“ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 0.11

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,935 5,037
%การถือ 1.10% 1.12%
มูลค่า (พัน) 27,637 28,205

7UP ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 24-04-2563 15-06-2563 23-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,223 25,150 24,027
%การถือ 0.57% 0.83% 0.67%
มูลค่า (พัน) 24,285 35,462 33,878

AAV ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 304,702 299,989 264,258
%การถือ 6.28% 6.19% 5.45%
มูลค่า (พัน) 804,412 791,972 697,640

ABICO ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 13-03-2562 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,302 2,668 2,090
%การถือ 0.98% 1.14% 0.89%
มูลค่า (พัน) 11,627 13,474 10,553

ABM ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,378 2,932
%การถือ 1.13% 0.98%
มูลค่า (พัน) 7,432 6,450

ACE ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 10-03-2563 02-06-2563 29-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 91,694 119,212 133,958 219,783
%การถือ 0.90% 1.17% 1.32% 2.16%
มูลค่า (พัน) 330,097 429,162 482,250 791,218

ADB ราคาล่าสุด 3.60

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 29-05-2563 14-12-2563 19-01-2564 29-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,477 33,106 32,157 34,105 34,996 30,396
%การถือ 5.25% 5.52% 5.36% 5.68% 5.83% 4.61%
มูลค่า (พัน) 64,213 67,535 65,601 69,574 71,391 62,007

ADD ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,299
%การถือ 3.31%
มูลค่า (พัน) 140,428

ADVANC ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 18-08-2557 31-03-2558 19-02-2559 05-04-2559 18-08-2559 10-08-2560 09-04-2561 16-08-2561 21-02-2562 19-08-2562 20-02-2563 19-06-2563 20-08-2563 22-02-2564 17-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 152,130 154,948 154,324 161,753 178,170 149,850 168,216 172,311 165,777 194,433 241,226 215,019 205,043 178,224 170,938
%การถือ 5.12% 5.21% 5.19% 5.44% 5.99% 5.04% 5.66% 5.80% 5.58% 6.54% 8.11% 7.23% 6.90% 5.99% 5.75%
มูลค่า (พัน) 31,186,747 31,764,340 31,636,391 33,159,409 36,524,913 30,719,329 34,484,184 35,323,793 33,984,274 39,858,788 49,451,285 44,078,871 42,033,784 36,536,006 35,042,193

AEC ราคาล่าสุด 205.00

วันที่ 19-06-2563 03-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,516 42,444
%การถือ 3.31% 3.47%
มูลค่า (พัน) 0 0

AEONTS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-05-2563 20-10-2563 13-05-2564 19-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,888 13,279 16,483 18,412
%การถือ 6.36% 5.31% 6.59% 7.36%
มูลค่า (พัน) 2,979,050 2,489,729 3,090,562 3,452,245

AH ราคาล่าสุด 187.50

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 29-08-2562 17-03-2563 16-03-2564 31-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,403 4,296 8,860 10,534 14,359 48,811 50,306 45,120 39,839 44,058 29,328 32,543
%การถือ 1.11% 1.36% 1.33% 2.75% 3.27% 4.45% 15.13% 15.59% 13.99% 12.35% 13.66% 9.09% 9.17%
มูลค่า (พัน) 83,451 102,584 100,088 206,428 245,437 334,571 1,137,294 1,172,137 1,051,285 928,260 1,026,541 683,336 758,255

AI ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 05-03-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 76,052 48,901
%การถือ 2.72% 1.75%
มูลค่า (พัน) 539,971 347,198

AIE ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 05-03-2564 16-04-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,855 88,690 52,064
%การถือ 0.88% 1.70% 1.00%
มูลค่า (พัน) 219,189 423,940 248,867

AIRA ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 12-03-2563 17-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,371 55,354
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 119,602 119,565

AIT ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 28-02-2563 13-04-2563 27-05-2563 25-08-2563 01-03-2564 21-04-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,462 4,006 4,089 3,851 5,102 5,404 8,080
%การถือ 2.16% 1.94% 1.98% 1.87% 2.47% 2.62% 3.92%
มูลค่า (พัน) 180,726 162,251 165,595 155,956 206,623 218,847 327,233

AJ ราคาล่าสุด 40.50

วันที่ 06-03-2563 11-06-2563 28-08-2563 13-11-2563 12-03-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,326 6,912 16,361 13,809 13,251 9,550
%การถือ 2.08% 1.73% 4.10% 3.46% 3.01% 2.17%
มูลค่า (พัน) 152,361 126,488 299,399 252,711 242,496 174,769

AJA ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 30-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,622 74,435
%การถือ 1.69% 1.76%
มูลค่า (พัน) 43,690 45,405

AKP ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 17-03-2563 29-05-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,524 4,611 4,592
%การถือ 1.12% 1.14% 1.14%
มูลค่า (พัน) 9,862 10,051 10,010

ALL ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 29-06-2563 14-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788 9,445 4,534
%การถือ 0.86% 1.69% 0.81%
มูลค่า (พัน) 13,695 27,012 12,966

ALLA ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,436
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 7,851

ALT ราคาล่าสุด 1.77

วันที่ 10-03-2563 26-08-2563 25-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 47,576 25,487 16,282 16,386
%การถือ 4.67% 2.50% 1.60% 1.45%
มูลค่า (พัน) 121,793 65,246 41,682 41,948

AMANAH ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,554 10,312 32,945
%การถือ 4.13% 1.00% 3.19%
มูลค่า (พัน) 206,811 50,116 160,111

AMATA ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563 12-03-2564 23-04-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 98,930 91,809 86,318 84,627 97,844 113,671 93,313
%การถือ 9.27% 8.60% 8.09% 7.93% 8.51% 9.88% 8.11%
มูลค่า (พัน) 2,018,176 1,872,898 1,760,886 1,726,382 1,996,017 2,318,890 1,903,589

AMATAV ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 09-03-2563 21-04-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,130 11,119 11,126 11,734
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19% 1.25%
มูลค่า (พัน) 84,591 84,506 84,557 89,176

AMC ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 19-03-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,827 6,832
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 34,135 34,158

ANAN ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563 10-03-2564 11-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 135,048 130,098 98,833 73,888 106,464 139,864 131,618 164,570 133,342 84,315 85,058 99,870 51,893 58,371
%การถือ 4.05% 3.90% 2.97% 2.22% 3.19% 4.20% 3.95% 4.94% 4.00% 2.53% 2.55% 3.00% 1.56% 1.75%
มูลค่า (พัน) 205,273 197,750 150,226 112,309 161,825 212,594 200,060 250,146 202,680 128,158 129,287 151,803 78,878 88,723

AOT ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 04-04-2557 19-12-2557 17-12-2558 14-12-2559 14-12-2560 14-12-2561 13-12-2562 09-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,878 68,513 73,128 49,549 611,352 641,028 704,333 576,708
%การถือ 5.17% 4.80% 5.12% 3.47% 4.28% 4.49% 4.93% 4.04%
มูลค่า (พัน) 4,654,299 4,316,293 4,607,071 3,121,556 38,515,164 40,384,791 44,372,971 36,332,580

AP ราคาล่าสุด 63.00

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 213,309 230,356 398,922 478,444
%การถือ 6.78% 7.32% 12.68% 15.21%
มูลค่า (พัน) 1,930,444 2,084,722 3,610,247 4,329,918

APCO ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 11-03-2563 08-06-2563 08-03-2564 27-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,218 13,189 7,101 7,109
%การถือ 2.20% 2.20% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 74,685 74,521 40,120 40,168

APCS ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,463 3,761
%การถือ 0.52% 0.57%
มูลค่า (พัน) 17,486 18,991

APP ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 18-03-2564 28-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,903 4,462
%การถือ 1.39% 1.59%
มูลค่า (พัน) 15,454 17,670

APURE ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 13-03-2563 09-06-2563 28-08-2563 09-03-2564 28-05-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,443 16,752 16,887 24,101 30,080 44,935
%การถือ 1.61% 1.75% 1.76% 2.52% 3.14% 4.69%
มูลค่า (พัน) 117,369 127,315 128,343 183,164 228,605 341,504

