“ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

7UP ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 25-03-2557 06-01-2558 04-05-2560 13-03-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,671 11,240 65,188 35,628 36,697
%การถือ 2.16% 2.08% 2.82% 1.18% 1.21%
มูลค่า (พัน) 6,186 5,957 34,550 18,883 19,449

AAV ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 17-09-2558 15-03-2559 14-03-2560 28-05-2561 26-09-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 120,567 372,594 464,732 498,184 374,049 359,917 352,290 380,885
%การถือ 2.49% 7.68% 9.58% 10.27% 7.71% 7.42% 7.26% 7.85%
มูลค่า (พัน) 356,880 1,102,879 1,375,607 1,474,625 1,107,184 1,065,356 1,042,779 1,127,420

ABICO ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,302
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 9,532

ABM ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,360
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 2,789

ACAP ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 14-03-2557 16-02-2558 11-01-2559 23-03-2559 02-06-2559 27-04-2560 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 2,613 8,217 1,372 2,059 5,786 2,810
%การถือ 1.80% 2.09% 6.57% 1.10% 0.82% 1.90% 0.89%
มูลค่า (พัน) 3,715 4,311 13,557 2,263 3,397 9,547 4,636

ACC ราคาล่าสุด 1.65

วันที่ 05-11-2556 05-03-2558 04-04-2560 28-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 22,868 1,933 6,833 8,616
%การถือ 12.14% 1.03% 0.57% 0.64%
มูลค่า (พัน) 14,864 1,256 4,441 5,600

ADB ราคาล่าสุด 0.65

วันที่ 02-05-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,784 26,118
%การถือ 2.30% 4.35%
มูลค่า (พัน) 8,271 15,671

ADVANC ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 18-08-2557 31-03-2558 19-02-2559 05-04-2559 18-08-2559 10-08-2560 09-04-2561 16-08-2561 21-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 152,130 154,948 154,324 161,753 178,170 149,850 168,216 172,311 165,777
%การถือ 5.12% 5.21% 5.19% 5.44% 5.99% 5.04% 5.66% 5.80% 5.58%
มูลค่า (พัน) 34,837,878 35,483,092 35,340,164 37,041,486 40,801,001 34,315,739 38,521,357 39,459,261 37,962,921

AEC ราคาล่าสุด 229.00

วันที่ 29-05-2557 31-03-2558 29-05-2558 17-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,843 20,623 24,151 38,971 57,262 8,630 8,207
%การถือ 1.97% 1.86% 2.18% 3.18% 4.68% 0.70% 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,556 5,774 6,762 10,912 16,033 2,417 2,298

AEONTS ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561 19-10-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,201 21,924 18,642 17,131 17,817 19,769 14,631 14,041 13,893
%การถือ 8.48% 8.77% 7.46% 6.85% 7.13% 7.91% 5.85% 5.62% 5.56%
มูลค่า (พัน) 4,515,888 4,669,845 3,970,683 3,648,908 3,795,047 4,210,708 3,116,428 2,990,650 2,959,163

AH ราคาล่าสุด 213.00

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,403 4,296 8,860 10,534 14,359 48,811 50,306 45,120
%การถือ 1.11% 1.36% 1.33% 2.75% 3.27% 4.45% 15.13% 15.59% 13.99%
มูลค่า (พัน) 54,082 66,481 64,864 133,780 159,060 216,825 737,045 759,625 681,305

AHC ราคาล่าสุด 15.10

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,810 2,754
%การถือ 2.54% 1.84%
มูลค่า (พัน) 57,906 41,855

AI ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 04-09-2557 30-12-2558 13-05-2559 09-05-2560 11-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,238 112,660 112,660 111,663 111,663 111,663
%การถือ 1.45% 4.02% 4.02% 3.99% 3.99% 3.99%
มูลค่า (พัน) 8,469 131,812 131,812 130,646 130,646 130,646

AIRA ราคาล่าสุด 1.17

วันที่ 26-11-2557 11-03-2559 14-03-2560 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,384 63,145 64,541 56,215 55,685
%การถือ 1.06% 1.14% 1.14% 0.91% 0.88%
มูลค่า (พัน) 53,385 81,457 83,258 72,518 71,833

AIT ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 22-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 25-04-2559 30-08-2559 24-04-2560 23-04-2561 24-08-2561 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,306 21,264 14,799 14,661 13,648 10,734 9,762 7,355 6,513
%การถือ 4.03% 10.31% 7.17% 7.11% 6.62% 5.20% 4.73% 3.56% 3.16%
มูลค่า (พัน) 169,440 433,779 301,903 299,094 278,423 218,975 199,142 150,036 132,875

AJ ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 17-03-2557 16-03-2558 11-05-2559 31-05-2560 09-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,037 2,709 2,199 9,157 5,203 7,295
%การถือ 0.76% 0.68% 0.55% 2.29% 1.30% 1.83%
มูลค่า (พัน) 24,598 21,941 17,809 74,173 42,142 59,092

AJA ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 14-05-2557 13-03-2558 02-11-2558 30-03-2559 15-03-2560 28-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,212 90,100 75,179 256,422 234,083 96,610 92,143
%การถือ 0.70% 3.00% 2.09% 6.61% 5.52% 2.28% 2.17%
มูลค่า (พัน) 800 17,119 14,284 48,720 44,476 18,356 17,507

AKP ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 12-05-2559 09-05-2560 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,543 2,415 2,318
%การถือ 0.63% 0.60% 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,281 3,115 2,990

AKR ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 16-03-2558 11-05-2558 01-04-2559 13-05-2559 12-05-2560 15-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,290 22,568 14,248 14,577 10,606 9,001
%การถือ 2.25% 1.68% 1.06% 1.09% 0.79% 0.67%
มูลค่า (พัน) 22,415 16,700 10,543 10,787 7,848 6,660

ALT ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 09-05-2560 07-05-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,642 50,648 47,943
%การถือ 1.76% 5.02% 4.72%
มูลค่า (พัน) 40,929 117,503 111,228

AMA ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,417
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 22,550

AMANAH ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 15-03-2560 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,117 7,719
%การถือ 1.17% 0.81%
มูลค่า (พัน) 33,573 23,311

AMATA ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 87,019 135,013 107,262 91,861 94,691 81,405 75,546 68,552 74,651
%การถือ 8.16% 12.65% 10.05% 8.61% 8.87% 7.63% 7.08% 6.42% 7.00%
มูลค่า (พัน) 2,197,219 3,409,089 2,708,365 2,319,483 2,390,953 2,055,473 1,907,527 1,730,930 1,884,941

AMATAV ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 27-05-2559 09-05-2560 10-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,709 4,777 12,479 9,541
%การถือ 4.14% 0.51% 1.33% 1.02%
มูลค่า (พัน) 187,352 23,119 60,400 46,177

AMC ราคาล่าสุด 4.84

วันที่ 12-05-2557 10-04-2558 16-03-2559 11-05-2560 07-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,435 2,401 2,455 3,777 3,630 4,323
%การถือ 0.51% 0.50% 0.51% 0.79% 0.76% 0.90%
มูลค่า (พัน) 4,406 4,345 4,444 6,835 6,571 7,824

ANAN ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 135,048 130,098 98,833 73,888 106,464 139,864 131,618 164,570 133,342
%การถือ 4.05% 3.90% 2.97% 2.22% 3.19% 4.20% 3.95% 4.94% 4.00%
มูลค่า (พัน) 424,050 408,509 310,336 232,007 334,295 439,174 413,282 516,749 418,694

AOT ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 04-04-2557 19-12-2557 17-12-2558 14-12-2559 14-12-2560 14-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 73,878 68,513 73,128 49,549 611,352 641,028
%การถือ 5.17% 4.80% 5.12% 3.47% 4.28% 4.49%
มูลค่า (พัน) 5,540,832 5,138,444 5,484,608 3,716,138 45,851,386 48,077,133

AP ราคาล่าสุด 75.00

วันที่ 12-05-2557 16-03-2558 13-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 337,218 337,684 382,667 413,101 306,376 298,086 348,702
%การถือ 11.79% 10.73% 12.16% 13.13% 9.74% 9.48% 11.08%
มูลค่า (พัน) 2,191,919 2,194,948 2,487,338 2,685,153 1,991,445 1,937,562 2,266,563

APCO ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,740 2,069 20,469 18,738 20,235 19,168 19,896 3,800
%การถือ 1.74% 0.76% 0.75% 0.68% 0.73% 0.64% 0.66% 0.63%
มูลค่า (พัน) 16,115 7,036 69,594 63,710 68,800 65,171 67,646 12,919

APCS ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 03-11-2558 14-03-2559 24-03-2560 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,619 11,525 14,052 3,943
%การถือ 2.01% 1.75% 2.13% 0.60%
มูลค่า (พัน) 26,077 45,410 55,366 15,534

APURE ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 30-08-2559 14-03-2560 02-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,177 20,241 20,952 15,137 41,325 35,764 14,621
%การถือ 2.64% 3.12% 2.19% 1.58% 4.31% 3.73% 1.53%
มูลค่า (พัน) 13,398 15,788 16,343 11,807 32,233 27,896 11,404

AQ ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 187,711
%การถือ 1.48%
มูลค่า (พัน) 3,754

AQUA ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 64,436 42,112 60,262
%การถือ 1.40% 0.92% 1.31%
มูลค่า (พัน) 30,929 20,214 28,926

ARIP ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 11-03-2557 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,439 3,059
%การถือ 0.52% 0.66%
มูลค่า (พัน) 1,000 1,254

ARROW ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 21-08-2557 13-03-2558 07-03-2559 09-05-2559 26-08-2559 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,997 2,652 6,823 6,305 6,261 3,287
%การถือ 2.00% 1.33% 2.72% 2.51% 2.48% 1.30%
มูลค่า (พัน) 33,772 22,413 57,652 53,277 52,902 27,771

AS ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,521
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 2,958

ASAP ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 15-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,075 41,330
%การถือ 6.22% 5.69%
มูลค่า (พัน) 110,081 110,764

ASEFA ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 05-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,151 5,187 4,889
%การถือ 2.03% 0.94% 0.89%
มูลค่า (พัน) 49,957 23,237 21,903

ASIA ราคาล่าสุด 4.48

วันที่ 28-08-2558 03-05-2559 05-05-2560 30-04-2561 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 218 244 275 307 3,470
%การถือ 0.68% 0.76% 0.86% 0.96% 1.08%
มูลค่า (พัน) 1,407 1,571 1,772 1,980 22,380

ASIAN ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 17-03-2557 18-03-2558 26-05-2558 10-05-2559 28-04-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,740 6,122 6,168 9,003 10,089 6,297 10,615
%การถือ 1.86% 1.69% 1.70% 2.49% 2.79% 1.16% 1.96%
มูลค่า (พัน) 38,083 34,591 34,848 50,865 57,005 35,579 59,977

ASIMAR ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 20-03-2557 18-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,686 2,465 5,515
%การถือ 1.04% 0.95% 2.14%
มูลค่า (พัน) 3,787 3,476 7,776

ASK ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 01-04-2557 12-03-2558 10-03-2559 13-03-2560 23-02-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,300 14,123 10,509 10,344 10,563 8,502
%การถือ 3.86% 4.01% 2.99% 2.94% 3.00% 2.42%
มูลค่า (พัน) 342,480 363,659 270,608 266,348 271,987 218,916

ASP ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 25-08-2559 09-03-2560 14-03-2561 28-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 115,308 197,779 125,683 96,331 88,500 67,266 53,673 57,308
%การถือ 5.48% 9.39% 5.97% 4.57% 4.20% 3.19% 2.55% 2.72%
มูลค่า (พัน) 213,321 365,891 232,514 178,213 163,725 124,441 99,294 106,021

ATP30 ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,027 3,387 3,525
%การถือ 1.62% 0.65% 0.64%
มูลค่า (พัน) 10,997 4,640 4,829

AU ราคาล่าสุด 1.37

วันที่ 08-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,883 21,471
%การถือ 1.82% 2.63%
มูลค่า (พัน) 190,499 274,830

AUCT ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 25-08-2559 15-03-2560 16-03-2561 24-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,129 10,475 5,943 7,387 7,812
%การถือ 0.57% 1.90% 1.08% 1.34% 1.42%
มูลค่า (พัน) 26,283 87,993 49,925 62,054 65,619

AYUD ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,308 1,369
%การถือ 0.52% 0.55%
มูลค่า (พัน) 0 0

B ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-04-2557 04-12-2558 15-03-2559 21-07-2560 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,373 35,379 40,450 87,490 8,179
%การถือ 2.18% 0.50% 0.58% 1.25% 0.94%
มูลค่า (พัน) 4,025 9,906 11,326 24,497 2,290

BA ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 09-09-2559 10-03-2560 09-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,739 17,673 33,592 31,137 61,569 69,214
%การถือ 1.99% 0.84% 1.60% 1.48% 2.93% 3.30%
มูลค่า (พัน) 342,256 144,919 275,457 255,324 504,866 567,552

BAFS ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 25-08-2557 09-03-2558 04-03-2559 10-05-2559 22-08-2560 07-05-2561 22-08-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,276 2,985 3,394 4,351 4,567 4,670 4,001 3,636
%การถือ 0.64% 0.59% 0.53% 0.68% 0.72% 0.73% 0.63% 0.57%
มูลค่า (พัน) 107,289 97,759 111,139 142,493 149,555 152,940 131,046 119,073

BANPU ราคาล่าสุด 32.75

วันที่ 12-09-2557 06-03-2558 11-09-2558 28-04-2559 13-09-2559 17-04-2560 11-04-2561 13-09-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 224,573 182,145 169,461 209,909 416,903 408,674 460,732 417,447 475,891
%การถือ 8.70% 7.05% 6.56% 8.13% 8.57% 8.08% 8.93% 8.09% 9.22%
มูลค่า (พัน) 2,762,253 2,240,387 2,084,368 2,581,886 5,127,902 5,026,694 5,667,002 5,134,604 5,853,460

BAT-3K ราคาล่าสุด 12.30

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 390 213 374 304
%การถือ 1.95% 1.07% 1.87% 1.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

BAY ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 30,835
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 994,414

BBL ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 25-04-2560 24-04-2561 13-09-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 652,968 610,320 622,992 635,579 637,679 644,898 647,477 624,910 631,372
%การถือ 34.21% 31.97% 32.64% 33.30% 33.41% 33.78% 33.92% 32.74% 33.08%
มูลค่า (พัน) 110,678,036 103,449,260 105,597,118 107,730,663 108,086,613 109,310,146 109,747,282 105,922,313 107,017,562

BCH ราคาล่าสุด 169.50

วันที่ 29-08-2557 19-03-2558 28-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 144,148 141,245 130,412 164,009 151,130 115,262 147,628 132,807 162,461
%การถือ 5.78% 5.66% 5.23% 6.58% 6.06% 4.62% 5.92% 5.33% 6.51%
มูลค่า (พัน) 2,306,362 2,259,923 2,086,600 2,624,138 2,418,077 1,844,189 2,362,054 2,124,905 2,599,380

BCP ราคาล่าสุด 16.00

วันที่ 09-09-2557 09-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 64,873 63,073 87,041 87,506 102,946 135,335 120,439 103,447
%การถือ 4.71% 4.58% 6.32% 6.36% 7.48% 9.83% 8.75% 7.51%
มูลค่า (พัน) 1,702,916 1,655,653 2,284,828 2,297,039 2,702,321 3,552,554 3,161,535 2,715,474

BCPG ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 02-11-2559 15-06-2560 06-06-2561 04-09-2561 05-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,018 23,198 16,025 18,718 23,138
%การถือ 0.60% 1.16% 0.80% 0.94% 1.16%
มูลค่า (พัน) 222,331 429,157 296,468 346,290 428,046

BCT ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 06-06-2557 10-07-2558 14-06-2559 13-06-2560 11-06-2561 10-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,363 4,759 5,481 7,226 9,953 5,399
%การถือ 1.45% 1.59% 1.83% 2.41% 3.32% 1.80%
มูลค่า (พัน) 186,526 203,429 234,294 308,901 425,493 230,800

BDMS ราคาล่าสุด 42.75

วันที่ 04-07-2557 27-03-2558 01-04-2559 16-09-2559 16-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 380,293 389,681 602,625 657,069 595,203 813,695 898,201 1,049,793
%การถือ 2.45% 2.52% 3.89% 4.24% 3.84% 5.25% 5.73% 6.70%
มูลค่า (พัน) 8,898,853 9,118,545 14,101,433 15,375,407 13,927,759 19,040,463 21,017,911 24,565,159

BEAUTY ราคาล่าสุด 23.40

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,823 13,350 139,005 214,778 228,825 139,389 405,709 211,670 187,520
%การถือ 3.61% 4.45% 4.63% 7.16% 7.63% 4.64% 13.50% 7.04% 6.24%
มูลค่า (พัน) 22,078 27,233 283,569 438,146 466,802 284,353 827,646 431,807 382,540

BEC ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 22-08-2557 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559 11-05-2560 28-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 125,089 106,161 96,026 114,414 79,819 63,250 62,388
%การถือ 6.25% 5.31% 4.80% 5.72% 3.99% 3.16% 3.12%
มูลค่า (พัน) 894,386 759,051 686,588 818,057 570,706 452,238 446,078

BECL ราคาล่าสุด 7.15

วันที่ 11-09-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 78,666 67,167
%การถือ 10.22% 8.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

BEM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 572,648 628,299 790,752 764,068 939,839 936,724 1,055,747
%การถือ 3.75% 4.11% 5.17% 5.00% 6.15% 6.13% 6.91%
มูลค่า (พัน) 6,184,593 6,785,626 8,540,121 8,251,934 10,150,262 10,116,622 11,402,071

BFIT ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559 05-05-2560 04-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,047 4,788 6,720 1,916 5,919 5,576
%การถือ 2.02% 2.39% 3.36% 0.96% 2.82% 2.53%
มูลค่า (พัน) 96,309 113,950 159,946 45,608 140,863 132,697

BGRIM ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 24-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,693 23,722
%การถือ 0.56% 0.91%
มูลค่า (พัน) 705,251 1,138,660

BGT ราคาล่าสุด 48.00

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,660 2,921
%การถือ 0.73% 0.80%
มูลค่า (พัน) 2,713 2,979

BH ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 16-11-2558 15-03-2559 18-08-2559 16-03-2560 08-03-2561 23-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,830 34,472 40,513 42,935 45,057 48,225 63,655 62,307 61,373
%การถือ 3.96% 4.73% 5.56% 5.89% 6.18% 6.62% 8.73% 8.55% 8.42%
มูลค่า (พัน) 3,574,956 4,274,582 5,023,597 5,323,970 5,587,090 5,979,880 7,893,277 7,726,120 7,610,308

BIG ราคาล่าสุด 124.00

วันที่ 09-03-2559 09-05-2559 21-04-2560 20-04-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,696 59,463 29,564 51,488 44,704
%การถือ 1.04% 1.69% 0.84% 1.46% 1.27%
มูลค่า (พัน) 24,586 39,840 19,808 34,497 29,952

BIGC ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 22-04-2557 02-03-2558 22-04-2558 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 62,499 61,446 59,547 34,414
%การถือ 7.58% 7.45% 7.22% 4.17%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

BIZ ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-04-2560 26-04-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,416 5,522 5,907
%การถือ 1.85% 1.38% 1.48%
มูลค่า (พัน) 20,022 14,909 15,949

