“ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,935 5,037
%การถือ 1.10% 1.12%
มูลค่า (พัน) 24,676 25,183

7UP ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 24-04-2563 15-06-2563 23-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,223 25,150 24,027
%การถือ 0.57% 0.83% 0.67%
มูลค่า (พัน) 8,267 12,072 11,533

AAV ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 304,702 299,989
%การถือ 6.28% 6.19%
มูลค่า (พัน) 816,600 803,972

ABICO ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 13-03-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,302 2,668
%การถือ 0.98% 1.14%
มูลค่า (พัน) 11,742 13,607

ABM ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,378 2,932
%การถือ 1.13% 0.98%
มูลค่า (พัน) 3,615 3,137

ACE ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 10-03-2563 02-06-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 91,694 119,212 133,958
%การถือ 0.90% 1.17% 1.32%
มูลค่า (พัน) 333,764 433,930 487,608

ADB ราคาล่าสุด 3.64

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 29-05-2563 14-12-2563 19-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,477 33,106 32,157 34,105 34,996
%การถือ 5.25% 5.52% 5.36% 5.68% 5.83%
มูลค่า (พัน) 54,140 56,941 55,310 58,661 60,193

ADVANC ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-08-2557 31-03-2558 19-02-2559 05-04-2559 18-08-2559 10-08-2560 09-04-2561 16-08-2561 21-02-2562 19-08-2562 20-02-2563 19-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 152,130 154,948 154,324 161,753 178,170 149,850 168,216 172,311 165,777 194,433 241,226 215,019 205,043
%การถือ 5.12% 5.21% 5.19% 5.44% 5.99% 5.04% 5.66% 5.80% 5.58% 6.54% 8.11% 7.23% 6.90%
มูลค่า (พัน) 24,949,397 25,411,472 25,309,113 26,527,527 29,219,931 24,575,463 27,587,347 28,259,034 27,187,419 31,887,030 39,561,028 35,263,097 33,627,027

AEC ราคาล่าสุด 164.00

วันที่ 19-06-2563 03-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,516 42,444
%การถือ 3.31% 3.47%
มูลค่า (พัน) 14,586 15,280

AEONTS ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 14-05-2563 20-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,888 13,279
%การถือ 6.36% 5.31%
มูลค่า (พัน) 3,177,654 2,655,711

AH ราคาล่าสุด 200.00

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 29-08-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,403 4,296 8,860 10,534 14,359 48,811 50,306 45,120 39,839 44,058
%การถือ 1.11% 1.36% 1.33% 2.75% 3.27% 4.45% 15.13% 15.59% 13.99% 12.35% 13.66%
มูลค่า (พัน) 69,125 84,973 82,905 170,990 203,302 277,134 942,050 970,911 870,807 768,902 850,311

AIRA ราคาล่าสุด 19.30

วันที่ 12-03-2563 17-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,371 55,354
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 53,710 53,694

AIT ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 28-02-2563 13-04-2563 27-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,462 4,006 4,089 3,851
%การถือ 2.16% 1.94% 1.98% 1.87%
มูลค่า (พัน) 89,694 80,525 82,184 77,400

AJ ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 06-03-2563 11-06-2563 28-08-2563 13-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,326 6,912 16,361 13,809
%การถือ 2.08% 1.73% 4.10% 3.46%
มูลค่า (พัน) 159,854 132,709 314,124 265,139

AJA ราคาล่าสุด 19.20

วันที่ 30-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,622 74,435
%การถือ 1.69% 1.76%
มูลค่า (พัน) 9,311 9,677

AKP ราคาล่าสุด 0.13

วันที่ 17-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,524 4,611
%การถือ 1.12% 1.14%
มูลค่า (พัน) 4,524 4,611

ALL ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 29-06-2563 14-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788 9,445
%การถือ 0.86% 1.69%
มูลค่า (พัน) 15,802 31,168

ALT ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 10-03-2563 26-08-2563 25-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,576 25,487 16,282
%การถือ 4.67% 2.50% 1.60%
มูลค่า (พัน) 131,309 70,343 44,938

AMANAH ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,554 10,312
%การถือ 4.13% 1.00%
มูลค่า (พัน) 175,321 42,486

AMATA ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 98,930 91,809 86,318 84,627
%การถือ 9.27% 8.60% 8.09% 7.93%
มูลค่า (พัน) 1,721,385 1,597,471 1,501,932 1,472,502

AMATAV ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 09-03-2563 21-04-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,130 11,119 11,126
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 68,452 68,384 68,424

AMC ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 19-03-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,827 6,832
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 15,019 15,029

ANAN ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 135,048 130,098 98,833 73,888 106,464 139,864 131,618 164,570 133,342 84,315 85,058 99,870
%การถือ 4.05% 3.90% 2.97% 2.22% 3.19% 4.20% 3.95% 4.94% 4.00% 2.53% 2.55% 3.00%
มูลค่า (พัน) 244,437 235,478 178,888 133,737 192,699 253,154 238,229 297,871 241,349 152,610 153,954 180,765

AOT ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 04-04-2557 19-12-2557 17-12-2558 14-12-2559 14-12-2560 14-12-2561 13-12-2562 09-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,878 68,513 73,128 49,549 611,352 641,028 704,333 576,708
%การถือ 5.17% 4.80% 5.12% 3.47% 4.28% 4.49% 4.93% 4.04%
มูลค่า (พัน) 4,691,237 4,350,550 4,643,635 3,146,330 38,820,840 40,705,306 44,725,137 36,620,934

AP ราคาล่าสุด 63.50

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 213,309 230,356
%การถือ 6.78% 7.32%
มูลค่า (พัน) 1,567,820 1,693,117

APCO ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 11-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,218 13,189
%การถือ 2.20% 2.20%
มูลค่า (พัน) 48,644 48,537

APCS ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,463 3,761
%การถือ 0.52% 0.57%
มูลค่า (พัน) 17,244 18,728

APURE ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 13-03-2563 09-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,443 16,752 16,887
%การถือ 1.61% 1.75% 1.76%
มูลค่า (พัน) 49,727 53,941 54,377

AQUA ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,787 78,289
%การถือ 1.61% 1.70%
มูลค่า (พัน) 35,418 37,579

ARROW ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 17-04-2563 27-05-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,625 1,963 2,322
%การถือ 0.64% 0.77% 0.91%
มูลค่า (พัน) 12,023 14,529 17,184

AS ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,432
%การถือ 4.93%
มูลค่า (พัน) 136,896

ASAP ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 19-03-2563 10-07-2563 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,746 9,122 4,038
%การถือ 5.34% 1.26% 0.56%
มูลค่า (พัน) 82,141 19,339 8,561

ASEFA ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 06-03-2563 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,685 5,682
%การถือ 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 26,036 26,023

ASIA ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 10-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,357 3,358
%การถือ 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 16,649 16,656

ASIAN ราคาล่าสุด 4.96

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,866 11,224
%การถือ 2.00% 2.07%
มูลค่า (พัน) 140,172 144,785

ASK ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 06-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 10,241
%การถือ 2.40% 2.91%
มูลค่า (พัน) 177,909 216,083

ASP ราคาล่าสุด 21.10

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,538 54,365 53,960
%การถือ 2.40% 2.58% 2.56%
มูลค่า (พัน) 111,183 119,604 118,711

ATP30 ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562 11-03-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,027 3,387 3,525 8,225 9,759 9,824
%การถือ 1.62% 0.65% 0.64% 1.33% 1.58% 1.59%
มูลค่า (พัน) 9,552 4,030 4,195 9,788 11,614 11,690

AU ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 11-03-2563 10-04-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,123 15,298 10,627
%การถือ 2.10% 1.88% 1.30%
มูลค่า (พัน) 178,084 159,095 110,520

AUCT ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 25-08-2559 15-03-2560 16-03-2561 24-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 25-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,129 10,475 5,943 7,387 7,812 7,565 3,573 15,297 21,123
%การถือ 0.57% 1.90% 1.08% 1.34% 1.42% 1.38% 0.65% 2.78% 3.84%
มูลค่า (พัน) 33,792 113,133 64,189 79,783 84,368 81,701 38,587 165,207 228,130

AWC ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 17-03-2563 16-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 374,420 469,621 480,903
%การถือ 1.17% 1.47% 1.50%
มูลค่า (พัน) 1,797,217 2,254,182 2,308,332

B ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 17-03-2563 12-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,013 10,092
%การถือ 0.60% 0.76%
มูลค่า (พัน) 3,366 4,239

BA ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 60,255 64,302
%การถือ 2.87% 3.06%
มูลค่า (พัน) 454,925 485,478

BAFS ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 13-03-2563 11-06-2563 18-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 5,433 5,774
%การถือ 0.56% 0.85% 0.91%
มูลค่า (พัน) 88,757 135,826 144,338

BAM ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 09-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,137 119,176
%การถือ 2.67% 3.69%
มูลค่า (พัน) 1,877,779 2,598,030

BANPU ราคาล่าสุด 21.80

วันที่ 05-03-2563 16-04-2563 15-05-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 515,507 438,920 407,564 314,982
%การถือ 9.99% 8.50% 7.90% 6.10%
มูลค่า (พัน) 5,567,473 4,740,333 4,401,692 3,401,805

BBL ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 566,616 448,536
%การถือ 29.68% 23.50%
มูลค่า (พัน) 68,843,790 54,497,085

BC ราคาล่าสุด 121.50

วันที่ 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,520
%การถือ 1.48%
มูลค่า (พัน) 7,370

BCH ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 148,723 139,241 184,238
%การถือ 5.96% 5.58% 7.39%
มูลค่า (พัน) 2,067,256 1,935,452 2,560,910

BCP ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 70,495 72,584
%การถือ 5.12% 5.27%
มูลค่า (พัน) 2,009,119 2,068,657

BCPG ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 02-11-2559 15-06-2560 06-06-2561 04-09-2561 05-06-2562 04-09-2562 04-12-2562 04-03-2563 02-06-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,018 23,198 16,025 18,718 23,138 14,829 23,237 21,971 43,463 45,410
%การถือ 0.60% 1.16% 0.80% 0.94% 1.16% 0.74% 1.16% 1.10% 2.17% 2.27%
มูลค่า (พัน) 176,663 341,006 235,572 275,160 340,123 217,987 341,584 322,979 638,912 667,521

