“ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,935 5,037
%การถือ 1.10% 1.12%
มูลค่า (พัน) 15,990 16,319

7UP ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 24-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,223 25,150
%การถือ 0.57% 0.83%
มูลค่า (พัน) 6,200 9,054

AAV ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 304,702 299,989
%การถือ 6.28% 6.19%
มูลค่า (พัน) 621,591 611,978

ABICO ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 13-03-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,302 2,668
%การถือ 0.98% 1.14%
มูลค่า (พัน) 13,584 15,742

ABM ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,378 2,932
%การถือ 1.13% 0.98%
มูลค่า (พัน) 2,973 2,580

ACE ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 10-03-2563 02-06-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 91,694 119,212 133,958
%การถือ 0.90% 1.17% 1.32%
มูลค่า (พัน) 337,432 438,699 492,966

ADB ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,477 33,106 32,157
%การถือ 5.25% 5.52% 5.36%
มูลค่า (พัน) 22,663 23,836 23,153

ADVANC ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 18-08-2557 31-03-2558 19-02-2559 05-04-2559 18-08-2559 10-08-2560 09-04-2561 16-08-2561 21-02-2562 19-08-2562 20-02-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 152,130 154,948 154,324 161,753 178,170 149,850 168,216 172,311 165,777 194,433 241,226 215,019
%การถือ 5.12% 5.21% 5.19% 5.44% 5.99% 5.04% 5.66% 5.80% 5.58% 6.54% 8.11% 7.23%
มูลค่า (พัน) 29,361,181 29,904,964 29,784,505 31,218,370 34,386,870 28,921,125 32,465,598 33,256,059 31,994,951 37,525,590 46,556,576 41,498,644

AEC ราคาล่าสุด 193.00

วันที่ 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,516
%การถือ 3.31%
มูลค่า (พัน) 4,862

AEONTS ราคาล่าสุด 0.12

วันที่ 14-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,888
%การถือ 6.36%
มูลค่า (พัน) 1,584,855

AH ราคาล่าสุด 99.75

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 29-08-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,403 4,296 8,860 10,534 14,359 48,811 50,306 45,120 39,839 44,058
%การถือ 1.11% 1.36% 1.33% 2.75% 3.27% 4.45% 15.13% 15.59% 13.99% 12.35% 13.66%
มูลค่า (พัน) 32,772 40,285 39,305 81,065 96,384 131,387 446,620 460,303 412,844 364,531 403,127

AIRA ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 12-03-2563 17-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,371 55,354
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 51,495 51,480

AIT ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 28-02-2563 13-04-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,462 4,006 4,089
%การถือ 2.16% 1.94% 1.98%
มูลค่า (พัน) 77,645 69,708 71,145

AJ ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 06-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,326 6,912
%การถือ 2.08% 1.73%
มูลค่า (พัน) 154,026 127,871

AJA ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 30-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,622 74,435
%การถือ 1.69% 1.76%
มูลค่า (พัน) 9,311 9,677

AKP ราคาล่าสุด 0.13

วันที่ 17-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,524 4,611
%การถือ 1.12% 1.14%
มูลค่า (พัน) 4,434 4,519

ALL ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 16,664

ALT ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,576
%การถือ 4.67%
มูลค่า (พัน) 195,060

AMANAH ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,554 10,312
%การถือ 4.13% 1.00%
มูลค่า (พัน) 110,639 26,811

AMATA ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 98,930 91,809
%การถือ 9.27% 8.60%
มูลค่า (พัน) 1,355,344 1,257,779

AMATAV ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 09-03-2563 21-04-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,130 11,119 11,126
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 56,208 56,152 56,186

AMC ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 19-03-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,827 6,832
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 10,172 10,179

ANAN ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 135,048 130,098 98,833 73,888 106,464 139,864 131,618 164,570 133,342 84,315 85,058 99,870
%การถือ 4.05% 3.90% 2.97% 2.22% 3.19% 4.20% 3.95% 4.94% 4.00% 2.53% 2.55% 3.00%
มูลค่า (พัน) 199,871 192,546 146,273 109,354 157,566 206,999 194,795 243,563 197,346 124,786 125,885 147,808

AOT ราคาล่าสุด 1.48

วันที่ 04-04-2557 19-12-2557 17-12-2558 14-12-2559 14-12-2560 14-12-2561 13-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 73,878 68,513 73,128 49,549 611,352 641,028 704,333
%การถือ 5.17% 4.80% 5.12% 3.47% 4.28% 4.49% 4.93%
มูลค่า (พัน) 4,155,624 3,853,833 4,113,456 2,787,103 34,388,540 36,057,849 39,618,724

AP ราคาล่าสุด 56.25

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 213,309 230,356
%การถือ 6.78% 7.32%
มูลค่า (พัน) 1,354,511 1,462,761

APCO ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 11-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,218 13,189
%การถือ 2.20% 2.20%
มูลค่า (พัน) 49,702 49,593

APCS ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,463 3,761
%การถือ 0.52% 0.57%
มูลค่า (พัน) 20,776 22,564

APURE ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 13-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,443 16,752
%การถือ 1.61% 1.75%
มูลค่า (พัน) 31,504 34,174

AQUA ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,787 78,289
%การถือ 1.61% 1.70%
มูลค่า (พัน) 30,991 32,882

ARROW ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 17-04-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,625 1,963
%การถือ 0.64% 0.77%
มูลค่า (พัน) 11,941 14,431

ASAP ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 19-03-2563 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,746 9,122
%การถือ 5.34% 1.26%
มูลค่า (พัน) 83,691 19,704

ASEFA ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 06-03-2563 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,685 5,682
%การถือ 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 18,191 18,182

ASIA ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 10-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,357 3,358
%การถือ 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 13,426 13,432

ASIAN ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,866 11,224
%การถือ 2.00% 2.07%
มูลค่า (พัน) 116,267 120,093

ASK ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 06-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 10,241
%การถือ 2.40% 2.91%
มูลค่า (พัน) 152,614 185,360

ASP ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,538 54,365
%การถือ 2.40% 2.58%
มูลค่า (พัน) 90,968 97,858

ATP30 ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562 11-03-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,027 3,387 3,525 8,225 9,759 9,824
%การถือ 1.62% 0.65% 0.64% 1.33% 1.58% 1.59%
มูลค่า (พัน) 6,422 2,709 2,820 6,580 7,808 7,859

AU ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 11-03-2563 10-04-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,123 15,298 10,627
%การถือ 2.10% 1.88% 1.30%
มูลค่า (พัน) 157,536 140,738 97,767

AUCT ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 25-08-2559 15-03-2560 16-03-2561 24-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,129 10,475 5,943 7,387 7,812 7,565 3,573 15,297
%การถือ 0.57% 1.90% 1.08% 1.34% 1.42% 1.38% 0.65% 2.78%
มูลค่า (พัน) 30,976 103,705 58,840 73,135 77,337 74,893 35,371 151,440

AWC ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 17-03-2563 16-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 374,420 469,621 480,903
%การถือ 1.17% 1.47% 1.50%
มูลค่า (พัน) 1,475,216 1,850,308 1,894,756

B ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,013
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,484

BA ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 60,255 64,302
%การถือ 2.87% 3.06%
มูลค่า (พัน) 346,466 369,735

BAFS ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 13-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 5,433
%การถือ 0.56% 0.85%
มูลค่า (พัน) 78,816 120,614

BAM ราคาล่าสุด 22.20

วันที่ 09-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,137 119,176
%การถือ 2.67% 3.69%
มูลค่า (พัน) 2,093,121 2,895,969

BANPU ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 05-03-2563 16-04-2563 15-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 515,507 438,920 407,564
%การถือ 9.99% 8.50% 7.90%
มูลค่า (พัน) 2,886,838 2,457,951 2,282,359

BBL ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 566,616 448,536
%การถือ 29.68% 23.50%
มูลค่า (พัน) 62,044,403 49,114,657

BCH ราคาล่าสุด 109.50

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 148,723 139,241
%การถือ 5.96% 5.58%
มูลค่า (พัน) 2,260,596 2,116,465

BCP ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 70,495 72,584
%การถือ 5.12% 5.27%
มูลค่า (พัน) 1,374,660 1,415,397

BCPG ราคาล่าสุด 19.50

วันที่ 02-11-2559 15-06-2560 06-06-2561 04-09-2561 05-06-2562 04-09-2562 04-12-2562 04-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,018 23,198 16,025 18,718 23,138 14,829 23,237 21,971 43,463
%การถือ 0.60% 1.16% 0.80% 0.94% 1.16% 0.74% 1.16% 1.10% 2.17%
มูลค่า (พัน) 188,680 364,203 251,597 293,878 363,261 232,816 364,821 344,951 682,375

