,130 6,536
%การถือ 4.41% 3.93% 1.78% 1.53% 1.37% 1.49% 1.58%
มูลค่า (พัน) 41,444 36,943 17,468 17,793 32,598 38,005 40,523

TASCO ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 11-03-2557 11-03-2558 04-03-2559 24-08-2559 03-03-2560 02-03-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,185 9,309 158,386 124,591 89,043 64,850 55,909
%การถือ 6.67% 6.07% 10.26% 8.02% 5.73% 4.15% 3.55%
มูลค่า (พัน) 187,396 171,286 2,914,304 2,292,471 1,638,396 1,193,243 1,028,725

TC ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 08-05-2557 12-03-2558 15-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,646 3,728 3,404 3,484 3,672 4,004 5,077
%การถือ 1.10% 1.13% 1.03% 1.06% 1.11% 1.21% 1.54%
มูลค่า (พัน) 11,885 12,153 11,098 11,357 11,972 13,052 16,550

TCAP ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 177,923 188,492 162,005 190,772 227,726 232,216 212,088 207,253 192,152
%การถือ 13.92% 14.75% 12.68% 14.93% 18.88% 19.25% 17.58% 17.79% 16.49%
มูลค่า (พัน) 9,429,926 9,990,067 8,586,254 10,110,933 12,069,479 12,307,430 11,240,657 10,984,395 10,184,050

TCC ราคาล่าสุด 53.00

วันที่ 31-03-2558 04-03-2559 16-05-2560 04-05-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100 13,450 11,915 11,926 14,374
%การถือ 0.67% 1.05% 0.93% 0.93% 1.12%
มูลค่า (พัน) 2,430 4,035 3,575 3,578 4,312

TCCC ราคาล่าสุด 0.30

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,541
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 77,906

TCJ ราคาล่าสุด 22.00

วันที่ 27-03-2560 08-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 596 2,566 3,981
%การถือ 0.68% 2.48% 3.77%
มูลค่า (พัน) 2,814 12,111 18,792

TCMC ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 14-05-2558 19-09-2559 21-08-2560 29-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,065 13,078 17,305 20,722 32,088
%การถือ 0.58% 2.57% 3.40% 2.72% 4.20%
มูลค่า (พัน) 4,501 28,510 37,725 45,174 69,952

TEAM ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 12-03-2557 17-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 08-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,085 6,598 7,236 7,600 6,752 7,451
%การถือ 1.11% 1.04% 1.14% 1.19% 1.06% 1.17%
มูลค่า (พัน) 6,873 6,400 7,019 7,372 6,550 7,228

TF ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 07-05-2557 03-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 07-10-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,957 1,937 1,945 1,943 2,112 2,304
%การถือ 1.09% 1.08% 1.08% 1.08% 1.17% 1.28%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TGPRO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-05-2557 22-01-2558 19-04-2559 03-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 37,230 79,777 45,474 27,982
%การถือ 0.70% 1.25% 0.52% 0.66%
มูลค่า (พัน) 3,723 7,978 4,547 2,798

TH ราคาล่าสุด 0.10

วันที่ 03-09-2557 25-03-2558 20-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,204 14,088 20,306 17,259 14,443 15,438 19,001 18,616
%การถือ 1.46% 1.46% 2.10% 1.79% 1.50% 1.60% 1.97% 1.93%
มูลค่า (พัน) 7,245 10,003 14,417 12,254 10,254 10,961 13,491 13,217

THAI ราคาล่าสุด 0.71

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558 10-03-2559 23-03-2560 21-03-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 77,613 69,497 54,983 59,897 72,525 71,646
%การถือ 3.56% 3.18% 2.52% 2.74% 3.32% 3.28%
มูลค่า (พัน) 717,918 642,846 508,596 554,051 670,852 662,721

THANA ราคาล่าสุด 9.25

วันที่ 12-03-2557 11-03-2559 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,639 1,698 1,628
%การถือ 1.05% 0.67% 0.64%
มูลค่า (พัน) 4,433 2,852 2,735