BCT ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,574
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 158,147

BDMS ราคาล่าสุด 44.25

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,412,940 1,320,190
%การถือ 8.89% 8.31%
มูลค่า (พัน) 28,400,090 26,535,827

BEAUTY ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 13-04-2563 16-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,823 13,350 139,005 214,778 228,825 139,389 405,709 211,670 187,520 142,136 210,837 109,442
%การถือ 3.61% 4.45% 4.63% 7.16% 7.63% 4.64% 13.50% 7.04% 6.24% 4.73% 7.01% 3.64%
มูลค่า (พัน) 17,749 21,893 227,968 352,235 375,272 228,597 665,363 347,139 307,532 233,103 345,773 179,484

BEC ราคาล่าสุด 1.64

วันที่ 27-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,406 112,012
%การถือ 2.37% 5.60%
มูลค่า (พัน) 412,436 974,502

BEM ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562 23-08-2562 11-03-2563 23-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 572,648 628,299 790,752 764,068 939,839 936,724 1,055,747 1,074,958 1,377,823 1,324,299 1,205,840
%การถือ 3.75% 4.11% 5.17% 5.00% 6.15% 6.13% 6.91% 7.03% 9.01% 8.66% 7.89%
มูลค่า (พัน) 4,581,180 5,026,390 6,326,015 6,112,543 7,518,713 7,493,794 8,445,979 8,599,664 11,022,586 10,594,393 9,646,718

BFIT ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 13-03-2563 08-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,483 4,035
%การถือ 0.99% 0.73%
มูลค่า (พัน) 156,265 114,999

BGC ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 26-08-2562 25-11-2562 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,241 7,052 7,059
%การถือ 0.61% 1.02% 1.02%
มูลค่า (พัน) 42,410 70,523 70,586

BGRIM ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 24-08-2561 14-03-2562 28-08-2562 13-03-2563 05-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,693 23,722 20,471 132,540 115,747 132,770
%การถือ 0.56% 0.91% 0.79% 5.08% 4.44% 5.09%
มูลค่า (พัน) 716,270 1,156,451 997,969 6,461,348 5,642,690 6,472,521

BGT ราคาล่าสุด 48.75

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,845
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,715

BH ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 27-03-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,566 59,105
%การถือ 7.75% 7.44%
มูลค่า (พัน) 7,911,204 7,595,039

BIG ราคาล่าสุด 128.50

วันที่ 04-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,653 46,121
%การถือ 1.29% 1.31%
มูลค่า (พัน) 30,587 30,901

BIZ ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 06-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,987 7,790
%การถือ 1.75% 1.95%
มูลค่า (พัน) 26,550 29,603

BJC ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 10-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,912 113,220
%การถือ 3.24% 2.83%
มูลค่า (พัน) 4,579,393 3,990,998

BJCHI ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 18-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,604 11,561
%การถือ 0.79% 0.72%
มูลค่า (พัน) 20,418 18,729

BLA ราคาล่าสุด 1.62

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,332 59,006
%การถือ 3.18% 3.46%
มูลค่า (พัน) 1,385,454 1,504,646

BLAND ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 03-03-2563 15-06-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 857,059 1,009,520 1,060,892
%การถือ 4.93% 5.81% 6.11%
มูลค่า (พัน) 899,912 1,059,996 1,113,937

BLISS ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 16-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 93,716 93,716
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 0 0

BOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 30-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,963 25,730 23,807
%การถือ 3.65% 3.14% 2.90%
มูลค่า (พัน) 253,186 217,419 201,173

BR ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,625
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 11,470

BROOK ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 10-03-2563 24-04-2563 11-06-2563 25-08-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 288,373 317,441 323,469 321,477 313,679
%การถือ 5.11% 5.32% 5.42% 4.84% 4.72%
มูลค่า (พัน) 152,838 168,244 171,439 170,383 166,250

BSBM ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 13-03-2563 13-07-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,918 62,899 62,852
%การถือ 5.47% 5.55% 5.55%
มูลค่า (พัน) 64,395 65,415 65,366

BTS ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,429,678 1,278,743 1,292,071 1,280,132
%การถือ 10.87% 9.72% 9.82% 9.73%
มูลค่า (พัน) 13,653,422 12,211,998 12,339,282 12,225,265

BWG ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 30-03-2563 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,897 57,172
%การถือ 1.25% 1.49%
มูลค่า (พัน) 23,470 28,014

CBG ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 01-04-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562 23-08-2562 09-03-2563 25-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,555 40,339 45,318 47,470 18,719 8,542 17,821 36,820 46,390 35,443 50,407
%การถือ 3.76% 4.03% 4.53% 4.75% 1.87% 0.85% 1.78% 3.68% 4.64% 3.54% 5.04%
มูลค่า (พัน) 5,088,743 5,465,903 6,140,542 6,432,212 2,536,436 1,157,386 2,414,703 4,989,148 6,285,851 4,802,541 6,830,177

CCET ราคาล่าสุด 135.50

วันที่ 23-03-2563 02-07-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 82,054 89,854 72,305
%การถือ 1.80% 1.97% 1.59%
มูลค่า (พัน) 193,647 212,056 170,640

CCP ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,448
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,357

CEN ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 2,729

CENTEL ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 19-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,023 42,104
%การถือ 2.37% 3.12%
มูลค่า (พัน) 1,032,729 1,357,865

CFRESH ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,173
%การถือ 2.63%
มูลค่า (พัน) 36,276

CGD ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 140,664 138,945
%การถือ 1.70% 1.68%
มูลค่า (พัน) 78,772 77,809

CGH ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,211 59,328
%การถือ 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 40,263 40,343

CHARAN ราคาล่าสุด 0.68

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 239 239
%การถือ 1.99% 1.99%
มูลค่า (พัน) 7,116 7,116

CHAYO ราคาล่าสุด 29.75

วันที่ 16-10-2562 18-11-2562 25-03-2563 14-05-2563 07-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,202 5,907 6,969 13,652 7,859
%การถือ 0.70% 0.98% 1.11% 2.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 41,176 57,890 68,299 133,793 77,021

CHG ราคาล่าสุด 9.80

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563 26-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,147 38,078 474,525 381,225 369,742 241,591 313,421 501,831 402,014 436,383 454,967 424,389 406,223 461,099
%การถือ 2.74% 3.46% 4.31% 3.47% 3.36% 2.20% 2.85% 4.56% 3.65% 3.97% 4.14% 3.86% 3.69% 4.19%
มูลค่า (พัน) 78,383 99,002 1,233,766 991,186 961,329 628,137 814,894 1,304,761 1,045,236 1,134,595 1,182,913 1,103,412 1,056,179 1,198,857

CHO ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 25-04-2557 17-03-2558 09-03-2559 03-05-2559 14-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 21-06-2562 27-08-2562 11-03-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,005 9,215 12,692 10,665 34,275 52,173 52,142 52,907 50,582 52,033 55,231
%การถือ 3.33% 1.20% 1.39% 1.16% 2.90% 4.36% 3.98% 4.04% 3.86% 3.94% 4.18%
มูลค่า (พัน) 12,723 4,884 6,727 5,652 18,166 27,651 27,635 28,041 26,808 27,577 29,272

CI ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 12-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,814 13,929
%การถือ 1.20% 1.31%
มูลค่า (พัน) 8,713 9,472

CIG ราคาล่าสุด 0.68

วันที่ 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,590
%การถือ 1.57%
มูลค่า (พัน) 6,523

CITY ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561 15-10-2562 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,044 9,327 6,374 6,415 5,752 5,695 6,360 8,410 9,480 10,959
%การถือ 6.01% 3.11% 2.12% 2.14% 1.92% 1.90% 2.12% 2.80% 3.16% 3.65%
มูลค่า (พัน) 32,479 16,789 11,473 11,546 10,353 10,250 11,449 15,138 17,064 19,727

CK ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 101,345 107,865 117,744
%การถือ 5.98% 6.37% 6.95%
มูลค่า (พัน) 1,550,580 1,650,329 1,801,481

CKP ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 10-03-2563 27-04-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 175,374 118,238 108,534
%การถือ 2.16% 1.45% 1.34%
มูลค่า (พัน) 764,630 515,518 473,207

CM ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 18-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,794 5,081
%การถือ 1.26% 1.33%
มูลค่า (พัน) 13,039 13,821

CMAN ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 28-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,513 8,266
%การถือ 0.89% 0.86%
มูลค่า (พัน) 14,473 14,052

CMO ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,396 12,399
%การถือ 4.85% 4.85%
มูลค่า (พัน) 15,494 15,498

CNT ราคาล่าสุด 1.25

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,926 34,897
%การถือ 3.40% 3.40%
มูลค่า (พัน) 46,451 46,414

COL ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 16-03-2563 14-07-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,765 12,700 13,100
%การถือ 1.99% 1.98% 2.05%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

COM7 ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 52,443 28,373
%การถือ 4.37% 2.36%
มูลค่า (พัน) 2,491,027 1,347,716

CPALL ราคาล่าสุด 47.50

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 903,751 798,593
%การถือ 10.06% 8.89%
มูลค่า (พัน) 54,451,025 48,115,254

CPF ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 09-03-2563 16-04-2563 02-06-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 824,682 691,338 679,214 685,393
%การถือ 9.58% 8.03% 7.89% 7.96%
มูลค่า (พัน) 23,709,608 19,875,975 19,527,416 19,705,061

CPI ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 04-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,554 8,660
%การถือ 1.51% 1.37%
มูลค่า (พัน) 19,872 18,012

CPL ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,947
%การถือ 3.63%
มูลค่า (พัน) 18,180

CPN ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 292,136
%การถือ 6.51%
มูลค่า (พัน) 15,629,283

CPT ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,822 11,991
%การถือ 2.09% 1.33%
มูลค่า (พัน) 16,375 10,432

CRANE ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,365
%การถือ 1.63%
มูลค่า (พัน) 17,682

CRC ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 164,489
%การถือ 2.73%
มูลค่า (พัน) 5,428,138

CRD ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 10-03-2563 23-04-2563 22-06-2563 09-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,411 4,421 4,420 4,534
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88% 0.91%
มูลค่า (พัน) 2,514 2,520 2,519 2,584