BCT ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,574
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 142,064

BDMS ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,412,940 1,320,190
%การถือ 8.89% 8.31%
มูลค่า (พัน) 29,954,324 27,988,037

BEAUTY ราคาล่าสุด 21.20

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 13-04-2563 16-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,823 13,350 139,005 214,778 228,825 139,389 405,709 211,670 187,520 142,136 210,837 109,442
%การถือ 3.61% 4.45% 4.63% 7.16% 7.63% 4.64% 13.50% 7.04% 6.24% 4.73% 7.01% 3.64%
มูลค่า (พัน) 16,234 20,024 208,507 322,167 343,237 209,083 608,563 317,505 281,279 213,204 316,256 164,162

BEC ราคาล่าสุด 1.50

วันที่ 27-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,406 112,012
%การถือ 2.37% 5.60%
มูลค่า (พัน) 215,225 508,533

BEM ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562 23-08-2562 11-03-2563 23-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 572,648 628,299 790,752 764,068 939,839 936,724 1,055,747 1,074,958 1,377,823 1,324,299 1,205,840
%การถือ 3.75% 4.11% 5.17% 5.00% 6.15% 6.13% 6.91% 7.03% 9.01% 8.66% 7.89%
มูลค่า (พัน) 5,239,725 5,748,933 7,235,380 6,991,222 8,599,528 8,571,027 9,660,088 9,835,865 12,607,082 12,117,337 11,033,434

BFIT ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 13-03-2563 08-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,483 4,035
%การถือ 0.99% 0.73%
มูลค่า (พัน) 153,524 112,982

BGC ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 26-08-2562 25-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,241 7,052
%การถือ 0.61% 1.02%
มูลค่า (พัน) 41,350 68,760

BGRIM ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 24-08-2561 14-03-2562 28-08-2562 13-03-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,693 23,722 20,471 132,540 115,747
%การถือ 0.56% 0.91% 0.79% 5.08% 4.44%
มูลค่า (พัน) 727,290 1,174,243 1,013,322 6,560,753 5,729,501

BGT ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,845
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,974

BH ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,566
%การถือ 7.75%
มูลค่า (พัน) 7,049,283

BIG ราคาล่าสุด 114.50

วันที่ 04-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,653 46,121
%การถือ 1.29% 1.31%
มูลค่า (พัน) 25,109 25,367

BIZ ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 06-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,987 7,790
%การถือ 1.75% 1.95%
มูลค่า (พัน) 24,314 27,110

BJC ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,912
%การถือ 3.24%
มูลค่า (พัน) 4,741,782

BJCHI ราคาล่าสุด 36.50

วันที่ 18-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,604 11,561
%การถือ 0.79% 0.72%
มูลค่า (พัน) 23,947 21,966

BLA ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,332 59,006
%การถือ 3.18% 3.46%
มูลค่า (พัน) 880,171 955,893

BLAND ราคาล่าสุด 16.20

วันที่ 03-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 857,059 1,009,520
%การถือ 4.93% 5.81%
มูลค่า (พัน) 874,200 1,029,711

BLISS ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 16-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 93,716 93,716
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 0 0

BOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,963 25,730
%การถือ 3.65% 3.14%
มูลค่า (พัน) 122,248 104,979

BR ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,625
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 7,863

BROOK ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 10-03-2563 24-04-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 288,373 317,441 323,469
%การถือ 5.11% 5.32% 5.42%
มูลค่า (พัน) 118,233 130,151 132,622

BSBM ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 13-03-2563 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,918 62,899
%การถือ 5.47% 5.55%
มูลค่า (พัน) 56,965 57,867

BTS ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,429,678 1,278,743 1,292,071
%การถือ 10.87% 9.72% 9.82%
มูลค่า (พัน) 15,583,486 13,938,302 14,083,578

BWG ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,897
%การถือ 1.25%
มูลค่า (พัน) 35,444

CBG ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 01-04-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562 23-08-2562 09-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,555 40,339 45,318 47,470 18,719 8,542 17,821 36,820 46,390 35,443
%การถือ 3.76% 4.03% 4.53% 4.75% 1.87% 0.85% 1.78% 3.68% 4.64% 3.54%
มูลค่า (พัน) 4,731,968 5,082,685 5,710,024 5,981,245 2,358,605 1,076,240 2,245,406 4,639,356 5,845,146 4,465,832

CCET ราคาล่าสุด 126.00

วันที่ 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 82,054
%การถือ 1.80%
มูลค่า (พัน) 152,620

CCP ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,448
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 7,368

CEN ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 3,256

CENTEL ราคาล่าสุด 0.68

วันที่ 19-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,023 42,104
%การถือ 2.37% 3.12%
มูลค่า (พัน) 790,958 1,039,977

CFRESH ราคาล่าสุด 24.70

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,173
%การถือ 2.63%
มูลค่า (พัน) 51,127

CGD ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 140,664
%การถือ 1.70%
มูลค่า (พัน) 85,805

CGH ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,211 59,328
%การถือ 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 43,224 43,310

CHARAN ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 239 239
%การถือ 1.99% 1.99%
มูลค่า (พัน) 5,143 5,143

CHAYO ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 16-10-2562 18-11-2562 25-03-2563 14-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,202 5,907 6,969 13,652
%การถือ 0.70% 0.98% 1.11% 2.17%
มูลค่า (พัน) 32,142 45,189 53,315 104,440

CHG ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,147 38,078 474,525 381,225 369,742 241,591 313,421 501,831 402,014 436,383 454,967 424,389
%การถือ 2.74% 3.46% 4.31% 3.47% 3.36% 2.20% 2.85% 4.56% 3.65% 3.97% 4.14% 3.86%
มูลค่า (พัน) 72,957 92,148 1,148,351 922,566 894,775 584,651 758,479 1,214,431 972,874 1,056,046 1,101,019 1,027,022

CHO ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 25-04-2557 17-03-2558 09-03-2559 03-05-2559 14-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 21-06-2562 27-08-2562 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,005 9,215 12,692 10,665 34,275 52,173 52,142 52,907 50,582 52,033
%การถือ 3.33% 1.20% 1.39% 1.16% 2.90% 4.36% 3.98% 4.04% 3.86% 3.94%
มูลค่า (พัน) 12,243 4,700 6,473 5,439 17,480 26,608 26,592 26,982 25,797 26,537

CI ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 12-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,814 13,929
%การถือ 1.20% 1.31%
มูลค่า (พัน) 8,970 9,750

CIG ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,590
%การถือ 1.57%
มูลค่า (พัน) 3,126

CITY ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561 15-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,044 9,327 6,374 6,415 5,752 5,695 6,360 8,410 9,480
%การถือ 6.01% 3.11% 2.12% 2.14% 1.92% 1.90% 2.12% 2.80% 3.16%
มูลค่า (พัน) 30,855 15,950 10,899 10,969 9,836 9,738 10,876 14,381 16,211

CK ราคาล่าสุด 1.71

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 101,345 107,865
%การถือ 5.98% 6.37%
มูลค่า (พัน) 1,763,405 1,876,845

CKP ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 10-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 175,374 118,238
%การถือ 2.16% 1.45%
มูลค่า (พัน) 938,250 632,573

CM ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,794
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 13,998

CMAN ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 28-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,513
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 10,812

CMO ราคาล่าสุด 1.27

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,396 12,399
%การถือ 4.85% 4.85%
มูลค่า (พัน) 11,900 11,903

CNT ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,926 34,897
%การถือ 3.40% 3.40%
มูลค่า (พัน) 42,959 42,924

COL ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,765
%การถือ 1.99%
มูลค่า (พัน) 178,713

COM7 ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 52,443 28,373
%การถือ 4.37% 2.36%
มูลค่า (พัน) 1,822,383 985,961

CPALL ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 903,751 798,593
%การถือ 10.06% 8.89%
มูลค่า (พัน) 61,229,160 54,104,705

CPF ราคาล่าสุด 67.75

วันที่ 09-03-2563 16-04-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 824,682 691,338 679,214
%การถือ 9.58% 8.03% 7.89%
มูลค่า (พัน) 27,420,677 22,986,997 22,583,881

CPI ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 04-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,554
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 11,942

CPL ราคาล่าสุด 1.25

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,947
%การถือ 3.63%
มูลค่า (พัน) 15,628

CPN ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 292,136
%การถือ 6.51%
มูลค่า (พัน) 13,949,500

CPT ราคาล่าสุด 47.75

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,822 11,991
%การถือ 2.09% 1.33%
มูลค่า (พัน) 15,810 10,073