BJC ราคาล่าสุด 2.70

วันที่ 03-09-2557 27-03-2558 09-03-2559 10-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 07-05-2561 29-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,398 8,314 9,864 12,080 51,931 110,119 133,961 128,012 151,681
%การถือ 0.53% 0.52% 0.62% 0.76% 1.30% 2.76% 3.35% 3.20% 3.79%
มูลค่า (พัน) 430,407 426,068 505,546 619,082 2,661,446 5,643,609 6,865,484 6,560,590 7,773,676

BJCHI ราคาล่าสุด 51.25

วันที่ 20-03-2558 14-05-2558 09-05-2559 16-03-2560 16-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,084 10,496 51,227 31,439 14,966 14,403
%การถือ 0.65% 0.82% 3.20% 1.96% 0.94% 0.90%
มูลค่า (พัน) 4,751 23,930 116,797 71,680 34,122 32,838

BKD ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,724 9,991 34,576
%การถือ 0.58% 1.01% 3.51%
มูลค่า (พัน) 15,912 27,775 96,121

BLA ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 25-08-2557 31-03-2558 28-08-2558 31-03-2559 30-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,209 23,493 28,384 26,185 29,975 32,682 39,015 40,934 46,144
%การถือ 3.98% 1.38% 1.67% 1.54% 1.76% 1.91% 2.28% 2.40% 2.70%
มูลค่า (พัน) 935,248 455,760 550,643 507,990 581,513 634,030 756,892 794,114 895,194

BLAND ราคาล่าสุด 19.40

วันที่ 10-07-2557 28-11-2557 09-07-2558 08-07-2559 04-07-2560 05-07-2561 07-08-2561 20-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 513,084 570,311 566,459 691,083 914,498 1,090,752 908,935 915,517
%การถือ 2.49% 2.76% 2.74% 3.34% 4.43% 5.87% 4.89% 4.92%
มูลค่า (พัน) 749,103 832,654 827,029 1,008,981 1,335,167 1,592,497 1,327,045 1,336,655

BLISS ราคาล่าสุด 1.46

วันที่ 09-04-2557 19-12-2557 05-02-2559 21-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 496,606 496,352 496,350 496,350 99,270 99,270 99,270
%การถือ 2.61% 2.61% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

BM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-04-2560 06-07-2561 09-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,656 6,444 5,319
%การถือ 1.41% 1.46% 1.21%
มูลค่า (พัน) 11,539 13,146 10,851

BMCL ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 13-03-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 177,315 238,204
%การถือ 0.86% 1.16%
มูลค่า (พัน) 0 0

BOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2557 11-03-2558 03-03-2559 02-03-2560 02-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,203 14,565 14,373 16,887 17,524 29,924
%การถือ 1.80% 1.85% 1.81% 2.12% 2.14% 3.65%
มูลค่า (พัน) 44,881 46,025 45,417 53,363 55,376 94,560

BPP ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 25-10-2559 12-04-2560 11-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,213 29,258 23,084
%การถือ 0.30% 0.96% 0.76%
มูลค่า (พัน) 170,444 541,267 427,059

BR ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 15-03-2559 08-06-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,015 13,553 42,470 26,901
%การถือ 0.99% 1.48% 4.65% 2.95%
มูลค่า (พัน) 25,423 38,218 119,765 75,861

BROOK ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 13-03-2557 10-03-2558 11-03-2559 11-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 03-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 51,349 50,068 242,008 255,019 273,774 287,329 282,134 284,415 280,973
%การถือ 5.45% 5.05% 5.09% 4.65% 4.86% 5.10% 5.00% 5.04% 4.98%
มูลค่า (พัน) 23,107 22,531 108,904 114,759 123,198 129,298 126,960 127,987 126,438

BRR ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 21-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,486
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 20,366

BSBM ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 25-08-2557 17-03-2558 18-03-2559 23-08-2559 22-08-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,163 42,148 42,043 43,894 43,290 45,719 54,018
%การถือ 4.69% 3.72% 3.71% 3.88% 3.82% 4.04% 4.77%
มูลค่า (พัน) 46,783 37,090 36,998 38,626 38,095 40,233 47,536

BSM ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 01-09-2557 11-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 14-03-2560 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,961 10,163 21,890 26,358 24,394 10,188
%การถือ 2.42% 0.97% 1.54% 1.86% 1.44% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,664 4,269 9,194 11,070 10,246 4,279

BTS ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 10-06-2557 27-01-2558 26-01-2559 02-08-2559 04-08-2560 14-06-2561 02-08-2561 21-01-2562 19-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 770,667 771,952 905,016 1,098,505 931,996 1,088,356 1,075,573 1,210,895 1,079,887
%การถือ 6.47% 6.48% 7.59% 9.20% 7.81% 9.19% 9.08% 10.22% 9.08%
มูลค่า (พัน) 10,404,006 10,421,357 12,217,721 14,829,823 12,581,952 14,692,809 14,520,237 16,347,081 14,578,470

BWG ราคาล่าสุด 13.50

วันที่ 15-05-2557 04-06-2558 05-04-2559 17-05-2559 12-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,972 300,761 264,597 270,216 66,248 90,437 62,868
%การถือ 0.79% 9.40% 7.66% 7.70% 1.73% 2.36% 1.64%
มูลค่า (พัน) 3,882 195,495 171,988 175,640 43,061 58,784 40,864

CAZ ราคาล่าสุด 0.65

วันที่ 12-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,581
%การถือ 1.28%
มูลค่า (พัน) 7,448

CBG ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 01-04-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,555 40,339 45,318 47,470 18,719 8,542 17,821
%การถือ 3.76% 4.03% 4.53% 4.75% 1.87% 0.85% 1.78%
มูลค่า (พัน) 2,966,869 3,186,763 3,580,094 3,750,146 1,478,808 674,786 1,407,834

CCET ราคาล่าสุด 79.00

วันที่ 02-09-2557 18-03-2558 28-08-2558 22-03-2559 01-09-2559 14-06-2560 21-03-2561 04-09-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 120,741 118,401 142,514 148,415 111,496 86,399 64,128 59,758 64,317
%การถือ 2.84% 2.76% 3.13% 3.26% 2.45% 1.90% 1.41% 1.31% 1.41%
มูลค่า (พัน) 211,297 207,201 249,399 259,726 195,119 151,199 112,223 104,576 112,555

CCP ราคาล่าสุด 1.75

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 17-04-2558 11-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,961 5,938 18,308 14,928 15,984
%การถือ 2.01% 1.01% 0.76% 0.57% 0.58%
มูลค่า (พัน) 3,617 1,960 6,042 4,926 5,275

CEN ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,147 11,776 10,501 9,328 10,002 9,370 7,267
%การถือ 0.82% 1.87% 1.66% 1.25% 1.34% 1.26% 0.98%
มูลค่า (พัน) 3,963 9,067 8,086 7,182 7,701 7,215 5,596

CENTEL ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,395 32,898 39,794 29,537 31,384 33,719 66,928 63,236
%การถือ 1.66% 2.44% 2.95% 2.19% 2.32% 2.50% 4.96% 4.68%
มูลค่า (พัน) 705,447 1,036,280 1,253,513 930,416 988,609 1,062,153 2,108,219 1,991,934

CFRESH ราคาล่าสุด 31.50

วันที่ 14-03-2557 13-03-2558 10-03-2559 14-03-2560 13-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,457 7,695 15,326 22,809 21,190 20,856
%การถือ 1.41% 1.66% 3.31% 4.92% 4.57% 4.50%
มูลค่า (พัน) 13,689 16,313 32,492 48,356 44,922 44,214

CGD ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 25-08-2557 03-08-2558 18-03-2559 17-03-2560 15-06-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 168,663 172,646 167,627 161,803 164,366 161,896
%การถือ 2.30% 2.35% 2.28% 2.21% 1.99% 1.96%
มูลค่า (พัน) 161,917 165,740 160,922 155,331 157,791 155,420

CGH ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 09-05-2557 29-03-2562 12-02-2558 08-07-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 54,597 68,982 77,842 60,028 61,743 60,625 69,276
%การถือ 2.11% 1.59% 3.03% 1.38% 1.42% 1.40% 1.60%
มูลค่า (พัน) 46,407 58,635 66,166 51,024 52,481 51,531 58,885

CHARAN ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98 69 171 131 117 211
%การถือ 1.64% 1.15% 1.43% 1.09% 0.97% 1.76%
มูลค่า (พัน) 2,268 1,599 3,952 3,031 2,700 4,879

CHG ราคาล่าสุด 23.10

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,147 38,078 474,525 381,225 369,742 241,591 313,421 501,831 402,014
%การถือ 2.74% 3.46% 4.31% 3.47% 3.36% 2.20% 2.85% 4.56% 3.65%
มูลค่า (พัน) 74,163 93,671 1,167,332 937,815 909,565 594,315 771,015 1,234,504 988,954

CHO ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 25-04-2557 17-03-2558 09-03-2559 03-05-2559 14-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,005 9,215 12,692 10,665 34,275 52,173 52,142 52,907
%การถือ 3.33% 1.20% 1.39% 1.16% 2.90% 4.36% 3.98% 4.04%
มูลค่า (พัน) 19,684 7,556 10,408 8,745 28,106 42,782 42,756 43,384

CHOTI ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 11-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 74 67 63 48
%การถือ 0.98% 0.89% 0.84% 0.64%
มูลค่า (พัน) 6,148 5,572 5,271 4,035

CHOW ราคาล่าสุด 83.50

วันที่ 06-03-2558 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,038 4,751
%การถือ 0.75% 0.59%
มูลค่า (พัน) 10,687 8,409

CHUO ราคาล่าสุด 1.77

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 08-02-2559 12-04-2559 19-08-2559 28-03-2560 09-05-2561 01-08-2561 11-03-2562 28-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 730 4,212 567 725 725 2,194 2,194 10,075 11,508 11,508 10,392
%การถือ 6.49% 18.72% 1.26% 1.52% 1.52% 3.25% 3.25% 4.98% 5.17% 5.17% 4.67%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 25-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 11-05-2560 08-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,718 33,396 26,512 14,449 25,771 15,379 12,878
%การถือ 1.63% 4.64% 3.68% 2.01% 3.26% 1.73% 1.21%
มูลค่า (พัน) 10,546 30,057 23,861 13,004 23,194 13,841 11,590

CIG ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 01-04-2557 30-03-2558 29-04-2558 12-05-2559 15-07-2559 04-04-2560 02-04-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292 8,185 8,123 11,745 10,507 14,081 13,242 13,503
%การถือ 1.05% 0.95% 0.94% 1.36% 1.21% 1.63% 1.53% 1.56%
มูลค่า (พัน) 1,384 1,801 1,787 2,584 2,311 3,098 2,913 2,971

CIMBT ราคาล่าสุด 0.22

วันที่ 24-04-2557 13-03-2558 14-09-2558 29-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 149,234 137,518 135,887 144,286
%การถือ 0.71% 0.65% 0.64% 0.58%
มูลค่า (พัน) 92,525 85,261 84,250 89,457

CITY ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,044 9,327 6,374 6,415 5,752 5,695 6,360 8,410
%การถือ 6.01% 3.11% 2.12% 2.14% 1.92% 1.90% 2.12% 2.80%
มูลค่า (พัน) 35,366 18,282 12,493 12,572 11,274 11,161 12,466 16,484

CK ราคาล่าสุด 1.96

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558 14-03-2559 13-09-2559 11-05-2560 07-05-2561 28-08-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 70,120 31,817 35,624 41,636 72,219 65,082 35,690 56,672 81,729
%การถือ 4.14% 1.88% 2.10% 2.46% 4.26% 3.84% 2.11% 3.35% 4.82%
มูลค่า (พัน) 1,619,765 734,984 822,915 961,786 1,668,254 1,503,399 824,445 1,309,133 1,887,934

CKP ราคาล่าสุด 23.10

วันที่ 28-04-2558 23-03-2559 23-03-2560 20-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,601 47,207 44,774 82,081 113,344
%การถือ 0.81% 0.64% 0.61% 1.11% 1.54%
มูลค่า (พัน) 272,066 287,960 273,124 500,694 691,397

CM ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 20-03-2557 13-03-2558 15-03-2559 14-03-2560 12-03-2561 24-10-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,030 14,560 6,981 11,714 12,327 3,971 3,830
%การถือ 6.30% 3.82% 1.83% 3.07% 3.23% 1.04% 1.00%
มูลค่า (พัน) 75,453 45,717 21,920 36,781 38,707 12,470 12,026

CMO ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 15-01-2559 17-03-2559 01-08-2559 12-05-2560 11-05-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,946 10,730 9,501 11,467 11,501 10,999 11,407 11,823
%การถือ 5.74% 5.53% 4.89% 4.49% 4.50% 4.31% 4.47% 4.63%
มูลค่า (พัน) 11,384 11,159 9,881 11,926 11,961 11,439 11,863 12,296

CNS ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 176,229
%การถือ 8.19%
มูลค่า (พัน) 429,998

CNT ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 25-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-07-2560 14-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,098 23,469 21,610 27,243 32,960 34,262
%การถือ 3.80% 2.34% 2.15% 2.72% 3.21% 3.33%
มูลค่า (พัน) 67,814 41,775 38,467 48,492 58,669 60,987

COL ราคาล่าสุด 1.78

วันที่ 11-03-2557 09-03-2558 09-03-2559 19-04-2559 20-04-2560 17-04-2561 22-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,749 7,749 7,616 7,688 5,639 14,278 16,479
%การถือ 2.11% 2.42% 2.38% 2.40% 1.76% 2.23% 2.57%
มูลค่า (พัน) 126,199 144,910 142,414 143,766 105,446 266,997 308,164

COLOR ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 09-05-2557 12-03-2558 14-03-2559 04-05-2560 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,512 6,547 5,260 3,830 3,916
%การถือ 1.30% 1.13% 0.90% 0.65% 0.67%
มูลค่า (พัน) 2,839 7,398 5,944 4,328 4,426

COM7 ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 28-04-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,813 57,653 69,226
%การถือ 0.57% 4.80% 5.77%
มูลค่า (พัน) 177,146 1,498,976 1,799,885

CPALL ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 07-05-2557 10-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 394,413 376,804 379,513 639,644 614,877 682,656 809,566
%การถือ 4.39% 4.19% 4.22% 7.12% 6.84% 7.60% 9.01%
มูลค่า (พัน) 31,947,416 30,521,149 30,740,559 51,811,198 49,805,021 55,295,142 65,574,847

CPF ราคาล่าสุด 81.00

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 06-07-2560 04-05-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 562,517 509,175 448,970 471,276 698,383 561,674 525,291 546,971 688,741
%การถือ 7.26% 6.58% 5.80% 6.09% 9.02% 7.25% 6.10% 6.35% 8.00%
มูลค่า (พัน) 14,906,703 13,493,134 11,897,714 12,488,822 18,507,159 14,884,369 13,920,216 14,494,735 18,251,624

CPI ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 07-05-2557 20-03-2558 18-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,620 7,464 7,626 7,489 7,526 9,094
%การถือ 1.18% 1.33% 1.21% 1.18% 1.19% 1.44%
มูลค่า (พัน) 9,731 10,971 11,210 11,009 11,064 13,368

CPL ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558 18-03-2559 17-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,454 2,528 2,183 2,135 15,141 15,925
%การถือ 9.30% 9.58% 8.27% 8.09% 3.61% 3.62%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

CPN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 04-03-2559 29-04-2559 15-03-2560 07-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 201,015 207,382 217,859 233,713 250,273 276,726 272,729
%การถือ 4.48% 4.62% 4.85% 5.21% 5.58% 6.17% 6.08%
มูลค่า (พัน) 12,663,934 13,065,043 13,725,133 14,723,910 15,767,199 17,433,733 17,181,914

CPR ราคาล่าสุด 63.00

วันที่ 08-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,244
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 5,127

CPT ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,795
%การถือ 3.64%
มูลค่า (พัน) 32,467

CRANE ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 12-05-2557 13-05-2558 08-04-2559 11-05-2560 02-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,062 7,750 16,106 10,605 11,812 12,295
%การถือ 1.05% 1.24% 2.31% 1.52% 1.56% 1.62%
มูลค่า (พัน) 12,063 15,423 32,051 21,105 23,505 24,468

CRD ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 04-04-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,299 4,237
%การถือ 0.66% 0.85%
มูลค่า (พัน) 3,002 3,855

CSC ราคาล่าสุด 0.91

วันที่ 18-03-2557 12-03-2558 09-03-2560 06-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,269 695 344 271 386
%การถือ 2.44% 1.34% 0.66% 0.52% 0.74%
มูลค่า (พัน) 60,917 33,365 16,517 13,013 18,514

CSL ราคาล่าสุด 48.00

วันที่ 22-08-2557 25-02-2558 25-02-2559 05-04-2559 23-08-2559 18-08-2560 20-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,846 21,235 19,758 19,876 24,001 24,568 3,873
%การถือ 2.83% 3.57% 3.32% 3.34% 4.04% 4.13% 0.65%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

CSS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,630 16,876 35,305 33,958 32,460 53,925 46,745 45,734 34,316
%การถือ 1.09% 2.33% 3.18% 2.89% 2.76% 4.59% 3.98% 3.89% 2.92%
มูลค่า (พัน) 10,758 23,795 49,780 47,880 45,769 76,034 65,911 64,485 48,386

CTW ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 28-03-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,070 4,711
%การถือ 1.02% 1.18%
มูลค่า (พัน) 25,237 29,211

CWT ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,272 4,187 6,607 3,243 3,694 5,423
%การถือ 0.63% 1.11% 1.75% 0.67% 0.60% 0.88%
มูลค่า (พัน) 6,315 11,640 18,368 9,014 10,268 15,077

DCC ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561 21-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,962 64,440 68,887 71,492 80,735 96,767 103,923 99,880 98,459
%การถือ 1.71% 1.58% 1.06% 1.10% 1.24% 1.48% 1.59% 1.53% 1.36%
มูลค่า (พัน) 13,924 128,880 137,774 142,985 161,469 193,535 207,845 199,759 196,919

DCON ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 09-05-2557 27-03-2558 30-12-2558 29-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,852 25,231 41,058 70,502 62,009 37,829 27,728
%การถือ 3.82% 1.23% 1.92% 1.65% 1.31% 0.73% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,827 9,083 14,781 25,381 22,323 13,619 9,982

DCORP ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 02-07-2557 01-04-2558 31-03-2560 03-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,286 3,714 15,437 13,158 9,769
%การถือ 2.64% 1.41% 2.79% 2.24% 1.66%
มูลค่า (พัน) 2,115 1,486 6,175 5,263 3,908

DDD ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,629
%การถือ 2.71%
มูลค่า (พัน) 220,051

DELTA ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 05-03-2557 26-02-2558 04-03-2559 01-03-2560 09-03-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 88,707 108,098 105,499 71,028 73,553 25,732
%การถือ 7.11% 8.67% 8.46% 5.69% 5.90% 2.06%
มูลค่า (พัน) 4,657,142 5,675,149 5,538,719 3,728,951 3,861,530 1,350,954

DEMCO ราคาล่าสุด 52.50

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 28-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,374 31,508 35,889 60,997 66,760 74,947 62,593
%การถือ 5.68% 4.31% 4.91% 8.35% 9.14% 10.26% 8.57%
มูลค่า (พัน) 115,758 92,635 105,515 179,332 196,275 220,345 184,022

DIMET ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 08-09-2557 10-09-2558 31-08-2559 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,538 8,119 5,305 9,742
%การถือ 3.08% 3.17% 2.06% 3.62%
มูลค่า (พัน) 2,492 3,654 2,387 4,384

DOD ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,432
%การถือ 1.57%
มูลค่า (พัน) 59,494