THANI ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 09-03-2559 09-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,799 65,884 67,086 98,847
%การถือ 1.56% 2.73% 2.78% 3.27%
มูลค่า (พัน) 255,146 444,720 452,830 667,218

THCOM ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 04-04-2557 26-02-2558 25-02-2559 07-04-2559 10-04-2560 05-04-2561 22-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 91,226 57,749 56,921 66,198 82,599 45,311 36,159
%การถือ 8.32% 5.27% 5.19% 6.04% 7.54% 4.13% 3.30%
มูลค่า (พัน) 448,833 284,124 280,050 325,692 406,386 222,929 177,903

THG ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,559
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 180,663

THIP ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 08-05-2557 20-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 26-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,193 1,154 1,151 1,146 1,232 11,407 9,983
%การถือ 14.91% 14.42% 14.39% 14.33% 15.40% 14.26% 12.48%
มูลค่า (พัน) 20,514 19,844 19,802 19,716 21,184 196,192 171,702

THRE ราคาล่าสุด 17.20

วันที่ 14-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-09-2559 02-05-2560 02-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 522,371 499,151 383,096 299,092 250,726 144,079 148,257
%การถือ 14.87% 11.84% 9.09% 7.10% 5.95% 3.42% 3.52%
มูลค่า (พัน) 386,554 369,372 283,491 221,328 185,537 106,618 109,710

THREL ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,887 6,613 5,194 6,992 8,629 12,740 11,110 10,480
%การถือ 1.15% 1.10% 0.87% 1.17% 1.44% 2.12% 1.85% 1.75%
มูลค่า (พัน) 30,576 29,362 23,061 31,044 38,313 56,567 49,329 46,531

TIC ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 01-04-2557 01-04-2558 01-04-2559 03-04-2560 23-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 227 234 184 183 196
%การถือ 0.97% 1.00% 0.78% 0.78% 0.83%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TICON ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 16-03-2558 06-05-2558 10-05-2559 26-10-2559 05-05-2560 05-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 45,956 46,349 46,433 34,107 37,106 41,287 34,636
%การถือ 4.28% 4.22% 4.22% 3.10% 3.38% 2.25% 1.89%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

TIGER ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292
%การถือ 1.37%
มูลค่า (พัน) 14,724

TIP ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 14-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,309 4,360 9,759 7,484
%การถือ 2.77% 1.45% 1.63% 1.25%
มูลค่า (พัน) 205,229 107,699 241,046 184,863

TIPCO ราคาล่าสุด 24.70

วันที่ 25-03-2557 20-03-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 20-04-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,467 6,244 19,253 22,629 18,278 12,236 15,169
%การถือ 1.55% 1.29% 3.99% 4.69% 3.79% 2.54% 3.14%
มูลค่า (พัน) 73,919 61,812 190,604 224,024 180,955 121,132 150,178

TISCO ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 64,694 56,752 70,409 82,527 146,399 130,868 106,780
%การถือ 8.08% 7.09% 8.79% 10.31% 18.29% 16.35% 13.34%
มูลค่า (พัน) 6,501,715 5,703,576 7,076,101 8,294,011 14,713,098 13,152,267 10,731,397

TITLE ราคาล่าสุด 100.50

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,630
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 8,944

TIW ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 07-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 179
%การถือ 2.99%
มูลค่า (พัน) 0

TK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,431 2,566
%การถือ 1.09% 0.51%
มูลค่า (พัน) 54,308 25,656

TKN ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,214 12,421 32,733 22,904 15,352 77,354
%การถือ 1.83% 0.90% 2.37% 1.66% 1.11% 5.61%
มูลค่า (พัน) 250,881 123,586 325,698 227,898 152,757 769,671

TKS ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 29-08-2557 01-09-2558 31-03-2559 02-09-2559 21-03-2560 26-03-2561 31-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,349 7,107 3,692 3,521 10,064 3,577 3,056 2,446
%การถือ 2.86% 1.97% 1.03% 0.98% 2.79% 0.99% 0.73% 0.58%
มูลค่า (พัน) 73,390 55,790 28,983 27,641 79,005 28,082 23,993 19,198