CRANE ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,365
%การถือ 1.63%
มูลค่า (พัน) 27,698

CRD ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 10-03-2563 23-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,411 4,421 4,420
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 2,205 2,210 2,210

CSC ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 640 665
%การถือ 1.23% 1.28%
มูลค่า (พัน) 30,066 31,255

CSS ราคาล่าสุด 47.00

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 23-08-2562 16-04-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,630 16,876 35,305 33,958 32,460 53,925 46,745 45,734 34,316 24,679 24,543 22,853
%การถือ 1.09% 2.33% 3.18% 2.89% 2.76% 4.59% 3.98% 3.89% 2.92% 2.10% 2.09% 1.94%
มูลค่า (พัน) 12,818 28,351 59,313 57,049 54,533 90,593 78,532 76,833 57,652 41,461 41,232 38,392

CWT ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561 17-10-2562 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,272 4,187 6,607 3,243 3,694 5,423 3,296 3,973
%การถือ 0.63% 1.11% 1.75% 0.67% 0.60% 0.88% 0.52% 0.63%
มูลค่า (พัน) 4,997 9,212 14,536 7,134 8,126 11,931 7,250 8,740

DCC ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 85,722 98,704
%การถือ 1.19% 1.20%
มูลค่า (พัน) 204,018 234,915

DCON ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,376
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 9,694

DCORP ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,580
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 3,492

DDD ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,338 2,414
%การถือ 0.74% 0.76%
มูลค่า (พัน) 32,267 33,316

DELTA ราคาล่าสุด 13.80

วันที่ 02-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 1,143,837

DEMCO ราคาล่าสุด 108.00

วันที่ 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 68,229 68,954 69,050
%การถือ 9.34% 9.44% 9.45%
มูลค่า (พัน) 214,239 216,517 216,818

DIMET ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,262
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 1,044

DOD ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,137 9,827
%การถือ 1.50% 2.40%
มูลค่า (พัน) 50,634 81,073

DOHOME ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,104 36,174
%การถือ 0.98% 1.95%
มูลค่า (พัน) 210,006 419,614

DRT ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,171
%การถือ 1.92%
มูลค่า (พัน) 114,474

DTAC ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 12-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 215,320
%การถือ 9.09%
มูลค่า (พัน) 8,128,340

DTC ราคาล่าสุด 37.75

วันที่ 02-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,218
%การถือ 2.03%
มูลค่า (พัน) 120,523

EA ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 188,369
%การถือ 5.05%
มูลค่า (พัน) 8,900,445

EASON ราคาล่าสุด 47.25

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,943
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 4,731

EASTW ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 43,168 43,554
%การถือ 2.59% 2.62%
มูลค่า (พัน) 427,365 431,184

ECF ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 13-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,115 31,320
%การถือ 3.14% 3.26%
มูลค่า (พัน) 37,041 38,523

EFORL ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 25-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 208,134 205,365
%การถือ 0.65% 0.64%
มูลค่า (พัน) 8,325 8,215

EGCO ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,699 48,491
%การถือ 10.77% 9.21%
มูลค่า (พัน) 13,437,614 11,492,456

EKH ราคาล่าสุด 237.00

วันที่ 12-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,825 9,394 10,271
%การถือ 1.30% 1.57% 1.71%
มูลค่า (พัน) 34,428 41,332 45,193

EMC ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 49,440
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 6,922

EPG ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 05-08-2559 08-08-2560 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561 12-06-2562 07-08-2562 29-11-2562 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,330 60,007 63,063 66,889 60,768 62,075 61,346 73,916 48,127
%การถือ 1.65% 2.14% 2.25% 2.39% 2.17% 2.22% 2.19% 2.64% 1.72%
มูลค่า (พัน) 216,826 280,835 295,137 313,041 284,395 290,513 287,099 345,929 225,233

ERW ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 09-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,674 79,878
%การถือ 3.84% 3.17%
มูลค่า (พัน) 348,026 287,560

ESSO ราคาล่าสุด 3.60

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,435 99,125
%การถือ 2.12% 2.86%
มูลค่า (พัน) 510,376 688,917

ESTAR ราคาล่าสุด 6.95

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,765 42,897
%การถือ 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 14,113 14,156

ETE ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 03-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,945 4,913
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 5,588 5,552

EVER ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,671
%การถือ 1.41%
มูลค่า (พัน) 12,028

FANCY ราคาล่าสุด 0.22

วันที่ 03-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,141 4,194
%การถือ 0.67% 0.68%
มูลค่า (พัน) 2,650 2,684

FLOYD ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 06-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,584 5,602
%การถือ 1.55% 1.56%
มูลค่า (พัน) 5,584 5,602

FNS ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,306
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 7,841

FORTH ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,616
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 75,062

FSMART ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,059 7,953 6,084 12,786 5,603 6,264 8,064 12,305 14,657
%การถือ 2.63% 0.99% 0.76% 1.60% 0.70% 0.78% 1.01% 1.54% 1.83%
มูลค่า (พัน) 133,722 50,499 38,633 81,190 35,577 39,778 51,206 78,139 93,072

FSS ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,725
%การถือ 8.72%
มูลค่า (พัน) 76,594

FVC ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,940
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 2,637

GBX ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,684
%การถือ 11.91%
มูลค่า (พัน) 66,139

GCAP ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 23-03-2558 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562 27-08-2562 17-02-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 5,930 4,812 4,662 7,272 5,695 5,474
%การถือ 0.67% 2.97% 2.41% 2.33% 2.42% 1.90% 1.82%
มูลค่า (พัน) 1,969 8,718 7,074 6,853 10,689 8,372 8,046

GEL ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,763 50,896
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 9,317 9,161

GENCO ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,917
%การถือ 2.04%
มูลค่า (พัน) 11,688

GFPT ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,291
%การถือ 5.69%
มูลค่า (พัน) 990,951

GGC ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562 25-09-2562 28-02-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,151 7,623 11,343 12,384
%การถือ 0.69% 0.80% 0.74% 1.11% 1.21%
มูลค่า (พัน) 63,362 73,361 68,604 102,084 111,457

GIFT ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,324
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 8,562

GJS ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 409,027
%การถือ 1.60%
มูลค่า (พัน) 40,903

GLOBAL ราคาล่าสุด 0.10

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 177,822
%การถือ 4.23%
มูลค่า (พัน) 3,307,484

GOLD ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 13-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561 07-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,816 82,671 12,386 16,497 16,367 18,590 15,307
%การถือ 2.96% 5.05% 0.53% 0.71% 0.70% 0.80% 0.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-08-2562 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 5,714
%การถือ 0.53% 0.95%
มูลค่า (พัน) 4,510 8,171

GPSC ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 29-08-2561 25-02-2562 09-08-2562 04-09-2562 27-02-2563 15-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,824 17,860 8,337 7,647 23,969 32,694 94,971 84,869
%การถือ 1.06% 1.19% 0.56% 0.51% 1.60% 2.18% 3.37% 3.01%
มูลค่า (พัน) 1,115,588 1,259,110 587,757 539,102 1,689,794 2,304,920 6,695,424 5,983,298

GREEN ราคาล่าสุด 70.50

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,130
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 6,417

GSC ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,274
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 2,933

GULF ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 79,861
%การถือ 3.74%
มูลค่า (พัน) 2,615,443

GUNKUL ราคาล่าสุด 32.75

วันที่ 20-03-2563 29-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 431,033 481,444
%การถือ 4.85% 5.42%
มูลค่า (พัน) 1,172,409 1,309,528

GYT ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 94 94
%การถือ 1.26% 1.26%
มูลค่า (พัน) 20,477 20,477

HANA ราคาล่าสุด 219.00

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 65,644
%การถือ 8.16%
มูลค่า (พัน) 2,609,366

HFT ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,959 17,007
%การถือ 2.58% 2.58%
มูลค่า (พัน) 56,643 56,802

HMPRO ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 11-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 947,392 820,524
%การถือ 7.20% 6.24%
มูลค่า (พัน) 14,305,614 12,389,909

HTC ราคาล่าสุด 15.10

วันที่ 08-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,918 2,582
%การถือ 1.45% 1.28%
มูลค่า (พัน) 60,687 53,701

HTECH ราคาล่าสุด 20.80

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,982 19,988
%การถือ 6.33% 6.66%
มูลค่า (พัน) 53,529 56,367

HUMAN ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,108 5,311 16,526 21,628 20,096 30,903
%การถือ 0.60% 0.78% 2.43% 3.18% 2.96% 4.54%
มูลค่า (พัน) 33,273 43,018 133,864 175,185 162,776 250,315