DRACO ราคาล่าสุด 9.25

วันที่ 23-07-2557 17-03-2558 29-03-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,927 21,397 21,637 3,197
%การถือ 10.16% 8.66% 8.75% 1.29%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

DRT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-09-2557 08-03-2560 06-03-2561 10-09-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,492 6,545 6,376 18,415 13,183
%การถือ 0.91% 0.62% 0.61% 1.94% 1.39%
มูลค่า (พัน) 56,949 39,271 38,255 110,488 79,098

DSGT ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 28-08-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 36,355 28,580 24,715 22,808
%การถือ 2.89% 2.27% 1.96% 1.81%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

DTAC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-08-2557 25-02-2558 19-02-2559 28-07-2559 17-02-2560 19-02-2561 01-08-2561 01-11-2561 18-02-2562 30-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 320,702 249,806 167,398 151,195 123,523 139,265 178,630 175,339 174,696 249,609
%การถือ 13.54% 10.55% 7.07% 6.39% 5.22% 5.88% 7.54% 7.41% 7.38% 10.54%
มูลค่า (พัน) 19,322,286 15,050,805 10,085,730 9,109,475 7,442,265 8,390,698 10,762,434 10,564,149 10,525,447 15,038,963

DTC ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558 15-03-2559 16-03-2560 20-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,224 1,504 2,181 25,113 26,728 20,111
%การถือ 1.44% 1.77% 2.57% 2.95% 3.14% 2.37%
มูลค่า (พัน) 12,235 15,044 21,805 251,129 267,276 201,114

EA ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 27-03-2557 17-03-2558 25-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,210 76,027 85,055 92,290 149,283 163,234
%การถือ 0.57% 2.04% 2.28% 2.47% 4.00% 4.38%
มูลค่า (พัน) 1,087,007 3,896,374 4,359,068 4,729,868 7,650,761 8,365,733

EARTH ราคาล่าสุด 51.25

วันที่ 15-03-2560 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,732 39,695
%การถือ 1.52% 1.12%
มูลค่า (พัน) 0 0

EASON ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 04-05-2559 13-09-2559 12-05-2560 24-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,057 18,346 18,335 17,075 25,579 26,280 4,051
%การถือ 6.32% 6.42% 6.41% 5.78% 5.48% 4.64% 0.71%
มูลค่า (พัน) 28,711 29,170 29,153 27,149 40,670 41,786 6,441

EASTW ราคาล่าสุด 1.59

วันที่ 11-09-2557 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,199 26,132 31,795 33,541 33,047 34,138 17,827 12,492 16,200
%การถือ 1.69% 1.57% 1.91% 2.02% 1.99% 2.05% 1.07% 0.75% 0.97%
มูลค่า (พัน) 335,570 310,967 378,364 399,138 393,263 406,242 212,141 148,656 192,784

ECF ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 29-07-2557 17-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 12-05-2560 04-05-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,610 5,615 3,430 4,865 7,115 24,650 23,657
%การถือ 0.69% 1.08% 0.62% 0.88% 1.25% 2.83% 2.47%
มูลค่า (พัน) 8,592 13,363 8,163 11,579 16,934 58,668 56,304

ECL ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,808 21,912 14,758 9,931
%การถือ 1.14% 2.74% 1.33% 0.90%
มูลค่า (พัน) 9,804 31,554 21,252 14,301

EFORL ราคาล่าสุด 1.44

วันที่ 17-03-2558 30-04-2558 01-04-2559 11-05-2559 16-03-2560 23-04-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 86,319 83,856 66,177 65,822 282,952 122,788 227,770
%การถือ 0.94% 0.91% 0.72% 0.72% 2.05% 0.76% 0.71%
มูลค่า (พัน) 3,453 3,354 2,647 2,633 11,318 4,912 9,111

EGCO ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 09-09-2557 10-03-2558 04-09-2558 15-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 09-03-2561 03-09-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,222 83,260 91,034 97,594 102,274 86,922 70,257 52,418 52,429
%การถือ 14.86% 15.81% 17.29% 18.54% 19.43% 16.51% 13.34% 9.96% 9.96%
มูลค่า (พัน) 28,159,902 29,973,690 32,772,287 35,133,867 36,818,510 31,291,956 25,292,347 18,870,446 18,874,616

EIC ราคาล่าสุด 360.00

วันที่ 30-05-2557 19-03-2558 10-06-2558 13-05-2559 04-07-2560 26-03-2561 02-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 13,612 4,775 6,623 13,262 16,018 48,902 45,470
%การถือ 3.40% 1.00% 1.39% 1.99% 2.29% 1.54% 1.43%
มูลค่า (พัน) 544 191 265 530 641 1,956 1,819

EMC ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 30-06-2557 05-03-2558 14-10-2558 30-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 17-10-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 79,386 48,393 51,027 115,980 142,511 140,229 50,741 50,075
%การถือ 3.38% 1.36% 1.21% 1.38% 1.69% 1.66% 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 13,496 8,227 8,675 19,717 24,227 23,839 8,626 8,513

EPG ราคาล่าสุด 0.17

วันที่ 05-08-2559 08-08-2560 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561 12-06-2562 07-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,330 60,007 63,063 66,889 60,768 62,075 61,346
%การถือ 1.65% 2.14% 2.25% 2.39% 2.17% 2.22% 2.19%
มูลค่า (พัน) 340,528 441,054 463,516 491,635 446,646 456,254 450,893

ERW ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 08-03-2560 13-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,040 38,496 53,942 32,400 143,773 105,472
%การถือ 1.54% 1.55% 2.16% 1.30% 5.74% 4.20%
มูลค่า (พัน) 218,730 221,353 310,166 186,300 826,694 606,465

ESSO ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 28-03-2557 19-03-2558 21-03-2559 28-03-2560 03-05-2561 19-09-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,334 112,268 166,764 229,633 268,617 234,741 167,176
%การถือ 1.43% 3.24% 4.82% 6.64% 7.76% 6.78% 4.83%
มูลค่า (พัน) 387,275 881,307 1,309,095 1,802,618 2,108,645 1,842,713 1,312,332

ESTAR ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 11-04-2557 12-05-2558 13-05-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,822 82,159 31,160 40,293 48,697 27,213
%การถือ 1.01% 1.64% 0.62% 0.80% 0.97% 0.54%
มูลค่า (พัน) 20,837 33,685 12,776 16,520 19,966 11,158

ETE ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,075 5,132
%การถือ 0.91% 0.92%
มูลค่า (พัน) 4,314 4,362

EVER ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 10-05-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,359 18,155 56,985 185,296 136,753 67,974
%การถือ 0.62% 0.56% 1.76% 4.77% 3.52% 1.75%
มูลค่า (พัน) 4,275 5,810 18,235 59,295 43,761 21,752

FANCY ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 02-04-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,856 3,556
%การถือ 0.63% 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,545 2,347

FC ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 10-06-2557 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559 17-03-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,577 51,937 51,311 57,834 47,487 103,050 126,180
%การถือ 5.34% 3.14% 2.62% 2.95% 2.42% 4.82% 5.91%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

FLOYD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-04-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,981 4,443
%การถือ 1.11% 1.23%
มูลค่า (พัน) 6,330 7,065

FN ราคาล่าสุด 1.59

วันที่ 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,248
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 10,059

FNS ราคาล่าสุด 1.61

วันที่ 18-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,366 1,609 3,839 3,917 3,688 3,416 2,675 2,552 3,134
%การถือ 0.96% 0.65% 1.55% 1.59% 1.49% 1.38% 1.08% 1.03% 0.91%
มูลค่า (พัน) 6,861 4,666 11,133 11,358 10,696 9,905 7,758 7,402 9,090

FOCUS ราคาล่าสุด 2.90

วันที่ 08-04-2557 17-03-2558 15-03-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,589 3,111 2,466 1,642
%การถือ 2.04% 2.46% 1.95% 1.30%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

FORTH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-09-2557 09-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 31-08-2559 21-04-2560 16-03-2561 28-08-2561 18-03-2562 02-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,557 6,583 20,362 18,464 19,393 24,158 24,621 24,655 24,078 14,042
%การถือ 1.72% 0.69% 2.12% 1.92% 2.02% 2.52% 2.56% 2.57% 2.51% 1.46%
มูลค่า (พัน) 89,408 35,546 109,955 99,705 104,721 130,453 132,956 133,136 130,021 75,829

FPI ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 06-03-2558 08-03-2559 26-08-2559 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,824 14,154 11,718 11,731
%การถือ 0.82% 1.17% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 23,380 33,687 27,888 27,920

FSMART ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,059 7,953 6,084 12,786 5,603 6,264 8,064
%การถือ 2.63% 0.99% 0.76% 1.60% 0.70% 0.78% 1.01%
มูลค่า (พัน) 131,616 49,704 38,024 79,911 35,017 39,152 50,399

FSS ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,294 12,647 13,802 18,491 21,028 21,756
%การถือ 0.70% 2.30% 2.37% 3.18% 3.62% 3.74%
มูลค่า (พัน) 5,501 21,120 23,049 30,880 35,117 36,332

FTE ราคาล่าสุด 1.67

วันที่ 18-04-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,292 7,263
%การถือ 1.72% 1.21%
มูลค่า (พัน) 21,407 15,107

FVC ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558 17-03-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,133 2,245 12,261 3,315 10,784
%การถือ 0.57% 1.12% 3.98% 0.64% 1.91%
มูลค่า (พัน) 533 1,055 5,763 1,558 5,069

GBX ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 26-03-2557 25-03-2558 31-03-2559 01-03-2560 07-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 134,002 133,922 133,509 131,835 131,513 129,961
%การถือ 12.30% 12.30% 12.26% 12.11% 12.08% 11.93%
มูลค่า (พัน) 73,701 73,657 73,430 72,509 72,332 71,479

GC ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 17-04-2561 21-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,007 1,005
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,234 5,223

GCAP ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 23-03-2558 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 5,930 4,812 4,662
%การถือ 0.67% 2.97% 2.41% 2.33%
มูลค่า (พัน) 3,162 13,996 11,357 11,002

GEL ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 19-03-2558 06-05-2558 28-03-2559 05-04-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 89,270 94,765 65,680 48,263 100,246 60,539
%การถือ 1.60% 1.70% 1.18% 0.89% 1.86% 1.12%
มูลค่า (พัน) 18,747 19,901 13,793 10,135 21,052 12,713

GENCO ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 09-05-2557 30-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,314 17,338 20,199 8,304 9,570 10,292
%การถือ 1.15% 1.90% 1.94% 0.80% 0.85% 0.92%
มูลค่า (พัน) 5,982 10,056 11,716 4,816 5,551 5,969

GFPT ราคาล่าสุด 0.58

วันที่ 05-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 10-03-2560 14-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 81,312 62,851 44,367 79,447 31,636 72,285
%การถือ 6.49% 5.01% 3.54% 6.34% 2.52% 5.77%
มูลค่า (พัน) 1,414,835 1,093,608 771,978 1,382,381 550,465 1,257,760

GGC ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,151
%การถือ 0.69% 0.80%
มูลค่า (พัน) 81,666 94,555

GIFT ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 28-04-2560 16-05-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,598 3,078 3,106
%การถือ 1.52% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 8,966 6,002 6,057

GJS ราคาล่าสุด 1.95

วันที่ 20-03-2557 21-10-2557 07-04-2558 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,414,006 1,569,479 1,539,648 144,800 278,020 194,103 142,231
%การถือ 2.28% 1.48% 1.45% 1.37% 2.63% 1.39% 1.02%
มูลค่า (พัน) 313,821 204,032 200,154 18,824 36,143 25,233 18,490

GL ราคาล่าสุด 0.13

วันที่ 14-05-2557 30-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 15-11-2559 11-05-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,316 102,536 112,257 214,022 194,885 216,298 231,906 229,163
%การถือ 1.59% 9.40% 10.22% 14.03% 12.78% 14.18% 15.20% 15.02%
มูลค่า (พัน) 87,293 548,570 600,575 1,145,017 1,042,633 1,157,196 1,240,698 1,226,022

GLAND ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 22-07-2557 27-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 36,164 40,116 40,637
%การถือ 0.65% 0.73% 0.69%
มูลค่า (พัน) 87,518 97,081 98,342

GLOBAL ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 18-03-2557 24-03-2558 18-03-2559 21-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,794 19,241 22,862 90,578 162,740 216,575
%การถือ 0.76% 0.63% 0.66% 2.48% 4.24% 5.41%
มูลค่า (พัน) 302,846 294,393 349,786 1,385,840 2,489,924 3,313,595

GLOW ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560 09-07-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,340 40,118 52,242 65,002 80,189 110,053 106,398
%การถือ 3.37% 2.74% 3.57% 4.44% 5.48% 7.52% 7.27%
มูลค่า (พัน) 4,440,575 3,610,587 4,701,778 5,850,144 7,217,022 9,904,777 9,575,849

GOLD ราคาล่าสุด 90.00

วันที่ 13-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 37,816 82,671 12,386 16,497 16,367 18,590
%การถือ 2.96% 5.05% 0.53% 0.71% 0.70% 0.80%
มูลค่า (พัน) 321,432 702,706 105,278 140,221 139,123 158,014

GPSC ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 29-08-2561 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,824 17,860 8,337 7,647
%การถือ 1.06% 1.19% 0.56% 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,242,179 1,401,988 654,453 600,277

GRAND ราคาล่าสุด 78.50

วันที่ 20-03-2558 08-10-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 65,589 44,940 26,046
%การถือ 2.38% 1.56% 0.90%
มูลค่า (พัน) 57,719 39,548 22,920

GREEN ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 24-03-2558 13-03-2560 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,110 11,774 8,027 4,793
%การถือ 1.28% 1.65% 0.98% 0.59%
มูลค่า (พัน) 3,883 8,948 6,101 3,643

GSTEL ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 20-03-2557 21-10-2557 07-04-2558 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 431,053 406,080 353,521 62,983 88,388 73,443 78,117
%การถือ 1.26% 1.19% 1.03% 0.92% 1.29% 1.07% 1.14%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GULF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-05-2561 08-11-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,113 38,036 56,982
%การถือ 1.04% 1.78% 2.67%
มูลค่า (พัน) 3,692,886 6,352,075 9,516,000

GUNKUL ราคาล่าสุด 167.00

วันที่ 23-04-2557 10-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 31-10-2559 28-04-2560 30-05-2561 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,530 15,300 37,312 141,157 182,194 161,770 156,258 162,631
%การถือ 0.69% 1.74% 2.82% 2.66% 2.87% 2.54% 2.11% 2.19%
มูลค่า (พัน) 13,863 46,817 114,176 431,941 557,514 495,016 478,150 497,652

GYT ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 09-05-2557 16-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 20-09-2559 03-05-2560 03-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 87 59 59 60 71 79 64 80
%การถือ 1.17% 0.80% 0.80% 0.82% 0.96% 1.06% 0.86% 1.08%
มูลค่า (พัน) 29,198 19,891 19,891 20,294 23,822 26,477 21,336 26,880

HANA ราคาล่าสุด 336.00

วันที่ 14-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 28-10-2559 14-03-2560 15-03-2561 24-10-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 57,413 54,702 56,116 58,902 79,318 59,303 64,303
%การถือ 2.48% 7.13% 6.80% 6.97% 7.32% 9.85% 7.37% 7.99%
มูลค่า (พัน) 554,998 1,593,222 1,517,990 1,557,212 1,634,518 2,201,087 1,645,652 1,784,400

HEMRAJ ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 28-03-2557 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 864,124 392,559
%การถือ 8.90% 4.04%
มูลค่า (พัน) 0 0

HFT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-04-2557 19-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 45,726 30,318 29,049 33,050 16,531 4,535 8,104
%การถือ 6.94% 4.60% 4.41% 5.02% 2.51% 0.69% 1.23%
มูลค่า (พัน) 116,144 77,008 73,783 83,947 41,989 11,519 20,585

HMPRO ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 10-09-2557 12-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 15-09-2559 19-04-2560 20-04-2561 12-09-2561 22-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 209,187 200,476 268,867 345,869 510,098 528,892 732,034 761,659 806,493
%การถือ 1.91% 1.63% 2.04% 2.63% 3.88% 4.02% 5.57% 5.79% 6.13%
มูลค่า (พัน) 3,535,262 3,388,037 4,543,848 5,845,191 8,620,663 8,938,270 12,371,382 12,872,039 13,629,733

HTC ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 22-03-2559 05-09-2559 28-03-2560 27-03-2561 07-09-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,236 5,601 5,335 3,775 3,429 2,991 2,027 1,068
%การถือ 2.13% 2.81% 2.68% 1.89% 1.72% 1.50% 1.02% 0.54%
มูลค่า (พัน) 99,973 132,179 125,897 89,085 80,914 70,577 47,841 25,199

HTECH ราคาล่าสุด 23.60

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 29-04-2559 27-10-2559 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,584 8,104 8,508 7,406 17,129 4,775 6,806 6,200 17,822
%การถือ 2.52% 3.11% 3.26% 2.84% 6.57% 1.59% 2.27% 2.07% 5.94%
มูลค่า (พัน) 21,202 26,095 27,395 23,846 55,156 15,376 21,915 19,965 57,388

HUMAN ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,108 5,311 16,526
%การถือ 0.60% 0.78% 2.43%
มูลค่า (พัน) 32,657 42,222 131,385

HYDRO ราคาล่าสุด 7.95

วันที่ 24-03-2557 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,347 2,637 3,840 3,823 4,059
%การถือ 1.72% 0.68% 0.98% 0.65% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,138 897 1,306 1,300 1,380

ICHI ราคาล่าสุด 0.34

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 26-08-2559 10-03-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,026 12,814 18,013 19,776 19,939 23,860 30,356 16,336
%การถือ 0.54% 0.99% 1.39% 1.52% 1.53% 1.84% 2.34% 1.26%
มูลค่า (พัน) 43,211 78,804 110,781 121,623 122,625 146,736 186,688 100,466

IEC ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 19-09-2557 07-01-2559 10-05-2559 04-04-2560 03-04-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,429,292 2,260,119 2,522,252 2,520,843 2,520,843 2,524,508
%การถือ 1.97% 1.25% 1.24% 1.24% 1.24% 1.01%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

IFEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-04-2558 15-09-2558 01-04-2559 20-04-2560 13-09-2560 23-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,521 25,298 28,355 42,653 42,353 42,340
%การถือ 0.89% 1.39% 1.43% 2.11% 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

IHL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,313 5,203 4,400
%การถือ 0.96% 0.94% 0.76%
มูลค่า (พัน) 22,846 22,372 18,920

III ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 07-03-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,210 8,815
%การถือ 0.70% 1.45%
มูลค่า (พัน) 23,574 49,366

ILINK ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 18-08-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,682 4,640 4,331 5,302 4,963 2,813 3,325 4,641
%การถือ 2.06% 1.78% 1.64% 1.53% 1.37% 0.78% 0.92% 0.85%
มูลค่า (พัน) 12,554 21,714 20,267 24,815 23,227 13,165 15,562 21,722

INET ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 02-11-2558 03-05-2559 22-06-2559 02-05-2560 30-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,488 7,867 8,261 9,847 10,646 16,637 23,016 22,435
%การถือ 2.99% 3.15% 3.30% 3.94% 4.26% 3.33% 4.60% 4.49%
มูลค่า (พัน) 21,115 22,186 23,297 27,769 30,021 46,916 64,904 63,267

INGRS ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 17-04-2561 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,807 20,930
%การถือ 1.16% 1.45%
มูลค่า (พัน) 10,252 12,767