TKT ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 10-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,821 3,752 3,698 4,006 5,029 4,848
%การถือ 1.79% 1.75% 1.73% 1.87% 2.35% 2.27%
มูลค่า (พัน) 4,814 4,727 4,659 5,048 6,337 6,108

TM ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,791
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 4,585

TMB ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 24-04-2557 06-03-2558 04-03-2559 22-04-2559 20-04-2560 24-04-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,889,068 3,999,158 4,038,319 4,194,229 4,609,439 5,043,971 4,440,085
%การถือ 8.90% 9.16% 9.23% 9.57% 10.51% 11.50% 10.13%
มูลค่า (พัน) 5,911,384 6,078,721 6,138,244 6,375,228 7,006,348 7,666,836 6,748,929

TMC ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 14-12-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,156 8,739 1,939
%การถือ 0.59% 2.41% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,358 5,505 1,222

TMD ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,851 2,991 2,893 2,892 2,365 2,960 3,111
%การถือ 1.90% 1.99% 1.93% 1.93% 1.58% 1.97% 2.07%
มูลค่า (พัน) 67,863 71,195 68,863 68,839 56,294 70,458 74,037

TMILL ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 09-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,959 1,725 2,117
%การถือ 1.04% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 8,405 4,900 6,012

TMT ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 08-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,558 6,643 3,507
%การถือ 2.88% 1.53% 0.81%
มูลค่า (พัน) 64,046 33,879 17,884

TMW ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 16-06-2557 14-07-2558 27-07-2559 01-08-2560 14-06-2561 23-07-2561 13-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 222 327 466 341 1,006 1,059 717
%การถือ 0.56% 0.82% 1.17% 0.85% 2.52% 2.65% 1.80%
มูลค่า (พัน) 11,004 16,201 23,042 16,875 49,782 52,401 35,487

TNDT ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 11-03-2558 10-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 527 804 585 550 604
%การถือ 0.53% 0.80% 0.59% 0.55% 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,372 3,617 2,634 2,475 2,717

TNH ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 5,387 4,982 4,489 3,905 1,664 2,735 2,723
%การถือ 2.25% 2.99% 2.77% 2.49% 2.17% 0.92% 1.52% 1.51%
มูลค่า (พัน) 143,696 191,234 176,853 159,352 138,620 59,071 97,099 96,680

TNITY ราคาล่าสุด 35.50

วันที่ 26-08-2557 25-03-2558 11-03-2559 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,694 1,850 1,575 2,017 2,099 2,556
%การถือ 0.97% 1.05% 0.80% 1.02% 1.06% 1.28%
มูลค่า (พัน) 7,218 7,883 6,710 8,593 8,942 10,889

TOA ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,010
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 459,368

TOG ราคาล่าสุด 38.25

วันที่ 29-08-2557 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,081 5,057 4,758 9,547 11,055 3,753 3,823 3,049
%การถือ 0.86% 1.07% 1.00% 2.01% 2.33% 0.79% 0.81% 0.64%
มูลค่า (พัน) 21,017 26,045 24,505 49,168 56,931 19,328 19,689 15,703

TOP ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 16-09-2557 27-02-2558 29-02-2559 13-09-2559 02-03-2560 02-03-2561 14-09-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 136,052 112,937 227,741 309,069 327,007 387,812 318,839 267,706
%การถือ 6.67% 5.54% 11.16% 15.15% 16.03% 19.01% 15.63% 13.12%
มูลค่า (พัน) 8,877,372 7,369,143 14,860,103 20,166,760 21,337,234 25,304,732 20,804,247 17,467,795

TPAC ราคาล่าสุด 65.25

วันที่ 07-05-2557 10-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,494 15,660 16,093 15,455 4,631 7,254
%การถือ 1.24% 6.59% 6.34% 6.09% 1.82% 2.86%
มูลค่า (พัน) 28,434 178,518 183,458 176,187 52,788 82,699