HYDRO ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 24-03-2557 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,347 2,637 3,840 3,823 4,059 4,036
%การถือ 1.72% 0.68% 0.98% 0.65% 0.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 435 343 499 497 528 525

ICHI ราคาล่าสุด 0.13

วันที่ 12-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,421 19,003
%การถือ 1.19% 1.46%
มูลค่า (พัน) 134,162 165,328

ICN ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,358
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 6,716

IHL ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 11-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,109 11,928
%การถือ 1.54% 2.01%
มูลค่า (พัน) 22,772 29,821

III ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 10-03-2563 28-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,965 4,810
%การถือ 0.65% 0.79%
มูลค่า (พัน) 18,954 22,992

ILINK ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,864 5,506
%การถือ 0.89% 1.01%
มูลค่า (พัน) 23,057 26,098

INET ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,494
%การถือ 4.50%
มูลค่า (พัน) 67,033

INGRS ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,851 21,595
%การถือ 1.72% 1.49%
มูลค่า (พัน) 11,183 9,718

INSET ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 09-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,811 5,100
%การถือ 0.68% 0.91%
มูลค่า (พัน) 13,185 17,645

INSURE ราคาล่าสุด 3.46

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 894
%การถือ 8.94%
มูลค่า (พัน) 0

INTUCH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562 20-08-2562 26-02-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 476,444 606,419 588,323 564,129 526,431 438,203 416,140 381,064 282,361 532,381 585,753 510,674
%การถือ 14.86% 18.91% 18.35% 17.59% 16.42% 13.67% 12.98% 11.88% 8.81% 16.60% 18.27% 15.93%
มูลค่า (พัน) 27,395,531 34,869,108 33,828,583 32,437,433 30,269,782 25,196,658 23,928,026 21,911,161 16,235,736 30,611,902 33,680,801 29,363,755

IP ราคาล่าสุด 57.50

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,913
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 21,813

IRC ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,328
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 17,137

IRCP ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 13-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,078 2,286
%การถือ 1.21% 0.90%
มูลค่า (พัน) 1,508 1,120

IRPC ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 27-02-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,061,026 1,226,765
%การถือ 5.19% 6.00%
มูลค่า (พัน) 2,737,447 3,165,054

ITEL ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,769 5,804
%การถือ 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 17,884 17,992

IVL ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 11-03-2563 24-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 289,914 246,798 275,282
%การถือ 5.16% 4.40% 4.90%
มูลค่า (พัน) 7,465,293 6,355,038 7,088,509

JAS ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 21-02-2563 21-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 478,811 487,808 524,357
%การถือ 5.83% 5.87% 6.31%
มูลค่า (พัน) 1,560,923 1,590,253 1,709,402

JCK ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 19-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 66,224
%การถือ 3.08%
มูลค่า (พัน) 45,695

JCKH ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 26-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,741 18,810
%การถือ 3.00% 3.01%
มูลค่า (พัน) 3,561 3,574

JCT ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 216
%การถือ 1.60%
มูลค่า (พัน) 17,520

JKN ราคาล่าสุด 81.00

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,091
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 43,966

JMART ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 11-03-2563 16-04-2563 08-05-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,093 23,682 27,195 28,479
%การถือ 2.55% 2.61% 3.00% 3.14%
มูลค่า (พัน) 288,661 296,027 339,944 355,989

JMT ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562 10-04-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,245 1,840 5,077 5,077 2,852 4,462 4,747 8,388 15,854 18,593 38,042 32,417 31,995
%การถือ 0.75% 0.61% 1.37% 1.37% 0.77% 1.20% 1.16% 0.94% 1.79% 2.09% 4.28% 3.65% 3.60%
มูลค่า (พัน) 60,065 49,208 135,813 135,810 76,287 119,354 126,996 224,374 424,088 497,367 1,017,627 867,164 855,862

JUBILE ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,408 894 1,132
%การถือ 0.81% 0.51% 0.65%
มูลค่า (พัน) 24,079 15,283 19,358

JUTHA ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 784
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 345

JWD ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,749 9,686 9,523
%การถือ 0.76% 0.95% 0.93%
มูลค่า (พัน) 50,366 62,959 61,899

KAMART ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,847 17,034 15,109 18,750 20,770 9,312 16,091 16,627 17,856 22,238 17,460 17,063 21,099 22,484
%การถือ 2.40% 2.58% 2.29% 2.84% 3.15% 1.41% 1.83% 1.89% 2.03% 2.53% 1.98% 1.94% 2.40% 2.56%
มูลค่า (พัน) 47,540 51,101 45,327 56,251 62,309 27,936 48,273 49,881 53,568 66,715 52,379 51,189 63,297 67,453

KBANK ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 12-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 474,652 443,940
%การถือ 19.83% 18.55%
มูลค่า (พัน) 43,430,635 40,620,473

KBS ราคาล่าสุด 91.50

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,516 14,305
%การถือ 2.42% 2.38%
มูลค่า (พัน) 50,514 49,781

KCE ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 24-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,834 54,268
%การถือ 5.10% 4.63%
มูลค่า (พัน) 1,795,022 1,628,027

KGI ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,923 74,808
%การถือ 5.17% 3.76%
มูลค่า (พัน) 360,229 261,828

KKP ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 13-03-2563 13-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,163 74,975 79,090
%การถือ 10.18% 8.85% 9.34%
มูลค่า (พัน) 3,532,684 3,073,957 3,242,706

KOOL ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,638 3,448
%การถือ 0.76% 0.72%
มูลค่า (พัน) 2,983 2,827

KSL ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 138,358
%การถือ 3.14%
มูลค่า (พัน) 298,854

KTB ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,001,816 844,975 834,922
%การถือ 7.17% 6.05% 5.97%
มูลค่า (พัน) 10,118,339 8,534,252 8,432,708

KTC ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 21-02-2563 17-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 132,143 109,436 121,809
%การถือ 5.13% 4.24% 4.72%
มูลค่า (พัน) 3,964,277 3,283,094 3,654,284

KTIS ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 11-12-2562 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,619 29,619
%การถือ 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 78,785 78,787

KWG ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 19-04-2560 26-03-2561 19-12-2562 11-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,422 7,418 10,044 10,366 11,093
%การถือ 0.59% 0.56% 0.76% 0.79% 0.84%
มูลค่า (พัน) 3,796 5,193 7,031 7,256 7,765

LALIN ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,750
%การถือ 2.46%
มูลค่า (พัน) 122,849

LANNA ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,983 5,334
%การถือ 1.14% 1.02%
มูลค่า (พัน) 42,482 37,874

LEE ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 30-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,852 17,293
%การถือ 1.94% 1.88%
มูลค่า (พัน) 41,773 40,466

LH ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,035,540 1,907,568
%การถือ 17.03% 15.96%
มูลค่า (พัน) 15,877,213 14,879,032

LHK ราคาล่าสุด 7.80

วันที่ 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,112
%การถือ 1.86%
มูลค่า (พัน) 16,501

LIT ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 12-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,294 1,443
%การถือ 1.04% 0.65%
มูลค่า (พัน) 7,387 4,646

LOXLEY ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 23-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,417 107,169
%การถือ 4.74% 4.73%
มูลค่า (พัน) 160,051 159,682

LPH ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,818 9,756 9,856
%การถือ 1.31% 1.30% 1.31%
มูลค่า (พัน) 47,717 47,416 47,899

LPN ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 27-02-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,240 47,119
%การถือ 5.03% 3.19%
มูลค่า (พัน) 397,184 252,088

LST ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 06-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,578 7,312
%การถือ 0.92% 0.89%
มูลค่า (พัน) 33,645 32,467

M ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 09-05-2560 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,010 7,238 4,834 5,805
%การถือ 0.99% 0.80% 0.53% 0.63%
มูลค่า (พัน) 479,781 385,415 257,423 309,101

MACO ราคาล่าสุด 53.25

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 191,740
%การถือ 3.54%
มูลค่า (พัน) 126,548

MAJOR ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,667 44,522 38,369
%การถือ 6.22% 4.98% 4.29%
มูลค่า (พัน) 907,369 725,701 625,416

MALEE ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,656
%การถือ 3.09%
มูลค่า (พัน) 61,021

MAX ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400,969 644,017
%การถือ 4.69% 2.16%
มูลค่า (พัน) 14,010 6,440

MBAX ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 11-03-2563 08-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,632 1,605 1,604
%การถือ 0.85% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 10,768 10,593 10,589

MBK ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,583 96,621 89,282
%การถือ 5.70% 5.70% 5.27%
มูลค่า (พัน) 1,178,315 1,178,777 1,089,242