INSURE ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 16-03-2559 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 894 894 894 894 894 894
%การถือ 8.94% 8.94% 8.94% 8.94% 8.94% 8.94%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

INTUCH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 476,444 606,419 588,323 564,129 526,431 438,203 416,140 381,064 282,361
%การถือ 14.86% 18.91% 18.35% 17.59% 16.42% 13.67% 12.98% 11.88% 8.81%
มูลค่า (พัน) 31,683,527 40,326,882 39,123,492 37,514,596 35,007,661 29,140,483 27,673,282 25,340,734 18,776,981

IRC ราคาล่าสุด 66.50

วันที่ 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,261 1,310 1,340 1,443 1,426
%การถือ 0.63% 0.65% 0.67% 0.72% 0.71%
มูลค่า (พัน) 20,808 21,608 22,108 23,802 23,536

IRCP ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 04-04-2557 27-03-2558 27-11-2558 05-04-2559 10-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 969 2,470 1,899 2,025 2,219 2,323 2,826
%การถือ 1.10% 1.17% 0.75% 0.80% 0.87% 0.91% 1.11%
มูลค่า (พัน) 552 1,408 1,083 1,154 1,265 1,324 1,611

IRPC ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 06-03-2557 26-02-2558 24-02-2559 02-03-2560 28-02-2561 05-09-2561 27-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 824,796 787,007 1,260,737 1,704,884 2,075,775 1,930,531 1,621,253
%การถือ 4.04% 3.85% 6.17% 8.34% 10.16% 9.45% 7.93%
มูลค่า (พัน) 3,002,257 2,864,706 4,589,084 6,205,778 7,555,821 7,027,133 5,901,359

IT ราคาล่าสุด 3.64

วันที่ 13-03-2557 09-03-2558 11-03-2559 07-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,799 2,106 2,068 2,289 1,814
%การถือ 0.51% 0.60% 0.59% 0.80% 0.63%
มูลค่า (พัน) 5,470 6,401 6,287 6,960 5,515

ITD ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 03-04-2557 20-03-2558 14-05-2558 25-03-2559 31-03-2560 30-03-2561 15-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 171,641 141,593 139,976 136,118 180,273 204,997 221,051
%การถือ 3.53% 2.68% 2.65% 2.58% 3.41% 3.88% 4.19%
มูลค่า (พัน) 327,835 270,442 267,354 259,984 344,321 391,543 422,208

ITEL ราคาล่าสุด 1.91

วันที่ 11-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,659 5,717
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 17,655 17,837

IVL ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 29-08-2559 09-05-2560 16-05-2561 21-08-2561 22-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 211,120 164,359 235,519 240,494 296,128 269,282 431,605 396,596 269,843
%การถือ 4.39% 3.41% 4.89% 5.00% 6.15% 5.59% 7.78% 7.10% 4.81%
มูลค่า (พัน) 6,966,971 5,423,831 7,772,113 7,936,312 9,772,232 8,886,304 14,242,950 13,087,675 8,904,832

JAS ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 26-02-2557 16-03-2558 16-11-2558 07-04-2559 07-07-2559 29-03-2560 22-06-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 804,003 815,602 707,437 472,841 393,213 129,432 315,704 481,835
%การถือ 11.26% 11.43% 9.92% 6.63% 5.51% 2.07% 4.10% 5.92%
มูลค่า (พัน) 5,185,819 5,260,634 4,562,968 3,049,826 2,536,227 834,839 2,036,288 3,107,834

JCK ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,335 11,847 14,723 37,155 38,125 53,431 61,064
%การถือ 0.77% 0.92% 1.15% 2.89% 2.34% 2.49% 2.84%
มูลค่า (พัน) 8,002 11,373 14,134 35,669 36,600 51,294 58,621

JCKH ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 18-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,834 17,621
%การถือ 3.46% 2.82%
มูลค่า (พัน) 4,209 4,405

JCT ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 11-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 225 206 210 220 208 206
%การถือ 1.67% 1.53% 1.56% 1.63% 1.54% 1.53%
มูลค่า (พัน) 19,350 17,707 18,077 18,946 17,914 17,733

JKN ราคาล่าสุด 86.00

วันที่ 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,279
%การถือ 3.01%
มูลค่า (พัน) 110,698

JMART ราคาล่าสุด 6.80

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,151 12,775 3,531 3,455 3,639 9,335 12,697 14,953
%การถือ 1.74% 2.44% 0.67% 0.66% 0.69% 1.27% 1.73% 2.04%
มูลค่า (พัน) 82,820 115,612 31,952 31,267 32,935 84,479 114,911 135,328

JMT ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,245 1,840 5,077 5,077 2,852 4,462 4,747 8,388 15,854
%การถือ 0.75% 0.61% 1.37% 1.37% 0.77% 1.20% 1.16% 0.94% 1.79%
มูลค่า (พัน) 42,439 34,767 95,957 95,956 53,900 84,328 89,728 158,530 299,636

JSP ราคาล่าสุด 18.90

วันที่ 18-03-2558 25-08-2558 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 56,417 72,254 38,117
%การถือ 1.34% 1.72% 0.91%
มูลค่า (พัน) 17,489 22,399 11,816

JTS ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 27-02-2557 18-03-2558 30-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,058 5,453 7,343
%การถือ 0.86% 0.77% 1.04%
มูลค่า (พัน) 7,148 6,434 8,665

JUBILE ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 22-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,058 1,818 1,241 1,401 1,519 1,529 1,164 1,114
%การถือ 0.61% 1.04% 0.71% 0.80% 0.87% 0.88% 0.67% 0.64%
มูลค่า (พัน) 19,881 34,175 23,339 26,334 28,552 28,738 21,882 20,946

JUTHA ราคาล่าสุด 18.80

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 28-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,033 1,088 963 867 886 771
%การถือ 0.75% 0.79% 0.70% 0.63% 0.64% 0.56%
มูลค่า (พัน) 620 653 578 520 532 462

JWD ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,317 9,438
%การถือ 0.52% 0.93%
มูลค่า (พัน) 51,312 91,074

K ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 18-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,540
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 1,709

KAMART ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,847 17,034 15,109 18,750 20,770 9,312 16,091 16,627 17,856
%การถือ 2.40% 2.58% 2.29% 2.84% 3.15% 1.41% 1.83% 1.89% 2.03%
มูลค่า (พัน) 71,943 77,333 68,595 85,127 94,294 42,277 73,053 75,486 81,067

KBANK ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 11-04-2559 09-09-2559 12-04-2560 12-04-2561 13-09-2561 12-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 698,108 665,328 541,398 528,203 604,326 606,170 652,486 635,996 541,795
%การถือ 29.17% 27.80% 22.62% 22.07% 25.25% 25.33% 27.26% 26.57% 22.64%
มูลค่า (พัน) 102,970,981 98,135,837 79,856,261 77,909,997 89,138,083 89,410,057 96,241,650 93,809,385 79,914,827

KBS ราคาล่าสุด 147.50

วันที่ 04-09-2557 17-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 16-03-2560 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,898 18,473 17,134 15,247 14,914 14,928 15,286
%การถือ 3.48% 3.08% 2.86% 2.54% 2.49% 2.49% 2.55%
มูลค่า (พัน) 73,143 64,657 59,967 53,364 52,199 52,249 53,501

KC ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 18-03-2557 11-05-2558 08-04-2559 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,713 5,758 5,774 6,520
%การถือ 1.00% 0.66% 0.66% 0.75%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

KCAR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2557 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,295 1,609
%การถือ 0.52% 0.64%
มูลค่า (พัน) 14,505 18,020

KCE ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 21-08-2557 25-03-2558 26-08-2558 30-03-2559 24-08-2559 29-03-2560 27-03-2561 21-08-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,578 34,211 25,225 34,307 37,381 58,627 62,264 96,904 75,041
%การถือ 5.30% 6.02% 4.42% 5.95% 6.38% 10.00% 10.62% 8.26% 6.40%
มูลค่า (พัน) 467,339 540,527 398,557 542,049 590,618 926,299 983,771 1,531,079 1,185,649

KCM ราคาล่าสุด 15.80

วันที่ 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,473
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 4,337

KGI ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 22-04-2557 17-03-2558 22-04-2558 28-04-2559 21-04-2560 20-04-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 190,852 183,378 191,459 157,866 180,406 166,327 128,864
%การถือ 9.58% 9.21% 9.61% 7.93% 9.06% 8.35% 6.47%
มูลค่า (พัน) 862,650 828,870 865,397 713,555 815,435 751,800 582,463

KIAT ราคาล่าสุด 4.52

วันที่ 12-03-2558 07-05-2561 28-08-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,493 27,756 28,727 26,334
%การถือ 1.43% 0.99% 1.02% 0.94%
มูลค่า (พัน) 13,858 9,992 10,342 9,480

KKC ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 10-03-2558 11-03-2559 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,214 15,755 14,230
%การถือ 0.52% 1.31% 1.19%
มูลค่า (พัน) 4,588 13,864 12,523

KKP ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559 04-05-2560 03-05-2561 06-09-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,458 52,258 50,024 57,420 84,292 126,706 110,798 116,092 107,118
%การถือ 5.77% 6.20% 5.91% 6.78% 9.95% 14.96% 13.09% 13.71% 12.65%
มูลค่า (พัน) 3,125,510 3,370,654 3,226,554 3,703,597 5,436,812 8,172,565 7,146,441 7,487,956 6,909,105

KOOL ราคาล่าสุด 64.50

วันที่ 03-05-2560 20-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,116 3,062 3,094
%การถือ 0.86% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 4,815 3,583 3,620

KSL ราคาล่าสุด 1.17

วันที่ 07-03-2557 17-03-2558 08-02-2559 11-03-2559 08-03-2560 02-03-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 45,051 82,131 100,420 101,096 173,712 129,202 135,788
%การถือ 2.64% 2.46% 2.50% 2.52% 3.94% 2.93% 3.08%
มูลค่า (พัน) 96,409 175,761 214,899 216,346 371,744 276,491 290,587

KTB ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 24-04-2557 20-03-2558 24-04-2558 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 654,184 705,049 719,633 724,848 1,002,386 921,927 901,325
%การถือ 4.68% 5.04% 5.15% 5.19% 7.17% 6.60% 6.45%
มูลค่า (พัน) 10,990,285 11,844,831 12,089,843 12,177,440 16,840,084 15,488,366 15,142,258

KTC ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 06-03-2557 03-03-2558 25-02-2559 26-04-2560 30-05-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,355 20,891 10,767 9,341 9,321 131,851
%การถือ 3.24% 8.10% 4.18% 3.62% 3.62% 5.11%
มูลค่า (พัน) 346,730 866,966 446,817 387,647 386,830 5,471,823

KTIS ราคาล่าสุด 41.50

วันที่ 29-05-2557 27-03-2558 07-05-2558 09-05-2559 05-05-2560 03-05-2561 04-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,335 28,873 28,075 25,044 21,893 30,857 30,489
%การถือ 1.15% 0.75% 0.73% 0.65% 0.57% 0.80% 0.79%
มูลค่า (พัน) 188,865 122,997 119,600 106,688 93,264 131,452 129,881

KWG ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 04-04-2559 19-04-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,743 1,509 2,633 5,422 7,418
%การถือ 3.07% 0.69% 1.20% 0.59% 0.56%
มูลค่า (พัน) 10,519 2,354 4,107 8,459 11,573

KYE ราคาล่าสุด 1.56

วันที่ 08-08-2557 05-08-2558 05-08-2559 09-08-2560 28-06-2561 06-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 187 225 253 388 395 393
%การถือ 0.85% 1.02% 1.15% 1.76% 1.79% 1.79%
มูลค่า (พัน) 60,613 72,963 82,356 126,108 128,286 127,766

LALIN ราคาล่าสุด 325.00

วันที่ 29-08-2557 20-03-2558 01-09-2558 18-03-2559 02-09-2559 17-03-2560 16-03-2561 30-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,616 26,434 29,260 26,896 25,887 23,224 29,358 29,839 23,860
%การถือ 2.50% 3.20% 3.55% 3.26% 3.14% 2.81% 3.17% 3.23% 2.58%
มูลค่า (พัน) 107,205 137,455 152,150 139,861 134,611 120,763 152,662 155,162 124,074

LANNA ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 03-11-2558 16-03-2559 01-11-2559 22-03-2560 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,658 5,213 5,067 5,007 9,396 10,259 18,477 14,563 13,212
%การถือ 1.08% 0.99% 0.97% 0.95% 1.79% 1.95% 3.52% 2.77% 2.52%
มูลค่า (พัน) 48,374 44,571 43,327 42,806 80,332 87,715 157,976 124,518 112,962

LEE ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 31-03-2557 31-03-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,810 30,885 26,686 22,158 19,891 19,774
%การถือ 2.58% 3.35% 2.89% 2.40% 2.16% 2.14%
มูลค่า (พัน) 53,334 69,183 59,776 49,635 44,556 44,293

LH ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,172,766 2,461,897 2,357,483 2,036,987 2,082,727 2,287,895 2,132,713 1,964,518 1,864,586
%การถือ 20.12% 22.39% 20.15% 17.30% 17.68% 19.20% 17.85% 16.44% 15.60%
มูลค่า (พัน) 21,075,827 23,880,398 22,867,581 19,758,774 20,202,455 22,192,583 20,687,319 19,055,823 18,086,481

LHFG ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 29-04-2557 10-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 27-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 190,522 214,836 552,657 461,358 151,778
%การถือ 1.50% 1.63% 4.05% 3.38% 1.11%
มูลค่า (พัน) 251,489 283,583 729,507 608,992 200,347

LHK ราคาล่าสุด 1.32

วันที่ 20-06-2560 23-11-2561 20-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 2,247 4,242
%การถือ 0.89% 0.59% 1.11%
มูลค่า (พัน) 10,519 6,966 13,150

LIT ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 11-04-2557 03-03-2559 30-03-2560 26-02-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,363 1,272 1,404 1,243 3,619
%การถือ 0.68% 0.64% 0.70% 0.56% 1.64%
มูลค่า (พัน) 6,883 6,424 7,091 6,278 18,278

LOXLEY ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 29-08-2557 18-03-2558 25-03-2559 23-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 120,266 154,248 106,414 106,955 107,935 108,560
%การถือ 5.73% 6.81% 4.70% 4.72% 4.77% 4.79%
มูลค่า (พัน) 216,479 277,647 191,545 192,520 194,283 195,408

LPH ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 09-05-2559 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,816 9,987
%การถือ 1.44% 1.33%
มูลค่า (พัน) 55,160 50,934

LPN ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 204,079 161,693 179,952 185,387 96,764 96,795 113,285 98,748
%การถือ 13.83% 10.96% 12.19% 12.56% 6.56% 6.56% 7.68% 6.69%
มูลค่า (พัน) 1,051,009 832,721 926,751 954,741 498,335 498,494 583,418 508,552

LRH ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 30-08-2559 03-05-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 20,156 19,921 19,276 19,088 18,266 15,860 1,106
%การถือ 12.09% 11.95% 11.56% 11.45% 10.96% 9.52% 0.66%
มูลค่า (พัน) 1,138,814 1,125,519 1,089,122 1,078,466 1,032,029 896,088 62,481

LST ราคาล่าสุด 56.50

วันที่ 07-05-2557 12-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,355 4,127 4,383 4,932 8,532 8,232 8,151
%การถือ 0.53% 0.50% 0.53% 0.60% 1.04% 1.00% 0.99%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

LTX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-04-2557 15-10-2557 08-01-2559 11-07-2559 06-07-2560 06-07-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 385 409 444 435 321 320 377
%การถือ 0.74% 0.79% 0.86% 0.84% 0.62% 0.62% 0.73%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

LVT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-09-2557 22-04-2559 27-07-2559 31-07-2560 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,151 20,399 19,499 12,379 12,379
%การถือ 4.79% 2.95% 2.82% 1.79% 1.79%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

M ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,010 7,238 4,834
%การถือ 0.99% 0.80% 0.53%
มูลค่า (พัน) 691,515 555,504 371,028

MACO ราคาล่าสุด 76.75

วันที่ 19-08-2557 20-08-2558 18-03-2559 19-08-2559 18-08-2560 31-05-2561 27-09-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,762 54,303 42,891 54,949 72,416 66,855 87,039 49,025
%การถือ 0.92% 1.80% 1.43% 1.83% 2.17% 1.94% 2.11% 1.19%
มูลค่า (พัน) 4,061 79,826 63,049 80,775 106,451 98,278 127,947 72,067

MAJOR ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 19-04-2559 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 69,048 88,932 71,440 55,653 36,753 31,263 36,577 43,917 75,248
%การถือ 7.77% 9.99% 8.00% 6.24% 4.11% 3.49% 4.09% 4.91% 8.41%
มูลค่า (พัน) 1,608,807 2,072,124 1,664,560 1,296,708 856,345 728,427 852,233 1,023,273 1,753,285

MALEE ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 22-08-2557 16-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,628 17,932 18,549 18,311 11,112 6,502 9,408 8,004
%การถือ 9.02% 12.81% 13.25% 13.08% 7.94% 4.64% 3.36% 2.86%
มูลค่า (พัน) 96,606 137,180 141,898 140,076 85,009 49,740 71,970 61,228

MATI ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,590 4,812 4,728
%การถือ 1.94% 2.60% 2.55%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

MAX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-04-2558 28-03-2559 23-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 433,440 497,419 646,061 725,290 1,320,550 1,384,224
%การถือ 2.19% 2.51% 3.26% 3.66% 4.42% 4.64%
มูลค่า (พัน) 8,669 9,948 12,921 14,506 26,411 27,684

MBAX ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 01-09-2557 16-03-2558 11-09-2558 03-05-2559 16-09-2559 03-05-2560 23-04-2561 24-08-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,229 1,421 1,478 1,295 1,379 1,549 1,692 1,712 1,726
%การถือ 0.96% 1.11% 1.02% 0.89% 0.90% 0.97% 0.88% 0.89% 0.90%
มูลค่า (พัน) 4,696 5,430 5,647 4,947 5,269 5,917 6,464 6,540 6,593

MBK ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,055 40,347 42,176 39,735 38,090 37,898 82,846 108,625 86,146
%การถือ 2.68% 2.14% 2.24% 2.11% 2.02% 2.22% 4.85% 6.41% 5.08%
มูลค่า (พัน) 114,232 911,852 953,188 898,014 860,842 856,491 1,872,311 2,454,930 1,946,900

MBKET ราคาล่าสุด 22.60

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 16-08-2560 02-03-2561 16-08-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,978 3,123 2,937 2,913 3,487 3,225
%การถือ 0.52% 0.55% 0.51% 0.51% 0.61% 0.57%
มูลค่า (พัน) 24,419 25,609 24,086 23,889 28,597 26,446

MC ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,032 19,458 14,507 12,451 6,728 39,044 12,214 12,837 10,073 9,255
%การถือ 3.00% 2.43% 1.81% 1.56% 0.84% 4.88% 1.53% 1.60% 1.26% 1.16%
มูลค่า (พัน) 181,443 146,908 109,527 94,007 50,794 294,783 92,215 96,922 76,048 69,875

MCOT ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-10-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,627 6,703 4,831 3,957
%การถือ 3.00% 0.98% 0.70% 0.58%
มูลค่า (พัน) 220,711 71,723 51,695 42,344

MCS ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 27-08-2558 18-04-2559 29-08-2559 24-04-2560 20-04-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,582 36,732 36,425 36,006 45,813 71,802 81,557 53,266
%การถือ 4.32% 7.35% 7.29% 7.20% 9.16% 14.36% 16.31% 10.65%
มูลค่า (พัน) 192,082 326,913 324,185 320,453 407,737 639,036 725,861 474,065