CSC ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 640 665
%การถือ 1.23% 1.28%
มูลค่า (พัน) 34,704 36,077

CSS ราคาล่าสุด 54.25

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 23-08-2562 16-04-2563 26-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,630 16,876 35,305 33,958 32,460 53,925 46,745 45,734 34,316 24,679 24,543 22,853 22,293
%การถือ 1.09% 2.33% 3.18% 2.89% 2.76% 4.59% 3.98% 3.89% 2.92% 2.10% 2.09% 1.94% 1.90%
มูลค่า (พัน) 15,107 33,414 69,904 67,236 64,271 106,771 92,556 90,554 67,947 48,865 48,594 45,248 44,140

CWT ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561 17-10-2562 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,272 4,187 6,607 3,243 3,694 5,423 3,296 3,973 5,294
%การถือ 0.63% 1.11% 1.75% 0.67% 0.60% 0.88% 0.52% 0.63% 0.84%
มูลค่า (พัน) 7,633 14,069 22,200 10,895 12,410 18,222 11,073 13,349 17,789

DCC ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563 18-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 85,722 98,704 192,533 236,326
%การถือ 1.19% 1.20% 2.35% 2.88%
มูลค่า (พัน) 204,018 234,915 458,229 562,456

DCON ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,376
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 9,694

DCORP ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 26-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,580 10,236
%การถือ 0.74% 0.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

DDD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,338 2,414 2,512
%การถือ 0.74% 0.76% 0.79%
มูลค่า (พัน) 37,177 38,386 39,938

DELTA ราคาล่าสุด 15.90

วันที่ 02-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 4,183,477

DEMCO ราคาล่าสุด 395.00

วันที่ 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 68,229 68,954 69,050
%การถือ 9.34% 9.44% 9.45%
มูลค่า (พัน) 221,062 223,413 223,723

DIMET ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 23-03-2563 05-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,262 5,354
%การถือ 0.61% 0.99%
มูลค่า (พัน) 359 589

DOD ราคาล่าสุด 0.11

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,137 9,827
%การถือ 1.50% 2.40%
มูลค่า (พัน) 75,491 120,873

DOHOME ราคาล่าสุด 12.30

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,104 36,174
%การถือ 0.98% 1.95%
มูลค่า (พัน) 349,407 698,151

DRT ราคาล่าสุด 19.30

วันที่ 10-03-2563 14-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,171 19,512
%การถือ 1.92% 2.06%
มูลค่า (พัน) 113,566 121,951

DTAC ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 12-02-2563 29-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 215,320 200,048
%การถือ 9.09% 8.45%
มูลค่า (พัน) 6,621,098 6,151,491

DTC ราคาล่าสุด 30.75

วันที่ 02-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,218 17,234
%การถือ 2.03% 2.03%
มูลค่า (พัน) 131,715 131,843

EA ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 188,369
%การถือ 5.05%
มูลค่า (พัน) 12,008,536

EASON ราคาล่าสุด 63.75

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,943
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,480

EASTW ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 09-07-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 43,168 43,554 40,968 38,887
%การถือ 2.59% 2.62% 2.46% 2.34%
มูลค่า (พัน) 403,623 407,229 383,050 363,598

ECF ราคาล่าสุด 9.35

วันที่ 13-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,115 31,320
%การถือ 3.14% 3.26%
มูลค่า (พัน) 54,809 57,002

EFORL ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 25-03-2563 12-06-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 208,134 205,365 173,517
%การถือ 0.65% 0.64% 0.54%
มูลค่า (พัน) 12,488 12,322 10,411

EGCO ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,699 48,491 47,149
%การถือ 10.77% 9.21% 8.96%
มูลค่า (พัน) 9,667,144 8,267,780 8,038,842

EKH ราคาล่าสุด 170.50

วันที่ 12-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,825 9,394 10,271
%การถือ 1.30% 1.57% 1.71%
มูลค่า (พัน) 43,035 51,665 56,491

EMC ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 49,440
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,910

EPG ราคาล่าสุด 0.16

วันที่ 05-08-2559 08-08-2560 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561 12-06-2562 07-08-2562 29-11-2562 15-06-2563 07-08-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,330 60,007 63,063 66,889 60,768 62,075 61,346 73,916 48,127 43,804 67,994
%การถือ 1.65% 2.14% 2.25% 2.39% 2.17% 2.22% 2.19% 2.64% 1.72% 1.56% 2.43%
มูลค่า (พัน) 458,671 594,073 624,328 662,202 601,605 614,546 607,325 731,772 476,455 433,663 673,136

ERW ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 09-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,674 79,878
%การถือ 3.84% 3.17%
มูลค่า (พัน) 378,962 313,121

ESSO ราคาล่าสุด 3.92

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,435 99,125
%การถือ 2.12% 2.86%
มูลค่า (พัน) 642,560 867,342

ESTAR ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,765 42,897
%การถือ 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 21,383 21,448

ETE ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 03-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,945 4,913
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 5,292 5,257

EVER ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,671
%การถือ 1.41%
มูลค่า (พัน) 12,028

FANCY ราคาล่าสุด 0.22

วันที่ 03-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,141 4,194
%การถือ 0.67% 0.68%
มูลค่า (พัน) 3,023 3,062

FLOYD ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 06-03-2563 10-04-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,584 5,602 2,477
%การถือ 1.55% 1.56% 0.69%
มูลค่า (พัน) 7,482 7,506 3,319

FNS ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,306 2,077
%การถือ 0.67% 0.60%
มูลค่า (พัน) 9,825 8,848

FORTH ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 11-03-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,616 12,407
%การถือ 1.31% 1.29%
มูลค่า (พัน) 85,785 84,364

FSMART ราคาล่าสุด 6.80

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,059 7,953 6,084 12,786 5,603 6,264 8,064 12,305 14,657 16,143
%การถือ 2.63% 0.99% 0.76% 1.60% 0.70% 0.78% 1.01% 1.54% 1.83% 2.02%
มูลค่า (พัน) 149,516 56,463 43,195 90,779 39,779 44,477 57,254 87,367 104,065 114,614

FSS ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,725
%การถือ 8.72%
มูลค่า (พัน) 96,377

FVC ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,940
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 3,748

GBX ราคาล่าสุด 0.54

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,684
%การถือ 11.91%
มูลค่า (พัน) 68,732

GCAP ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 23-03-2558 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562 27-08-2562 17-02-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 5,930 4,812 4,662 7,272 5,695 5,474
%การถือ 0.67% 2.97% 2.41% 2.33% 2.42% 1.90% 1.82%
มูลค่า (พัน) 3,001 13,284 10,779 10,442 16,288 12,758 12,261

GEL ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,763 50,896
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 13,458 13,233

GENCO ราคาล่าสุด 0.26

วันที่ 16-03-2563 06-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,917 23,015
%การถือ 2.04% 2.05%
มูลค่า (พัน) 12,146 12,198

GFPT ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,291
%การถือ 5.69%
มูลค่า (พัน) 848,368

GGC ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562 25-09-2562 28-02-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,151 7,623 11,343 12,384
%การถือ 0.69% 0.80% 0.74% 1.11% 1.21%
มูลค่า (พัน) 76,738 88,849 83,087 123,635 134,987

GIFT ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,324
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 9,427

GJS ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 11-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 409,027 388,471
%การถือ 1.60% 1.52%
มูลค่า (พัน) 77,715 73,809

GL ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 260,366
%การถือ 17.07%
มูลค่า (พัน) 210,897

GLOBAL ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 177,822
%การถือ 4.23%
มูลค่า (พัน) 3,520,870

GOLD ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 13-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561 07-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,816 82,671 12,386 16,497 16,367 18,590 15,307
%การถือ 2.96% 5.05% 0.53% 0.71% 0.70% 0.80% 0.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-08-2562 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 5,714
%การถือ 0.53% 0.95%
มูลค่า (พัน) 5,330 9,657

GPSC ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 29-08-2561 25-02-2562 09-08-2562 04-09-2562 27-02-2563 15-05-2563 02-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,824 17,860 8,337 7,647 23,969 32,694 94,971 84,869 90,233
%การถือ 1.06% 1.19% 0.56% 0.51% 1.60% 2.18% 3.37% 3.01% 3.20%
มูลค่า (พัน) 1,202,619 1,357,339 633,610 581,160 1,821,622 2,484,737 7,217,762 6,450,080 6,857,739

GREEN ราคาล่าสุด 76.00

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,130
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 7,059

GSC ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,274
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 2,706

GULF ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 06-03-2563 07-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 79,861 330,976
%การถือ 3.74% 3.10%
มูลค่า (พัน) 2,735,235 11,335,937

GUNKUL ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 20-03-2563 29-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 431,033 481,444
%การถือ 4.85% 5.42%
มูลค่า (พัน) 1,112,065 1,242,126

GYT ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 94 94
%การถือ 1.26% 1.26%
มูลค่า (พัน) 0 0

HANA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 65,644
%การถือ 8.16%
มูลค่า (พัน) 3,167,343

HFT ราคาล่าสุด 48.25

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,959 17,007
%การถือ 2.58% 2.58%
มูลค่า (พัน) 89,882 90,135

HMPRO ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 11-03-2563 10-06-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 947,392 820,524 848,959
%การถือ 7.20% 6.24% 6.46%
มูลค่า (พัน) 12,505,570 10,830,914 11,206,254

HTC ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 08-04-2563 22-06-2563 15-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,918 2,582 3,385
%การถือ 1.45% 1.28% 1.68%
มูลค่า (พัน) 102,118 90,362 118,468

HTECH ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,982 19,988 18,579
%การถือ 6.33% 6.66% 6.19%
มูลค่า (พัน) 56,945 59,965 55,738

HUMAN ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,108 5,311 16,526 21,628 20,096 30,903 30,372
%การถือ 0.60% 0.78% 2.43% 3.18% 2.96% 4.54% 4.47%
มูลค่า (พัน) 42,721 55,234 171,875 224,928 208,997 321,392 315,871

HYDRO ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 24-03-2557 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,347 2,637 3,840 3,823 4,059 4,036
%การถือ 1.72% 0.68% 0.98% 0.65% 0.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 669 527 768 765 812 807