MC ราคาล่าสุด 12.20

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562 13-09-2562 24-10-2562 21-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,032 19,458 14,507 12,451 6,728 39,044 12,214 12,837 10,073 9,255 6,084 5,837 25,327
%การถือ 3.00% 2.43% 1.81% 1.56% 0.84% 4.88% 1.53% 1.60% 1.26% 1.16% 0.76% 0.73% 3.17%
มูลค่า (พัน) 224,701 181,932 135,640 116,419 62,903 365,062 114,200 120,029 94,178 86,534 56,888 54,576 236,806

MCS ราคาล่าสุด 9.35

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,807
%การถือ 7.96%
มูลค่า (พัน) 553,312

MDX ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 3,809
%การถือ 0.75% 0.80%
มูลค่า (พัน) 9,088 9,750

MEGA ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561 12-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,267 16,020 9,962 9,710 11,723 37,731 30,661 30,394 24,846 25,515 31,564 47,500
%การถือ 3.50% 1.85% 1.15% 1.12% 1.35% 4.36% 3.54% 3.51% 2.86% 2.93% 3.62% 5.45%
มูลค่า (พัน) 1,089,601 576,702 358,621 349,574 422,029 1,358,300 1,103,781 1,094,200 894,454 918,556 1,136,301 1,710,012

META ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,485
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 3,479

METCO ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 14-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 235
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 0

MFC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,162 1,140
%การถือ 0.93% 0.91%
มูลค่า (พัน) 15,692 15,389

MFEC ราคาล่าสุด 13.50

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,051 5,258
%การถือ 1.14% 1.19%
มูลค่า (พัน) 23,940 24,924

MGT ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,038
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 4,320

MIDA ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,475 14,894
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,211 5,362

MILL ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 10-04-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,795 30,801
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 20,633 20,637

MINT ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 16-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 550,806 468,332
%การถือ 11.92% 10.14%
มูลค่า (พัน) 11,456,760 9,741,299

MK ราคาล่าสุด 20.80

วันที่ 31-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,994
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 38,462

ML ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,194 19,069
%การถือ 1.80% 1.79%
มูลค่า (พัน) 17,851 17,734

MODERN ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,680 12,388
%การถือ 1.69% 1.65%
มูลค่า (พัน) 29,418 28,740

MONO ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,255
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 62,578

MORE ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,452
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 38,816

MSC ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,993
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 15,263

MTC ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 03-03-2563 22-04-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,474 99,918 113,047
%การถือ 5.07% 4.71% 5.33%
มูลค่า (พัน) 5,266,223 4,895,965 5,539,320

MVP ราคาล่าสุด 49.00

วันที่ 09-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,063 2,710
%การถือ 1.53% 1.35%
มูลค่า (พัน) 3,706 3,279

NBC ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 23-03-2563 15-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,114 4,162
%การถือ 0.51% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,510 2,539

NCH ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,949
%การถือ 3.45%
มูลค่า (พัน) 32,641

NDR ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,372
%การถือ 2.02%
มูลค่า (พัน) 7,902

NEP ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 12-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,662 68,220
%การถือ 2.35% 2.93%
มูลค่า (พัน) 10,386 12,962

NER ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 28-08-2562 12-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,184 19,544 34,065
%การถือ 1.31% 1.27% 2.21%
มูลค่า (พัน) 74,277 71,923 125,361

NETBAY ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 19-03-2563 16-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,508 6,477 6,728
%การถือ 3.25% 3.24% 3.36%
มูลค่า (พัน) 195,249 194,310 201,834

NEWS ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,070,870 1,071,269
%การถือ 1.58% 1.58%
มูลค่า (พัน) 10,709 10,713

NINE ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 18-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,195 75,298
%การถือ 7.44% 20.60%
มูลค่า (พัน) 46,232 128,007

NMG ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 48,525
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 0

NNCL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2563 30-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,449 74,433 76,698
%การถือ 3.63% 3.63% 3.74%
มูลค่า (พัน) 147,408 147,378 151,862

NOBLE ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 31-03-2563 19-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,559 13,759
%การถือ 2.09% 3.01%
มูลค่า (พัน) 109,934 158,232

NSI ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,065 1,079
%การถือ 7.66% 7.76%
มูลค่า (พัน) 61,753 62,570

NUSA ราคาล่าสุด 58.00

วันที่ 27-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,359 57,226
%การถือ 0.61% 0.75%
มูลค่า (พัน) 14,371 17,740

NVD ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,633 37,386 36,379
%การถือ 2.73% 2.71% 2.64%
มูลค่า (พัน) 45,913 45,610 44,383

NWR ราคาล่าสุด 1.22

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 108,871
%การถือ 4.21%
มูลค่า (พัน) 57,702

NYT ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 05-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292 9,199
%การถือ 0.51% 0.74%
มูลค่า (พัน) 19,254 28,148

OGC ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 599 633
%การถือ 2.81% 2.97%
มูลค่า (พัน) 13,247 13,996

OHTL ราคาล่าสุด 22.10

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 276
%การถือ 1.83%
มูลค่า (พัน) 103,299

ORI ราคาล่าสุด 374.00

วันที่ 02-06-2560 09-05-2561 17-10-2561 03-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 22,351 37,941 102,045 126,241 104,707 59,605
%การถือ 0.52% 1.37% 2.32% 4.17% 5.15% 4.27% 2.43%
มูลค่า (พัน) 56,260 157,571 267,482 719,415 889,999 738,184 420,212

OSP ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562 20-03-2563 08-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,873 21,421 109,861 113,986 128,568
%การถือ 1.33% 0.71% 3.66% 3.79% 4.28%
มูลค่า (พัน) 1,614,848 867,562 4,449,364 4,616,418 5,207,019

PACE ราคาล่าสุด 40.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 253,741
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 0

PAP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,435
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 11,530

PATO ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 20-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,902 1,780
%การถือ 1.34% 1.25%
มูลค่า (พัน) 17,496 16,377

PDI ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 18-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,443 4,433
%การถือ 1.97% 1.96%
มูลค่า (พัน) 33,543 33,467

PDJ ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,371 11,903
%การถือ 2.13% 2.45%
มูลค่า (พัน) 17,631 20,235

PE ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,645 7,550
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 0 0

PERM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,074
%การถือ 5.21%
มูลค่า (พัน) 30,477

PF ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 16-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 530,703 590,149
%การถือ 6.12% 6.81%
มูลค่า (พัน) 212,281 236,060

PG ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 3,393 3,389
%การถือ 3.53% 3.53% 3.53%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PHOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,871
%การถือ 1.42%
มูลค่า (พัน) 8,554

PIMO ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 06-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,653 5,789
%การถือ 0.92% 0.94%
มูลค่า (พัน) 8,140 8,336

PJW ราคาล่าสุด 1.44

วันที่ 23-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,621 4,617
%การถือ 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 6,192 6,186

PL ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,059 18,935
%การถือ 3.03% 3.17%
มูลค่า (พัน) 36,840 38,627

PLANB ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 07-03-2559 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 36,065 46,535 83,099 120,474 117,289 203,440 122,424
%การถือ 1.03% 1.32% 2.14% 3.10% 3.02% 5.24% 3.15%
มูลค่า (พัน) 212,782 274,556 490,287 710,794 692,008 1,200,295 722,303

PLAT ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 16-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 128,111 123,396
%การถือ 4.58% 4.41%
มูลค่า (พัน) 325,402 313,426

PLE ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 24-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,109 20,924
%การถือ 7.72% 1.54%
มูลค่า (พัน) 93,547 18,622

PM ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,299 8,038
%การถือ 1.55% 1.34%
มูลค่า (พัน) 65,559 56,668

PORT ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,155
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,814

PPM ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,850 6,863
%การถือ 1.62% 1.63%
มูลค่า (พัน) 5,480 5,490

PPP ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,801 3,927
%การถือ 1.60% 1.31%
มูลค่า (พัน) 9,505 7,776

PPPM ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,311
%การถือ 4.41%
มูลค่า (พัน) 11,215

PPS ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 77,504
%การถือ 9.01%
มูลค่า (พัน) 33,327

PR9 ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,872
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 38,758

PRAKIT ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 24-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,307 1,297
%การถือ 2.16% 2.15%
มูลค่า (พัน) 9,673 9,599

PRIN ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,223 21,033
%การถือ 3.71% 1.72%
มูลค่า (พัน) 71,453 33,232

PRM ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 29-04-2562 28-11-2562 10-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,632 52,261 59,089 73,316
%การถือ 1.11% 2.09% 2.36% 2.93%
มูลค่า (พัน) 243,164 459,895 519,984 645,185