MDX ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 14-03-2557 18-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,877 9,224 2,798 3,063 3,104 3,865
%การถือ 2.29% 1.94% 0.59% 0.64% 0.65% 0.81%
มูลค่า (พัน) 33,502 28,410 8,618 9,434 9,559 11,904

MEGA ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,267 16,020 9,962 9,710 11,723 37,731 30,661 30,394 24,846
%การถือ 3.50% 1.85% 1.15% 1.12% 1.35% 4.36% 3.54% 3.51% 2.86%
มูลค่า (พัน) 908,001 480,585 298,851 291,312 351,691 1,131,916 919,817 911,834 745,378

META ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 08-07-2557 13-03-2558 07-05-2558 12-05-2559 06-06-2560 31-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,939 7,857 7,020 6,909 13,953 19,780
%การถือ 2.49% 1.85% 1.65% 0.83% 1.68% 1.55%
มูลค่า (พัน) 10,559 10,449 9,337 9,189 18,557 26,308

METCO ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 07-02-2557 06-02-2558 12-02-2559 10-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 121 153 146 175 186 205
%การถือ 0.58% 0.73% 0.70% 0.84% 0.89% 0.98%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

MFC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-04-2557 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,366 1,062 1,830
%การถือ 2.80% 0.85% 1.46%
มูลค่า (พัน) 56,545 17,838 30,742

MFEC ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 02-05-2557 11-03-2558 30-04-2558 10-05-2559 03-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,251 13,462 12,286 11,174 9,516 4,860 4,776
%การถือ 1.42% 3.05% 2.78% 2.53% 2.16% 1.10% 1.08%
มูลค่า (พัน) 20,880 44,962 41,036 37,321 31,783 16,232 15,953

MIDA ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,908 14,486 14,062 14,192 13,926 14,296
%การถือ 0.82% 0.64% 0.62% 0.57% 0.56% 0.57%
มูลค่า (พัน) 9,299 7,967 7,734 7,806 7,660 7,863

MILL ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 26-11-2557 17-08-2558 11-05-2559 08-06-2560 18-06-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,669 40,797 35,049 101,928 29,173 30,862
%การถือ 2.56% 1.31% 0.95% 2.64% 0.67% 0.68%
มูลค่า (พัน) 40,042 34,270 29,441 85,619 24,506 25,924

MINT ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 09-09-2557 10-03-2558 07-03-2559 18-04-2559 17-04-2560 20-06-2561 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 293,151 255,446 317,250 321,375 305,556 383,154 475,251
%การถือ 7.33% 6.38% 7.21% 7.30% 6.93% 8.30% 10.29%
มูลค่า (พัน) 10,553,446 9,196,072 11,421,016 11,569,508 11,000,005 13,793,536 17,109,033

MK ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 29-08-2557 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 77,829 65,329 55,120 32,042 14,245 13,622
%การถือ 9.05% 7.59% 5.56% 3.23% 1.44% 1.37%
มูลค่า (พัน) 245,940 206,440 174,180 101,252 45,014 43,045

ML ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,070 9,426 11,724 18,123 20,104
%การถือ 2.51% 0.97% 1.21% 1.70% 1.89%
มูลค่า (พัน) 20,746 8,860 11,021 17,035 18,898

MODERN ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 14-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 04-05-2559 11-10-2559 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,514 11,689 10,915 10,485 11,134 11,916 10,322 8,309 9,092
%การถือ 1.67% 1.56% 1.46% 1.40% 1.48% 1.59% 1.38% 1.11% 1.21%
มูลค่า (พัน) 32,536 30,390 28,378 27,262 28,949 30,983 26,838 21,605 23,639

MONO ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 22-08-2557 13-03-2558 09-03-2560 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,260 22,259 40,924 20,562
%การถือ 0.73% 0.72% 1.22% 0.59%
มูลค่า (พัน) 15,595 33,834 62,205 31,254

MORE ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 25-09-2557 14-03-2560 16-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,067 29,006 49,895 70,477
%การถือ 0.67% 0.55% 0.94% 1.08%
มูลค่า (พัน) 760 4,351 7,484 10,572

MPG ราคาล่าสุด 0.15

วันที่ 25-03-2559 21-03-2560 16-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,697 8,936 6,391
%การถือ 0.89% 0.91% 0.65%
มูลค่า (พัน) 3,044 3,127 2,237

MPIC ราคาล่าสุด 0.35

วันที่ 31-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,480
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 5,150

MTC ราคาล่าสุด 1.48

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,668 40,896 51,322 87,856 87,211 107,463
%การถือ 0.79% 1.93% 2.42% 4.14% 4.11% 5.07%
มูลค่า (พัน) 975,055 2,392,388 3,002,355 5,139,605 5,101,855 6,286,564

MVP ราคาล่าสุด 58.50

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,116
%การถือ 2.06%
มูลค่า (พัน) 7,451

NBC ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 01-03-2559 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 23-03-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,368 4,720 4,841 4,837 4,319 4,152
%การถือ 0.82% 0.88% 0.90% 0.90% 0.81% 0.78%
มูลค่า (พัน) 3,189 3,446 3,534 3,531 3,153 3,031

NCH ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,367 11,493 14,934 21,213 39,747 44,275
%การถือ 0.87% 0.97% 1.26% 1.70% 3.19% 3.56%
มูลค่า (พัน) 10,160 11,263 14,635 20,789 38,952 43,390

NDR ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 11-04-2559 12-04-2560 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,244 1,325 3,080
%การถือ 0.58% 0.62% 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,531 1,630 3,788

NEP ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 11-03-2559 13-09-2559 14-03-2560 28-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,111 11,245 9,713 51,641 36,866 43,791 45,308
%การถือ 1.32% 0.78% 0.67% 3.57% 1.98% 1.88% 1.95%
มูลค่า (พัน) 4,587 2,699 2,331 12,394 8,848 10,510 10,874

NETBAY ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,302 6,015
%การถือ 4.65% 3.01%
มูลค่า (พัน) 306,953 198,495

NEW ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 09-05-2557 20-03-2558 08-05-2558 13-05-2559 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 545 532 532 534 534
%การถือ 5.45% 5.32% 5.32% 5.34% 5.34%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

NEWS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,650 426,301 72,233 762,358 1,085,292 1,082,721
%การถือ 0.82% 1.36% 1.15% 1.12% 1.60% 1.59%
มูลค่า (พัน) 417 4,263 722 7,624 10,853 10,827

NINE ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-04-2560 30-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 968 2,711 1,832
%การถือ 0.57% 1.59% 0.50%
มูลค่า (พัน) 2,343 6,561 4,434

NKI ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 185 187
%การถือ 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 0 0

NMG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2557 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,969 45,134 66,697 62,883 28,500 28,500 28,707
%การถือ 1.18% 1.11% 1.64% 1.55% 0.70% 0.70% 0.71%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

NNCL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-05-2557 02-04-2558 31-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,140 14,764 81,937 77,842 69,032 68,138
%การถือ 0.78% 0.95% 4.00% 3.80% 3.37% 3.33%
มูลค่า (พัน) 25,009 30,414 168,790 160,354 142,205 140,363

NOBLE ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 09-05-2557 11-05-2558 01-04-2559 15-03-2560 08-05-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,139 4,922 3,066 3,551 4,353 4,873
%การถือ 2.44% 1.08% 0.67% 0.78% 0.95% 1.07%
มูลค่า (พัน) 243,935 107,787 67,152 77,763 95,331 106,717

NOK ราคาล่าสุด 21.90

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 28-04-2560 05-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,427 17,773 8,490 6,691 11,441
%การถือ 1.03% 2.84% 1.36% 1.07% 0.50%
มูลค่า (พัน) 14,011 38,744 18,509 14,586 24,942

NPPG ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 14-03-2557 16-03-2560 05-07-2561 01-11-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,568 31,295 33,908 22,854 22,765
%การถือ 1.79% 2.52% 2.07% 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

NSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2557 11-03-2559 11-10-2559 14-03-2560 13-03-2561 11-09-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,022 1,063 1,051 1,055 1,087 1,087 1,083
%การถือ 7.35% 7.65% 7.56% 7.59% 7.82% 7.82% 7.79%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

NTV ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2559 27-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 869 834
%การถือ 0.54% 0.52%
มูลค่า (พัน) 41,485 39,833

NUSA ราคาล่าสุด 47.75

วันที่ 03-04-2557 05-04-2559 04-04-2560 30-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,793 48,798 52,481 61,518 58,077
%การถือ 0.88% 0.70% 0.76% 0.81% 0.76%
มูลค่า (พัน) 8,430 16,591 17,843 20,916 19,746

NVD ราคาล่าสุด 0.34

วันที่ 01-11-2559 09-05-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,808 36,902 31,101
%การถือ 5.24% 2.67% 2.25%
มูลค่า (พัน) 12,935 70,114 59,092

NWR ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 25-06-2557 17-03-2558 17-03-2559 17-03-2560 15-03-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 193,976 114,797 106,238 123,511 124,199 153,493
%การถือ 9.82% 4.44% 4.11% 4.78% 4.80% 5.94%
มูลค่า (พัน) 116,386 68,878 63,743 74,107 74,519 92,096

NYT ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 12-05-2560 08-05-2561 30-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,067 13,481 16,817 13,834 31,129 33,276
%การถือ 1.78% 2.17% 2.71% 2.23% 2.51% 2.68%
มูลค่า (พัน) 50,243 61,204 76,347 62,805 141,324 151,072

OGC ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 12-03-2557 11-03-2558 08-03-2559 27-03-2560 08-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 162 146 772 198 275 495
%การถือ 0.76% 0.68% 3.62% 0.93% 1.29% 2.32%
มูลค่า (พัน) 4,860 4,374 23,145 5,925 8,241 14,844

OHTL ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 13-11-2558 25-03-2559 11-11-2559 09-05-2560 11-05-2561 09-11-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 286 286 285 285 285 281 275 275 275
%การถือ 1.79% 1.79% 1.78% 1.78% 1.89% 1.86% 1.82% 1.82% 1.82%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-06-2560 09-05-2561 17-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 22,351 37,941 102,045
%การถือ 0.52% 1.37% 2.32% 4.17%
มูลค่า (พัน) 59,053 165,394 280,761 755,131

OSP ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,873
%การถือ 1.33%
มูลค่า (พัน) 1,495,230

OTO ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 17-03-2560 21-03-2561 23-08-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,560 1,443 1,539 1,775
%การถือ 1.63% 0.52% 0.55% 0.63%
มูลค่า (พัน) 12,768 4,039 4,309 4,970

PACE ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 31-03-2558 12-05-2558 15-03-2559 03-06-2559 15-03-2560 29-03-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,625 59,916 71,004 87,000 72,080 455,058 262,276
%การถือ 1.49% 2.25% 2.18% 2.67% 1.92% 3.94% 2.18%
มูลค่า (พัน) 2,144 4,194 4,970 6,090 5,046 31,854 18,359

PAE ราคาล่าสุด 0.07

วันที่ 15-08-2557 30-10-2557 15-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 89,738 93,764 54,989
%การถือ 4.42% 3.44% 1.98%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PAP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,581 6,783 5,331 12,337 8,433 5,723
%การถือ 2.06% 1.03% 0.81% 1.87% 1.28% 0.87%
มูลค่า (พัน) 34,495 17,229 13,540 31,336 21,421 14,535

PATO ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,551 1,605
%การถือ 2.49% 1.13%
มูลค่า (พัน) 42,258 19,098

PCSGH ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 17-03-2558 07-05-2561 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,754 12,525 13,016
%การถือ 0.50% 0.81% 0.84%
มูลค่า (พัน) 47,688 77,026 80,047

PDI ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 09-05-2557 25-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,387 3,327 4,261 5,347 11,800 13,778 7,945
%การถือ 1.06% 1.47% 1.89% 2.37% 5.22% 6.10% 3.52%
มูลค่า (พัน) 19,456 27,115 34,730 43,579 96,172 112,291 64,749

PDJ ราคาล่าสุด 8.15

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,497 50,834 38,792 16,696 16,607 20,729
%การถือ 13.06% 12.41% 9.47% 4.08% 4.06% 4.60%
มูลค่า (พัน) 87,735 83,368 63,619 27,382 27,235 33,996

PE ราคาล่าสุด 1.64

วันที่ 11-03-2557 31-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,096 7,826 6,908 7,944 7,637
%การถือ 1.26% 0.98% 0.86% 0.99% 0.95%
มูลค่า (พัน) 606 470 414 477 458

PERM ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 28-03-2557 07-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,024 25,525 27,750
%การถือ 1.00% 5.10% 5.55%
มูลค่า (พัน) 5,074 25,780 28,028

PF ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 03-07-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 16-05-2560 15-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 59,659 67,428 60,474 48,431 306,767 337,948 553,310
%การถือ 1.03% 1.17% 1.05% 0.63% 3.54% 3.90% 6.38%
มูลค่า (พัน) 51,306 57,988 52,007 41,651 263,820 290,635 475,847

PG ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,181 2,446 3,156 3,167 3,175 3,124 3,392
%การถือ 1.23% 2.55% 3.29% 3.30% 3.31% 3.25% 3.53%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PHOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2557 06-03-2558 10-03-2559 10-05-2559 07-09-2559 15-03-2560 14-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,066 2,158 2,048 1,977 5,803 2,450 2,762 3,549
%การถือ 2.51% 1.33% 1.26% 1.22% 3.58% 1.21% 1.36% 1.75%
มูลค่า (พัน) 7,400 3,928 3,728 3,598 10,561 4,458 5,026 6,458

PICO ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 28-01-2557 03-02-2558 02-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,695 1,908 1,183
%การถือ 1.25% 0.89% 0.55%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PIMO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,638
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 4,221

PK ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,382
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 9,634

PL ราคาล่าสุด 1.79

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,820 3,551 4,173 4,765 4,765 8,650 8,958 14,885
%การถือ 2.42% 0.79% 0.93% 0.80% 0.80% 1.45% 1.50% 2.50%
มูลค่า (พัน) 30,297 9,942 11,684 13,343 13,343 24,219 25,083 41,677

PLANB ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 07-03-2559 02-03-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,065 46,535 83,099
%การถือ 1.03% 1.32% 2.14%
มูลค่า (พัน) 315,566 407,180 727,120

PLAT ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 04-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 58,338 59,714 61,679 90,909 93,811
%การถือ 2.08% 2.13% 2.20% 3.25% 3.35%
มูลค่า (พัน) 312,109 319,470 329,984 486,360 501,887

PLE ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 25-07-2557 24-03-2558 29-03-2559 28-10-2559 28-03-2560 18-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 68,920 75,025 36,413 39,508 30,041 53,606 84,044
%การถือ 6.35% 6.92% 3.34% 3.63% 2.52% 3.94% 6.17%
มูลค่า (พัน) 63,406 69,023 33,500 36,347 27,637 49,317 77,321

PM ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,109 54,618 52,451 48,744 22,098 16,905 21,624 22,636 16,199
%การถือ 7.71% 9.13% 8.77% 8.15% 3.69% 2.83% 3.61% 3.78% 2.71%
มูลค่า (พัน) 414,980 491,559 472,062 438,692 198,886 152,149 194,620 203,726 145,792

POLAR ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 18-03-2557 11-04-2559 01-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 258,561 94,646 86,576
%การถือ 2.02% 1.11% 1.02%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PORT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,462
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 7,830

PPM ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 08-05-2558 11-05-2559 14-10-2559 11-05-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,755 2,724 2,710 2,532 4,217 8,280 7,007 7,075
%การถือ 2.35% 1.70% 1.69% 1.58% 1.32% 2.07% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

PPP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-03-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,875 4,787
%การถือ 1.63% 1.60%
มูลค่า (พัน) 12,286 12,063

PPPM ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 11-03-2557 01-04-2558 07-01-2559 01-04-2559 24-03-2560 14-06-2561 29-08-2561 24-05-2562 14-06-2562 17-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,468 11,936 18,932 20,345 31,681 25,644 25,804 25,195 24,468 40,866
%การถือ 1.25% 2.12% 3.36% 3.61% 5.63% 4.55% 4.58% 4.47% 4.35% 5.94%
มูลค่า (พัน) 4,812 10,503 16,660 17,904 27,879 22,567 22,708 22,172 21,532 35,962

PPS ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 12-05-2560 09-05-2561 24-08-2561 07-05-2562 24-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,241 59,069 61,106 61,857 61,257
%การถือ 3.97% 7.40% 7.52% 7.19% 7.12%
มูลค่า (พัน) 9,918 28,944 29,942 30,310 30,016

PRAKIT ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 12-05-2557 06-05-2558 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 325 369 596
%การถือ 0.54% 0.61% 0.99%
มูลค่า (พัน) 3,541 4,018 6,494

PREB ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,769 4,825 1,613
%การถือ 1.22% 1.56% 0.52%
มูลค่า (พัน) 32,412 41,498 13,875

PRECHA ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,869
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 4,075

PRIN ราคาล่าสุด 1.42

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 21-07-2558 15-03-2559 26-08-2559 14-03-2560 12-03-2561 23-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 97,657 145,391 98,531 96,626 90,760 86,806 112,660 107,169 77,916
%การถือ 8.00% 11.92% 8.08% 7.92% 7.44% 7.12% 9.23% 8.78% 6.39%
มูลค่า (พัน) 152,344 226,809 153,709 150,736 141,586 135,418 175,750 167,184 121,549

PRINC ราคาล่าสุด 1.56

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,108
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 26,018

PRM ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,632
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 239,019

PSH ราคาล่าสุด 8.65

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 08-10-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 09-03-2561 24-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 59,492 65,683 32,780 60,388 95,775 34,810 45,559 44,369 43,817
%การถือ 2.68% 2.94% 1.47% 2.70% 4.29% 1.59% 2.08% 2.03% 2.00%
มูลค่า (พัน) 969,724 1,070,629 534,307 984,320 1,561,136 567,404 742,615 723,207 714,216

PSL ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 18-08-2557 24-03-2558 24-02-2559 24-02-2560 21-02-2561 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 70,128 62,323 91,336 103,608 71,466 68,449
%การถือ 6.75% 6.00% 5.86% 6.64% 4.58% 4.39%
มูลค่า (พัน) 620,636 551,563 808,320 916,929 632,474 605,778

PSTC ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 27-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 23,872
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 18,381

PT ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 10-03-2558 08-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,852 5,216 5,269 2,258 1,858 16,319 16,511 14,486
%การถือ 4.12% 3.67% 3.71% 1.59% 1.31% 5.75% 5.82% 5.10%
มูลค่า (พัน) 31,308 27,903 28,191 12,082 9,939 87,305 88,333 77,501

PTG ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 12-03-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 65,570 20,616 27,671 23,041 45,987 59,140
%การถือ 3.93% 1.23% 1.66% 1.38% 2.75% 3.54%
มูลค่า (พัน) 1,252,379 393,771 528,525 440,091 878,343 1,129,580

PTL ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 02-07-2557 06-08-2558 11-04-2559 30-06-2559 08-08-2560 22-06-2561 08-08-2561 28-11-2561 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,916 10,115 5,091 7,120 23,019 29,651 27,144 24,751 21,846
%การถือ 1.61% 1.26% 0.64% 0.79% 2.56% 3.29% 3.02% 2.75% 2.43%
มูลค่า (พัน) 184,705 144,639 72,794 101,817 329,167 424,004 388,154 353,934 312,399