TPBI ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 30-05-2559 04-05-2560 08-05-2561 19-10-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,586 2,629 2,223 2,210 2,205
%การถือ 0.65% 0.66% 0.56% 0.55% 0.53%
มูลค่า (พัน) 12,827 13,040 11,024 10,962 10,939

TPCH ราคาล่าสุด 4.96

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,706 19,558 17,395 17,461
%การถือ 1.92% 4.87% 4.34% 4.35%
มูลค่า (พัน) 93,240 236,654 210,485 211,279

TPCORP ราคาล่าสุด 12.10

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 20-08-2558 10-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 831 1,027 1,047 1,047 1,043 1,058 1,077 1,398
%การถือ 0.77% 0.95% 0.97% 0.97% 0.97% 0.98% 1.00% 1.29%
มูลค่า (พัน) 10,303 12,740 12,977 12,977 12,934 13,119 13,356 17,333

TPIPL ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 15-08-2557 25-03-2558 23-03-2559 10-03-2560 11-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 52,479 296,158 130,949 222,325 146,255 211,586
%การถือ 2.60% 1.47% 0.65% 1.10% 0.72% 1.05%
มูลค่า (พัน) 89,214 503,469 222,613 377,952 248,633 359,696

TPIPP ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562 14-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 89,381 82,826 87,340 78,909
%การถือ 1.06% 0.99% 1.04% 0.94%
มูลค่า (พัน) 518,409 480,392 506,573 457,672

TPOLY ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 17-03-2558 09-05-2560 08-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,223 8,370 25,027 16,454
%การถือ 1.04% 1.48% 4.41% 2.87%
มูลค่า (พัน) 15,877 25,446 76,083 50,020

TPP ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 338 247 263
%การถือ 0.90% 0.66% 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,569 4,067 4,344

TR ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 11-06-2557 10-06-2558 14-06-2559 12-06-2560 08-06-2561 05-09-2561 11-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,840 2,923 2,946 3,454 4,183 4,209 3,740
%การถือ 0.91% 1.45% 1.46% 1.71% 2.08% 2.09% 1.86%
มูลค่า (พัน) 61,630 97,910 98,687 115,716 140,144 140,995 125,297

TRC ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 02-05-2557 15-05-2558 28-03-2559 11-05-2559 11-05-2560 07-05-2561 29-05-2562 01-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,062 252,179 278,295 262,998 137,033 206,405 223,667 230,963
%การถือ 3.31% 7.59% 6.14% 5.76% 2.67% 3.52% 3.63% 3.75%
มูลค่า (พัน) 3,789 35,305 38,961 36,820 19,185 28,897 31,313 32,335

TRITN ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 23-05-2557 01-04-2558 04-04-2560 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 95,770 211,329 167,436 116,411 206,142 208,998
%การถือ 1.69% 3.44% 2.08% 1.45% 2.57% 2.60%
มูลค่า (พัน) 31,604 69,739 55,254 38,416 68,027 68,969

TRT ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 07-05-2557 10-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 12-05-2560 08-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,788 16,978 16,415 16,472 11,663 2,822 2,901
%การถือ 6.10% 5.51% 5.33% 5.35% 3.79% 0.92% 0.94%
มูลค่า (พัน) 35,321 31,919 30,860 30,967 21,926 5,306 5,453

TRU ราคาล่าสุด 1.88

วันที่ 10-03-2559 10-05-2559 16-11-2559 09-05-2560 09-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,267 4,825 6,104 6,277 5,631 4,283
%การถือ 0.72% 0.82% 1.03% 1.06% 0.95% 0.72%
มูลค่า (พัน) 19,969 22,581 28,566 29,376 26,354 20,042

TRUBB ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 11-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 27-03-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,783 12,614 12,731 15,196 11,769 12,114
%การถือ 1.88% 1.85% 1.87% 2.23% 0.70% 1.78%
มูลค่า (พัน) 17,001 16,776 16,933 20,211 15,653 16,112