PSH ราคาล่าสุด 8.80

วันที่ 12-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 44,859 46,873
%การถือ 2.05% 2.14%
มูลค่า (พัน) 515,883 539,037

PSL ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 02-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 82,091 112,163
%การถือ 5.26% 7.19%
มูลค่า (พัน) 467,920 639,328

PSTC ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 27-07-2559 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,872 67,546 104,415
%การถือ 0.54% 0.98% 0.88%
มูลค่า (พัน) 40,104 113,478 175,416

PT ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,025 17,744
%การถือ 6.35% 6.25%
มูลค่า (พัน) 88,682 87,299

PTG ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 76,804
%การถือ 4.60%
มูลค่า (พัน) 1,359,438

PTL ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,622
%การถือ 1.62%
มูลค่า (พัน) 349,466

PTT ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,626,984 1,462,448
%การถือ 5.70% 5.12%
มูลค่า (พัน) 62,232,148 55,938,636

PTTEP ราคาล่าสุด 38.25

วันที่ 14-02-2563 15-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 275,586 245,808
%การถือ 6.94% 6.19%
มูลค่า (พัน) 26,111,736 23,290,334

PTTGC ราคาล่าสุด 94.75

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 368,321 360,466 375,002 440,148 484,035 644,210 583,667 500,866 359,475 326,551 278,841
%การถือ 8.17% 7.99% 8.32% 9.76% 10.74% 14.29% 12.94% 11.11% 7.97% 7.24% 6.18%
มูลค่า (พัน) 18,600,219 18,203,522 18,937,614 22,227,490 24,443,790 32,532,589 29,475,199 25,293,726 18,153,479 16,490,817 14,081,474

PYLON ราคาล่าสุด 50.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,646
%การถือ 3.29%
มูลค่า (พัน) 113,865

QH ราคาล่าสุด 4.62

วันที่ 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 795,081 696,241 713,970
%การถือ 7.42% 6.50% 6.66%
มูลค่า (พัน) 1,828,686 1,601,355 1,642,131

QLT ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,534 2,565
%การถือ 1.56% 2.60%
มูลค่า (พัน) 6,505 10,876

QTC ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 05-03-2563 15-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,479 11,036 10,999
%การถือ 3.37% 3.24% 3.22%
มูลค่า (พัน) 48,900 47,014 46,854

RATCH ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 05-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 151,007 127,491
%การถือ 10.41% 8.79%
มูลค่า (พัน) 8,984,914 7,585,686

RBF ราคาล่าสุด 59.50

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 146,735 175,142 127,406
%การถือ 7.34% 8.76% 6.37%
มูลค่า (พัน) 1,401,317 1,672,605 1,216,729

RCL ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 26-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,906 9,908
%การถือ 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 26,943 26,950

RICH ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 31-10-2559 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 59,536 71,993 63,424 65,155
%การถือ 0.57% 2.48% 3.00% 2.64% 2.09%
มูลค่า (พัน) 57 595 720 634 652

RJH ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,548 2,622 9,116 8,634
%การถือ 0.52% 0.87% 3.04% 2.88%
มูลค่า (พัน) 35,301 59,782 207,836 196,846

RML ราคาล่าสุด 22.80

วันที่ 12-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 131,127 131,674
%การถือ 3.14% 3.16%
มูลค่า (พัน) 89,166 89,538

ROJNA ราคาล่าสุด 0.68

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,162 36,493
%การถือ 1.89% 1.81%
มูลค่า (พัน) 167,149 159,839

RP ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 16-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,501 2,242
%การถือ 1.31% 1.17%
มูลค่า (พัน) 3,602 3,229

RPC ราคาล่าสุด 1.44

วันที่ 04-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,945 11,993
%การถือ 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 5,853 5,877

RS ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 05-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,742 24,210
%การถือ 3.98% 2.49%
มูลค่า (พัน) 693,475 433,351

RSP ราคาล่าสุด 17.90

วันที่ 06-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,857 4,588
%การถือ 0.76% 0.60%
มูลค่า (พัน) 10,425 8,167

S ราคาล่าสุด 1.78

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614
%การถือ 2.69% 2.24%
มูลค่า (พัน) 287,955 239,638

S & J ราคาล่าสุด 1.56

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614
%การถือ 2.69% 2.24%
มูลค่า (พัน) 0 0

S11 ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562 28-08-2562 28-02-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,690 4,907 4,872 4,150 4,222 6,012 5,477 5,590 6,352 10,029
%การถือ 0.77% 0.80% 0.79% 0.68% 0.69% 0.98% 0.89% 0.91% 1.04% 1.64%
มูลค่า (พัน) 25,328 26,497 26,311 22,408 22,799 32,464 29,574 30,184 34,300 54,158

SABINA ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,068 2,858
%การถือ 2.03% 0.82%
มูลค่า (พัน) 122,272 49,441

SAFARI ราคาล่าสุด 17.30

วันที่ 25-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,822
%การถือ 1.35%
มูลค่า (พัน) 0

SAMART ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,820 18,523
%การถือ 1.67% 1.84%
มูลค่า (พัน) 84,102 92,617

SAMCO ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,202 6,141
%การถือ 0.97% 0.96%
มูลค่า (พัน) 7,380 7,308

SAMTEL ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 4,533
%การถือ 0.72% 0.73%
มูลค่า (พัน) 23,142 23,570

SAPPE ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 10-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,368 5,602
%การถือ 2.09% 1.84%
มูลค่า (พัน) 110,172 96,922

SAT ราคาล่าสุด 17.30

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,708 50,794
%การถือ 12.87% 11.95%
มูลค่า (พัน) 634,618 589,214

SAWAD ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 13-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 150,172 159,724
%การถือ 11.24% 11.63%
มูลค่า (พัน) 6,982,996 7,427,161

SC ราคาล่าสุด 46.50

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,767 40,876
%การถือ 1.02% 0.98%
มูลค่า (พัน) 99,219 94,833

SCB ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 04-03-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 315,876 346,262
%การถือ 9.30% 10.20%
มูลค่า (พัน) 23,769,689 26,056,239

SCC ราคาล่าสุด 75.25

วันที่ 13-02-2563 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 117,879 116,327
%การถือ 9.82% 9.69%
มูลค่า (พัน) 43,733,187 43,157,187

SCCC ราคาล่าสุด 371.00

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,293
%การถือ 1.44%
มูลค่า (พัน) 639,711

SCI ราคาล่าสุด 149.00

วันที่ 09-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,141 57,209
%การถือ 8.29% 7.63%
มูลค่า (พัน) 102,533 94,395

SCP ราคาล่าสุด 1.65

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,883 15,406
%การถือ 5.29% 5.14%
มูลค่า (พัน) 103,240 100,137

SE-ED ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 12-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,973 2,324
%การถือ 0.76% 0.59%
มูลค่า (พัน) 3,865 3,021

SEAFCO ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,450 18,789
%การถือ 1.68% 2.54%
มูลค่า (พัน) 80,924 122,130

SEAOIL ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,935
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 6,867

SENA ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,666
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 78,572

SF ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 26-02-2563 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,878 28,107
%การถือ 1.40% 1.32%
มูลค่า (พัน) 133,854 125,918

SFLEX ราคาล่าสุด 4.48

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,351 12,777
%การถือ 2.77% 3.12%
มูลค่า (พัน) 135,077 152,043

SGP ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 04-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,314 33,781
%การถือ 1.81% 1.84%
มูลค่า (พัน) 294,830 298,960

SHR ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 119,134 140,161
%การถือ 3.32% 3.90%
มูลค่า (พัน) 245,417 288,732

SIAM ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 16-03-2563 24-06-2563 20-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,926 13,034 12,877
%การถือ 2.35% 2.20% 2.17%
มูลค่า (พัน) 19,496 18,248 18,028

SINGER ราคาล่าสุด 1.40

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,250 10,360
%การถือ 2.30% 2.58%
มูลค่า (พัน) 111,924 125,353

SIRI ราคาล่าสุด 12.10

วันที่ 16-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 907,478 703,306
%การถือ 6.11% 4.73%
มูลค่า (พัน) 689,683 534,513

SIS ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 09-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743 4,499
%การถือ 1.35% 1.28%
มูลค่า (พัน) 58,810 55,784

SISB ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,001 12,706
%การถือ 1.49% 1.35%
มูลค่า (พัน) 125,305 113,721

SITHAI ราคาล่าสุด 8.95

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,965
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 11,857

SKN ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 20,237

SKR ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,248 18,230
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 102,189 102,088

