“ บริษัท สยาม มากิ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,200 10,200
%การถือ 51.00% 51.00%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3