PTT ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 18-09-2557 09-03-2558 08-03-2559 05-09-2559 03-04-2560 07-03-2561 12-10-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 148,268 165,146 149,211 189,837 196,974 224,418 2,196,576 2,073,795
%การถือ 5.19% 5.78% 5.22% 6.65% 6.90% 7.86% 7.69% 7.26%
มูลค่า (พัน) 6,709,127 7,472,844 6,751,808 8,590,133 8,913,066 10,154,904 99,395,045 93,839,236

PTTEP ราคาล่าสุด 45.25

วันที่ 08-08-2557 13-02-2558 12-02-2559 15-08-2559 11-08-2560 09-02-2561 09-08-2561 13-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 194,788 170,786 173,186 253,925 259,254 316,909 346,361 268,555
%การถือ 4.91% 4.30% 4.36% 6.40% 6.53% 7.98% 8.72% 6.76%
มูลค่า (พัน) 23,861,516 20,921,269 21,215,237 31,105,830 31,758,578 38,821,297 42,429,229 32,897,975

PTTGC ราคาล่าสุด 122.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 368,321 360,466 375,002 440,148 484,035 644,210 583,667 500,866
%การถือ 8.17% 7.99% 8.32% 9.76% 10.74% 14.29% 12.94% 11.11%
มูลค่า (พัน) 19,428,941 19,014,570 19,781,370 23,217,824 25,532,870 33,982,060 30,788,450 26,420,674

PYLON ราคาล่าสุด 52.75

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 26-08-2559 21-03-2560 19-03-2561 27-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,817 18,508 21,291 28,097 31,539 20,683 32,973 27,297
%การถือ 8.93% 5.11% 5.68% 7.49% 8.41% 5.52% 4.40% 3.64%
มูลค่า (พัน) 126,565 94,393 108,583 143,292 160,848 105,481 168,165 139,217

QH ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 675,292 732,898 551,892 564,851 680,583 601,766 974,132 1,103,446 919,807
%การถือ 7.35% 7.98% 5.15% 5.27% 6.35% 5.62% 9.09% 10.30% 8.58%
มูลค่า (พัน) 1,742,254 1,890,878 1,423,880 1,457,314 1,755,905 1,552,557 2,513,261 2,846,890 2,373,103

QLT ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 28-08-2557 05-03-2558 10-03-2559 26-08-2559 08-03-2560 26-06-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 725 711 1,318 667 645 574 579
%การถือ 0.75% 0.73% 1.34% 0.68% 0.65% 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 2,783 2,732 5,062 2,563 2,478 2,205 2,222

QTC ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558 19-02-2559 04-05-2559 05-07-2560 09-03-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,599 2,575 2,157 1,736 10,372 12,372 11,368
%การถือ 5.30% 1.29% 1.08% 0.87% 3.84% 3.63% 3.33%
มูลค่า (พัน) 50,452 12,259 10,268 8,265 49,371 58,893 54,111

RATCH ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 28-02-2561 06-09-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 216,871 222,605 230,300 238,369 247,568 291,154 254,175 254,002
%การถือ 14.96% 15.35% 15.88% 16.44% 17.07% 20.08% 17.53% 17.52%
มูลค่า (พัน) 15,668,941 16,083,217 16,639,187 17,222,165 17,886,798 21,035,912 18,364,116 18,351,667

RCI ราคาล่าสุด 72.25

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 11-03-2559 13-03-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,179 6,404 15,011 5,426 2,694
%การถือ 2.88% 1.65% 3.24% 1.17% 0.58%
มูลค่า (พัน) 43,823 25,105 58,841 21,269 10,560

RCL ราคาล่าสุด 3.92

วันที่ 08-04-2557 07-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,221 25,783 21,659 9,534 7,381 8,485
%การถือ 0.99% 3.11% 2.61% 1.15% 0.89% 1.02%
มูลค่า (พัน) 33,049 103,647 87,069 38,326 29,670 34,108

RICH ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 31-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 59,536 71,993 63,424
%การถือ 0.57% 2.48% 3.00% 2.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

RICHY ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,802
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 4,898

RJH ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,548 2,622
%การถือ 0.52% 0.87%
มูลค่า (พัน) 38,708 65,550

RML ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 18-03-2557 31-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 04-05-2560 08-05-2561 30-08-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 161,945 368,420 296,724 205,295 237,017 170,769 146,148 145,391
%การถือ 4.53% 10.30% 8.30% 5.74% 6.63% 4.78% 4.09% 3.48%
มูลค่า (พัน) 186,236 423,684 341,233 236,089 272,570 196,384 168,070 167,200

ROBINS ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 07-03-2557 11-03-2558 09-03-2559 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35,304 26,502 22,781 53,299 67,635 78,615
%การถือ 3.18% 2.39% 2.05% 4.80% 6.09% 7.08%
มูลค่า (พัน) 2,294,735 1,722,652 1,480,784 3,464,422 4,396,253 5,109,997

ROJNA ราคาล่าสุด 65.00

วันที่ 27-03-2557 16-03-2558 01-09-2558 09-05-2559 16-03-2560 16-05-2561 30-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,144 35,244 36,958 47,355 46,465 35,348 32,674 10,979
%การถือ 2.10% 1.91% 1.88% 2.40% 2.30% 1.75% 1.62% 0.54%
มูลค่า (พัน) 186,890 218,515 229,138 293,602 288,081 219,159 202,576 68,072

RP ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 22-04-2559 19-04-2560 24-04-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,084 2,150 2,317 2,463
%การถือ 0.64% 1.26% 1.36% 1.29%
มูลค่า (พัน) 2,158 4,278 4,610 4,902

RPC ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 17-03-2558 03-03-2559 06-03-2560 09-03-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,259 18,274 17,199 13,018 13,226
%การถือ 0.79% 1.40% 1.32% 1.00% 1.01%
มูลค่า (พัน) 7,284 12,974 12,211 9,243 9,390

RS ราคาล่าสุด 0.71

วันที่ 29-08-2557 11-03-2558 11-03-2559 19-04-2560 07-03-2561 22-08-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,673 81,087 77,250 48,124 56,000 57,519 59,812
%การถือ 0.85% 7.93% 7.65% 4.77% 5.54% 5.69% 5.92%
มูลค่า (พัน) 133,567 1,248,742 1,189,643 741,102 862,400 885,795 921,104

RSP ราคาล่าสุด 15.40

วันที่ 02-05-2561 24-08-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,010 11,011 7,741
%การถือ 1.69% 1.43% 1.01%
มูลค่า (พัน) 47,878 40,522 28,485

S ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 10-05-2559 01-11-2559 28-03-2560 23-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,999 90,827 57,073 117,470 151,029
%การถือ 0.87% 1.41% 0.88% 1.71% 2.20%
มูลค่า (พัน) 157,998 287,013 180,349 371,205 477,252

S & J ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 29-04-2557 10-05-2559 01-11-2559 28-03-2560 23-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,077 49,999 90,827 57,073 117,470 151,029
%การถือ 1.65% 0.87% 1.41% 0.88% 1.71% 2.20%
มูลค่า (พัน) 235,991 1,299,983 2,361,500 1,483,886 3,054,221 3,926,760

S11 ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,690 4,907 4,872 4,150 4,222 6,012 5,477
%การถือ 0.77% 0.80% 0.79% 0.68% 0.69% 0.98% 0.89%
มูลค่า (พัน) 36,350 38,029 37,761 32,160 32,721 46,593 42,445

SABINA ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,087
%การถือ 2.90%
มูลค่า (พัน) 264,784

SAFARI ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 14-03-2557 26-03-2558 03-11-2558 24-03-2559 01-08-2560 19-03-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,914 6,987 34,936 38,797 38,797 38,797 38,797
%การถือ 2.96% 2.10% 2.10% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SAM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2559 13-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,571 23,844 17,039 7,159
%การถือ 1.30% 2.28% 1.63% 0.69%
มูลค่า (พัน) 5,700 10,014 7,156 3,007

SAMART ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 22-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 21-03-2559 24-08-2559 22-03-2560 09-05-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 73,045 47,480 27,291 20,180 13,412 16,916 13,657 12,857
%การถือ 7.26% 4.72% 2.71% 2.00% 1.33% 1.68% 1.36% 1.28%
มูลค่า (พัน) 569,751 370,344 212,868 157,402 104,612 131,942 106,522 100,284

SAMTEL ราคาล่าสุด 7.80

วันที่ 21-08-2557 20-03-2558 27-08-2558 21-03-2559 23-08-2559 17-03-2560 27-03-2561 29-08-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,010 14,612 14,508 13,115 11,464 5,910 7,085 6,953 5,053
%การถือ 2.27% 2.36% 2.35% 2.12% 1.85% 0.96% 1.15% 1.13% 0.82%
มูลค่า (พัน) 128,195 133,698 132,746 120,005 104,892 54,073 64,829 63,615 46,238

SANKO ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 17-07-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,784
%การถือ 1.25%
มูลค่า (พัน) 2,617

SAPPE ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 04-05-2559 08-05-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,367 6,047 2,853
%การถือ 1.12% 1.99% 0.94%
มูลค่า (พัน) 82,480 148,139 69,910

SAT ราคาล่าสุด 24.50

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 25-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,099 23,484 16,456 16,813 18,788 59,010 75,486 75,570
%การถือ 4.49% 5.52% 3.87% 3.95% 4.42% 13.88% 17.75% 17.77%
มูลค่า (พัน) 305,580 375,739 263,289 269,002 300,610 944,154 1,207,777 1,209,125

SAWAD ราคาล่าสุด 16.00

วันที่ 13-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 26-05-2560 04-05-2561 04-10-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,788 33,941 29,674 95,996 104,750 96,187 122,951
%การถือ 1.18% 3.33% 2.91% 8.83% 9.63% 8.38% 10.21%
มูลค่า (พัน) 701,366 2,019,508 1,765,600 5,711,738 6,232,643 5,723,114 7,315,596

SAWANG ราคาล่าสุด 59.50

วันที่ 04-04-2557 03-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 173 125
%การถือ 0.72% 0.52%
มูลค่า (พัน) 0 0

SC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2557 17-03-2558 08-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 125,826 114,123 114,405 95,799 72,328 64,518 71,271
%การถือ 3.39% 3.07% 3.08% 2.29% 1.73% 1.54% 1.71%
มูลค่า (พัน) 319,599 289,872 290,588 243,329 183,712 163,876 181,029

SCB ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 10-09-2557 13-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 07-09-2559 27-04-2560 18-04-2561 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 132,040 130,944 134,346 151,086 184,072 233,222 313,806 309,242 317,917 313,794
%การถือ 3.89% 3.86% 3.96% 4.45% 5.42% 6.87% 9.24% 9.11% 9.36% 9.24%
มูลค่า (พัน) 15,184,590 15,058,580 15,449,839 17,374,883 21,168,312 26,820,517 36,087,742 35,562,886 36,560,437 36,086,253

SCC ราคาล่าสุด 115.00

วันที่ 14-08-2557 13-02-2558 12-02-2559 08-04-2559 11-08-2559 10-08-2560 05-04-2561 09-08-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 110,325 111,479 88,983 94,083 100,269 105,851 87,857 85,990 101,953
%การถือ 9.19% 9.29% 7.42% 7.84% 8.36% 8.82% 7.32% 7.17% 8.50%
มูลค่า (พัน) 41,041,076 41,470,086 33,101,573 34,998,776 37,300,030 39,376,521 32,682,822 31,988,289 37,926,397

SCCC ราคาล่าสุด 372.00

วันที่ 06-08-2557 18-02-2558 01-03-2559 21-04-2559 15-11-2559 12-04-2560 11-04-2561 08-08-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,315 5,478 6,686 6,302 3,708 3,414 5,073 4,877 4,044
%การถือ 2.75% 2.38% 2.91% 2.74% 1.61% 1.48% 1.70% 1.64% 1.36%
มูลค่า (พัน) 1,307,294 1,134,009 1,383,918 1,304,444 767,459 706,760 1,050,056 1,009,634 837,080

SCI ราคาล่าสุด 207.00

วันที่ 17-03-2559 13-03-2560 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,408 44,658 45,002 68,168
%การถือ 1.79% 5.95% 6.00% 9.09%
มูลค่า (พัน) 20,112 66,987 67,503 102,253

SCN ราคาล่าสุด 1.50

วันที่ 10-03-2559 10-05-2559 12-05-2560 25-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,991 7,239 55,520 6,645
%การถือ 0.67% 0.60% 4.63% 0.55%
มูลค่า (พัน) 17,100 15,491 118,814 14,220

SCP ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,276 15,400 19,314 17,391 25,013 19,382
%การถือ 6.09% 5.13% 6.44% 5.80% 8.34% 6.46%
มูลค่า (พัน) 121,532 102,411 128,439 115,653 166,334 128,891

SDC ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 21-08-2557 27-08-2558 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 36,097 22,243 25,678
%การถือ 0.82% 0.51% 0.58%
มูลค่า (พัน) 8,302 5,116 5,906

SE-ED ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 23-05-2557 17-03-2558 07-05-2558 14-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,366 2,221 2,223 3,142 3,155
%การถือ 0.60% 0.57% 0.57% 0.80% 0.81%
มูลค่า (พัน) 5,347 5,019 5,023 7,100 7,131

SEAFCO ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 02-09-2557 17-03-2558 02-09-2558 04-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,682 38,347 20,734 7,203 9,632 5,570 7,553 9,091 37,566
%การถือ 1.61% 13.17% 6.78% 2.36% 3.15% 1.82% 1.24% 1.35% 5.08%
มูลค่า (พัน) 33,943 278,015 150,322 52,220 69,831 40,384 54,763 65,910 272,356

SEAOIL ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 13-03-2558 30-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,670 3,256 4,334 7,995 7,281 8,413
%การถือ 0.85% 1.03% 1.20% 1.44% 1.32% 1.52%
มูลค่า (พัน) 12,765 15,565 20,716 38,217 34,801 40,212

SELIC ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 05-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,546
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 4,142

SENA ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 01-09-2557 20-03-2558 15-10-2558 11-05-2559 26-08-2559 05-05-2560 08-05-2561 29-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,359 11,955 14,097 13,152 18,082 19,155 17,916 19,517 18,320
%การถือ 1.31% 1.56% 1.61% 1.15% 1.58% 1.68% 1.48% 1.37% 1.29%
มูลค่า (พัน) 29,013 37,062 43,701 40,772 56,055 59,380 55,540 60,501 56,793

SF ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 03-04-2557 27-02-2558 02-03-2559 04-04-2559 31-08-2559 30-03-2560 29-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 61,591 35,349 35,630 37,089 38,178 34,015 23,481 22,929
%การถือ 4.68% 2.39% 2.01% 2.09% 2.15% 1.91% 1.32% 1.29%
มูลค่า (พัน) 344,908 197,952 199,526 207,699 213,799 190,481 131,493 128,405

SGP ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 21-08-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,316 15,121 18,508 24,239 24,875 50,872 103,965 101,540
%การถือ 1.99% 1.65% 2.01% 2.64% 2.71% 5.54% 5.66% 5.52%
มูลค่า (พัน) 158,438 130,798 160,092 209,670 215,165 440,045 899,296 878,319

SIAM ราคาล่าสุด 8.65

วันที่ 12-09-2557 15-09-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,709 12,463 12,408 10,847 10,814 13,462
%การถือ 2.65% 2.10% 2.09% 1.83% 1.82% 2.27%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

SIMAT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-08-2557 16-03-2558 13-05-2558 16-03-2559 20-03-2560 26-06-2561 16-07-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,128 17,771 14,878 17,036 24,665 35,129 33,798 25,772
%การถือ 4.54% 4.79% 3.93% 4.32% 6.23% 6.70% 6.45% 4.90%
มูลค่า (พัน) 22,995 27,012 22,614 25,895 37,490 53,397 51,373 39,173

SINGER ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 21-03-2557 23-03-2558 16-03-2559 09-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,632 3,055 15,492 11,270 3,819 9,176
%การถือ 0.97% 1.13% 5.74% 4.17% 1.41% 3.40%
มูลค่า (พัน) 18,031 20,928 106,122 77,201 26,159 62,854

SIRI ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 19-08-2557 18-03-2558 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 570,294 668,667 672,721 1,338,953 1,680,729 1,461,009 1,173,814 903,241
%การถือ 5.91% 4.68% 4.71% 9.37% 11.77% 9.83% 7.90% 6.08%
มูลค่า (พัน) 678,650 795,714 800,538 1,593,354 2,000,068 1,738,601 1,396,839 1,074,857

SIS ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,817 6,810 11,146 11,657 6,849 3,201 2,940
%การถือ 1.09% 1.94% 3.18% 3.33% 1.96% 0.91% 0.84%
มูลค่า (พัน) 32,442 57,882 94,743 99,086 58,220 27,208 24,988

SITHAI ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,268 88,818 84,129 35,706 29,845 19,203 18,452
%การถือ 1.94% 3.28% 3.10% 1.32% 1.10% 0.71% 0.68%
มูลค่า (พัน) 4,214 71,055 67,304 28,565 23,876 15,363 14,761

SKE ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,004
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 5,504

SKN ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,163
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 11,669

SKR ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 27-10-2559 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 668 10,421
%การถือ 0.56% 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,178 49,602

SKY ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 12-05-2559 30-03-2561 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,098 3,793 6,050
%การถือ 1.35% 0.78% 1.25%
มูลค่า (พัน) 49,250 60,301 96,197

SLP ราคาล่าสุด 15.90

วันที่ 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,029
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 4,657

SMIT ราคาล่าสุด 0.58

วันที่ 10-05-2561 23-08-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,125 3,675 8,539
%การถือ 0.78% 0.69% 1.61%
มูลค่า (พัน) 18,561 16,536 38,423

SMK ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 20-03-2557 20-03-2558 14-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 166 161 158 1,516 1,456 1,456
%การถือ 0.83% 0.80% 0.79% 0.76% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 6,116 5,903 5,824 55,696 53,509 53,498

SMM ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 08-05-2557 12-05-2560 30-03-2561 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,155 3,772 4,173 3,275
%การถือ 2.13% 1.17% 1.29% 1.01%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

SMPC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2559 10-04-2560 04-04-2561 24-08-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,729 10,681 3,079 5,006 4,735
%การถือ 0.52% 2.02% 0.58% 0.93% 0.88%
มูลค่า (พัน) 21,695 84,911 24,475 39,800 37,644

SMT ราคาล่าสุด 7.95

วันที่ 17-03-2557 27-03-2558 01-04-2559 06-06-2559 17-03-2560 09-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,534 7,456 10,196 19,990 17,745 17,908 15,941
%การถือ 1.32% 1.78% 2.44% 2.39% 2.12% 2.14% 1.91%
มูลค่า (พัน) 7,250 9,767 13,356 26,186 23,245 23,460 20,883

SNC ราคาล่าสุด 1.31

วันที่ 18-08-2557 19-02-2558 18-02-2559 18-08-2559 18-08-2560 22-02-2561 16-08-2561 21-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,140 3,133 5,446 6,638 5,091 4,610 17,343 12,366
%การถือ 2.13% 1.09% 1.89% 2.31% 1.77% 1.60% 6.03% 4.30%
มูลค่า (พัน) 81,668 41,672 72,428 88,284 67,712 61,316 230,656 164,470

SOLAR ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 09-05-2557 12-05-2558 08-04-2559 07-04-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,110 8,825 9,400 19,272 10,948 9,542
%การถือ 2.65% 1.78% 1.73% 3.54% 2.01% 1.75%
มูลค่า (พัน) 23,073 15,533 16,543 33,919 19,269 16,794