AQUA ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564 07-05-2564 29-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 73,787 78,289 68,605 93,988 89,728
%การถือ 1.61% 1.70% 1.49% 2.05% 1.95%
มูลค่า (พัน) 39,845 42,276 37,047 50,754 48,453

ARROW ราคาล่าสุด 0.54

วันที่ 17-04-2563 27-05-2563 27-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,625 1,963 2,322 2,540
%การถือ 0.64% 0.77% 0.91% 1.00%
มูลค่า (พัน) 13,729 16,591 19,622 21,465

AS ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 30-11-2563 12-03-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,432 11,868 22,585
%การถือ 4.93% 2.86% 5.32%
มูลค่า (พัน) 453,597 263,477 501,398

ASAP ราคาล่าสุด 22.20

วันที่ 19-03-2563 10-07-2563 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,746 9,122 4,038
%การถือ 5.34% 1.26% 0.56%
มูลค่า (พัน) 96,865 22,806 10,095

ASEFA ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 06-03-2563 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,685 5,682
%การถือ 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 22,739 22,727

ASIA ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 10-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,357 3,358
%การถือ 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 0 0

ASIAN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 11-03-2564 30-04-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,866 11,224 20,871 28,949 27,543
%การถือ 2.00% 2.07% 3.85% 5.33% 3.38%
มูลค่า (พัน) 184,723 190,802 354,803 492,125 468,235

ASK ราคาล่าสุด 17.00

วันที่ 06-03-2563 01-07-2563 05-03-2564 28-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 10,241 11,872 13,659
%การถือ 2.40% 2.91% 3.37% 3.88%
มูลค่า (พัน) 354,131 430,118 498,644 573,666

ASP ราคาล่าสุด 42.00

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563 25-08-2563 11-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 50,538 54,365 53,960 80,079 91,782
%การถือ 2.40% 2.58% 2.56% 3.80% 4.36%
มูลค่า (พัน) 176,882 190,279 188,858 280,275 321,239

ATP30 ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562 11-03-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,027 3,387 3,525 8,225 9,759 9,824
%การถือ 1.62% 0.65% 0.64% 1.33% 1.58% 1.59%
มูลค่า (พัน) 15,492 6,537 6,803 15,875 18,836 18,960

AU ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 11-03-2563 10-04-2563 08-06-2563 10-03-2564 10-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,123 15,298 10,627 23,380 22,566
%การถือ 2.10% 1.88% 1.30% 2.87% 2.77%
มูลค่า (พัน) 174,659 156,036 108,394 238,477 230,171

AUCT ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 25-08-2559 15-03-2560 16-03-2561 24-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 25-06-2563 21-08-2563 11-03-2564 21-04-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,129 10,475 5,943 7,387 7,812 7,565 3,573 15,297 21,123 16,068 15,370 8,675
%การถือ 0.57% 1.90% 1.08% 1.34% 1.42% 1.38% 0.65% 2.78% 3.84% 2.92% 2.79% 1.58%
มูลค่า (พัน) 30,820 103,182 58,542 72,765 76,947 74,514 35,193 150,675 208,063 158,268 151,393 85,450

AWC ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 17-03-2563 16-04-2563 22-05-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 374,420 469,621 480,903 892,143
%การถือ 1.17% 1.47% 1.50% 2.79%
มูลค่า (พัน) 1,610,007 2,019,372 2,067,881 3,836,215

B ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 17-03-2563 12-10-2563 15-03-2564 14-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,013 10,092 29,398 78,305
%การถือ 0.60% 0.76% 1.92% 4.07%
มูลค่า (พัน) 6,811 8,579 24,988 66,559

B52 ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 08-06-2564 18-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 37,988 22,541
%การถือ 1.67% 0.86%
มูลค่า (พัน) 23,933 14,201

BA ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 60,255 64,302 81,419
%การถือ 2.87% 3.06% 3.88%
มูลค่า (พัน) 614,600 655,877 830,471

BAFS ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 13-03-2563 11-06-2563 18-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 5,433 5,774
%การถือ 0.56% 0.85% 0.91%
มูลค่า (พัน) 94,082 143,976 152,999

BAM ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 09-04-2563 29-05-2563 22-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 86,137 119,176 149,047 139,987
%การถือ 2.67% 3.69% 4.61% 4.33%
มูลค่า (พัน) 1,748,574 2,419,267 3,025,664 2,841,730

BANPU ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 05-03-2563 16-04-2563 15-05-2563 11-09-2563 09-03-2564 16-04-2564 14-07-2564 17-08-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 515,507 438,920 407,564 314,982 250,909 264,009 313,961 256,714 418,390
%การถือ 9.99% 8.50% 7.90% 6.10% 4.94% 5.20% 6.19% 5.06% 8.24%
มูลค่า (พัน) 5,670,574 4,828,117 4,483,204 3,464,802 2,759,995 2,904,103 3,453,567 2,823,858 4,602,295

BBL ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563 09-03-2564 22-04-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 566,616 448,536 446,751 434,061 456,381
%การถือ 29.68% 23.50% 23.40% 22.74% 23.91%
มูลค่า (พัน) 68,843,790 54,497,085 54,280,272 52,738,380 55,450,288

BC ราคาล่าสุด 121.50

วันที่ 07-05-2563 10-03-2564 27-05-2564 22-07-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,520 8,199 9,374 6,765
%การถือ 1.48% 1.62% 1.85% 1.33%
มูลค่า (พัน) 10,905 11,889 13,592 9,810

BCH ราคาล่าสุด 1.45

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563 28-08-2563 17-03-2564 11-05-2564 01-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 148,723 139,241 184,238 202,631 211,550 333,334
%การถือ 5.96% 5.58% 7.39% 8.13% 8.48% 13.37%
มูลค่า (พัน) 3,108,320 2,910,140 3,850,577 4,234,985 4,421,390 6,966,674

BCP ราคาล่าสุด 20.90

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563 04-03-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 70,495 72,584 64,123 81,395
%การถือ 5.12% 5.27% 4.66% 5.91%
มูลค่า (พัน) 1,762,385 1,814,611 1,603,066 2,034,882

BCPG ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 02-11-2559 15-06-2560 06-06-2561 04-09-2561 05-06-2562 04-09-2562 04-12-2562 04-03-2563 02-06-2563 15-10-2563 04-03-2564 08-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,018 23,198 16,025 18,718 23,138 14,829 23,237 21,971 43,463 45,410 28,554 47,701
%การถือ 0.60% 1.16% 0.80% 0.94% 1.16% 0.74% 1.16% 1.10% 2.17% 2.27% 1.08% 1.76%
มูลค่า (พัน) 152,627 294,610 203,521 237,723 293,848 188,329 295,110 279,037 551,985 576,702 362,642 605,801

BCT ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 12-06-2563 08-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,574 2,834
%การถือ 1.19% 0.94%
มูลค่า (พัน) 167,082 132,473

BDMS ราคาล่าสุด 46.75

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563 11-03-2564 14-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,412,940 1,320,190 1,231,645 1,317,643
%การถือ 8.89% 8.31% 7.75% 8.29%
มูลค่า (พัน) 32,780,203 30,628,418 28,574,155 30,569,308

BEAUTY ราคาล่าสุด 23.20

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 13-04-2563 16-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,823 13,350 139,005 214,778 228,825 139,389 405,709 211,670 187,520 142,136 210,837 109,442 84,018
%การถือ 3.61% 4.45% 4.63% 7.16% 7.63% 4.64% 13.50% 7.04% 6.24% 4.73% 7.01% 3.64% 2.79%
มูลค่า (พัน) 17,100 21,092 219,627 339,349 361,543 220,234 641,020 334,438 296,281 224,575 333,123 172,918 132,749

BEC ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 27-03-2563 07-07-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 47,406 112,012 176,336
%การถือ 2.37% 5.60% 8.82%
มูลค่า (พัน) 696,875 1,646,573 2,592,141