ICHI ราคาล่าสุด 0.20

วันที่ 12-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,421 19,003
%การถือ 1.19% 1.46%
มูลค่า (พัน) 177,340 218,538

ICN ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,358
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 11,417

IFEC ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,625
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 0

IHL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 27-04-2563 22-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,109 11,928 18,125
%การถือ 1.54% 2.01% 3.06%
มูลค่า (พัน) 37,711 49,383 75,038

III ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 10-03-2563 28-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,965 4,810
%การถือ 0.65% 0.79%
มูลค่า (พัน) 28,154 34,151

ILINK ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,864 5,506
%การถือ 0.89% 1.01%
มูลค่า (พัน) 22,473 25,437

ILM ราคาล่าสุด 4.62

วันที่ 24-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,188
%การถือ 3.21%
มูลค่า (พัน) 220,152

INET ราคาล่าสุด 13.60

วันที่ 27-03-2563 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,494 21,441
%การถือ 4.50% 4.29%
มูลค่า (พัน) 87,728 83,620

INGRS ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,851 21,595
%การถือ 1.72% 1.49%
มูลค่า (พัน) 12,425 10,797

INSET ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 09-03-2563 25-05-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,811 5,100 12,870
%การถือ 0.68% 0.91% 2.30%
มูลค่า (พัน) 13,643 18,257 46,074

INSURE ราคาล่าสุด 3.58

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 894
%การถือ 8.94%
มูลค่า (พัน) 30,162

INTUCH ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562 20-08-2562 26-02-2563 22-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 476,444 606,419 588,323 564,129 526,431 438,203 416,140 381,064 282,361 532,381 585,753 510,674 517,091
%การถือ 14.86% 18.91% 18.35% 17.59% 16.42% 13.67% 12.98% 11.88% 8.81% 16.60% 18.27% 15.93% 16.13%
มูลค่า (พัน) 26,323,532 33,504,665 32,504,856 31,168,142 29,085,312 24,210,702 22,991,712 21,053,768 15,600,424 29,414,045 32,362,856 28,214,739 28,569,303

IP ราคาล่าสุด 55.25

วันที่ 10-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,913 1,493
%การถือ 0.93% 0.72%
มูลค่า (พัน) 47,071 36,718

IRC ราคาล่าสุด 24.60

วันที่ 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,328
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 22,584

IRCP ราคาล่าสุด 17.00

วันที่ 13-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,078 2,286
%การถือ 1.21% 0.90%
มูลค่า (พัน) 4,156 3,087

IRPC ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 27-02-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,061,026 1,226,765
%การถือ 5.19% 6.00%
มูลค่า (พัน) 3,586,267 4,146,466

ITD ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 176,229
%การถือ 3.34%
มูลค่า (พัน) 195,614

ITEL ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 24-07-2563 27-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,769 5,804 5,928 8,033
%การถือ 0.58% 0.58% 0.59% 0.80%
มูลค่า (พัน) 17,307 17,412 17,783 24,098

IVL ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 11-03-2563 24-04-2563 15-06-2563 28-08-2563 24-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 289,914 246,798 275,282 316,305 314,020
%การถือ 5.16% 4.40% 4.90% 5.63% 5.59%
มูลค่า (พัน) 11,379,137 9,686,805 10,804,815 12,414,968 12,325,270

JAS ราคาล่าสุด 39.25

วันที่ 21-02-2563 21-04-2563 22-05-2563 04-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 478,811 487,808 524,357 380,005
%การถือ 5.83% 5.87% 6.31% 4.42%
มูลค่า (พัน) 1,446,009 1,473,179 1,583,557 1,147,614

JCK ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 66,224 67,190 67,735
%การถือ 3.08% 3.13% 3.15%
มูลค่า (พัน) 74,834 75,925 76,541

JCKH ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 26-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,741 18,810
%การถือ 3.00% 3.01%
มูลค่า (พัน) 5,247 5,267

JCT ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 216
%การถือ 1.60%
มูลค่า (พัน) 18,331

JKN ราคาล่าสุด 84.75

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,091
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 61,339

JMART ราคาล่าสุด 8.65

วันที่ 11-03-2563 16-04-2563 08-05-2563 12-06-2563 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,093 23,682 27,195 28,479 44,302
%การถือ 2.55% 2.61% 3.00% 3.14% 4.89%
มูลค่า (พัน) 606,188 621,657 713,882 747,578 1,162,919

JMT ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562 10-04-2563 08-05-2563 25-09-2563 10-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,245 1,840 5,077 5,077 2,852 4,462 4,747 8,388 15,854 18,593 38,042 32,417 31,995 43,534 39,450
%การถือ 0.75% 0.61% 1.37% 1.37% 0.77% 1.20% 1.16% 0.94% 1.79% 2.09% 4.28% 3.65% 3.60% 4.88% 4.04%
มูลค่า (พัน) 90,940 74,501 205,623 205,619 115,500 180,704 192,274 339,707 642,077 753,023 1,540,706 1,312,902 1,295,790 1,763,132 1,597,716

JUBILE ราคาล่าสุด 40.50

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,408 894 1,132 934
%การถือ 0.81% 0.51% 0.65% 0.54%
มูลค่า (พัน) 36,963 23,460 29,716 24,529

JUTHA ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 784
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 925

JWD ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,749 9,686 9,523
%การถือ 0.76% 0.95% 0.93%
มูลค่า (พัน) 65,088 81,362 79,992

KAMART ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,847 17,034 15,109 18,750 20,770 9,312 16,091 16,627 17,856 22,238 17,460 17,063 21,099 22,484 20,843 28,263
%การถือ 2.40% 2.58% 2.29% 2.84% 3.15% 1.41% 1.83% 1.89% 2.03% 2.53% 1.98% 1.94% 2.40% 2.56% 2.37% 3.21%
มูลค่า (พัน) 63,703 68,476 60,738 75,376 83,493 37,435 64,686 66,840 71,782 89,398 70,188 68,593 84,818 90,386 83,787 113,619

KBANK ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 12-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 474,652 443,940
%การถือ 19.83% 18.55%
มูลค่า (พัน) 65,739,268 61,485,633

KBS ราคาล่าสุด 138.50

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,516 14,305
%การถือ 2.42% 2.38%
มูลค่า (พัน) 44,418 43,773

KCE ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 24-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,834 54,268 66,854
%การถือ 5.10% 4.63% 5.70%
มูลค่า (พัน) 3,156,247 2,862,615 3,526,562

KGI ราคาล่าสุด 52.75

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 02-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,923 74,808 69,210
%การถือ 5.17% 3.76% 3.47%
มูลค่า (พัน) 442,567 321,675 297,604

KIAT ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,164
%การถือ 1.22%
มูลค่า (พัน) 19,132

KKP ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 13-03-2563 13-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,163 74,975 79,090
%การถือ 10.18% 8.85% 9.34%
มูลค่า (พัน) 5,105,159 4,442,242 4,686,105

KOOL ราคาล่าสุด 59.25

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,638 3,448
%การถือ 0.76% 0.72%
มูลค่า (พัน) 3,638 3,448

KSL ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 138,358
%การถือ 3.14%
มูลค่า (พัน) 456,582

KTB ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,001,816 844,975 834,922
%การถือ 7.17% 6.05% 5.97%
มูลค่า (พัน) 11,821,426 9,970,710 9,852,074

KTC ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 21-02-2563 17-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 132,143 109,436 121,809
%การถือ 5.13% 4.24% 4.72%
มูลค่า (พัน) 8,391,052 6,949,216 7,734,901

KTIS ราคาล่าสุด 63.50

วันที่ 11-12-2562 07-02-2563 15-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,619 29,619 30,237
%การถือ 0.77% 0.77% 0.78%
มูลค่า (พัน) 119,067 119,069 121,554

KWG ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 19-04-2560 26-03-2561 19-12-2562 11-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,422 7,418 10,044 10,366 11,093
%การถือ 0.59% 0.56% 0.76% 0.79% 0.84%
มูลค่า (พัน) 6,127 8,383 11,350 11,714 12,535

LALIN ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,750 23,107
%การถือ 2.46% 2.50%
มูลค่า (พัน) 186,549 189,476

LANNA ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 02-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,983 5,334 4,170
%การถือ 1.14% 1.02% 0.79%
มูลค่า (พัน) 43,978 39,207 30,647

LEE ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 30-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,852 17,293
%การถือ 1.94% 1.88%
มูลค่า (พัน) 46,771 45,308

LH ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,035,540 1,907,568 1,829,141
%การถือ 17.03% 15.96% 15.31%
มูลค่า (พัน) 15,877,213 14,879,032 14,267,300

LHK ราคาล่าสุด 7.80

วันที่ 12-06-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,112 7,002
%การถือ 1.86% 1.83%
มูลค่า (พัน) 20,341 20,026

LIT ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 12-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,294 1,443
%การถือ 1.04% 0.65%
มูลค่า (พัน) 9,084 5,714

LOXLEY ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 23-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,417 107,169
%การถือ 4.74% 4.73%
มูลค่า (พัน) 208,389 207,908

LPH ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,818 9,756 9,856 9,650
%การถือ 1.31% 1.30% 1.31% 1.29%
มูลค่า (พัน) 46,146 45,855 46,322 45,356

LPN ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 27-02-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,240 47,119
%การถือ 5.03% 3.19%
มูลค่า (พัน) 348,928 221,461

LST ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 06-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,578 7,312
%การถือ 0.92% 0.89%
มูลค่า (พัน) 37,131 35,830

M ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 09-05-2560 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,010 7,238 4,834 5,805
%การถือ 0.99% 0.80% 0.53% 0.63%
มูลค่า (พัน) 486,538 390,843 261,049 313,455

MACO ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 20-03-2563 29-07-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 191,740 608,745 597,374
%การถือ 3.54% 11.25% 11.04%
มูลค่า (พัน) 122,713 389,596 382,319

MAJOR ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,667 44,522 38,369
%การถือ 6.22% 4.98% 4.29%
มูลค่า (พัน) 1,169,003 934,952 805,751

MALEE ราคาล่าสุด 21.00

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,656
%การถือ 3.09%
มูลค่า (พัน) 64,051

MAX ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400,969 644,017
%การถือ 4.69% 2.16%
มูลค่า (พัน) 28,019 12,880