TRUE ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 05-08-2557 17-03-2558 22-04-2559 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 876,249 1,597,007 1,335,197 2,083,216 2,434,779 2,037,723
%การถือ 6.03% 6.49% 5.43% 6.24% 7.30% 6.11%
มูลค่า (พัน) 5,476,559 9,981,292 8,344,984 13,020,098 15,217,367 12,735,768

TSC ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 05-02-2557 04-02-2558 04-02-2559 25-05-2559 26-05-2560 24-05-2561 23-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,811 12,662 12,756 12,736 12,640 12,509 12,518
%การถือ 4.93% 4.87% 4.91% 4.90% 4.87% 4.81% 4.82%
มูลค่า (พัน) 156,295 154,475 155,628 155,378 154,208 152,610 152,718

TSE ราคาล่าสุด 12.20

วันที่ 10-05-2559 26-05-2560 27-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,139 11,789 11,067
%การถือ 0.56% 0.65% 0.61%
มูลค่า (พัน) 27,172 31,594 29,660

TSF ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 17-03-2557 19-03-2558 11-03-2559 24-04-2560 15-03-2561 12-10-2561 17-12-2561 17-06-2562 09-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 71,623 129,032 120,703 178,436 176,118 162,194 161,459 181,659 190,043
%การถือ 2.23% 2.42% 1.89% 2.79% 2.60% 2.40% 2.38% 2.68% 2.81%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2561 05-04-2562 12-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,297 38,949 44,157
%การถือ 2.21% 3.60% 4.08%
มูลค่า (พัน) 10,717 17,916 20,312

TSR ราคาล่าสุด 0.46

วันที่ 29-08-2557 17-03-2560 07-05-2561 29-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 7,559 14,978 3,386 3,633
%การถือ 0.65% 1.62% 2.90% 0.65% 0.66%
มูลค่า (พัน) 4,254 14,287 28,308 6,400 6,866

TSTH ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 03-06-2557 03-06-2558 31-05-2559 25-05-2560 25-05-2561 18-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,615 53,978 58,352 103,406 97,556 74,791
%การถือ 0.64% 0.64% 0.69% 1.23% 1.16% 0.89%
มูลค่า (พัน) 26,807 26,989 29,176 51,703 48,778 37,396

TT&T ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 213,287 218,569
%การถือ 2.96% 2.89%
มูลค่า (พัน) 0 0

TTA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-02-2557 10-02-2558 08-05-2558 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,516 39,873 40,480 40,422 60,258 53,801 55,024
%การถือ 2.77% 3.06% 2.22% 2.22% 3.31% 2.95% 3.02%
มูลค่า (พัน) 151,340 219,303 222,640 222,320 331,420 295,905 302,632

TTCL ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 28-08-2558 21-04-2559 29-08-2559 24-04-2560 11-05-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,643 50,169 44,885 45,658 41,751 33,734 31,986 27,421
%การถือ 9.04% 8.96% 8.02% 8.15% 7.46% 6.02% 5.71% 4.45%
มูลค่า (พัน) 491,242 486,636 435,382 442,880 404,981 327,219 310,269 265,982

TTTM ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 12-01-2559 28-06-2559 27-06-2560 29-06-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46 46 46 40 331
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.67% 5.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TTW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 16-03-2560 13-03-2561 30-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 142,297 209,111 192,583 176,918 157,470 156,726 174,704 209,895
%การถือ 3.57% 5.24% 4.83% 4.43% 3.95% 3.93% 4.38% 5.26%
มูลค่า (พัน) 1,977,932 2,906,648 2,676,905 2,459,164 2,188,840 2,178,498 2,428,381 2,917,545

TU ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559 09-03-2560 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 76,673 570,226 548,045 660,562 543,553 346,135 355,943 378,446
%การถือ 6.68% 11.95% 11.49% 13.84% 11.39% 7.25% 7.46% 7.93%
มูลค่า (พัน) 1,395,447 10,378,118 9,974,419 12,022,232 9,892,656 6,299,654 6,478,156 6,887,716