BEM ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562 23-08-2562 11-03-2563 23-04-2563 26-06-2563 10-03-2564 10-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 572,648 628,299 790,752 764,068 939,839 936,724 1,055,747 1,074,958 1,377,823 1,324,299 1,205,840 1,238,802 1,074,854
%การถือ 3.75% 4.11% 5.17% 5.00% 6.15% 6.13% 6.91% 7.03% 9.01% 8.66% 7.89% 8.10% 7.03%
มูลค่า (พัน) 4,896,136 5,371,954 6,760,929 6,532,781 8,035,624 8,008,992 9,026,640 9,190,891 11,780,388 11,322,757 10,309,930 10,591,753 9,190,003

BFIT ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 13-03-2563 08-04-2563 17-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,483 4,035 3,017 2,747
%การถือ 0.99% 0.73% 0.55% 0.50%
มูลค่า (พัน) 161,748 119,034 88,990 81,038

BGC ราคาล่าสุด 29.50

วันที่ 26-08-2562 25-11-2562 26-11-2563 17-03-2564 22-04-2564 27-05-2564 25-08-2564 12-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,241 7,052 7,059 6,562 5,845 6,812 16,822 8,722
%การถือ 0.61% 1.02% 1.02% 0.94% 0.84% 0.98% 2.42% 1.26%
มูลค่า (พัน) 44,955 74,754 74,821 69,557 61,957 72,205 178,315 92,453

BGRIM ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 24-08-2561 14-03-2562 28-08-2562 13-03-2563 05-06-2563 31-08-2563 12-03-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,693 23,722 20,471 132,540 115,747 132,770 119,891 112,517
%การถือ 0.56% 0.91% 0.79% 5.08% 4.44% 5.09% 4.60% 4.32%
มูลค่า (พัน) 598,729 966,675 834,200 5,401,024 4,716,710 5,410,363 4,885,564 4,585,086

BGT ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,845
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 2,361

BH ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 27-03-2563 20-08-2563 11-03-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,566 59,105 55,155 60,815
%การถือ 7.75% 7.44% 6.94% 7.65%
มูลค่า (พัน) 9,080,954 8,718,040 8,135,356 8,970,279

BIG ราคาล่าสุด 147.50

วันที่ 04-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,653 46,121
%การถือ 1.29% 1.31%
มูลค่า (พัน) 44,283 44,738

BIZ ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 06-03-2563 29-06-2563 10-03-2564 27-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,987 7,790 8,413 10,273
%การถือ 1.75% 1.95% 2.10% 2.57%
มูลค่า (พัน) 68,820 76,733 82,870 101,193

BJC ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 10-06-2563 28-08-2563 23-03-2564 30-04-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 129,912 113,220 85,493 96,659 97,123
%การถือ 3.24% 2.83% 2.13% 2.41% 2.42%
มูลค่า (พัน) 4,449,481 3,877,778 2,928,122 3,310,564 3,326,453

BJCHI ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 18-03-2563 22-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,604 11,561 11,787
%การถือ 0.79% 0.72% 0.74%
มูลค่า (พัน) 26,468 24,278 24,753

BLA ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563 10-03-2564 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,332 59,006 56,176 59,172
%การถือ 3.18% 3.46% 3.29% 3.47%
มูลค่า (พัน) 1,643,529 1,784,924 1,699,320 1,789,943

BLAND ราคาล่าสุด 30.25

วันที่ 03-03-2563 15-06-2563 05-08-2563 17-06-2564 02-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 857,059 1,009,520 1,060,892 845,655 846,571
%การถือ 4.93% 5.81% 6.11% 4.87% 4.87%
มูลค่า (พัน) 917,053 1,080,187 1,135,155 904,851 905,831

BLISS ราคาล่าสุด 1.07

วันที่ 16-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 93,716 93,716
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 0 0

BOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 30-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,963 25,730 23,807
%การถือ 3.65% 3.14% 2.90%
มูลค่า (พัน) 455,435 391,098 361,872

BPP ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 08-03-2564 12-04-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,208 25,739 28,267
%การถือ 1.38% 0.84% 0.93%
มูลค่า (พัน) 717,543 437,569 480,542

BR ราคาล่าสุด 17.00

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,625
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 13,228

BROOK ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 10-03-2563 24-04-2563 11-06-2563 25-08-2563 26-11-2563 11-03-2564 06-05-2564 30-08-2564 01-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 288,373 317,441 323,469 321,477 313,679 326,716 364,288 199,919 200,372
%การถือ 5.11% 5.32% 5.42% 4.84% 4.72% 4.91% 5.34% 2.43% 2.44%
มูลค่า (พัน) 256,652 282,523 287,887 286,115 279,174 290,778 324,216 177,928 178,331

BSBM ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 13-03-2563 13-07-2563 24-08-2563 18-03-2564 23-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,918 62,899 62,852 63,219 28,173
%การถือ 5.47% 5.55% 5.55% 5.64% 2.51%
มูลค่า (พัน) 101,546 103,154 103,076 103,679 46,203

BTS ราคาล่าสุด 1.64

วันที่ 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563 01-02-2564 14-06-2564 27-07-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,429,678 1,278,743 1,292,071 1,280,132 1,251,544 1,107,804 1,173,720
%การถือ 10.87% 9.72% 9.82% 9.73% 9.51% 8.42% 8.92%
มูลค่า (พัน) 13,438,970 12,020,187 12,145,471 12,033,245 11,764,512 10,413,358 11,032,964

BWG ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 30-03-2563 13-07-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 47,897 57,172 74,345
%การถือ 1.25% 1.49% 1.79%
มูลค่า (พัน) 38,797 46,310 60,219

CBG ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 01-04-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562 23-08-2562 09-03-2563 25-05-2563 24-08-2563 08-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 37,555 40,339 45,318 47,470 18,719 8,542 17,821 36,820 46,390 35,443 50,407 34,119 44,233
%การถือ 3.76% 4.03% 4.53% 4.75% 1.87% 0.85% 1.78% 3.68% 4.64% 3.54% 5.04% 3.41% 4.42%
มูลค่า (พัน) 4,393,970 4,719,636 5,302,165 5,554,013 2,190,133 999,366 2,085,020 4,307,973 5,427,635 4,146,844 5,897,643 3,991,941 5,175,290

CCET ราคาล่าสุด 117.00

วันที่ 23-03-2563 02-07-2563 01-09-2563 23-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 82,054 89,854 72,305 75,500 72,310
%การถือ 1.80% 1.97% 1.59% 1.66% 1.46%
มูลค่า (พัน) 265,854 291,128 234,268 244,620 234,285

CCP ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 17-03-2563 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,448 59,976
%การถือ 0.52% 2.17%
มูลค่า (พัน) 8,669 35,986

CEN ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 15,226

CENTEL ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 19-03-2563 25-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32,023 42,104 55,352
%การถือ 2.37% 3.12% 4.10%
มูลค่า (พัน) 1,032,729 1,357,865 1,785,109

CFRESH ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 16-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,173 6,712
%การถือ 2.63% 1.45%
มูลค่า (พัน) 47,475 26,178

CGD ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 140,664 138,945
%การถือ 1.70% 1.68%
มูลค่า (พัน) 68,925 68,083

CGH ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,211 59,328
%การถือ 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 71,645 71,787

CHARAN ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 239 239 232
%การถือ 1.99% 1.99% 1.93%
มูลค่า (พัน) 6,997 6,997 6,777

CHAYO ราคาล่าสุด 29.25

วันที่ 16-10-2562 18-11-2562 25-03-2563 14-05-2563 07-10-2563 29-03-2564 10-05-2564 11-06-2564 13-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,202 5,907 6,969 13,652 7,859 15,154 18,894 16,620 10,555
%การถือ 0.70% 0.98% 1.11% 2.17% 1.17% 2.15% 2.38% 1.96% 1.11%
มูลค่า (พัน) 54,201 76,202 89,903 176,115 101,385 195,486 243,728 214,393 136,162