MBAX ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 11-03-2563 08-04-2563 24-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,632 1,605 1,604 2,118
%การถือ 0.85% 0.84% 0.84% 1.10%
มูลค่า (พัน) 11,176 10,994 10,990 14,510

MBK ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,583 96,621 89,282 90,810
%การถือ 5.70% 5.70% 5.27% 5.36%
มูลค่า (พัน) 1,361,823 1,362,357 1,258,878 1,280,416

MC ราคาล่าสุด 14.10

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562 13-09-2562 24-10-2562 21-02-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,032 19,458 14,507 12,451 6,728 39,044 12,214 12,837 10,073 9,255 6,084 5,837 25,327 21,132
%การถือ 3.00% 2.43% 1.81% 1.56% 0.84% 4.88% 1.53% 1.60% 1.26% 1.16% 0.76% 0.73% 3.17% 2.64%
มูลค่า (พัน) 254,741 206,255 153,773 131,983 71,313 413,867 129,468 136,076 106,769 98,102 64,493 61,872 268,465 223,996

MCS ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,807 48,500
%การถือ 7.96% 9.70%
มูลค่า (พัน) 577,196 703,252

MDX ราคาล่าสุด 14.50

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 3,809
%การถือ 0.75% 0.80%
มูลค่า (พัน) 12,212 13,101

MEGA ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561 12-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 29-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,267 16,020 9,962 9,710 11,723 37,731 30,661 30,394 24,846 25,515 31,564 47,500 57,628
%การถือ 3.50% 1.85% 1.15% 1.12% 1.35% 4.36% 3.54% 3.51% 2.86% 2.93% 3.62% 5.45% 6.61%
มูลค่า (พัน) 1,180,401 624,761 388,506 378,706 457,198 1,471,491 1,195,763 1,185,384 968,992 995,103 1,230,993 1,852,513 2,247,477

META ราคาล่าสุด 39.00

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,485
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 3,139

METCO ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 14-02-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 235 253
%การถือ 1.13% 1.21%
มูลค่า (พัน) 56,456 60,712

MFC ราคาล่าสุด 240.00

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,162 1,140
%การถือ 0.93% 0.91%
มูลค่า (พัน) 17,785 17,441

MFEC ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,051 5,258
%การถือ 1.14% 1.19%
มูลค่า (พัน) 28,283 29,446

MGT ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,038
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 4,972

MIDA ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,475 14,894
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 6,514 6,702

MILL ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 10-04-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,795 30,801
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 27,715 27,721

MINT ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 16-03-2563 29-06-2563 07-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 550,806 468,332 469,678
%การถือ 11.92% 10.14% 9.06%
มูลค่า (พัน) 16,799,576 14,284,117 14,325,178

MK ราคาล่าสุด 30.50

วันที่ 31-03-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,994 12,438
%การถือ 1.19% 1.14%
มูลค่า (พัน) 40,281 38,557

ML ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,194 19,069
%การถือ 1.80% 1.79%
มูลค่า (พัน) 17,659 17,544

MODERN ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 06-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,680 12,388 12,344
%การถือ 1.69% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 38,547 37,659 37,527

MONO ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,255
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 47,297

MORE ราคาล่าสุด 1.95

วันที่ 13-03-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,452 70,450
%การถือ 0.85% 1.08%
มูลค่า (พัน) 46,025 58,474

MSC ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,993
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 18,705

MTC ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 03-03-2563 22-04-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,474 99,918 113,047
%การถือ 5.07% 4.71% 5.33%
มูลค่า (พัน) 7,093,280 6,594,565 7,461,125

MVP ราคาล่าสุด 66.00

วันที่ 09-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,063 2,710
%การถือ 1.53% 1.35%
มูลค่า (พัน) 4,196 3,712

NBC ราคาล่าสุด 1.37

วันที่ 23-03-2563 15-07-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,114 4,162 4,152
%การถือ 0.51% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,592 2,622 2,616

NCH ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,949
%การถือ 3.45%
มูลค่า (พัน) 36,077

NDR ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,372
%การถือ 2.02%
มูลค่า (พัน) 11,151

NEP ราคาล่าสุด 1.75

วันที่ 12-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,662 68,220
%การถือ 2.35% 2.93%
มูลค่า (พัน) 15,305 19,102

NER ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 28-08-2562 12-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,184 19,544 34,065
%การถือ 1.31% 1.27% 2.21%
มูลค่า (พัน) 104,956 101,630 177,140

NETBAY ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 19-03-2563 16-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,508 6,477 6,728
%การถือ 3.25% 3.24% 3.36%
มูลค่า (พัน) 154,246 153,505 159,449

NEWS ราคาล่าสุด 23.70

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,070,870 1,071,269 1,071,512
%การถือ 1.58% 1.58% 1.58%
มูลค่า (พัน) 10,709 10,713 10,715

NEX ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 29-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,719 17,770
%การถือ 4.09% 1.06%
มูลค่า (พัน) 120,134 86,363

NINE ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 18-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,195 75,298
%การถือ 7.44% 20.60%
มูลค่า (พัน) 81,586 225,894

NMG ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 48,525
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 0

NNCL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2563 30-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,449 74,433 76,698
%การถือ 3.63% 3.63% 3.74%
มูลค่า (พัน) 177,187 177,151 182,541

NOBLE ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 31-03-2563 19-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,559 13,759
%การถือ 2.09% 3.01%
มูลค่า (พัน) 72,174 103,883

NSI ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,065 1,079
%การถือ 7.66% 7.76%
มูลค่า (พัน) 0 0

NUSA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,359 57,226
%การถือ 0.61% 0.75%
มูลค่า (พัน) 12,981 16,023

NVD ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,633 37,386 36,379
%การถือ 2.73% 2.71% 2.64%
มูลค่า (พัน) 107,631 106,923 104,044

NWR ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 108,871
%การถือ 4.21%
มูลค่า (พัน) 65,323

NYT ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 05-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292 9,199
%การถือ 0.51% 0.74%
มูลค่า (พัน) 24,666 36,059

OGC ราคาล่าสุด 3.92

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 599 633
%การถือ 2.81% 2.97%
มูลค่า (พัน) 13,906 14,693

OHTL ราคาล่าสุด 23.20

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 276
%การถือ 1.83%
มูลค่า (พัน) 0

ORI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-06-2560 09-05-2561 17-10-2561 03-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 22,351 37,941 102,045 126,241 104,707 59,605
%การถือ 0.52% 1.37% 2.32% 4.17% 5.15% 4.27% 2.43%
มูลค่า (พัน) 54,664 153,101 259,893 699,006 864,751 717,242 408,292

OSP ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562 20-03-2563 08-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,873 21,421 109,861 113,986 128,568
%การถือ 1.33% 0.71% 3.66% 3.79% 4.28%
มูลค่า (พัน) 1,345,707 722,968 3,707,804 3,847,015 4,339,182

PACE ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 253,741
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 0

PAP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,435
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 17,028

PATO ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 20-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,902 1,780
%การถือ 1.34% 1.25%
มูลค่า (พัน) 19,588 18,336

PDI ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 18-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,443 4,433
%การถือ 1.97% 1.96%
มูลค่า (พัน) 36,431 36,349

PDJ ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,371 11,903
%การถือ 2.13% 2.45%
มูลค่า (พัน) 14,001 16,069

PE ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,645 7,550
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 0 0

PERM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,074
%การถือ 5.21%
มูลค่า (พัน) 51,968

PF ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 16-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 530,703 590,149
%การถือ 6.12% 6.81%
มูลค่า (พัน) 201,667 224,257

PG ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 3,393 3,389
%การถือ 3.53% 3.53% 3.53%
มูลค่า (พัน) 16,286 16,286 16,268

PHOL ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,871
%การถือ 1.42%
มูลค่า (พัน) 8,152

PIMO ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 06-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,653 5,789
%การถือ 0.92% 0.94%
มูลค่า (พัน) 16,055 16,440

PJW ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 23-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,621 4,617
%การถือ 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 10,905 10,896

PL ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,059 18,935
%การถือ 3.03% 3.17%
มูลค่า (พัน) 39,368 41,278

PLANB ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 07-03-2559 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 36,065 46,535 83,099 120,474 117,289 203,440 122,424
%การถือ 1.03% 1.32% 2.14% 3.10% 3.02% 5.24% 3.15%
มูลค่า (พัน) 229,011 295,496 527,681 765,007 744,788 1,291,843 777,394

PLAT ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 16-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 128,111 123,396
%การถือ 4.58% 4.41%
มูลค่า (พัน) 381,771 367,720

PLE ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 24-03-2563 15-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,109 20,924 20,259
%การถือ 7.72% 1.54% 1.49%
มูลค่า (พัน) 76,729 15,274 14,789

PM ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,299 8,038 7,726
%การถือ 1.55% 1.34% 1.29%
มูลค่า (พัน) 82,762 71,538 68,765

PORT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,155
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 9,717

PPM ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 29-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,850 6,863 6,854
%การถือ 1.62% 1.63% 1.62%
มูลค่า (พัน) 6,165 6,176 6,169

PPP ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,801 3,927
%การถือ 1.60% 1.31%
มูลค่า (พัน) 9,217 7,540

PPPM ราคาล่าสุด 1.92

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,311
%การถือ 4.41%
มูลค่า (พัน) 11,518

PPS ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 77,504
%การถือ 9.01%
มูลค่า (พัน) 37,202

PR9 ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,872
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 56,375

PRAKIT ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 24-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,307 1,297
%การถือ 2.16% 2.15%
มูลค่า (พัน) 10,458 10,378

PRIN ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,223 21,033
%การถือ 3.71% 1.72%
มูลค่า (พัน) 81,402 37,860

PRM ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 29-04-2562 28-11-2562 10-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,632 52,261 59,089 73,316
%การถือ 1.11% 2.09% 2.36% 2.93%
มูลค่า (พัน) 223,822 423,312 478,621 593,863

PSH ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 12-03-2563 29-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 44,859 46,873 41,384
%การถือ 2.05% 2.14% 1.89%
มูลค่า (พัน) 569,714 595,284 525,575

PSL ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 02-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 82,091 112,163
%การถือ 5.26% 7.19%
มูลค่า (พัน) 927,631 1,267,440