TVD ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 07-04-2559 05-07-2559 13-03-2560 09-03-2561 08-10-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,848 6,126 13,132 11,913 11,442 10,217 9,089 8,370
%การถือ 0.61% 0.94% 2.02% 1.83% 1.76% 1.57% 1.40% 1.29%
มูลค่า (พัน) 3,645 7,842 16,810 15,249 14,645 13,078 11,634 10,714

TVI ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 17-04-2557 20-03-2558 22-04-2558 22-04-2559 24-04-2560 02-05-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 982 808 828 1,798 2,065 1,975 2,043
%การถือ 0.65% 0.53% 0.55% 0.59% 0.68% 0.65% 0.67%
มูลค่า (พัน) 4,498 3,699 3,791 8,234 9,457 9,046 9,358

TVO ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,226 24,468 59,127 66,353 88,225 81,679 60,301 53,390 45,608
%การถือ 3.49% 3.03% 7.31% 8.21% 10.91% 10.10% 7.46% 6.60% 5.64%
มูลค่า (พัน) 790,333 685,101 1,655,559 1,857,870 2,470,288 2,287,009 1,688,434 1,494,930 1,277,021

TVT ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 10-03-2559 11-05-2559 04-05-2560 13-03-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,633 20,365 9,743 18,131 11,602
%การถือ 2.33% 2.55% 1.22% 2.27% 1.45%
มูลค่า (พัน) 14,906 16,292 7,794 14,505 9,282

TWFP ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 14,775 15,893
%การถือ 15.54% 16.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

TWP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-04-2546 16-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 425 233 252 2,176 2,558 3,323
%การถือ 1.93% 0.86% 0.93% 0.81% 0.95% 1.23%
มูลค่า (พัน) 1,130 621 670 5,787 6,804 8,839

TWPC ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 11-05-2559 03-05-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 52,587 60,810 51,164 39,979
%การถือ 5.97% 6.91% 5.81% 4.54%
มูลค่า (พัน) 339,189 392,223 330,010 257,864

TWZ ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 15-05-2557 31-03-2558 14-05-2558 10-05-2559 02-08-2560 09-05-2561 25-09-2561 13-11-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75,617 61,020 58,761 88,648 89,408 71,567 70,658 72,744 75,002
%การถือ 3.15% 0.98% 0.94% 1.42% 1.43% 1.14% 1.13% 1.16% 0.88%
มูลค่า (พัน) 6,049 4,882 4,701 7,092 7,153 5,725 5,653 5,819 6,000

TYCN ราคาล่าสุด 0.08

วันที่ 14-03-2557 18-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,756 10,484 16,912 14,445 19,204 26,392
%การถือ 1.29% 1.74% 2.83% 2.42% 3.22% 4.42%
มูลค่า (พัน) 21,718 29,356 47,355 40,447 53,771 73,897

U ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 29-08-2557 28-11-2557 22-03-2560 04-04-2561 14-09-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,295,770 6,662,340 9,190,738 8,647,767 8,562,697 98,127
%การถือ 1.82% 1.84% 1.64% 1.54% 1.53% 1.75%
มูลค่า (พัน) 5,899,427 11,925,588 16,451,421 15,479,503 15,327,227 175,647

UAC ราคาล่าสุด 1.79

วันที่ 22-04-2557 17-03-2558 07-04-2558 04-05-2559 17-03-2560 07-03-2561 25-09-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,231 7,153 7,303 8,067 7,245 6,754 6,729 6,718
%การถือ 1.12% 1.29% 1.32% 1.21% 1.09% 1.01% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 19,315 22,174 22,641 25,007 22,460 20,936 20,860 20,827

UBIS ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,481
%การถือ 2.40%
มูลค่า (พัน) 32,613