SORKON ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 558 550 545 563 679 537 542
%การถือ 2.30% 2.27% 2.25% 2.32% 2.10% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SPA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-04-2559 11-10-2559 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,436 7,228 8,277 5,401
%การถือ 1.13% 1.27% 1.45% 0.95%
มูลค่า (พัน) 90,110 101,186 115,884 75,609

SPACK ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 18-03-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,108 1,915 1,955 1,832
%การถือ 1.04% 0.64% 0.65% 0.61%
มูลค่า (พัน) 4,352 2,680 2,738 2,565

SPALI ราคาล่าสุด 1.40

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 10-03-2559 24-08-2559 27-07-2560 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 240,677 164,909 81,158 185,621 131,171 140,518 135,729 116,671
%การถือ 14.02% 9.61% 4.73% 10.81% 7.64% 7.56% 6.48% 5.44%
มูลค่า (พัน) 4,356,245 2,984,845 1,468,954 3,359,732 2,374,193 2,543,377 2,456,689 2,111,742

SPCG ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 24-11-2558 15-03-2559 23-08-2559 09-05-2560 12-03-2561 27-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 60,339 54,928 37,057 30,472 29,319 24,231 33,102 28,454 27,584
%การถือ 6.53% 5.94% 4.01% 3.30% 3.17% 2.62% 3.40% 2.92% 2.83%
มูลค่า (พัน) 1,291,249 1,175,456 793,014 652,099 627,428 518,552 708,373 608,926 590,302

SPI ราคาล่าสุด 21.40

วันที่ 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,446 4,745
%การถือ 0.90% 0.83%
มูลค่า (พัน) 288,978 308,398

SPORT ราคาล่าสุด 65.00

วันที่ 27-07-2560 23-03-2561 04-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,916 2,788 2,376
%การถือ 0.77% 0.61% 0.52%
มูลค่า (พัน) 467 446 380

SPRC ราคาล่าสุด 0.16

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 28-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 423,989 522,772 481,916 422,806 353,055 202,468
%การถือ 9.78% 12.06% 11.11% 9.75% 8.14% 4.67%
มูลค่า (พัน) 3,815,897 4,704,950 4,337,245 3,805,255 3,177,499 1,822,213

SPVI ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 03-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,508
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 5,066

SQ ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 05-05-2560 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,924 9,441
%การถือ 1.32% 0.83%
มูลค่า (พัน) 33,728 21,338

SRICHA ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 10-05-2559 11-05-2560 14-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,922 6,220 4,392 2,477 1,580 1,691
%การถือ 1.60% 2.02% 1.42% 0.80% 0.51% 0.55%
มูลค่า (พัน) 38,142 48,207 34,035 19,200 12,241 13,101

SSF ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 18-04-2557 10-03-2558 08-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,074 4,434 1,852 1,869 6,714 6,587 6,585
%การถือ 1.14% 1.64% 0.69% 0.69% 2.49% 2.44% 2.44%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-03-2557 30-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 259,259 291,145
%การถือ 0.81% 0.91%
มูลค่า (พัน) 0 0

SSSC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 12-05-2558 15-03-2559 12-05-2559 11-05-2560 09-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,512 3,355 2,935 2,041 2,081 2,186 7,337 4,691
%การถือ 7.05% 5.24% 4.59% 3.19% 3.25% 3.42% 1.15% 0.73%
มูลค่า (พัน) 10,197 7,582 6,634 4,612 4,702 4,941 16,581 10,602

SST ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 08-05-2557 24-03-2558 29-04-2558 10-05-2559 09-05-2560 27-03-2561 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,265 4,731 4,708 6,200 6,068 3,963 3,962 3,681
%การถือ 1.00% 1.67% 1.67% 1.65% 1.46% 0.87% 0.87% 0.81%
มูลค่า (พัน) 10,602 22,140 22,036 29,016 28,399 18,545 18,544 17,229

STA ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 15-05-2557 25-03-2558 14-05-2558 13-05-2559 02-08-2560 23-03-2561 14-09-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 54,853 44,688 45,688 41,580 28,199 63,117 80,940 97,090
%การถือ 4.29% 3.49% 3.57% 3.25% 2.20% 4.11% 5.27% 6.32%
มูลค่า (พัน) 614,354 500,510 511,705 465,700 315,834 706,916 906,528 1,087,405

STANLY ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,576 1,872 1,924 2,684 1,712 1,923 2,327 2,329
%การถือ 3.36% 2.44% 2.51% 3.50% 2.23% 2.51% 3.04% 3.04%
มูลค่า (พัน) 412,205 299,474 307,874 429,458 273,938 307,682 372,284 372,708

STAR ราคาล่าสุด 160.00

วันที่ 29-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,436 1,468
%การถือ 1.06% 0.54%
มูลค่า (พัน) 4,338 4,433

STEC ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 28-03-2559 06-03-2560 14-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 162,955 162,330 172,752 151,021 123,977 153,069
%การถือ 10.68% 10.64% 11.33% 9.90% 8.13% 10.04%
มูลค่า (พัน) 3,324,272 3,311,531 3,524,145 3,080,838 2,529,126 3,122,616

STPI ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 25-03-2557 26-03-2558 24-03-2559 16-03-2560 21-03-2561 21-03-2562 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 96,421 31,555 65,463 50,274 35,493 26,927 38,884
%การถือ 6.53% 2.14% 4.03% 3.09% 2.18% 1.66% 2.39%
มูลค่า (พัน) 607,452 198,798 412,418 316,725 223,605 169,642 244,969

SUC ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 30-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,581
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 67,991

SUPER ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 17-03-2558 31-08-2558 17-03-2559 08-08-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 232,356 282,973 318,336 533,589 538,819 769,948
%การถือ 1.15% 1.18% 1.16% 1.95% 1.97% 2.82%
มูลค่า (พัน) 141,737 172,614 194,185 325,489 328,679 469,668

SUSCO ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 15-09-2557 13-03-2558 14-09-2558 14-03-2559 24-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 24-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,603 13,703 13,256 12,524 19,351 42,293 43,707 37,269 36,035
%การถือ 1.33% 1.25% 1.21% 1.14% 1.76% 3.84% 3.97% 3.39% 3.28%
มูลค่า (พัน) 41,764 39,191 37,911 35,819 55,345 120,957 125,001 106,590 103,061

SUTHA ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 16-03-2559 18-10-2559 19-04-2560 20-04-2561 29-08-2561 29-05-2562 19-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,190 4,166 3,561 7,039 7,651 8,165 8,167
%การถือ 1.40% 1.39% 1.19% 2.35% 2.55% 2.72% 2.72%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SVI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 25-03-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 106,503 150,214 180,922 107,583 25,212 70,739
%การถือ 4.70% 6.63% 7.99% 4.75% 1.11% 3.12%
มูลค่า (พัน) 487,786 687,978 828,624 492,731 115,472 323,984

SVOA ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,330 5,510 7,371 6,064 7,409 14,496
%การถือ 0.90% 0.78% 1.04% 0.86% 1.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 6,837 5,951 7,961 6,549 8,002 15,656

SYNEX ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 25-08-2558 31-03-2559 26-08-2559 21-03-2560 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,123 17,770 7,978 16,551 6,847 16,707
%การถือ 0.67% 2.31% 1.04% 2.15% 0.89% 2.17%
มูลค่า (พัน) 43,801 151,931 68,215 141,512 58,542 142,845

SYNTEC ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 28-08-2557 25-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 02-09-2559 12-05-2560 10-05-2561 24-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,025 103,362 111,896 122,532 137,496 122,781 109,157 88,769 44,325
%การถือ 6.19% 6.46% 6.99% 7.66% 8.59% 7.67% 6.82% 5.55% 2.77%
มูลค่า (พัน) 195,079 203,623 220,435 241,389 270,866 241,878 215,039 174,874 87,320

T ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 13-03-2557 17-03-2558 20-03-2560 30-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,426 26,715 431,176 548,945 567,405
%การถือ 3.68% 0.92% 4.26% 5.43% 5.61%
มูลค่า (พัน) 657 1,069 17,247 21,958 22,696

TACC ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 29-04-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 8,823 9,114 18,628
%การถือ 1.24% 1.45% 1.50% 3.06%
มูลค่า (พัน) 36,336 42,527 43,930 89,786

TAKUNI ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 17-03-2560 04-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,406 7,204 6,350
%การถือ 0.80% 0.90% 0.79%
มูลค่า (พัน) 3,075 3,458 3,048

TAPAC ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 10-09-2557 10-02-2558 27-01-2559 30-09-2559 30-03-2560 09-02-2561 11-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,685 5,959 2,817 2,870 5,258 6,130 6,536
%การถือ 4.41% 3.93% 1.78% 1.53% 1.37% 1.49% 1.58%
มูลค่า (พัน) 39,773 35,453 16,764 17,076 31,283 36,473 38,889

TASCO ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 11-03-2557 11-03-2558 04-03-2559 24-08-2559 03-03-2560 02-03-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,185 9,309 158,386 124,591 89,043 64,850 55,909
%การถือ 6.67% 6.07% 10.26% 8.02% 5.73% 4.15% 3.55%
มูลค่า (พัน) 218,968 200,144 3,405,300 2,678,702 1,914,430 1,394,279 1,202,042

TC ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 08-05-2557 12-03-2558 15-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,646 3,728 3,404 3,484 3,672 4,004 5,077
%การถือ 1.10% 1.13% 1.03% 1.06% 1.11% 1.21% 1.54%
มูลค่า (พัน) 11,739 12,004 10,962 11,218 11,825 12,892 16,347

TCAP ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 177,923 188,492 162,005 190,772 227,726 232,216 212,088 207,253 192,152
%การถือ 13.92% 14.75% 12.68% 14.93% 18.88% 19.25% 17.58% 17.79% 16.49%
มูลค่า (พัน) 9,385,445 9,942,944 8,545,753 10,063,240 12,012,547 12,249,377 11,187,635 10,932,582 10,136,012

TCC ราคาล่าสุด 52.75

วันที่ 31-03-2558 04-03-2559 16-05-2560 04-05-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100 13,450 11,915 11,926 14,374
%การถือ 0.67% 1.05% 0.93% 0.93% 1.12%
มูลค่า (พัน) 1,863 3,093 2,741 2,743 3,306

TCCC ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,541
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 77,552

TCJ ราคาล่าสุด 21.90

วันที่ 27-03-2560 08-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 596 2,566 3,981
%การถือ 0.68% 2.48% 3.77%
มูลค่า (พัน) 2,706 11,649 18,075

TCMC ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 14-05-2558 19-09-2559 21-08-2560 29-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,065 13,078 17,305 20,722 32,088
%การถือ 0.58% 2.57% 3.40% 2.72% 4.20%
มูลค่า (พัน) 4,583 29,034 38,417 46,003 71,236

TEAM ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 12-03-2557 17-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 08-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,085 6,598 7,236 7,600 6,752 7,451
%การถือ 1.11% 1.04% 1.14% 1.19% 1.06% 1.17%
มูลค่า (พัน) 6,873 6,400 7,019 7,372 6,550 7,228

TF ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 07-05-2557 03-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 07-10-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,957 1,937 1,945 1,943 2,112 2,304
%การถือ 1.09% 1.08% 1.08% 1.08% 1.17% 1.28%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TGPRO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-05-2557 22-01-2558 19-04-2559 03-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 37,230 79,777 45,474 27,982
%การถือ 0.70% 1.25% 0.52% 0.66%
มูลค่า (พัน) 3,351 7,180 4,093 2,518

TH ราคาล่าสุด 0.09

วันที่ 03-09-2557 25-03-2558 20-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,204 14,088 20,306 17,259 14,443 15,438 19,001 18,616
%การถือ 1.46% 1.46% 2.10% 1.79% 1.50% 1.60% 1.97% 1.93%
มูลค่า (พัน) 6,429 8,876 12,793 10,873 9,099 9,726 11,971 11,728

THAI ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558 10-03-2559 23-03-2560 21-03-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 77,613 69,497 54,983 59,897 72,525 71,646
%การถือ 3.56% 3.18% 2.52% 2.74% 3.32% 3.28%
มูลค่า (พัน) 682,992 611,573 483,853 527,097 638,216 630,481

THANA ราคาล่าสุด 8.80

วันที่ 12-03-2557 11-03-2559 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,639 1,698 1,628
%การถือ 1.05% 0.67% 0.64%
มูลค่า (พัน) 4,433 2,852 2,735

THANI ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 09-03-2559 09-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,799 65,884 67,086 98,847
%การถือ 1.56% 2.73% 2.78% 3.27%
มูลค่า (พัน) 260,816 454,603 462,893 682,045

THCOM ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 04-04-2557 26-02-2558 25-02-2559 07-04-2559 10-04-2560 05-04-2561 22-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 91,226 57,749 56,921 66,198 82,599 45,311 36,159
%การถือ 8.32% 5.27% 5.19% 6.04% 7.54% 4.13% 3.30%
มูลค่า (พัน) 403,220 255,249 251,589 292,593 365,086 200,274 159,823

THG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,559
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 177,639

THIP ราคาล่าสุด 23.50

วันที่ 08-05-2557 20-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 26-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,193 1,154 1,151 1,146 1,232 11,407 9,983
%การถือ 14.91% 14.42% 14.39% 14.33% 15.40% 14.26% 12.48%
มูลค่า (พัน) 19,441 18,805 18,766 18,685 20,075 185,926 162,718

THRE ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 14-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-09-2559 02-05-2560 02-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 522,371 499,151 383,096 299,092 250,726 144,079 148,257
%การถือ 14.87% 11.84% 9.09% 7.10% 5.95% 3.42% 3.52%
มูลค่า (พัน) 302,975 289,507 222,195 173,473 145,421 83,566 85,989

THREL ราคาล่าสุด 0.58

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,887 6,613 5,194 6,992 8,629 12,740 11,110 10,480
%การถือ 1.15% 1.10% 0.87% 1.17% 1.44% 2.12% 1.85% 1.75%
มูลค่า (พัน) 24,516 23,542 18,491 24,891 30,720 45,355 39,552 37,309

TIC ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 01-04-2557 01-04-2558 01-04-2559 03-04-2560 23-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 227 234 184 183 196
%การถือ 0.97% 1.00% 0.78% 0.78% 0.83%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TICON ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 16-03-2558 06-05-2558 10-05-2559 26-10-2559 05-05-2560 05-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 45,956 46,349 46,433 34,107 37,106 41,287 34,636
%การถือ 4.28% 4.22% 4.22% 3.10% 3.38% 2.25% 1.89%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

TIGER ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292
%การถือ 1.37%
มูลค่า (พัน) 12,584

TIP ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 14-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,309 4,360 9,759 7,484
%การถือ 2.77% 1.45% 1.63% 1.25%
มูลค่า (พัน) 196,920 103,338 231,287 177,379

TIPCO ราคาล่าสุด 23.70

วันที่ 25-03-2557 20-03-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 20-04-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,467 6,244 19,253 22,629 18,278 12,236 15,169
%การถือ 1.55% 1.29% 3.99% 4.69% 3.79% 2.54% 3.14%
มูลค่า (พัน) 63,093 52,758 162,688 191,212 154,452 103,390 128,182

TISCO ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 64,694 56,752 70,409 82,527 146,399 130,868 106,780
%การถือ 8.08% 7.09% 8.79% 10.31% 18.29% 16.35% 13.34%
มูลค่า (พัน) 6,469,369 5,675,200 7,040,897 8,252,747 14,639,899 13,086,833 10,678,007

TITLE ราคาล่าสุด 100.00

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,630
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 7,786

TIW ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 07-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 179
%การถือ 2.99%
มูลค่า (พัน) 0

TK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,431 2,566
%การถือ 1.09% 0.51%
มูลค่า (พัน) 52,950 25,014

TKN ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,214 12,421 32,733 22,904 15,352 77,354
%การถือ 1.83% 0.90% 2.37% 1.66% 1.11% 5.61%
มูลค่า (พัน) 300,049 147,806 389,528 272,561 182,694 920,511

TKS ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 29-08-2557 01-09-2558 31-03-2559 02-09-2559 21-03-2560 26-03-2561 31-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,349 7,107 3,692 3,521 10,064 3,577 3,056 2,446
%การถือ 2.86% 1.97% 1.03% 0.98% 2.79% 0.99% 0.73% 0.58%
มูลค่า (พัน) 71,988 54,723 28,430 27,113 77,495 27,546 23,535 18,831

TKT ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 10-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,821 3,752 3,698 4,006 5,029 4,848
%การถือ 1.79% 1.75% 1.73% 1.87% 2.35% 2.27%
มูลค่า (พัน) 4,623 4,540 4,474 4,847 6,085 5,866

TM ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,791
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 4,657

TMB ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 24-04-2557 06-03-2558 04-03-2559 22-04-2559 20-04-2560 24-04-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,889,068 3,999,158 4,038,319 4,194,229 4,609,439 5,043,971 4,440,085
%การถือ 8.90% 9.16% 9.23% 9.57% 10.51% 11.50% 10.13%
มูลค่า (พัน) 5,794,712 5,958,746 6,017,095 6,249,401 6,868,064 7,515,517 6,615,726

TMC ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 14-12-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,156 8,739 1,939
%การถือ 0.59% 2.41% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,336 5,418 1,202

TMD ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,851 2,991 2,893 2,892 2,365 2,960 3,111
%การถือ 1.90% 1.99% 1.93% 1.93% 1.58% 1.97% 2.07%
มูลค่า (พัน) 68,434 71,794 69,442 69,418 56,767 71,050 74,659

TMILL ราคาล่าสุด 24.00

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 09-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,959 1,725 2,117
%การถือ 1.04% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 8,700 5,073 6,223

TMT ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 08-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,558 6,643 3,507
%การถือ 2.88% 1.53% 0.81%
มูลค่า (พัน) 60,028 31,753 16,761

TMW ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 16-06-2557 14-07-2558 27-07-2559 01-08-2560 14-06-2561 23-07-2561 13-06-2562 02-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 222 327 466 341 1,006 1,059 717 672
%การถือ 0.56% 0.82% 1.17% 0.85% 2.52% 2.65% 1.80% 1.68%
มูลค่า (พัน) 10,115 14,892 21,180 15,511 45,759 48,167 32,619 30,553

TNDT ราคาล่าสุด 45.50

วันที่ 11-03-2558 10-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 527 804 585 550 604
%การถือ 0.53% 0.80% 0.59% 0.55% 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,130 3,247 2,365 2,222 2,439

TNH ราคาล่าสุด 4.04

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 5,387 4,982 4,489 3,905 1,664 2,735 2,723
%การถือ 2.25% 2.99% 2.77% 2.49% 2.17% 0.92% 1.52% 1.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

TNITY ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-08-2557 25-03-2558 11-03-2559 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,694 1,850 1,575 2,017 2,099 2,556
%การถือ 0.97% 1.05% 0.80% 1.02% 1.06% 1.28%
มูลค่า (พัน) 6,709 7,328 6,237 7,987 8,312 10,122

TOA ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,010
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 489,392

TOG ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 29-08-2557 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,081 5,057 4,758 9,547 11,055 3,753 3,823 3,049
%การถือ 0.86% 1.07% 1.00% 2.01% 2.33% 0.79% 0.81% 0.64%
มูลค่า (พัน) 20,405 25,287 23,792 47,736 55,273 18,766 19,116 15,246

TOP ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 16-09-2557 27-02-2558 29-02-2559 13-09-2559 02-03-2560 02-03-2561 14-09-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 136,052 112,937 227,741 309,069 327,007 387,812 318,839 267,706
%การถือ 6.67% 5.54% 11.16% 15.15% 16.03% 19.01% 15.63% 13.12%
มูลค่า (พัน) 9,523,617 7,905,594 15,941,873 21,634,838 22,890,519 27,146,839 22,318,732 18,739,397