PSTC ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 27-07-2559 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,872 67,546 104,415
%การถือ 0.54% 0.98% 0.88%
มูลค่า (พัน) 40,104 113,478 175,416

PT ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,025 17,744 16,984
%การถือ 6.35% 6.25% 5.98%
มูลค่า (พัน) 126,173 124,206 118,889

PTG ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 76,804 93,229
%การถือ 4.60% 5.58%
มูลค่า (พัน) 1,413,201 1,715,417

PTL ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 23-06-2563 10-08-2563 24-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,622 45,431 51,509
%การถือ 1.62% 5.05% 5.72%
มูลค่า (พัน) 326,071 1,013,101 1,148,659

PTT ราคาล่าสุด 22.30

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563 01-10-2563 05-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,626,984 1,462,448 1,411,809 1,493,046
%การถือ 5.70% 5.12% 4.94% 5.23%
มูลค่า (พัน) 64,265,879 57,766,696 55,766,469 58,975,336

PTTEP ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 14-02-2563 15-05-2563 14-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 275,586 245,808 223,245
%การถือ 6.94% 6.19% 5.62%
มูลค่า (พัน) 31,278,967 27,899,239 25,338,278

PTTGC ราคาล่าสุด 113.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 368,321 360,466 375,002 440,148 484,035 644,210 583,667 500,866 359,475 326,551 278,841
%การถือ 8.17% 7.99% 8.32% 9.76% 10.74% 14.29% 12.94% 11.11% 7.97% 7.24% 6.18%
มูลค่า (พัน) 23,112,153 22,619,228 23,531,392 27,619,307 30,373,224 40,424,157 36,625,123 31,429,333 22,557,046 20,491,064 17,497,277

PYLON ราคาล่าสุด 62.75

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,646 25,260
%การถือ 3.29% 3.37%
มูลค่า (พัน) 97,598 100,029

QH ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 795,081 696,241 713,970 755,922
%การถือ 7.42% 6.50% 6.66% 7.06%
มูลค่า (พัน) 1,860,490 1,629,204 1,670,690 1,768,858

QLT ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,534 2,565 2,561
%การถือ 1.56% 2.60% 2.60%
มูลค่า (พัน) 6,628 11,082 11,062

QTC ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 05-03-2563 15-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,479 11,036 10,999
%การถือ 3.37% 3.24% 3.22%
มูลค่า (พัน) 54,181 52,090 51,913

RATCH ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 05-03-2563 02-06-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 151,007 127,491 109,451
%การถือ 10.41% 8.79% 7.55%
มูลค่า (พัน) 7,890,114 6,661,380 5,718,829

RBF ราคาล่าสุด 52.25

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 146,735 175,142 127,406
%การถือ 7.34% 8.76% 6.37%
มูลค่า (พัน) 1,951,573 2,329,387 1,694,502

RCL ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 26-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,906 9,908
%การถือ 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 240,705 240,763

RICH ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 31-10-2559 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 59,536 71,993 63,424 65,155
%การถือ 0.57% 2.48% 3.00% 2.64% 2.09%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

RJH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563 25-08-2563 23-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,548 2,622 9,116 8,634 8,132 6,209
%การถือ 0.52% 0.87% 3.04% 2.88% 2.71% 2.07%
มูลค่า (พัน) 38,708 65,550 227,890 215,840 203,288 155,233

RML ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 12-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 131,127 131,674
%การถือ 3.14% 3.16%
มูลค่า (พัน) 81,299 81,638

ROJNA ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,162 36,493
%การถือ 1.89% 1.81%
มูลค่า (พัน) 183,941 175,895

RP ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 16-03-2563 01-07-2563 11-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,501 2,242 2,464
%การถือ 1.31% 1.17% 1.29%
มูลค่า (พัน) 3,451 3,094 3,400

RPC ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 04-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,945 11,993
%การถือ 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 7,167 7,196

RS ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 05-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,742 24,210
%การถือ 3.98% 2.49%
มูลค่า (พัน) 978,226 611,291

RSP ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 06-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,857 4,588
%การถือ 0.76% 0.60%
มูลค่า (พัน) 11,363 8,901

S ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614
%การถือ 2.69% 2.24%
มูลค่า (พัน) 313,797 261,144

S & J ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614
%การถือ 2.69% 2.24%
มูลค่า (พัน) 0 0

S11 ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562 28-08-2562 28-02-2563 16-04-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,690 4,907 4,872 4,150 4,222 6,012 5,477 5,590 6,352 10,029 8,364
%การถือ 0.77% 0.80% 0.79% 0.68% 0.69% 0.98% 0.89% 0.91% 1.04% 1.64% 1.36%
มูลค่า (พัน) 33,302 34,839 34,594 29,463 29,977 42,685 38,885 39,686 45,098 71,208 59,386

SABINA ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,068 2,858 2,758
%การถือ 2.03% 0.82% 0.79%
มูลค่า (พัน) 137,114 55,442 53,510

SAFARI ราคาล่าสุด 19.40

วันที่ 25-12-2562 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,822 38,822
%การถือ 1.35% 1.35%
มูลค่า (พัน) 0 0

SAMART ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,820 18,523
%การถือ 1.67% 1.84%
มูลค่า (พัน) 106,809 117,624

SAMCO ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,202 6,141
%การถือ 0.97% 0.96%
มูลค่า (พัน) 7,566 7,492

SAMTEL ราคาล่าสุด 1.22

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 4,533
%การถือ 0.72% 0.73%
มูลค่า (พัน) 23,364 23,797

SAPPE ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 10-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,368 5,602
%การถือ 2.09% 1.84%
มูลค่า (พัน) 157,935 138,941

SAT ราคาล่าสุด 24.80

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,708 50,794 46,455
%การถือ 12.87% 11.95% 10.93%
มูลค่า (พัน) 984,753 914,297 836,190

SAWAD ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 13-03-2563 07-07-2563 18-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 150,172 159,724 155,503
%การถือ 11.24% 11.63% 11.32%
มูลค่า (พัน) 9,498,377 10,102,536 9,835,575

SC ราคาล่าสุด 63.25

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,767 40,876
%การถือ 1.02% 0.98%
มูลค่า (พัน) 122,313 116,907

SCB ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 04-03-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 315,876 346,262
%การถือ 9.30% 10.20%
มูลค่า (พัน) 32,219,380 35,318,756

SCC ราคาล่าสุด 102.00

วันที่ 13-02-2563 13-05-2563 14-08-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 117,879 116,327 117,932 115,932
%การถือ 9.82% 9.69% 9.83% 9.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

SCCC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,293
%การถือ 1.44%
มูลค่า (พัน) 682,645

SCI ราคาล่าสุด 159.00

วันที่ 09-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,141 57,209
%การถือ 8.29% 7.63%
มูลค่า (พัน) 89,484 82,381

SCP ราคาล่าสุด 1.44

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,883 15,406
%การถือ 5.29% 5.14%
มูลค่า (พัน) 102,446 99,366

SE-ED ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 12-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,973 2,324
%การถือ 0.76% 0.59%
มูลค่า (พัน) 4,341 3,393

SEAFCO ราคาล่าสุด 1.46

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 31-08-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,450 18,789 17,347 15,051
%การถือ 1.68% 2.54% 2.35% 2.03%
มูลค่า (พัน) 55,527 83,800 77,369 67,126

SEAOIL ราคาล่าสุด 4.46

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,935
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 8,686

SENA ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 12-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,666 28,030
%การถือ 1.94% 1.97%
มูลค่า (พัน) 104,578 105,952

SF ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 26-02-2563 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,878 28,107
%การถือ 1.40% 1.32%
มูลค่า (พัน) 156,860 147,560

SFLEX ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,351 12,777 15,254
%การถือ 2.77% 3.12% 3.72%
มูลค่า (พัน) 65,268 73,466 87,713

SGP ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 04-03-2563 22-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,314 33,781 28,175
%การถือ 1.81% 1.84% 1.53%
มูลค่า (พัน) 366,456 371,588 309,921

SHR ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 119,134 140,161
%การถือ 3.32% 3.90%
มูลค่า (พัน) 350,255 412,074

SIAM ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 16-03-2563 24-06-2563 20-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,926 13,034 12,877
%การถือ 2.35% 2.20% 2.17%
มูลค่า (พัน) 18,939 17,727 17,513

SIMAT ราคาล่าสุด 1.36

วันที่ 09-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,954
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 38,337

SINGER ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563 25-08-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,250 10,360 13,966 16,127
%การถือ 2.30% 2.58% 3.42% 3.91%
มูลค่า (พัน) 268,248 300,433 405,026 467,696

SIRI ราคาล่าสุด 29.00

วันที่ 16-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 907,478 703,306
%การถือ 6.11% 4.73%
มูลค่า (พัน) 771,356 597,810

SIS ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 09-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743 4,499
%การถือ 1.35% 1.28%
มูลค่า (พัน) 90,113 85,476

SISB ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,001 12,706
%การถือ 1.49% 1.35%
มูลค่า (พัน) 118,305 107,368

SITHAI ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,965
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 11,857

SKN ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 12-03-2563 31-07-2563 01-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 7,860 6,361
%การถือ 1.05% 0.98% 0.80%
มูลค่า (พัน) 29,006 27,037 21,881

SKR ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,248 18,230
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 132,298 132,168

SKY ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 01-04-2563 19-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,951 8,241
%การถือ 1.11% 1.48%
มูลค่า (พัน) 67,246 93,129

SLM ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 01-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,913 9,913
%การถือ 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 0 0

SMIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2563 03-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,314 6,456 6,169
%การถือ 1.19% 1.22% 1.16%
มูลค่า (พัน) 25,130 25,695 24,553

SMK ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,864 2,018
%การถือ 0.93% 1.01%
มูลค่า (พัน) 72,696 78,698

SMPC ราคาล่าสุด 39.00

วันที่ 06-03-2563 08-04-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,067 4,176 9,202
%การถือ 0.76% 0.78% 1.72%
มูลค่า (พัน) 42,704 43,848 96,623

SMT ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,584 17,179
%การถือ 1.98% 2.05%
มูลค่า (พัน) 66,334 68,718