UEC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,241 8,837 9,276 10,627 9,986 9,495 8,998 15,233
%การถือ 3.71% 1.54% 1.63% 1.86% 1.75% 1.66% 1.58% 2.67%
มูลค่า (พัน) 22,303 9,279 9,740 11,158 10,486 9,969 9,447 15,995

UKEM ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 09-05-2557 13-03-2558 08-05-2558 11-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,267 6,973 7,683 8,614 8,195 13,820 11,189
%การถือ 1.02% 0.85% 0.93% 1.05% 0.99% 1.12% 0.91%
มูลค่า (พัน) 3,852 3,695 4,072 4,565 4,343 7,325 5,930

UMI ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 29-04-2557 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,841 5,434
%การถือ 0.82% 0.65%
มูลค่า (พัน) 6,910 5,488

UMS ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 06-01-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 805
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 0

UNIQ ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2557 17-03-2558 04-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 51,954 79,343 74,210 67,940 37,498 36,084
%การถือ 6.66% 7.34% 6.86% 6.28% 3.47% 3.34%
มูลค่า (พัน) 514,344 785,495 734,679 672,602 371,229 357,229

UOBKH ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 13-03-2558 07-05-2558 14-03-2559 12-05-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,954 3,829 3,476 3,471 3,330
%การถือ 0.79% 0.76% 0.69% 0.69% 0.66%
มูลค่า (พัน) 14,629 14,166 12,861 12,843 12,321

UP ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 30-03-2559 29-03-2560 04-04-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 156 166 151 144
%การถือ 0.62% 0.66% 0.61% 0.58%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

UPA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2560 04-07-2561 04-09-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,679 66,881 52,508 53,313
%การถือ 0.59% 1.00% 0.79% 0.80%
มูลค่า (พัน) 10,713 18,058 14,177 14,394

UPOIC ราคาล่าสุด 0.27

วันที่ 07-05-2557 11-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,931 3,966 3,947 3,778 3,179
%การถือ 1.52% 1.22% 1.22% 1.17% 0.98%
มูลค่า (พัน) 18,738 15,069 14,997 14,355 12,081

UREKA ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,798
%การถือ 5.95%
มูลค่า (พัน) 38,176

UTP ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 10-03-2560 08-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,580 6,497 8,552
%การถือ 0.86% 1.00% 1.32%
มูลค่า (พัน) 62,490 72,769 95,779

UV ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 13-03-2557 16-03-2558 24-11-2558 14-03-2559 14-03-2560 12-12-2560 14-12-2561 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,213 28,137 23,623 24,002 27,341 41,143 25,056 22,491
%การถือ 1.74% 1.47% 1.24% 1.26% 1.43% 2.15% 1.31% 1.18%
มูลค่า (พัน) 204,259 173,041 145,279 147,615 168,145 253,027 154,092 138,321

UVAN ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 16-03-2559 22-08-2559 13-03-2560 09-03-2561 28-08-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,809 10,444 9,454 9,440 13,406 16,677 16,415 13,254 14,100
%การถือ 1.15% 1.11% 1.01% 1.00% 1.43% 1.77% 1.75% 1.41% 1.50%
มูลค่า (พัน) 60,533 58,487 52,943 52,866 75,074 93,392 91,924 74,224 78,963

UWC ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 18-07-2557 31-03-2558 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,471 67,646 88,055
%การถือ 0.64% 0.53% 0.67%
มูลค่า (พัน) 99 2,706 3,522

VCOM ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,625
%การถือ 1.54%
มูลค่า (พัน) 14,523

VGI ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 11-02-2559 05-04-2559 30-09-2559 18-07-2560 01-06-2561 15-08-2561 25-02-2562 07-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,511 96,384 142,025 107,669 188,060 164,330 122,485 131,572 158,540 142,954
%การถือ 2.90% 2.81% 2.07% 1.57% 2.74% 2.39% 1.70% 1.54% 1.85% 1.67%
มูลค่า (พัน) 955,310 925,291 1,363,437 1,033,624 1,805,372 1,577,568 1,175,858 1,263,091 1,521,984 1,372,358

