“ บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000
%การถือ 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 21,600 21,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3