SNC ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 02-03-2563 18-08-2563 30-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,353 6,128 7,277
%การถือ 2.56% 2.13% 2.53%
มูลค่า (พัน) 95,586 79,660 94,598

SOLAR ราคาล่าสุด 13.00

วันที่ 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,989
%การถือ 1.84%
มูลค่า (พัน) 16,383

SORKON ราคาล่าสุด 1.64

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 542 542
%การถือ 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 2,699 2,699

SPA ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,862
%การถือ 3.48%
มูลค่า (พัน) 153,933

SPALI ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 126,305 129,787 134,550
%การถือ 5.89% 6.06% 6.28%
มูลค่า (พัน) 2,526,100 2,595,737 2,691,001

SPCG ราคาล่าสุด 20.00

วันที่ 17-03-2563 25-08-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 44,817 40,616 44,235
%การถือ 4.60% 4.17% 4.54%
มูลค่า (พัน) 873,941 792,020 862,582

SPI ราคาล่าสุด 19.50

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,419 4,424 4,417 4,857
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.85%
มูลค่า (พัน) 282,806 283,138 282,658 310,872

SPRC ราคาล่าสุด 64.00

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 28-08-2561 07-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 423,989 522,772 481,916 422,806 353,055 202,468 213,395 151,716 178,316
%การถือ 9.78% 12.06% 11.11% 9.75% 8.14% 4.67% 4.92% 3.50% 4.11%
มูลค่า (พัน) 3,985,493 4,914,059 4,530,012 3,974,377 3,318,722 1,903,201 2,005,911 1,426,133 1,676,171

SPVI ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 28-02-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,911 4,416
%การถือ 1.98% 1.10%
มูลค่า (พัน) 30,695 17,132

SQ ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,159
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 17,678

SSF ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 09-03-2563 14-04-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,599 6,599 4,681
%การถือ 2.44% 2.44% 1.73%
มูลค่า (พัน) 44,214 44,215 31,365

SSSC ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,909 8,908 8,916
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 20,491 20,487 20,506

SST ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,672 2,672
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 6,895 6,895

STA ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 23-03-2563 30-04-2563 28-05-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,326 99,990 155,149 187,790
%การถือ 6.86% 6.51% 10.10% 12.23%
มูลค่า (พัน) 5,318,976 5,049,491 7,835,039 9,483,373

STANLY ราคาล่าสุด 50.50

วันที่ 01-06-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,370 2,309
%การถือ 3.09% 3.01%
มูลค่า (พัน) 426,668 415,679

STARK ราคาล่าสุด 180.00

วันที่ 04-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 51,241
%การถือ 0.43%
มูลค่า (พัน) 211,115

STEC ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143,933 123,899 98,962
%การถือ 9.44% 8.12% 6.49%
มูลค่า (พัน) 1,727,197 1,486,791 1,187,548

STGT ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,620
%การถือ 4.31%
มูลค่า (พัน) 2,387,757

STPI ราคาล่าสุด 38.75

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,927 44,153 35,063
%การถือ 2.52% 2.72% 2.16%
มูลค่า (พัน) 143,244 154,535 122,722

SUPER ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 808,971
%การถือ 2.96%
มูลค่า (พัน) 752,343

SUSCO ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 13-03-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,770 29,996
%การถือ 3.07% 2.73%
มูลค่า (พัน) 98,609 87,587

SUTHA ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 16-03-2559 18-10-2559 19-04-2560 20-04-2561 29-08-2561 29-05-2562 19-07-2562 29-08-2562 25-11-2562 11-03-2563 28-05-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,190 4,166 3,561 7,039 7,651 8,165 8,167 8,214 13,376 14,031 15,396 16,296
%การถือ 1.40% 1.39% 1.19% 2.35% 2.55% 2.72% 2.72% 2.74% 4.46% 4.68% 5.13% 5.43%
มูลค่า (พัน) 17,515 17,415 14,885 29,421 31,980 34,131 34,138 34,335 55,912 58,651 64,353 68,116

SVOA ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,567 10,392
%การถือ 2.20% 1.47%
มูลค่า (พัน) 19,614 13,094

SWC ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 13-03-2563 07-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,734 2,226 1,657
%การถือ 0.57% 0.71% 0.53%
มูลค่า (พัน) 9,448 12,134 9,031

SYNEX ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 09-03-2563 08-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,608 10,058 26,145
%การถือ 1.72% 1.19% 3.09%
มูลค่า (พัน) 241,037 165,962 431,392

SYNTEC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 25-03-2563 12-05-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,250 34,042 32,769
%การถือ 2.52% 2.13% 2.05%
มูลค่า (พัน) 57,959 49,020 47,187

T ราคาล่าสุด 1.44

วันที่ 23-01-2563 18-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575,986 524,809 508,490
%การถือ 5.69% 5.19% 5.03%
มูลค่า (พัน) 23,039 20,992 20,340

TACC ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 29-04-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562 27-08-2562 16-03-2563 10-04-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 8,823 9,114 18,628 20,479 18,923 19,752 67,297
%การถือ 1.24% 1.45% 1.50% 3.06% 3.37% 3.11% 3.25% 11.07%
มูลค่า (พัน) 56,916 66,614 68,812 140,640 154,619 142,867 149,125 508,093

TAE ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,100
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 24,863

TAKUNI ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,447
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 4,384

TAPAC ราคาล่าสุด 0.68

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 14,229

TASCO ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 02-03-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 146,456 120,268
%การถือ 9.29% 7.62%
มูลค่า (พัน) 3,031,641 2,489,549

TC ราคาล่าสุด 20.70

วันที่ 12-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,132 6,398
%การถือ 1.86% 1.94%
มูลค่า (พัน) 30,048 31,349

TCAP ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 157,860 154,832 132,297 139,502 124,961
%การถือ 13.55% 13.29% 11.35% 11.97% 10.73%
มูลค่า (พัน) 5,090,994 4,993,326 4,266,569 4,498,926 4,029,980

TCC ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 01-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,197 16,600
%การถือ 1.27% 1.30%
มูลค่า (พัน) 5,345 5,478

TCJ ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,320 4,284
%การถือ 4.09% 4.06%
มูลค่า (พัน) 15,983 15,850

TCMC ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,131 6,582
%การถือ 1.46% 0.86%
มูลค่า (พัน) 22,929 13,558

TEAM ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,784
%การถือ 1.22%
มูลค่า (พัน) 10,119

TEAMG ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,574
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 15,603

TFG ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,149
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 276,158

TH ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 25-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,986 22,984
%การถือ 2.38% 2.38%
มูลค่า (พัน) 12,412 12,411

THAI ราคาล่าสุด 0.54

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,069
%การถือ 2.57%
มูลค่า (พัน) 228,763

THANI ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 92,026 134,201 110,602
%การถือ 2.44% 3.55% 2.93%
มูลค่า (พัน) 373,625 544,857 449,043

THCOM ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 26-02-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,074 33,575
%การถือ 2.65% 3.06%
มูลค่า (พัน) 267,478 308,890

THE ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 28-08-2562 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,495 7,221
%การถือ 0.95% 0.66%
มูลค่า (พัน) 15,323 10,543

THG ราคาล่าสุด 1.46

วันที่ 07-05-2562 28-08-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,559 14,860 15,618
%การถือ 0.89% 1.75% 1.84%
มูลค่า (พัน) 190,868 375,222 394,356

THIP ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 20-03-2563 16-04-2563 05-06-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,424 11,475 11,536 11,485
%การถือ 14.28% 14.34% 14.42% 14.36%
มูลค่า (พัน) 394,114 395,887 397,995 396,239

THRE ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 11-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,446 119,441
%การถือ 3.07% 2.83%
มูลค่า (พัน) 205,818 189,911

THREL ราคาล่าสุด 1.59

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,887 6,613 5,194 6,992 8,629 12,740 11,110 10,480 9,744 9,082 10,331
%การถือ 1.15% 1.10% 0.87% 1.17% 1.44% 2.12% 1.85% 1.75% 1.62% 1.51% 1.72%
มูลค่า (พัน) 25,480 24,468 19,218 25,870 31,928 47,139 41,107 38,776 36,051 33,604 38,225

TIGER ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 09-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,346 5,338
%การถือ 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 9,355 9,342

TIP ราคาล่าสุด 1.75

วันที่ 16-03-2563 04-06-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,193 8,357 11,352
%การถือ 1.37% 1.39% 1.89%
มูลค่า (พัน) 235,534 240,254 326,362

TIPCO ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 05-03-2563 20-04-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 9,633 9,872
%การถือ 1.98% 2.00% 2.05%
มูลค่า (พัน) 98,432 99,223 101,683

TISCO ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,782 89,446
%การถือ 12.09% 11.17%
มูลค่า (พัน) 8,734,557 8,072,470

TITLE ราคาล่าสุด 90.25

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,256
%การถือ 1.86%
มูลค่า (พัน) 29,170

TK ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,842
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 24,153

TKN ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,214 12,421 32,733 22,904 15,352 77,354 50,831 87,891 99,281
%การถือ 1.83% 0.90% 2.37% 1.66% 1.11% 5.61% 3.68% 6.37% 7.19%
มูลค่า (พัน) 252,142 124,207 327,335 229,043 153,524 773,538 508,312 878,914 992,811

TKS ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 20-03-2563 08-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,377 2,623 2,684
%การถือ 0.51% 0.57% 0.58%
มูลค่า (พัน) 16,642 18,362 18,789

TKT ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,528 6,418 6,551
%การถือ 3.05% 3.00% 3.06%
มูลค่า (พัน) 6,985 6,867 7,009

TMB ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300,772 4,000,964 4,155,143
%การถือ 4.46% 4.15% 4.31%
มูลค่า (พัน) 4,773,857 4,441,070 4,612,209

TMD ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,322 3,281
%การถือ 2.21% 2.19%
มูลค่า (พัน) 77,066 76,110

TMILL ราคาล่าสุด 23.20

วันที่ 12-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,638
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 8,758

TMT ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,423
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 33,615

TMW ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 03-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 599
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 19,776

TNDT ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 10-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575 982
%การถือ 0.57% 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,805 3,083