SKY ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,951
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 91,050

SLM ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 01-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,913 9,913
%การถือ 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 0 0

SMIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,314 6,456
%การถือ 1.19% 1.22%
มูลค่า (พัน) 21,721 22,209

SMK ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,864 2,018
%การถือ 0.93% 1.01%
มูลค่า (พัน) 70,832 76,680

SMPC ราคาล่าสุด 38.00

วันที่ 06-03-2563 08-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,067 4,176
%การถือ 0.76% 0.78%
มูลค่า (พัน) 53,685 55,123

SMT ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,584 17,179
%การถือ 1.98% 2.05%
มูลค่า (พัน) 38,806 40,200

SNC ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 02-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,353
%การถือ 2.56%
มูลค่า (พัน) 71,322

SOLAR ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,989
%การถือ 1.84%
มูลค่า (พัน) 10,189

SORKON ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 542 542
%การถือ 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 2,710 2,710

SPA ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,862
%การถือ 3.48%
มูลค่า (พัน) 121,160

SPALI ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 11-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 126,305 129,787
%การถือ 5.89% 6.06%
มูลค่า (พัน) 2,134,555 2,193,398

SPCG ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 44,817
%การถือ 4.60%
มูลค่า (พัน) 860,496

SPI ราคาล่าสุด 19.20

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,419 4,424 4,417
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

SPRC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 28-08-2561 07-03-2562 22-08-2562 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 423,989 522,772 481,916 422,806 353,055 202,468 213,395 151,716
%การถือ 9.78% 12.06% 11.11% 9.75% 8.14% 4.67% 4.92% 3.50%
มูลค่า (พัน) 2,840,724 3,502,574 3,228,838 2,832,801 2,365,472 1,356,537 1,429,745 1,016,499

SPVI ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 28-02-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,911 4,416
%การถือ 1.98% 1.10%
มูลค่า (พัน) 21,360 11,922

SQ ราคาล่าสุด 2.70

วันที่ 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,159
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 16,487

SSF ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 09-03-2563 14-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,599 6,599
%การถือ 2.44% 2.44%
มูลค่า (พัน) 42,564 42,565

SSSC ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,909 8,908 8,916
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 17,997 17,993 18,010

SST ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,672 2,672
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 6,841 6,841

STA ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 23-03-2563 30-04-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,326 99,990 155,149
%การถือ 6.86% 6.51% 10.10%
มูลค่า (พัน) 2,685,820 2,549,743 3,956,307

STANLY ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 01-06-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,370 2,309
%การถือ 3.09% 3.01%
มูลค่า (พัน) 359,112 349,863

STEC ราคาล่าสุด 151.50

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143,933 123,899
%การถือ 9.44% 8.12%
มูลค่า (พัน) 2,115,817 1,821,319

STPI ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,927 44,153
%การถือ 2.52% 2.72%
มูลค่า (พัน) 172,711 186,325

SUPER ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 808,971
%การถือ 2.96%
มูลค่า (พัน) 736,164

SUSCO ราคาล่าสุด 0.91

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,770
%การถือ 3.07%
มูลค่า (พัน) 81,048

SUTHA ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 16-03-2559 18-10-2559 19-04-2560 20-04-2561 29-08-2561 29-05-2562 19-07-2562 29-08-2562 25-11-2562 11-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,190 4,166 3,561 7,039 7,651 8,165 8,167 8,214 13,376 14,031 15,396
%การถือ 1.40% 1.39% 1.19% 2.35% 2.55% 2.72% 2.72% 2.74% 4.46% 4.68% 5.13%
มูลค่า (พัน) 13,409 13,332 11,396 22,524 24,482 26,129 26,134 26,285 42,804 44,900 49,266

SVOA ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,567
%การถือ 2.20%
มูลค่า (พัน) 16,968

SWC ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 13-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,734 2,226
%การถือ 0.57% 0.71%
มูลค่า (พัน) 6,830 8,772

SYNEX ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 09-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,608 10,058
%การถือ 1.72% 1.19%
มูลค่า (พัน) 165,074 113,659

SYNTEC ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 25-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,250 34,042
%การถือ 2.52% 2.13%
มูลค่า (พัน) 63,997 54,126

T ราคาล่าสุด 1.59

วันที่ 23-01-2563 18-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575,986 524,809 508,490
%การถือ 5.69% 5.19% 5.03%
มูลค่า (พัน) 11,520 10,496 10,170

TACC ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 29-04-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562 27-08-2562 16-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 8,823 9,114 18,628 20,479 18,923 19,752
%การถือ 1.24% 1.45% 1.50% 3.06% 3.37% 3.11% 3.25%
มูลค่า (พัน) 45,232 52,938 54,685 111,767 122,876 113,537 118,510

TAE ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,100
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 26,195

TAKUNI ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,447
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 2,514

TAPAC ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 17,549

TASCO ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 02-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 146,456
%การถือ 9.29%
มูลค่า (พัน) 3,632,111

TC ราคาล่าสุด 24.80

วันที่ 12-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,132 6,398
%การถือ 1.86% 1.94%
มูลค่า (พัน) 23,916 24,951

TCAP ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 157,860 154,832 132,297 139,502
%การถือ 13.55% 13.29% 11.35% 11.97%
มูลค่า (พัน) 5,367,250 5,264,281 4,498,088 4,743,053

TCC ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 01-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,197 16,600
%การถือ 1.27% 1.30%
มูลค่า (พัน) 3,239 3,320

TCJ ราคาล่าสุด 0.20

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,320 4,284
%การถือ 4.09% 4.06%
มูลค่า (พัน) 13,132 13,023

TCMC ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,131 6,582
%การถือ 1.46% 0.86%
มูลค่า (พัน) 11,910 7,042

TEAM ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,784
%การถือ 1.22%
มูลค่า (พัน) 6,460

TH ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 25-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,986 22,984
%การถือ 2.38% 2.38%
มูลค่า (พัน) 11,493 11,492

THANI ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 92,026 134,201
%การถือ 2.44% 3.55%
มูลค่า (พัน) 373,625 544,857

THCOM ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 26-02-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,074 33,575
%การถือ 2.65% 3.06%
มูลค่า (พัน) 177,349 204,807

THE ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,495
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 13,014

THG ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 07-05-2562 28-08-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,559 14,860 15,618
%การถือ 0.89% 1.75% 1.84%
มูลค่า (พัน) 143,623 282,345 296,743

THIP ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 20-03-2563 16-04-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,424 11,475 11,536
%การถือ 14.28% 14.34% 14.42%
มูลค่า (พัน) 302,725 304,087 305,706

THRE ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 11-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,446 119,441
%การถือ 3.07% 2.83%
มูลค่า (พัน) 113,912 105,108

THREL ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,887 6,613 5,194 6,992 8,629 12,740 11,110 10,480 9,744 9,082 10,331
%การถือ 1.15% 1.10% 0.87% 1.17% 1.44% 2.12% 1.85% 1.75% 1.62% 1.51% 1.72%
มูลค่า (พัน) 14,875 14,284 11,219 15,103 18,639 27,519 23,998 22,637 21,046 19,618 22,315

TIGER ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 09-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,346 5,338
%การถือ 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 8,553 8,541

TIP ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 16-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,193 8,357
%การถือ 1.37% 1.39%
มูลค่า (พัน) 225,294 229,809

TIPCO ราคาล่าสุด 27.50

วันที่ 05-03-2563 20-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 9,633
%การถือ 1.98% 2.00%
มูลค่า (พัน) 73,107 73,695

TISCO ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,782 89,446
%การถือ 12.09% 11.17%
มูลค่า (พัน) 6,798,921 6,283,557

TITLE ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,256
%การถือ 1.86%
มูลค่า (พัน) 21,939

TK ราคาล่าสุด 1.79

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,842
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 21,312

TKN ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 29-08-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,214 12,421 32,733 22,904 15,352 77,354 50,831 87,891
%การถือ 1.83% 0.90% 2.37% 1.66% 1.11% 5.61% 3.68% 6.37%
มูลค่า (พัน) 262,227 129,175 340,428 238,205 159,665 804,480 528,644 914,071

TKS ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 20-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,377 2,623
%การถือ 0.51% 0.57%
มูลค่า (พัน) 12,244 13,509

TKT ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,528 6,418
%การถือ 3.05% 3.00%
มูลค่า (พัน) 6,267 6,161

TMB ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300,772 4,000,964
%การถือ 4.46% 4.15%
มูลค่า (พัน) 4,429,795 4,120,992

TMD ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,322 3,281
%การถือ 2.21% 2.19%
มูลค่า (พัน) 72,083 71,189