VIBHA ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,309 9,905 10,108 132,671 162,531 164,326 194,752
%การถือ 0.74% 0.79% 0.80% 1.05% 1.23% 1.25% 1.48%
มูลค่า (พัน) 19,363 20,602 21,024 275,956 338,065 341,799 405,084

VNG ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 24-03-2558 31-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 24-03-2560 19-03-2561 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,867 23,896 24,443 31,076 30,906 10,474 9,645
%การถือ 0.76% 1.52% 1.56% 1.98% 1.97% 0.67% 0.62%
มูลค่า (พัน) 57,673 116,135 118,793 151,028 150,204 50,903 46,876

VNT ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 09-05-2557 03-03-2558 04-03-2559 12-05-2559 11-05-2560 08-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,283 13,272 12,986 12,592 8,520 27,997 20,328
%การถือ 1.29% 1.12% 1.10% 1.06% 0.72% 2.36% 1.72%
มูลค่า (พัน) 371,384 322,520 315,566 305,992 207,026 680,319 493,980

WG ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 04-04-2557 27-03-2558 29-03-2559 23-09-2559 28-03-2560 20-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,325 1,362 1,312 1,304 1,386 1,577
%การถือ 7.43% 7.63% 7.35% 7.30% 7.76% 8.84%
มูลค่า (พัน) 192,183 197,534 190,211 189,051 200,970 228,709

WHA ราคาล่าสุด 145.00

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 14,365 293,473 388,721 726,553 696,217
%การถือ 1.05% 1.09% 2.05% 2.71% 5.07% 4.84%
มูลค่า (พัน) 45,239 67,516 1,379,323 1,826,987 3,414,798 3,272,220

WHAUP ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,386 65,483
%การถือ 0.79% 1.71%
มูลค่า (พัน) 197,511 425,637

WICE ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 26-02-2559 07-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,175 15,544 12,286
%การถือ 0.70% 2.38% 1.88%
มูลค่า (พัน) 12,608 46,943 37,104

WIIK ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 04-03-2557 27-03-2558 12-06-2558 12-04-2560 04-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,108 1,788 10,022 16,691 31,932 23,497
%การถือ 0.70% 0.60% 3.34% 4.45% 8.52% 6.27%
มูลค่า (พัน) 2,993 2,540 14,231 23,702 45,344 33,366

WIN ราคาล่าสุด 1.42

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2560 22-03-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,276 5,187 5,080 5,148 5,216 6,132 5,439
%การถือ 1.47% 1.04% 1.02% 1.01% 1.02% 1.09% 0.97%
มูลค่า (พัน) 3,638 2,593 2,540 2,574 2,608 3,066 2,719

WINNER ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,701 6,080 7,061
%การถือ 1.43% 1.52% 1.77%
มูลค่า (พัน) 16,418 17,510 20,334

WORK ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 14-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,342 9,164 20,732 19,449 22,185 32,058
%การถือ 2.08% 3.07% 4.97% 4.64% 5.03% 7.26%
มูลค่า (พัน) 130,890 224,527 507,934 476,489 543,532 785,429

WP ราคาล่าสุด 24.50

วันที่ 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,696
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 16,852

XO ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 04-05-2560 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,443 2,215
%การถือ 0.70% 0.63%
มูลค่า (พัน) 14,655 13,292

YCI ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 25-03-2559 24-03-2560 26-03-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 456 482 36 36 36 36
%การถือ 6.51% 6.88% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

YUASA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 651 636
%การถือ 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 8,595 8,394

ZEN ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,174
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 36,083

ZIGA ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,574
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 10,321

ZMICO ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 14-09-2558 31-03-2559 17-03-2560 15-03-2561 16-10-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 116,379 103,636 103,542 105,140 85,795 97,785 101,572 107,699
%การถือ 8.90% 7.92% 7.92% 8.04% 6.56% 7.48% 7.77% 6.51%
มูลค่า (พัน) 101,250 90,164 90,081 91,472 74,641 85,073 88,368 93,698
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3