CHG ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563 26-06-2563 27-08-2563 15-03-2564 07-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,147 38,078 474,525 381,225 369,742 241,591 313,421 501,831 402,014 436,383 454,967 424,389 406,223 461,099 514,766 605,059 811,126
%การถือ 2.74% 3.46% 4.31% 3.47% 3.36% 2.20% 2.85% 4.56% 3.65% 3.97% 4.14% 3.86% 3.69% 4.19% 4.68% 5.50% 7.37%
มูลค่า (พัน) 114,560 144,696 1,803,197 1,448,657 1,405,019 918,047 1,190,999 1,906,958 1,527,653 1,658,254 1,728,873 1,612,679 1,543,647 1,752,176 1,956,112 2,299,224 3,082,277

CHO ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 25-04-2557 17-03-2558 09-03-2559 03-05-2559 14-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 21-06-2562 27-08-2562 11-03-2563 29-09-2563 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,005 9,215 12,692 10,665 34,275 52,173 52,142 52,907 50,582 52,033 55,231 41,024
%การถือ 3.33% 1.20% 1.39% 1.16% 2.90% 4.36% 3.98% 4.04% 3.86% 3.94% 4.18% 3.10%
มูลค่า (พัน) 22,325 8,570 11,804 9,918 31,876 48,521 48,492 49,203 47,041 48,390 51,365 38,152

CI ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 12-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,814 13,929
%การถือ 1.20% 1.31%
มูลค่า (พัน) 17,939 19,501

CIG ราคาล่าสุด 1.40

วันที่ 23-03-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,590 13,628
%การถือ 1.57% 1.58%
มูลค่า (พัน) 10,736 10,766

CIMBT ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 132,445
%การถือ 0.38%
มูลค่า (พัน) 117,876

CITY ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561 15-10-2562 15-10-2563 14-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,044 9,327 6,374 6,415 5,752 5,695 6,360 8,410 9,480 10,959 10,547
%การถือ 6.01% 3.11% 2.12% 2.14% 1.92% 1.90% 2.12% 2.80% 3.16% 3.65% 3.52%
มูลค่า (พัน) 56,298 29,101 19,886 20,013 17,946 17,767 19,844 26,240 29,577 34,193 32,907

CK ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563 15-03-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 101,345 107,865 117,744 121,071 123,690
%การถือ 5.98% 6.37% 6.95% 7.15% 7.30%
มูลค่า (พัน) 2,209,323 2,351,449 2,566,817 2,639,350 2,696,452

CKP ราคาล่าสุด 21.80

วันที่ 10-03-2563 27-04-2563 25-06-2563 19-03-2564 29-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 175,374 118,238 108,534 86,618 124,559
%การถือ 2.16% 1.45% 1.34% 1.07% 1.53%
มูลค่า (พัน) 894,406 603,014 553,522 441,752 635,250

CM ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 18-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,794 5,081
%การถือ 1.26% 1.33%
มูลค่า (พัน) 13,615 14,430

CMAN ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 28-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,513 8,266
%การถือ 0.89% 0.86%
มูลค่า (พัน) 19,411 18,846

CMO ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 15-03-2564 25-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,396 12,399 17,297 13,156
%การถือ 4.85% 4.85% 6.77% 5.15%
มูลค่า (พัน) 42,393 42,404 59,156 44,995

CNT ราคาล่าสุด 3.42

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,926 34,897 36,161
%การถือ 3.40% 3.40% 3.52%
มูลค่า (พัน) 65,661 65,607 67,983

COL ราคาล่าสุด 1.88

วันที่ 16-03-2563 14-07-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,765 12,700 13,100
%การถือ 1.99% 1.98% 2.05%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

COM7 ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563 09-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 52,443 28,373 55,392 51,784
%การถือ 4.37% 2.36% 4.62% 4.32%
มูลค่า (พัน) 4,142,972 2,241,465 4,375,947 4,090,910

COTTO ราคาล่าสุด 79.00

วันที่ 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,090
%การถือ 0.29%
มูลค่า (พัน) 41,700

CPALL ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564 06-05-2564 15-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 903,751 798,593 786,671 846,780 761,491
%การถือ 10.06% 8.89% 8.76% 9.43% 8.48%
มูลค่า (พัน) 54,225,087 47,915,606 47,200,280 50,806,781 45,689,455

CPF ราคาล่าสุด 60.00

วันที่ 09-03-2563 16-04-2563 02-06-2563 29-09-2563 12-03-2564 18-05-2564 31-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 824,682 691,338 679,214 685,393 630,489 683,346 481,266
%การถือ 9.58% 8.03% 7.89% 7.96% 7.32% 7.94% 5.59%
มูลค่า (พัน) 20,287,177 17,006,921 16,708,676 16,860,678 15,510,023 16,810,311 11,839,155

CPI ราคาล่าสุด 24.60

วันที่ 04-03-2563 02-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,554 8,660 9,689
%การถือ 1.51% 1.37% 1.53%
มูลค่า (พัน) 29,425 26,672 29,842

CPL ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 10-03-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,947 16,213
%การถือ 3.63% 3.69%
มูลค่า (พัน) 31,894 32,426

CPN ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 29-05-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 292,136 280,015
%การถือ 6.51% 6.24%
มูลค่า (พัน) 15,775,351 15,120,817

CPT ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,822 11,991
%การถือ 2.09% 1.33%
มูลค่า (พัน) 18,822 11,991

CPW ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 08-03-2564 16-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,967 5,180
%การถือ 0.83% 0.86%
มูลค่า (พัน) 29,059 30,302

CRANE ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 07-04-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,365 23,196
%การถือ 1.63% 3.06%
มูลค่า (พัน) 17,435 32,706

CRC ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 09-07-2563 15-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 164,489 167,248 180,532
%การถือ 2.73% 2.77% 2.99%
มูลค่า (พัน) 5,592,627 5,686,443 6,138,080

CRD ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 10-03-2563 23-04-2563 22-06-2563 09-12-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,411 4,421 4,420 4,534 4,863
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88% 0.91% 0.97%
มูลค่า (พัน) 5,205 5,216 5,216 5,350 5,738

CSC ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 640 665 1,140
%การถือ 1.23% 1.28% 2.19%
มูลค่า (พัน) 31,025 32,253 55,271

CSS ราคาล่าสุด 48.50

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 23-08-2562 16-04-2563 26-05-2563 31-08-2563 15-03-2564 10-05-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,630 16,876 35,305 33,958 32,460 53,925 46,745 45,734 34,316 24,679 24,543 22,853 22,293 32,431 21,962 16,169
%การถือ 1.09% 2.33% 3.18% 2.89% 2.76% 4.59% 3.98% 3.89% 2.92% 2.10% 2.09% 1.94% 1.90% 2.76% 1.87% 1.38%
มูลค่า (พัน) 16,022 35,439 74,141 71,311 68,166 113,242 98,165 96,042 72,065 51,827 51,540 47,990 46,816 68,104 46,120 33,955

CWT ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561 17-10-2562 15-06-2563 28-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,272 4,187 6,607 3,243 3,694 5,423 3,296 3,973 5,294 14,532
%การถือ 0.63% 1.11% 1.75% 0.67% 0.60% 0.88% 0.52% 0.63% 0.84% 2.31%
มูลค่า (พัน) 7,814 14,404 22,728 11,155 12,706 18,656 11,337 13,667 18,212 49,990

DCC ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563 18-11-2563 07-04-2564 18-05-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 85,722 98,704 192,533 236,326 186,535 287,716 322,690
%การถือ 1.19% 1.20% 2.35% 2.88% 2.28% 3.15% 3.54%
มูลค่า (พัน) 240,021 276,370 539,093 661,713 522,299 805,604 903,533

DCON ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,376
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 15,863

DCORP ราคาล่าสุด 0.54

วันที่ 26-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,580 10,236
%การถือ 0.74% 0.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

DDD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563 28-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,338 2,414 2,512 3,635
%การถือ 0.74% 0.76% 0.79% 1.14%
มูลค่า (พัน) 39,983 41,283 42,952 62,164