TNH ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 5,387 4,982 4,489 3,905 1,664 2,735 2,723 1,420 1,413 1,062 1,001
%การถือ 2.25% 2.99% 2.77% 2.49% 2.17% 0.92% 1.52% 1.51% 0.79% 0.78% 0.59% 0.56%
มูลค่า (พัน) 121,433 161,606 149,453 134,663 117,143 49,919 82,055 81,702 42,606 42,381 31,854 30,016

TNITY ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,635
%การถือ 1.32%
มูลค่า (พัน) 12,015

TNL ราคาล่าสุด 4.56

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 943 943 943
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 15,467 15,467 15,467

TOA ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 03-05-2561 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,010 17,875 19,254 20,375 14,089 14,527
%การถือ 0.59% 0.88% 0.95% 1.00% 0.69% 0.72%
มูลค่า (พัน) 375,301 558,584 601,693 636,716 440,275 453,960

TOP ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 28-02-2563 12-05-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 178,407 134,284 128,325
%การถือ 8.75% 6.58% 6.29%
มูลค่า (พัน) 10,481,429 7,889,158 7,539,080

TOPP ราคาล่าสุด 58.75

วันที่ 13-03-2563 30-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 41 57 57
%การถือ 0.68% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

TPAC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,875 10,405
%การถือ 3.02% 3.19%
มูลค่า (พัน) 121,456 127,986

TPBI ราคาล่าสุด 12.30

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,134
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 17,394

TPCH ราคาล่าสุด 8.15

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562 22-08-2562 10-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,706 19,558 17,395 17,461 22,873 13,917 14,519 15,864 16,450
%การถือ 1.92% 4.87% 4.34% 4.35% 5.70% 3.47% 3.62% 3.95% 4.10%
มูลค่า (พัน) 87,846 222,963 198,308 199,056 260,758 158,649 165,513 180,852 187,528

TPCORP ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563 25-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,714 1,717 1,711 1,704
%การถือ 1.59% 1.59% 1.58% 1.58%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

TPIPL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2563 09-07-2563 10-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 273,161 271,770 260,386
%การถือ 1.42% 1.42% 1.36%
มูลค่า (พัน) 464,373 462,010 442,656

TPIPP ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562 14-06-2562 13-09-2562 13-12-2562 13-03-2563 10-07-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 89,381 82,826 87,340 78,909 84,431 104,538 111,403 145,115 146,777
%การถือ 1.06% 0.99% 1.04% 0.94% 1.01% 1.24% 1.33% 1.73% 1.75%
มูลค่า (พัน) 384,338 356,153 375,563 339,309 363,054 449,515 479,032 623,996 631,143

TPOLY ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,837 14,699 15,033
%การถือ 2.24% 2.57% 2.62%
มูลค่า (พัน) 31,321 35,867 36,680

TQM ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 29-08-2562 17-03-2563 24-08-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,347 17,080 17,365 12,059
%การถือ 2.45% 5.69% 5.79% 4.02%
มูลค่า (พัน) 896,310 2,083,796 2,118,591 1,471,243

TR ราคาล่าสุด 122.00

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,023
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 83,900

TRC ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 338,676
%การถือ 3.53%
มูลค่า (พัน) 30,481

TRITN ราคาล่าสุด 0.09

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 198,451
%การถือ 2.06%
มูลค่า (พัน) 63,504

TRT ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,806
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 4,770

TRU ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,806
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 18,072

TRUBB ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,916 12,388 11,703
%การถือ 2.04% 1.82% 1.72%
มูลค่า (พัน) 29,780 26,510 25,044

TRUE ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 21-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,030,519
%การถือ 6.09%
มูลค่า (พัน) 6,375,829

TSC ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 29-01-2563 09-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,520 12,532
%การถือ 4.82% 4.82%
มูลค่า (พัน) 132,715 132,841

TSE ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,248 21,753
%การถือ 1.15% 1.03%
มูลค่า (พัน) 59,165 53,078

TSF ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 14-08-2563 28-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,720 184,720
%การถือ 2.67% 2.67%
มูลค่า (พัน) 0 0

TSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 69,356 69,882
%การถือ 3.64% 3.67%
มูลค่า (พัน) 19,420 19,567

TSR ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 29-08-2557 17-03-2560 07-05-2561 29-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 05-05-2563 27-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 7,559 14,978 3,386 3,633 3,667 4,487 4,487 5,140
%การถือ 0.65% 1.62% 2.90% 0.65% 0.66% 0.67% 0.82% 0.82% 0.94%
มูลค่า (พัน) 8,148 27,364 54,219 12,258 13,150 13,273 16,241 16,242 18,606

TSTH ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 18-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,062
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 46,029

TTA ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 26-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,069 40,421
%การถือ 3.41% 2.22%
มูลค่า (พัน) 468,623 305,176

TTCL ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 25-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,097 27,363
%การถือ 4.24% 4.44%
มูลค่า (พัน) 153,969 161,444

TTW ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 10-03-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 270,387 255,489
%การถือ 6.78% 6.40%
มูลค่า (พัน) 3,217,604 3,040,314

TU ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 03-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 555,201 618,690
%การถือ 11.64% 12.97%
มูลค่า (พัน) 7,772,818 8,661,663

TVD ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 12-03-2563 12-05-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,469 16,233 17,129
%การถือ 2.22% 2.50% 2.24%
มูลค่า (พัน) 19,679 22,077 23,296

TVI ราคาล่าสุด 1.36

วันที่ 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,870
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 7,778

TVO ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,943 47,497 46,642
%การถือ 6.67% 5.87% 5.77%
มูลค่า (พัน) 1,834,056 1,614,887 1,585,813

TVT ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,529 11,524
%การถือ 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 7,263 7,260

TWP ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,154
%การถือ 2.65%
มูลค่า (พัน) 17,314

TWPC ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 13-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 35,375 38,562
%การถือ 4.02% 4.38%
มูลค่า (พัน) 149,283 162,732

TWZ ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 16-03-2563 03-07-2563 12-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 84,613 97,866 103,173
%การถือ 0.85% 0.99% 1.04%
มูลค่า (พัน) 5,923 6,851 7,222

TYCN ราคาล่าสุด 0.07

วันที่ 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,168 35,565
%การถือ 5.22% 5.96%
มูลค่า (พัน) 66,701 76,108

U ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 20-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 119,289 102,186
%การถือ 2.12% 1.82%
มูลค่า (พัน) 96,624 82,771

UAC ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 17-03-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,820 6,047
%การถือ 1.02% 0.91%
มูลค่า (พัน) 35,466 31,446

UBIS ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 20-04-2563 28-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,133 3,782 3,825
%การถือ 1.81% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 23,969 21,938 22,187

UEC ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,968 17,918
%การถือ 3.68% 3.14%
มูลค่า (พัน) 26,000 22,218

UKEM ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 17-03-2563 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,380 23,927
%การถือ 1.57% 1.94%
มูลค่า (พัน) 21,124 26,080

UNIQ ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 01-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,619 20,985
%การถือ 3.11% 1.94%
มูลค่า (พัน) 147,924 92,332

UP ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 2,092

UPA ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 20-03-2563 29-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,905 50,809 38,958
%การถือ 0.78% 0.76% 0.58%
มูลค่า (พัน) 11,419 11,178 8,571

UREKA ราคาล่าสุด 0.22

วันที่ 12-05-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,340 33,881
%การถือ 3.67% 3.81%
มูลค่า (พัน) 17,972 26,088

UTP ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,252 8,902 42,493
%การถือ 1.12% 1.37% 6.54%
มูลค่า (พัน) 129,090 158,452 756,374

UV ราคาล่าสุด 17.80

วันที่ 31-01-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,760 21,213
%การถือ 1.45% 1.11%
มูลค่า (พัน) 102,711 78,489

UVAN ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,089 14,169
%การถือ 1.50% 1.51%
มูลค่า (พัน) 71,854 72,264

UWC ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 02-04-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,382 91,567
%การถือ 0.78% 0.70%
มูลค่า (พัน) 4,095 3,663

VCOM ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,118 17,025 13,813
%การถือ 1.71% 5.67% 4.60%
มูลค่า (พัน) 26,356 87,677 71,137

VGI ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 26-02-2563 15-06-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 174,052 123,984 103,749
%การถือ 2.02% 1.44% 1.20%
มูลค่า (พัน) 1,166,148 830,694 695,115

VL ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 06-03-2563 15-04-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,467 24,957 27,534
%การถือ 4.68% 3.12% 3.44%
มูลค่า (พัน) 74,184 49,414 54,518

VNT ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 07-05-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,671 24,235
%การถือ 1.91% 2.04%
มูลค่า (พัน) 753,819 805,829

WHA ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 14,365 293,473 388,721 726,553 696,217 949,790 525,917 513,371
%การถือ 1.05% 1.09% 2.05% 2.71% 5.07% 4.84% 6.46% 3.52% 3.43%
มูลค่า (พัน) 30,609 45,681 933,244 1,236,132 2,310,438 2,213,970 3,020,332 1,672,415 1,632,519

WHAUP ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562 22-11-2562 18-03-2563 05-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,386 65,483 59,867 27,420 41,705 52,719
%การถือ 0.79% 1.71% 1.57% 0.72% 1.09% 1.38%
มูลค่า (พัน) 119,722 258,001 235,877 108,036 164,319 207,713

WICE ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,624
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 81,424

WIIK ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,701 22,691
%การถือ 5.19% 5.19%
มูลค่า (พัน) 54,935 54,912

WIN ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,502
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,816

WINNER ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 27-08-2562 11-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,701 6,080 7,061 7,195 2,519 2,270
%การถือ 1.43% 1.52% 1.77% 1.80% 0.63% 0.57%
มูลค่า (พัน) 16,760 17,875 20,758 21,153 7,406 6,675

WORK ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,569 8,926
%การถือ 3.98% 2.02%
มูลค่า (พัน) 286,381 145,498

XO ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 04-05-2560 24-08-2561 28-08-2562 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,443 2,215 3,445 2,923
%การถือ 0.70% 0.63% 0.81% 0.69%
มูลค่า (พัน) 32,974 29,907 46,514 39,462

YUASA ราคาล่าสุด 13.50

วันที่ 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 603
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 9,888

ZMICO ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,973 108,201
%การถือ 6.53% 6.54%
มูลค่า (พัน) 239,700 240,206
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3