TMT ราคาล่าสุด 21.70

วันที่ 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,423
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 19,107

TNDT ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,713

TNH ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 5,387 4,982 4,489 3,905 1,664 2,735 2,723 1,420 1,413
%การถือ 2.25% 2.99% 2.77% 2.49% 2.17% 0.92% 1.52% 1.51% 0.79% 0.78%
มูลค่า (พัน) 136,612 181,807 168,135 151,496 131,786 56,159 92,312 91,914 47,932 47,678

TNITY ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,635
%การถือ 1.32%
มูลค่า (พัน) 10,224

TNL ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 943 943
%การถือ 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 0 0

TOA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-05-2561 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,010 17,875 19,254 20,375
%การถือ 0.59% 0.88% 0.95% 1.00%
มูลค่า (พัน) 465,373 692,644 746,100 789,527

TOP ราคาล่าสุด 38.75

วันที่ 28-02-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 178,407 134,284
%การถือ 8.75% 6.58%
มูลค่า (พัน) 7,671,514 5,774,192

TOPP ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 13-03-2563 30-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 41 57 57
%การถือ 0.68% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 7,708 10,735 10,678

TPAC ราคาล่าสุด 188.00

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,875 10,405
%การถือ 3.02% 3.19%
มูลค่า (พัน) 119,481 125,905

TPBI ราคาล่าสุด 12.10

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,134
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 10,543

TPCH ราคาล่าสุด 4.94

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562 22-08-2562 10-03-2563 07-05-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,706 19,558 17,395 17,461 22,873 13,917 14,519 15,864
%การถือ 1.92% 4.87% 4.34% 4.35% 5.70% 3.47% 3.62% 3.95%
มูลค่า (พัน) 97,093 246,433 219,183 220,009 288,206 175,349 182,936 199,889

TPCORP ราคาล่าสุด 12.60

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,714 1,717 1,711
%การถือ 1.59% 1.59% 1.58%
มูลค่า (พัน) 16,113 16,141 16,082

TPIPL ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 12-03-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 273,161 271,770
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 344,183 342,431

TPIPP ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562 14-06-2562 13-09-2562 13-12-2562 13-03-2563 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 89,381 82,826 87,340 78,909 84,431 104,538 111,403 145,115
%การถือ 1.06% 0.99% 1.04% 0.94% 1.01% 1.24% 1.33% 1.73%
มูลค่า (พัน) 389,701 361,122 380,803 344,043 368,120 455,787 485,717 632,703

TPOLY ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,837 14,699 15,033
%การถือ 2.24% 2.57% 2.62%
มูลค่า (พัน) 24,903 28,517 29,164

TQM ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 29-08-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,347 17,080
%การถือ 2.45% 5.69%
มูลค่า (พัน) 892,636 2,075,255

TR ราคาล่าสุด 121.50

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,023
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 75,283

TRC ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 338,676
%การถือ 3.53%
มูลค่า (พัน) 47,415

TRITN ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 198,451
%การถือ 2.06%
มูลค่า (พัน) 65,489

TRT ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,806
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 4,742

TRU ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,806
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 17,784

TRUBB ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,916
%การถือ 2.04%
มูลค่า (พัน) 17,673

TRUE ราคาล่าสุด 1.27

วันที่ 21-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,030,519
%การถือ 6.09%
มูลค่า (พัน) 6,863,154

TSC ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 29-01-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,520
%การถือ 4.82%
มูลค่า (พัน) 122,073

TSE ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,248
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 70,319

TSI ราคาล่าสุด 2.90

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 69,356
%การถือ 3.64%
มูลค่า (พัน) 24,275

TSR ราคาล่าสุด 0.35

วันที่ 29-08-2557 17-03-2560 07-05-2561 29-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 05-05-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 7,559 14,978 3,386 3,633 3,667 4,487 4,487
%การถือ 0.65% 1.62% 2.90% 0.65% 0.66% 0.67% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 5,852 19,654 38,942 8,804 9,445 9,533 11,665 11,665

TSTH ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 18-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,062
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 27,764

TTA ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,069
%การถือ 3.41%
มูลค่า (พัน) 188,691

TTCL ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 25-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,097
%การถือ 4.24%
มูลค่า (พัน) 81,421

TTW ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 270,387
%การถือ 6.78%
มูลค่า (พัน) 3,596,146

TU ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 03-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 555,201
%การถือ 11.64%
มูลค่า (พัน) 7,606,258

TVD ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 12-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,469 16,233
%การถือ 2.22% 2.50%
มูลค่า (พัน) 16,785 18,830

TVI ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,870
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 6,282

TVO ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,943 47,497
%การถือ 6.67% 5.87%
มูลค่า (พัน) 1,442,970 1,270,536

TVT ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,529 11,524
%การถือ 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 7,378 7,375

TWP ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,154
%การถือ 2.65%
มูลค่า (พัน) 15,597

TWPC ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 13-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 35,375 38,562
%การถือ 4.02% 4.38%
มูลค่า (พัน) 123,813 134,967

TWZ ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 84,613
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 5,077

TYCN ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,168
%การถือ 5.22%
มูลค่า (พัน) 62,337

U ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 119,289
%การถือ 2.12%
มูลค่า (พัน) 175,355

UAC ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,820
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 26,190

UBIS ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 20-04-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,133 3,782
%การถือ 1.81% 1.66%
มูลค่า (พัน) 18,927 17,323

UEC ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,968
%การถือ 3.68%
มูลค่า (พัน) 20,129

UKEM ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,380
%การถือ 1.57%
มูลค่า (พัน) 11,434

UNIQ ราคาล่าสุด 0.59

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,619
%การถือ 3.11%
มูลค่า (พัน) 173,138

UP ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 2,064

UPA ราคาล่าสุด 14.40

วันที่ 20-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,905 50,809
%การถือ 0.78% 0.76%
มูลค่า (พัน) 16,091 15,751

UREKA ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,340
%การถือ 3.67%
มูลค่า (พัน) 19,606

UTP ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,252 8,902
%การถือ 1.12% 1.37%
มูลค่า (พัน) 102,982 126,406

UV ราคาล่าสุด 14.20

วันที่ 31-01-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,760
%การถือ 1.45%
มูลค่า (พัน) 83,834

UVAN ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,089
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 65,373

UWC ราคาล่าสุด 4.64

วันที่ 02-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,382
%การถือ 0.78%
มูลค่า (พัน) 5,119

VCOM ราคาล่าสุด 0.05

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,118 17,025
%การถือ 1.71% 5.67%
มูลค่า (พัน) 17,400 57,884

VGI ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 26-02-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 174,052 123,984
%การถือ 2.02% 1.44%
มูลค่า (พัน) 1,174,851 836,894

VL ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 06-03-2563 15-04-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,467 24,957 27,534
%การถือ 4.68% 3.12% 3.44%
มูลค่า (พัน) 44,585 29,698 32,766

VNT ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,671
%การถือ 1.91%
มูลค่า (พัน) 539,576

WHA ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 14,365 293,473 388,721 726,553 696,217 949,790 525,917 513,371
%การถือ 1.05% 1.09% 2.05% 2.71% 5.07% 4.84% 6.46% 3.52% 3.43%
มูลค่า (พัน) 33,304 49,703 1,015,416 1,344,974 2,513,872 2,408,911 3,286,273 1,819,672 1,776,263

WHAUP ราคาล่าสุด 3.46

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562 22-11-2562 18-03-2563 05-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,386 65,483 59,867 27,420 41,705 52,719
%การถือ 0.79% 1.71% 1.57% 0.72% 1.09% 1.38%
มูลค่า (พัน) 126,407 272,408 249,047 114,068 173,494 219,311

WICE ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,624
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 47,213

WIIK ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,701 22,691
%การถือ 5.19% 5.19%
มูลค่า (พัน) 48,125 48,105

WIN ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,502
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,981

WINNER ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 27-08-2562 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,701 6,080 7,061 7,195 2,519
%การถือ 1.43% 1.52% 1.77% 1.80% 0.63%
มูลค่า (พัน) 15,962 17,024 19,770 20,145 7,053

WORK ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,569 8,926
%การถือ 3.98% 2.02%
มูลค่า (พัน) 184,479 93,726

XO ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 04-05-2560 24-08-2561 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,443 2,215 3,445
%การถือ 0.70% 0.63% 0.81%
มูลค่า (พัน) 23,448 21,267 33,077

YUASA ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 603
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 9,104

ZMICO ราคาล่าสุด 15.10

วันที่ 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,973 108,201
%การถือ 6.53% 6.54%
มูลค่า (พัน) 76,661 76,823
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3