DELTA ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 02-03-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591 32,248
%การถือ 0.85% 2.59%
มูลค่า (พัน) 4,427,072 13,479,732

DEMCO ราคาล่าสุด 418.00

วันที่ 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 68,229 68,954 69,050 67,881
%การถือ 9.34% 9.44% 9.45% 9.29%
มูลค่า (พัน) 263,364 266,164 266,534 262,021

DIMET ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 23-03-2563 05-10-2563 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,262 5,354 16,194
%การถือ 0.61% 0.99% 1.00%
มูลค่า (พัน) 2,087 3,426 10,364

DOD ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563 18-03-2564 27-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,137 9,827 23,161 15,809
%การถือ 1.50% 2.40% 5.65% 3.86%
มูลค่า (พัน) 68,740 110,063 259,399 177,065

DOHOME ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,104 36,174 64,037
%การถือ 0.98% 1.95% 2.96%
มูลค่า (พัน) 421,823 842,846 1,492,068

DRT ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 10-03-2563 14-09-2563 09-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,171 19,512 13,731 17,094
%การถือ 1.92% 2.06% 1.45% 2.00%
มูลค่า (พัน) 139,004 149,269 105,043 130,769

DTAC ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 12-02-2563 29-07-2563 15-02-2564 02-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 215,320 200,048 210,195 201,246
%การถือ 9.09% 8.45% 8.88% 8.50%
มูลค่า (พัน) 9,743,241 9,052,194 9,511,322 9,106,378

DTC ราคาล่าสุด 45.25

วันที่ 02-04-2563 30-06-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,218 17,234 17,194
%การถือ 2.03% 2.03% 2.02%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

EA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 20-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 188,369 171,831
%การถือ 5.05% 4.61%
มูลค่า (พัน) 14,786,982 13,488,698

EASON ราคาล่าสุด 78.50

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,943
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 6,427

EASTW ราคาล่าสุด 1.63

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 09-07-2563 03-09-2563 10-03-2564 06-05-2564 13-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,168 43,554 40,968 38,887 47,998 47,407 60,540
%การถือ 2.59% 2.62% 2.46% 2.34% 2.88% 2.85% 3.64%
มูลค่า (พัน) 412,256 415,940 391,243 371,375 458,377 452,738 578,159

ECF ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 13-03-2563 04-06-2563 19-03-2564 21-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,115 31,320 40,657 39,229
%การถือ 3.14% 3.26% 4.24% 4.09%
มูลค่า (พัน) 54,809 57,002 73,996 71,397

ECL ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 21,676
%การถือ 1.95%
มูลค่า (พัน) 42,919

EE ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 15-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,815
%การถือ 1.07%
มูลค่า (พัน) 48,002

EFORL ราคาล่าสุด 1.61

วันที่ 25-03-2563 12-06-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 208,134 205,365 173,517
%การถือ 0.65% 0.64% 0.54%
มูลค่า (พัน) 47,871 47,234 39,909

EGCO ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563 03-09-2563 11-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 56,699 48,491 47,149 34,263 35,346
%การถือ 10.77% 9.21% 8.96% 6.51% 6.71%
มูลค่า (พัน) 9,780,542 8,364,762 8,133,139 5,910,406 6,097,156

EKH ราคาล่าสุด 172.50

วันที่ 12-03-2563 24-04-2563 29-05-2563 24-08-2564 04-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,825 9,394 10,271 45,098 38,006
%การถือ 1.30% 1.57% 1.71% 7.52% 6.33%
มูลค่า (พัน) 61,814 74,210 81,142 356,275 300,246

EMC ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 49,440
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 12,854

EPG ราคาล่าสุด 0.26

วันที่ 05-08-2559 08-08-2560 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561 12-06-2562 07-08-2562 29-11-2562 15-06-2563 07-08-2563 30-11-2563 14-06-2564 04-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 46,330 60,007 63,063 66,889 60,768 62,075 61,346 73,916 48,127 43,804 67,994 81,276 87,438
%การถือ 1.65% 2.14% 2.25% 2.39% 2.17% 2.22% 2.19% 2.64% 1.72% 1.56% 2.43% 2.90% 3.12%
มูลค่า (พัน) 537,432 696,086 731,536 775,913 704,911 720,074 711,613 857,430 558,270 508,131 788,725 942,804 1,014,280

ERW ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 09-03-2563 02-07-2563 09-03-2564 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 96,674 79,878 53,798 87,070
%การถือ 3.84% 3.17% 2.14% 3.46%
มูลค่า (พัน) 293,889 242,829 163,546 264,693

ESSO ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 73,435 99,125 133,799
%การถือ 2.12% 2.86% 3.87%
มูลค่า (พัน) 547,094 738,480 996,799

ESTAR ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563 15-03-2564 10-05-2564 28-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,765 42,897 43,218 55,739 53,601
%การถือ 0.85% 0.85% 0.86% 1.11% 1.07%
มูลค่า (พัน) 21,810 21,877 22,041 28,427 27,336

ETE ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 03-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,945 4,913
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 9,248 9,187

EVER ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 13-03-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,671 55,119
%การถือ 1.41% 1.42%
มูลค่า (พัน) 20,228 20,394

FANCY ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 03-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,141 4,194
%การถือ 0.67% 0.68%
มูลค่า (พัน) 5,010 5,075

FLOYD ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 06-03-2563 10-04-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,584 5,602 2,477
%การถือ 1.55% 1.56% 0.69%
มูลค่า (พัน) 8,934 8,963 3,964

FNS ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,306 2,077
%การถือ 0.67% 0.60%
มูลค่า (พัน) 8,902 8,017

FORTH ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 11-03-2563 31-08-2563 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,616 12,407 22,081
%การถือ 1.31% 1.29% 2.30%
มูลค่า (พัน) 257,356 253,093 450,461

FSMART ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 27-08-2563 10-03-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 21,059 7,953 6,084 12,786 5,603 6,264 8,064 12,305 14,657 16,143 25,955 42,511
%การถือ 2.63% 0.99% 0.76% 1.60% 0.70% 0.78% 1.01% 1.54% 1.83% 2.02% 3.24% 5.31%
มูลค่า (พัน) 271,655 102,588 78,482 164,936 72,275 80,810 104,024 158,738 189,076 208,242 334,824 548,388

FSS ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 05-03-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 50,725 51,412
%การถือ 8.72% 8.84%
มูลค่า (พัน) 212,030 214,902

FVC ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,940
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 7,704

GBX ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 129,684 131,863
%การถือ 11.91% 12.11%
มูลค่า (พัน) 176,370 179,334

GC ราคาล่าสุด 1.36

วันที่ 05-03-2564 19-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,839 2,143
%การถือ 0.92% 1.07%
มูลค่า (พัน) 19,121 22,285

GCAP ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 23-03-2558 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562 27-08-2562 17-02-2563 08-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 5,930 4,812 4,662 7,272 5,695 5,474 5,098
%การถือ 0.67% 2.97% 2.41% 2.33% 2.42% 1.90% 1.82% 1.70%
มูลค่า (พัน) 2,478 10,971 8,903 8,624 13,452 10,537 10,126 9,431

GEL ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,763 50,896
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 19,670 19,340

GENCO ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 16-03-2563 06-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,917 23,015 24,039
%การถือ 2.04% 2.05% 2.14%
มูลค่า (พัน) 21,542 21,634 22,597

GFPT ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 10-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 71,291 55,951
%การถือ 5.69% 4.46%
มูลค่า (พัน) 869,755 682,608

GGC ราคาล่าสุด 12.20

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562 25-09-2562 28-02-2563 20-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,151 7,623 11,343 12,384 6,980
%การถือ 0.69% 0.80% 0.74% 1.11% 1.21% 0.68%
มูลค่า (พัน) 80,258 92,925 86,899 129,306 141,179 79,577

GIFT ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 09-03-2563 17-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,324 3,640 3,779
%การถือ 1.05% 0.88% 1.14%
มูลค่า (พัน) 12,973 10,921 11,337