TPAC ราคาล่าสุด 70.00

วันที่ 07-05-2557 10-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,494 15,660 16,093 15,455 4,631 7,254
%การถือ 1.24% 6.59% 6.34% 6.09% 1.82% 2.86%
มูลค่า (พัน) 24,568 154,246 158,514 152,232 45,610 71,455

TPBI ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 30-05-2559 04-05-2560 08-05-2561 19-10-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,586 2,629 2,223 2,210 2,205
%การถือ 0.65% 0.66% 0.56% 0.55% 0.53%
มูลค่า (พัน) 11,120 11,305 9,557 9,503 9,483

TPCH ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,706 19,558 17,395 17,461
%การถือ 1.92% 4.87% 4.34% 4.35%
มูลค่า (พัน) 98,634 250,345 222,662 223,502

TPCORP ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 20-08-2558 10-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 831 1,027 1,047 1,047 1,043 1,058 1,077 1,398
%การถือ 0.77% 0.95% 0.97% 0.97% 0.97% 0.98% 1.00% 1.29%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

TPIPL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-08-2557 25-03-2558 23-03-2559 10-03-2560 11-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 52,479 296,158 130,949 222,325 146,255 211,586
%การถือ 2.60% 1.47% 0.65% 1.10% 0.72% 1.05%
มูลค่า (พัน) 76,619 432,391 191,185 324,594 213,532 308,915

TPIPP ราคาล่าสุด 1.46

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562 14-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 89,381 82,826 87,340 78,909
%การถือ 1.06% 0.99% 1.04% 0.94%
มูลค่า (พัน) 407,577 377,687 398,271 359,825

TPOLY ราคาล่าสุด 4.56

วันที่ 17-03-2558 09-05-2560 08-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,223 8,370 25,027 16,454
%การถือ 1.04% 1.48% 4.41% 2.87%
มูลค่า (พัน) 16,504 26,451 79,087 51,994

TPP ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 338 247 263
%การถือ 0.90% 0.66% 0.70%
มูลค่า (พัน) 6,278 4,585 4,897

TR ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 11-06-2557 10-06-2558 14-06-2559 12-06-2560 08-06-2561 05-09-2561 11-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,840 2,923 2,946 3,454 4,183 4,209 3,740
%การถือ 0.91% 1.45% 1.46% 1.71% 2.08% 2.09% 1.86%
มูลค่า (พัน) 57,031 90,604 91,323 107,080 129,686 130,473 115,947

TRC ราคาล่าสุด 31.00

วันที่ 02-05-2557 15-05-2558 28-03-2559 11-05-2559 11-05-2560 07-05-2561 29-05-2562 01-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,062 252,179 278,295 262,998 137,033 206,405 223,667 230,963
%การถือ 3.31% 7.59% 6.14% 5.76% 2.67% 3.52% 3.63% 3.75%
มูลค่า (พัน) 3,518 32,783 36,178 34,190 17,814 26,833 29,077 30,025

TRITN ราคาล่าสุด 0.13

วันที่ 23-05-2557 01-04-2558 04-04-2560 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 95,770 211,329 167,436 116,411 206,142 208,998
%การถือ 1.69% 3.44% 2.08% 1.45% 2.57% 2.60%
มูลค่า (พัน) 28,731 63,399 50,231 34,923 61,843 62,699

TRT ราคาล่าสุด 0.30

วันที่ 07-05-2557 10-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 12-05-2560 08-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,788 16,978 16,415 16,472 11,663 2,822 2,901
%การถือ 6.10% 5.51% 5.33% 5.35% 3.79% 0.92% 0.94%
มูลค่า (พัน) 34,945 31,579 30,532 30,637 21,692 5,249 5,395

TRU ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 10-03-2559 10-05-2559 16-11-2559 09-05-2560 09-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,267 4,825 6,104 6,277 5,631 4,283
%การถือ 0.72% 0.82% 1.03% 1.06% 0.95% 0.72%
มูลค่า (พัน) 18,860 21,326 26,979 27,744 24,890 18,929

TRUBB ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 11-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 27-03-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,783 12,614 12,731 15,196 11,769 12,114
%การถือ 1.88% 1.85% 1.87% 2.23% 0.70% 1.78%
มูลค่า (พัน) 9,715 9,587 9,676 11,549 8,945 9,207

TRUE ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 05-08-2557 17-03-2558 22-04-2559 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 876,249 1,597,007 1,335,197 2,083,216 2,434,779 2,037,723
%การถือ 6.03% 6.49% 5.43% 6.24% 7.30% 6.11%
มูลค่า (พัน) 4,644,122 8,464,136 7,076,547 11,041,043 12,904,327 10,799,931

TSC ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 05-02-2557 04-02-2558 04-02-2559 25-05-2559 26-05-2560 24-05-2561 23-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,811 12,662 12,756 12,736 12,640 12,509 12,518
%การถือ 4.93% 4.87% 4.91% 4.90% 4.87% 4.81% 4.82%
มูลค่า (พัน) 151,171 149,410 150,526 150,284 149,152 147,606 147,711

TSE ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 10-05-2559 26-05-2560 27-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,139 11,789 11,067
%การถือ 0.56% 0.65% 0.61%
มูลค่า (พัน) 24,941 29,000 27,226

TSF ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 17-03-2557 19-03-2558 11-03-2559 24-04-2560 15-03-2561 12-10-2561 17-12-2561 17-06-2562 09-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 71,623 129,032 120,703 178,436 176,118 162,194 161,459 181,659 190,043
%การถือ 2.23% 2.42% 1.89% 2.79% 2.60% 2.40% 2.38% 2.68% 2.81%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2561 05-04-2562 12-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,297 38,949 44,157
%การถือ 2.21% 3.60% 4.08%
มูลค่า (พัน) 11,882 19,864 22,520

TSR ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 29-08-2557 17-03-2560 07-05-2561 29-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 7,559 14,978 3,386 3,633
%การถือ 0.65% 1.62% 2.90% 0.65% 0.66%
มูลค่า (พัน) 4,029 13,531 26,810 6,061 6,502

TSTH ราคาล่าสุด 1.79

วันที่ 03-06-2557 03-06-2558 31-05-2559 25-05-2560 25-05-2561 18-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,615 53,978 58,352 103,406 97,556 74,791
%การถือ 0.64% 0.64% 0.69% 1.23% 1.16% 0.89%
มูลค่า (พัน) 27,343 27,529 29,760 52,737 49,753 38,144

TT&T ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 213,287 218,569
%การถือ 2.96% 2.89%
มูลค่า (พัน) 0 0

TTA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-02-2557 10-02-2558 08-05-2558 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,516 39,873 40,480 40,422 60,258 53,801 55,024
%การถือ 2.77% 3.06% 2.22% 2.22% 3.31% 2.95% 3.02%
มูลค่า (พัน) 138,958 201,360 204,424 204,130 304,304 271,695 277,872

TTCL ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 28-08-2558 21-04-2559 29-08-2559 24-04-2560 11-05-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,643 50,169 44,885 45,658 41,751 33,734 31,986 27,421
%การถือ 9.04% 8.96% 8.02% 8.15% 7.46% 6.02% 5.71% 4.45%
มูลค่า (พัน) 384,890 381,282 341,124 346,999 317,305 256,378 243,097 208,398

TTTM ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 12-01-2559 28-06-2559 27-06-2560 29-06-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46 46 46 40 331
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.67% 5.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TTW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 16-03-2560 13-03-2561 30-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 142,297 209,111 192,583 176,918 157,470 156,726 174,704 209,895
%การถือ 3.57% 5.24% 4.83% 4.43% 3.95% 3.93% 4.38% 5.26%
มูลค่า (พัน) 1,906,783 2,802,093 2,580,614 2,370,705 2,110,105 2,100,135 2,341,029 2,812,597

TU ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559 09-03-2560 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 76,673 570,226 548,045 660,562 543,553 346,135 355,943 378,446
%การถือ 6.68% 11.95% 11.49% 13.84% 11.39% 7.25% 7.46% 7.93%
มูลค่า (พัน) 1,188,430 8,838,507 8,494,698 10,238,714 8,425,064 5,365,090 5,517,111 5,865,912

TVD ราคาล่าสุด 15.50

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 07-04-2559 05-07-2559 13-03-2560 09-03-2561 08-10-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,848 6,126 13,132 11,913 11,442 10,217 9,089 8,370
%การถือ 0.61% 0.94% 2.02% 1.83% 1.76% 1.57% 1.40% 1.29%
มูลค่า (พัน) 3,503 7,535 16,153 14,653 14,073 12,567 11,180 10,295

TVI ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 17-04-2557 20-03-2558 22-04-2558 22-04-2559 24-04-2560 02-05-2561 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 982 808 828 1,798 2,065 1,975 2,043
%การถือ 0.65% 0.53% 0.55% 0.59% 0.68% 0.65% 0.67%
มูลค่า (พัน) 4,675 3,844 3,940 8,557 9,828 9,401 9,726

TVO ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,226 24,468 59,127 66,353 88,225 81,679 60,301 53,390 45,608
%การถือ 3.49% 3.03% 7.31% 8.21% 10.91% 10.10% 7.46% 6.60% 5.64%
มูลค่า (พัน) 712,711 617,815 1,492,960 1,675,401 2,227,670 2,062,392 1,522,606 1,348,106 1,151,599

TVT ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 10-03-2559 11-05-2559 04-05-2560 13-03-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,633 20,365 9,743 18,131 11,602
%การถือ 2.33% 2.55% 1.22% 2.27% 1.45%
มูลค่า (พัน) 13,043 14,255 6,820 12,692 8,122

TWFP ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 07-05-2557 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 14,775 15,893
%การถือ 15.54% 16.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

TWP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-04-2546 16-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 425 233 252 2,176 2,558 3,323
%การถือ 1.93% 0.86% 0.93% 0.81% 0.95% 1.23%
มูลค่า (พัน) 1,003 551 595 5,134 6,036 7,842

TWPC ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 11-05-2559 03-05-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 52,587 60,810 51,164 39,979
%การถือ 5.97% 6.91% 5.81% 4.54%
มูลค่า (พัน) 268,196 310,130 260,938 203,893

TWZ ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 15-05-2557 31-03-2558 14-05-2558 10-05-2559 02-08-2560 09-05-2561 25-09-2561 13-11-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75,617 61,020 58,761 88,648 89,408 71,567 70,658 72,744 75,002
%การถือ 3.15% 0.98% 0.94% 1.42% 1.43% 1.14% 1.13% 1.16% 0.88%
มูลค่า (พัน) 5,293 4,271 4,113 6,205 6,259 5,010 4,946 5,092 5,250

TYCN ราคาล่าสุด 0.07

วันที่ 14-03-2557 18-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,756 10,484 16,912 14,445 19,204 26,392
%การถือ 1.29% 1.74% 2.83% 2.42% 3.22% 4.42%
มูลค่า (พัน) 20,011 27,050 43,634 37,269 49,546 68,091

U ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 29-08-2557 28-11-2557 22-03-2560 04-04-2561 14-09-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,295,770 6,662,340 9,190,738 8,647,767 8,562,697 98,127
%การถือ 1.82% 1.84% 1.64% 1.54% 1.53% 1.75%
มูลค่า (พัน) 6,558,581 13,258,056 18,289,569 17,209,056 17,039,766 195,273

UAC ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 22-04-2557 17-03-2558 07-04-2558 04-05-2559 17-03-2560 07-03-2561 25-09-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,231 7,153 7,303 8,067 7,245 6,754 6,729 6,718
%การถือ 1.12% 1.29% 1.32% 1.21% 1.09% 1.01% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 18,568 21,315 21,764 24,039 21,591 20,126 20,052 20,020

UBIS ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 26-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,481
%การถือ 2.40%
มูลค่า (พัน) 31,791

UEC ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,241 8,837 9,276 10,627 9,986 9,495 8,998 15,233
%การถือ 3.71% 1.54% 1.63% 1.86% 1.75% 1.66% 1.58% 2.67%
มูลค่า (พัน) 21,241 8,837 9,276 10,627 9,986 9,495 8,998 15,233

UKEM ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 09-05-2557 13-03-2558 08-05-2558 11-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,267 6,973 7,683 8,614 8,195 13,820 11,189
%การถือ 1.02% 0.85% 0.93% 1.05% 0.99% 1.12% 0.91%
มูลค่า (พัน) 3,125 2,998 3,304 3,704 3,524 5,943 4,811

UMI ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 29-04-2557 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,841 5,434
%การถือ 0.82% 0.65%
มูลค่า (พัน) 5,473 4,347

UMS ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 06-01-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 805
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 314

UNIQ ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 11-03-2557 17-03-2558 04-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 51,954 79,343 74,210 67,940 37,498 36,084
%การถือ 6.66% 7.34% 6.86% 6.28% 3.47% 3.34%
มูลค่า (พัน) 488,367 745,823 697,574 638,632 352,480 339,187

UOBKH ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 13-03-2558 07-05-2558 14-03-2559 12-05-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,954 3,829 3,476 3,471 3,330
%การถือ 0.79% 0.76% 0.69% 0.69% 0.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

UP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-03-2559 29-03-2560 04-04-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 156 166 151 144
%การถือ 0.62% 0.66% 0.61% 0.58%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

UPA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2560 04-07-2561 04-09-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,679 66,881 52,508 53,313
%การถือ 0.59% 1.00% 0.79% 0.80%
มูลค่า (พัน) 9,523 16,051 12,602 12,795

UPOIC ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 07-05-2557 11-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,931 3,966 3,947 3,778 3,179
%การถือ 1.52% 1.22% 1.22% 1.17% 0.98%
มูลค่า (พัน) 17,160 13,800 13,734 13,147 11,063

UREKA ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,798
%การถือ 5.95%
มูลค่า (พัน) 50,271

UTP ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 10-03-2560 08-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,580 6,497 8,552
%การถือ 0.86% 1.00% 1.32%
มูลค่า (พัน) 55,795 64,972 85,517

UV ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 13-03-2557 16-03-2558 24-11-2558 14-03-2559 14-03-2560 12-12-2560 14-12-2561 21-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,213 28,137 23,623 24,002 27,341 41,143 25,056 22,491
%การถือ 1.74% 1.47% 1.24% 1.26% 1.43% 2.15% 1.31% 1.18%
มูลค่า (พัน) 202,599 171,634 144,098 146,415 166,778 250,970 152,839 137,196

UVAN ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 16-03-2559 22-08-2559 13-03-2560 09-03-2561 28-08-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,809 10,444 9,454 9,440 13,406 16,677 16,415 13,254 14,100
%การถือ 1.15% 1.11% 1.01% 1.00% 1.43% 1.77% 1.75% 1.41% 1.50%
มูลค่า (พัน) 57,290 55,353 50,107 50,034 71,052 88,389 87,000 70,248 74,732

UWC ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 18-07-2557 31-03-2558 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,471 67,646 88,055
%การถือ 0.64% 0.53% 0.67%
มูลค่า (พัน) 74 2,029 2,642

VCOM ราคาล่าสุด 0.03

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,625
%การถือ 1.54%
มูลค่า (พัน) 13,321

VGI ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 11-02-2559 05-04-2559 30-09-2559 18-07-2560 01-06-2561 15-08-2561 25-02-2562 07-06-2562 19-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,511 96,384 142,025 107,669 188,060 164,330 122,485 131,572 158,540 142,954 148,859
%การถือ 2.90% 2.81% 2.07% 1.57% 2.74% 2.39% 1.70% 1.54% 1.85% 1.67% 1.74%
มูลค่า (พัน) 985,163 954,206 1,406,044 1,065,925 1,861,790 1,626,867 1,212,604 1,302,562 1,569,546 1,415,244 1,473,708

VIBHA ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,309 9,905 10,108 132,671 162,531 164,326 194,752
%การถือ 0.74% 0.79% 0.80% 1.05% 1.23% 1.25% 1.48%
มูลค่า (พัน) 17,594 18,720 19,104 250,749 307,184 310,577 368,081

VNG ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 24-03-2558 31-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 24-03-2560 19-03-2561 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,867 23,896 24,443 31,076 30,906 10,474 9,645
%การถือ 0.76% 1.52% 1.56% 1.98% 1.97% 0.67% 0.62%
มูลค่า (พัน) 55,774 112,311 114,882 146,056 145,259 49,227 45,333

VNT ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 09-05-2557 03-03-2558 04-03-2559 12-05-2559 11-05-2560 08-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,283 13,272 12,986 12,592 8,520 27,997 20,328
%การถือ 1.29% 1.12% 1.10% 1.06% 0.72% 2.36% 1.72%
มูลค่า (พัน) 385,903 335,129 327,903 317,955 215,119 706,916 513,292

WG ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 04-04-2557 27-03-2558 29-03-2559 23-09-2559 28-03-2560 20-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,325 1,362 1,312 1,304 1,386 1,577
%การถือ 7.43% 7.63% 7.35% 7.30% 7.76% 8.84%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

WHA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 14,365 293,473 388,721 726,553 696,217
%การถือ 1.05% 1.09% 2.05% 2.71% 5.07% 4.84%
มูลค่า (พัน) 46,009 68,665 1,402,801 1,858,085 3,472,922 3,327,917

WHAUP ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,386 65,483
%การถือ 0.79% 1.71%
มูลค่า (พัน) 202,069 435,459

WICE ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 26-02-2559 07-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,175 15,544 12,286
%การถือ 0.70% 2.38% 1.88%
มูลค่า (พัน) 11,188 41,658 32,927

WIIK ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 04-03-2557 27-03-2558 12-06-2558 12-04-2560 04-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,108 1,788 10,022 16,691 31,932 23,497
%การถือ 0.70% 0.60% 3.34% 4.45% 8.52% 6.27%
มูลค่า (พัน) 2,087 1,771 9,922 16,524 31,613 23,262

WIN ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2560 22-03-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,276 5,187 5,080 5,148 5,216 6,132 5,439
%การถือ 1.47% 1.04% 1.02% 1.01% 1.02% 1.09% 0.97%
มูลค่า (พัน) 3,493 2,490 2,438 2,471 2,504 2,943 2,611

WINNER ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,701 6,080 7,061
%การถือ 1.43% 1.52% 1.77%
มูลค่า (พัน) 15,848 16,902 19,628

WORK ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 14-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,342 9,164 20,732 19,449 22,185 32,058
%การถือ 2.08% 3.07% 4.97% 4.64% 5.03% 7.26%
มูลค่า (พัน) 103,644 177,789 402,201 377,302 430,389 621,932

WP ราคาล่าสุด 19.40

วันที่ 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,696
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 14,560

XO ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 04-05-2560 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,443 2,215
%การถือ 0.70% 0.63%
มูลค่า (พัน) 12,945 11,741

YCI ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 25-03-2559 24-03-2560 26-03-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 456 482 36 36 36 36
%การถือ 6.51% 6.88% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

YUASA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 651 636
%การถือ 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 9,050 8,839

ZEN ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,174
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 32,388

ZIGA ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,574
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 9,204

ZMICO ราคาล่าสุด 1.40

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 14-09-2558 31-03-2559 17-03-2560 15-03-2561 16-10-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 116,379 103,636 103,542 105,140 85,795 97,785 101,572 107,699
%การถือ 8.90% 7.92% 7.92% 8.04% 6.56% 7.48% 7.77% 6.51%
มูลค่า (พัน) 100,086 89,127 89,046 90,420 73,783 84,095 87,352 92,621
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3