GJS ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 11-03-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 409,027 388,471 394,344
%การถือ 1.60% 1.52% 1.55%
มูลค่า (พัน) 196,333 186,466 189,285

GL ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 01-07-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 260,366 157,581
%การถือ 17.07% 10.33%
มูลค่า (พัน) 0 0

GLAND ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,641
%การถือ 0.10%
มูลค่า (พัน) 14,477

GLOBAL ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 13-03-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 177,822 147,675
%การถือ 4.23% 3.36%
มูลค่า (พัน) 3,467,524 2,879,664

GOLD ราคาล่าสุด 19.50

วันที่ 13-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561 07-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,816 82,671 12,386 16,497 16,367 18,590 15,307
%การถือ 2.96% 5.05% 0.53% 0.71% 0.70% 0.80% 0.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-08-2562 10-06-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 5,714 6,633
%การถือ 0.53% 0.95% 1.11%
มูลค่า (พัน) 6,497 11,771 13,663

GPSC ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 29-08-2561 25-02-2562 09-08-2562 04-09-2562 27-02-2563 15-05-2563 02-09-2563 04-03-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,824 17,860 8,337 7,647 23,969 32,694 94,971 84,869 90,233 63,104 82,232
%การถือ 1.06% 1.19% 0.56% 0.51% 1.60% 2.18% 3.37% 3.01% 3.20% 2.24% 2.92%
มูลค่า (พัน) 1,194,707 1,348,409 629,442 577,337 1,809,638 2,468,390 7,170,276 6,407,645 6,812,623 4,764,363 6,208,489

GREEN ราคาล่าสุด 75.50

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,130
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 12,264

GSC ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,274
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 9,459

GULF ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 06-03-2563 07-08-2563 08-03-2564 14-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 79,861 330,976 365,183 329,933
%การถือ 3.74% 3.10% 3.11% 2.81%
มูลค่า (พัน) 3,254,330 13,487,283 14,881,196 13,444,757

GUNKUL ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 20-03-2563 29-04-2563 11-03-2564 07-05-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 431,033 481,444 321,456 435,774 495,818
%การถือ 4.85% 5.42% 3.62% 4.91% 5.58%
มูลค่า (พัน) 2,077,578 2,320,561 1,549,417 2,100,430 2,389,841

GYT ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 94 94 94
%การถือ 1.26% 1.26% 1.27%
มูลค่า (พัน) 17,344 17,344 17,456

HANA ราคาล่าสุด 185.50

วันที่ 10-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 65,644 53,757
%การถือ 8.16% 6.68%
มูลค่า (พัน) 5,940,820 4,864,995

HFT ราคาล่าสุด 90.50

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563 19-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,959 17,007 25,666 30,894
%การถือ 2.58% 2.58% 3.90% 4.69%
มูลค่า (พัน) 129,736 130,100 196,348 236,342

HMPRO ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 11-03-2563 10-06-2563 09-09-2563 10-03-2564 23-04-2564 16-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 947,392 820,524 848,959 856,103 848,562 745,353
%การถือ 7.20% 6.24% 6.46% 6.51% 6.45% 5.67%
มูลค่า (พัน) 13,547,701 11,733,490 12,140,108 12,242,278 12,134,431 10,658,544

HTC ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 08-04-2563 22-06-2563 15-09-2563 26-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,918 2,582 3,385 4,679 3,787
%การถือ 1.45% 1.28% 1.68% 2.33% 1.88%
มูลค่า (พัน) 105,036 92,943 121,853 168,437 136,336

HTECH ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 28-08-2563 15-03-2564 05-05-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,982 19,988 18,579 19,606 19,693 18,547
%การถือ 6.33% 6.66% 6.19% 6.54% 6.56% 6.18%
มูลค่า (พัน) 111,043 116,932 108,688 114,693 115,203 108,501

HUMAN ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563 11-03-2564 27-04-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,108 5,311 16,526 21,628 20,096 30,903 30,372 28,919 25,717 18,741
%การถือ 0.60% 0.78% 2.43% 3.18% 2.96% 4.54% 4.47% 4.25% 3.78% 2.76%
มูลค่า (พัน) 43,132 55,765 173,528 227,091 211,006 324,482 318,908 303,649 270,024 196,777

HYDRO ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 24-03-2557 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,347 2,637 3,840 3,823 4,059 4,036
%การถือ 1.72% 0.68% 0.98% 0.65% 0.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,071 844 1,229 1,223 1,299 1,292

ICHI ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 12-03-2563 07-05-2563 12-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,421 19,003 40,581 20,679
%การถือ 1.19% 1.46% 3.12% 1.59%
มูลค่า (พัน) 160,377 197,634 422,038 215,062

ICN ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 05-03-2563 11-03-2564 12-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,358 8,709 20,790
%การถือ 0.75% 1.94% 4.62%
มูลค่า (พัน) 23,170 60,089 143,454

IFEC ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,625
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 0

IHL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 27-04-2563 22-07-2563 11-03-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,109 11,928 18,125 16,574 12,744
%การถือ 1.54% 2.01% 3.06% 2.80% 2.15%
มูลค่า (พัน) 35,889 46,998 71,413 65,300 50,210

III ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 10-03-2563 28-04-2563 28-04-2564 06-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,965 4,810 12,172 12,472
%การถือ 0.65% 0.79% 2.00% 2.05%
มูลค่า (พัน) 49,964 60,607 153,363 157,153

ILINK ราคาล่าสุด 12.60

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563 15-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,864 5,506 6,718 7,852
%การถือ 0.89% 1.01% 1.24% 1.44%
มูลค่า (พัน) 36,482 41,294 50,386 58,892

ILM ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 24-09-2563 09-03-2564 07-05-2564 20-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,188 28,940 31,527 27,970
%การถือ 3.21% 5.73% 6.24% 5.54%
มูลค่า (พัน) 301,091 538,290 586,397 520,242

INET ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 27-03-2563 13-07-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,494 21,441 25,888
%การถือ 4.50% 4.29% 5.18%
มูลค่า (พัน) 99,425 94,770 114,424

INGRS ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,851 21,595 28,083
%การถือ 1.72% 1.49% 1.94%
มูลค่า (พัน) 22,366 19,435 25,274

INOX ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,717
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 69,740

INSET ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 09-03-2563 25-05-2563 21-08-2563 10-03-2564 29-04-2564 26-08-2564 15-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,811 5,100 12,870 6,981 22,105 33,335 33,663
%การถือ 0.68% 0.91% 2.30% 1.25% 3.95% 5.41% 5.46%
มูลค่า (พัน) 23,627 31,619 79,793 43,282 137,051 206,678 208,711

INSURE ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 894
%การถือ 8.94%
มูลค่า (พัน) 0

INTUCH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562 20-08-2562 26-02-2563 22-06-2563 21-08-2563 23-02-2564 18-08-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 476,444 606,419 588,323 564,129 526,431 438,203 416,140 381,064 282,361 532,381 585,753 510,674 517,091 463,010 181,150 175,283
%การถือ 14.86% 18.91% 18.35% 17.59% 16.42% 13.67% 12.98% 11.88% 8.81% 16.60% 18.27% 15.93% 16.13% 14.44% 5.65% 5.47%
มูลค่า (พัน) 35,971,524 45,784,655 44,418,400 42,591,759 39,745,540 33,084,308 31,418,539 28,770,308 21,318,227 40,194,758 44,224,356 38,555,888 39,040,405 34,957,245 13,676,816 13,233,892

IP ราคาล่าสุด 75.50

วันที่ 10-03-2563 25-06-2563 12-03-2564 21-07-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,913 1,493 2,294 4,242
%การถือ 0.93% 0.72% 1.11% 1.47%
มูลค่า (พัน) 38,077 29,703 45,654 84,412

IRC ราคาล่าสุด 19.90

วันที่ 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,328
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 22,451

IRCP ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 13-03-2563 02-06-2563 07-07-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,078 2,286 9,338
%การถือ 1.21% 0.90% 3.67%
มูลค่า (พัน) 6,280 4,664 19,050

IRPC ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 27-02-2563 01-06-2563 24-02-2564 08-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,061,026 1,226,765 1,033,049 1,574,373
%การถือ 5.19% 6.00% 5.06% 7.70%
มูลค่า (พัน) 4,180,442 4,833,454 4,070,213 6,203,029

ITD ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 29-06-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 176,229 178,347
%การถือ 3.34% 3.38%
มูลค่า (พัน) 387,703 392,362

ITEL ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 24-07-2563 27-01-2564 15-03-2564 23-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,769 5,804 5,928 8,033 9,590 40,984
%การถือ 0.58% 0.58% 0.59% 0.80% 0.96% 3.29%
มูลค่า (พัน) 27,230 27,394 27,979 37,914 45,265 193,445

IVL ราคาล่าสุด 4.72

วันที่ 11-03-2563 24-04-2563 15-06-2563 28-08-2563 24-11-2563 11-03-2564 07-05-2564 28-05-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 289,914 246,798 275,282 316,305 314,020 308,006 336,344 353,969 357,401
%การถือ 5.16% 4.40% 4.90% 5.63% 5.59% 5.49% 5.99% 6.30% 6.37%
มูลค่า (พัน) 11,814,008 10,057,001 11,217,738 12,889,425 12,796,299 12,551,225 13,706,013 14,424,233 14,564,075

J ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 09-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,369 9,976
%การถือ 2.19% 1.07%
มูลค่า (พัน) 61,139 35,115

JAS ราคาล่าสุด 3.52

วันที่ 21-02-2563 21-04-2563 22-05-2563 04-12-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 478,811 487,808 524,357 380,005 354,524
%การถือ 5.83% 5.87% 6.31% 4.42% 4.13%
มูลค่า (พัน) 1,359,823 1,385,374 1,489,173 1,079,213 1,006,849

JCK ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563 31-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 66,224 67,190 67,735 72,321 76,473
%การถือ 3.08% 3.13% 3.15% 3.37% 3.52%
มูลค่า (พัน) 73,509 74,581 75,186 80,276 84,886

JCKH ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 26-03-2563 29-05-2563 15-03-2564 19-05-2564 21-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,741 18,810 24,589 33,378 30,900
%การถือ 3.00% 3.01% 3.02% 3.73% 3.46%
มูลค่า (พัน) 7,871 7,900 10,327 14,019 12,978

JCT ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 216
%การถือ 1.60%
มูลค่า (พัน) 17,304

JKN ราคาล่าสุด 80.00

วันที่ 17-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,091 9,906
%การถือ 1.31% 1.63%
มูลค่า (พัน) 60,630 84,697

JMART ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 11-03-2563 16-04-2563 08-05-2563 12-06-2563 25-09-2563 11-03-2564 21-04-2564 27-05-2564 16-07-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,093 23,682 27,195 28,479 44,302 51,802 44,196 36,065 43,398 45,911
%การถือ 2.55% 2.61% 3.00% 3.14% 4.89% 5.60% 4.32% 3.52% 4.20% 4.45%
มูลค่า (พัน) 1,160,417 1,190,029 1,366,574 1,431,078 2,226,159 2,603,044 2,220,853 1,812,251 2,180,727 2,307,009

JMT ราคาล่าสุด 50.25

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562 10-04-2563 08-05-2563 25-09-2563 10-11-2563 11-03-2564 21-04-2564 24-08-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,245 1,840 5,077 5,077 2,852 4,462 4,747 8,388 15,854 18,593 38,042 32,417 31,995 43,534 39,450 40,050 43,256 28,234 45,381
%การถือ 0.75% 0.61% 1.37% 1.37% 0.77% 1.20% 1.16% 0.94% 1.79% 2.09% 4.28% 3.65% 3.60% 4.88% 4.04% 4.02% 3.96% 2.57% 4.07%
มูลค่า (พัน) 134,165 109,912 303,357 303,351 170,399 266,594 283,663 501,172 947,261 1,110,941 2,273,017 1,936,936 1,911,691 2,601,164 2,357,124 2,393,014 2,584,556 1,686,983 2,711,492

JUBILE ราคาล่าสุด 59.75

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,408 894 1,132 934
%การถือ 0.81% 0.51% 0.65% 0.54%
มูลค่า (พัน) 34,077 21,628 27,395 22,613

JUTHA ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 13-03-2563 18-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 784 2,305
%การถือ 0.57% 0.55%
มูลค่า (พัน) 1,207 3,549

JWD ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,749 9,686 9,523
%การถือ 0.76% 0.95% 0.93%
มูลค่า (พัน) 123,978 154,976 152,366

KAMART ราคาล่าสุด 16.00

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563 12-03-2564 07-05-2564 28-05-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,847 17,034 15,109 18,750 20,770 9,312 16,091 16,627 17,856 22,238 17,460 17,063 21,099 22,484 20,843 28,263 26,653 22,153 20,404 19,480
%การถือ 2.40% 2.58% 2.29% 2.84% 3.15% 1.41% 1.83% 1.89% 2.03% 2.53% 1.98% 1.94% 2.40% 2.56% 2.37% 3.21% 3.03% 2.52% 2.32% 2.21%
มูลค่า (พัน) 61,168 65,750 58,321 72,376 80,170 35,945 62,111 64,180 68,925 85,840 67,395 65,863 81,442 86,789 80,452 109,097 102,882 85,511 78,758 75,192

KBANK ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 12-03-2563 10-04-2563 11-03-2564 21-04-2564 16-07-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 474,652 443,940 511,099 501,747 473,920 433,435
%การถือ 19.83% 18.55% 21.57% 21.18% 20.00% 18.29%
มูลค่า (พัน) 67,637,875 63,261,392 72,831,659 71,498,998 67,533,618 61,764,548

KBS ราคาล่าสุด 142.50

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,516 14,305
%การถือ 2.42% 2.38%
มูลค่า (พัน) 55,740 54,931

KCE ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 24-03-2563 23-06-2563 25-08-2563 23-03-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 59,834 54,268 66,854 57,243 95,546
%การถือ 5.10% 4.63% 5.70% 4.85% 8.09%
มูลค่า (พัน) 5,444,901 4,938,349 6,083,738 5,209,103 8,694,698

KCM ราคาล่าสุด 91.00

วันที่ 13-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,686
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 4,874

KEX ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 10-03-2564 07-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,897 25,850 17,163
%การถือ 0.80% 1.49% 0.99%
มูลค่า (พัน) 448,179 833,669 553,514

KGI ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 02-09-2563 10-03-2564 19-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 102,923 74,808 69,210 78,798 80,210
%การถือ 5.17% 3.76% 3.47% 3.96% 4.03%
มูลค่า (พัน) 643,266 467,551 432,563 492,485 501,311

KIAT ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 27-11-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,164 34,395
%การถือ 1.22% 1.11%
มูลค่า (พัน) 20,157 20,293

KKP ราคาล่าสุด 0.59

วันที่ 13-03-2563 13-04-2563 09-07-2563 11-03-2564 30-04-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 86,163 74,975 79,090 61,281 57,503 53,392
%การถือ 10.18% 8.85% 9.34% 7.24% 6.79% 6.31%
มูลค่า (พัน) 5,105,159 4,442,242 4,686,105 3,630,873 3,407,031 3,163,465

KOOL ราคาล่าสุด 59.25

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563 29-04-2564 28-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,638 3,448 18,398 16,652
%การถือ 0.76% 0.72% 3.83% 2.31%
มูลค่า (พัน) 3,675 3,482 18,582 16,818

KSL ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 05-03-2563 29-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 138,358 147,414
%การถือ 3.14% 3.34%
มูลค่า (พัน) 514,693 548,379

KTB ราคาล่าสุด 3.72

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 24-06-2563 19-03-2564 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,001,816 844,975 834,922 649,342 632,537
%การถือ 7.17% 6.05% 5.97% 4.65% 4.53%
มูลค่า (พัน) 11,520,882 9,717,218 9,601,598 7,467,437 7,274,179

KTC ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 21-02-2563 17-04-2563 25-05-2563 24-02-2564 20-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 132,143 109,436 121,809 200,499 197,304
%การถือ 5.13% 4.24% 4.72% 7.78% 7.65%
มูลค่า (พัน) 7,433,019 6,155,801 6,851,783 11,278,097 11,098,369

KTIS ราคาล่าสุด 56.25

วันที่ 11-12-2562 07-02-2563 15-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,619 29,619 30,237
%การถือ 0.77% 0.77% 0.78%
มูลค่า (พัน) 145,131 145,134 148,163

KUMWEL ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,455
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 9,812

KWG ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 19-04-2560 26-03-2561 19-12-2562 11-03-2563 02-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,422 7,418 10,044 10,366 11,093 6,464
%การถือ 0.59% 0.56% 0.76% 0.79% 0.84% 0.49%
มูลค่า (พัน) 8,621 11,795 15,971 16,482 17,638 10,277

KWM ราคาล่าสุด 1.59

วันที่ 11-03-2564 07-05-2564 27-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,354 11,008 7,128
%การถือ 0.56% 2.62% 1.70%
มูลค่า (พัน) 9,886 46,234 29,936

LALIN ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 17-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,750 23,107 19,983 19,910
%การถือ 2.46% 2.50% 2.16% 2.15%
มูลค่า (พัน) 205,886 209,117 180,848 180,181

LANNA ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 02-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,983 5,334 4,170
%การถือ 1.14% 1.02% 0.79%
มูลค่า (พัน) 102,915 91,750 71,718

LEE ราคาล่าสุด 17.20

วันที่ 30-03-2563 03-07-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,852 17,293 16,332
%การถือ 1.94% 1.88% 1.77%
มูลค่า (พัน) 46,771 45,308 42,790

LEO ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 11-05-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,269 8,415
%การถือ 2.90% 2.63%
มูลค่า (พัน) 110,300 100,138

LH ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 28-08-2563 12-03-2564 07-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,035,540 1,907,568 1,829,141 1,877,518 1,840,036 1,913,380
%การถือ 17.03% 15.96% 15.31% 15.71% 15.40% 16.01%
มูลค่า (พัน) 17,403,868 16,309,708 15,639,155 16,052,778 15,732,309 16,359,399

LHFG ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 15-03-2564 06-05-2564 13-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 62,505 64,251 91,670
%การถือ 0.30% 0.30% 0.43%
มูลค่า (พัน) 85,632 88,024 125,589

LHK ราคาล่าสุด 1.37

วันที่ 12-06-2563 26-11-2563 11-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,112 7,002 7,175
%การถือ 1.86% 1.83% 1.87%
มูลค่า (พัน) 26,458 26,048 26,690

LIT ราคาล่าสุด 3.72

วันที่ 12-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,294 1,443
%การถือ 1.04% 0.65%
มูลค่า (พัน) 8,580 5,397

LOXLEY ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 23-03-2563 07-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 107,417 107,169 105,876
%การถือ 4.74% 4.73% 4.67%
มูลค่า (พัน) 266,394 265,779 262,573

LPH ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563 11-03-2564 06-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,818 9,756 9,856 9,650 9,427 9,363 19,466
%การถือ 1.31% 1.30% 1.31% 1.29% 1.26% 1.25% 2.60%
มูลค่า (พัน) 57,928 57,563 58,149 56,937 55,621 55,239 114,850

LPN ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 27-02-2563 05-06-2563 25-02-2564 19-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 74,240 47,119 44,315 46,134
%การถือ 5.03% 3.19% 3.00% 3.13%
มูลค่า (พัน) 359,322 228,058 214,482 223,287

LST ราคาล่าสุด 4.84

วันที่ 06-03-2563 07-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,578 7,312 8,414
%การถือ 0.92% 0.89% 1.03%
มูลค่า (พัน) 39,404 38,024 43,754

M ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 09-05-2560 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,010 7,238 4,834 5,805
%การถือ 0.99% 0.80% 0.53% 0.63%
มูลค่า (พัน) 484,286 389,034 259,841 312,004

MACO ราคาล่าสุด 53.75

วันที่ 20-03-2563 29-07-2563 28-12-2563 09-06-2564 04-08-2564 25-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 191,740 608,745 597,374 587,032 565,819 567,632
%การถือ 3.54% 11.25% 11.04% 10.85% 10.45% 10.49%
มูลค่า (พัน) 162,979 517,433 507,768 498,977 480,946 482,487

MAJOR ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563 02-03-2564 19-07-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55,667 44,522 38,369 37,111 34,918
%การถือ 6.22% 4.98% 4.29% 4.15% 3.90%
มูลค่า (พัน) 1,085,503 868,170 748,197 723,674 680,893

MAKRO ราคาล่าสุด 19.50

วันที่ 15-03-2564 15-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,879 16,913
%การถือ 0.39% 0.35%
มูลค่า (พัน) 840,133 752,634

MALEE ราคาล่าสุด 44.50

วันที่ 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,656 8,174
%การถือ 3.09% 2.96%
มูลค่า (พัน) 58,425 55,173

MAX ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400,969 644,017
%การถือ 4.69% 2.16%
มูลค่า (พัน) 0 0

MBAX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 08-04-2563 24-06-2563 27-08-2563 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,632 1,605 1,604 2,118 5,155
%การถือ 0.85% 0.84% 0.84% 1.10% 2.69%
มูลค่า (พัน) 8,647 8,506 8,503 11,227 27,320

MBK ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 96,583 96,621 89,282 90,810 114,204
%การถือ 5.70% 5.70% 5.27% 5.36% 6.69%
มูลค่า (พัน) 1,274,898 1,275,398 1,178,524 1,198,687 1,507,490

MBKET ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 22-02-2564 18-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,847 2,780
%การถือ 0.32% 0.49%
มูลค่า (พัน) 22,159 33,360

MC ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562 13-09-2562 24-10-2562 21-02-2563 06-11-2563 01-03-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,032 19,458 14,507 12,451 6,728 39,044 12,214 12,837 10,073 9,255 6,084 5,837 25,327 21,132 20,426 11,604
%การถือ 3.00% 2.43% 1.81% 1.56% 0.84% 4.88% 1.53% 1.60% 1.26% 1.16% 0.76% 0.73% 3.17% 2.64% 2.55% 1.45%
มูลค่า (พัน) 216,290 175,122 130,562 112,061 60,549 351,397 109,925 115,536 90,653 83,294 54,758 52,533 227,942 190,185 183,830 104,438

MCS ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 16-03-2564 06-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,807 48,500 57,806 61,915
%การถือ 7.96% 9.70% 12.12% 12.98%
มูลค่า (พัน) 573,215 698,402 832,413 891,576

MDX ราคาล่าสุด 14.40

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 3,809
%การถือ 0.75% 0.80%
มูลค่า (พัน) 23,430 25,137

MEGA ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561 12-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 29-05-2563 28-08-2563 09-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,267 16,020 9,962 9,710 11,723 37,731 30,661 30,394 24,846 25,515 31,564 47,500 57,628 62,321 69,016
%การถือ 3.50% 1.85% 1.15% 1.12% 1.35% 4.36% 3.54% 3.51% 2.86% 2.93% 3.62% 5.45% 6.61% 7.15% 7.92%
มูลค่า (พัน) 1,611,702 853,039 530,461 517,079 624,251 2,009,151 1,632,676 1,618,505 1,323,046 1,358,698 1,680,779 2,529,393 3,068,671 3,318,572 3,675,094

META ราคาล่าสุด 53.25

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,485
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,091

METCO ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 14-02-2563 14-12-2563 11-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 235 253 251
%การถือ 1.13% 1.21% 1.20%
มูลค่า (พัน) 75,981 81,708 81,027

MFC ราคาล่าสุด 323.00

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,162 1,140
%การถือ 0.93% 0.91%
มูลค่า (พัน) 28,943 28,385

MFEC ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563 19-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,051 5,258 5,869 6,123
%การถือ 1.14% 1.19% 1.33% 1.39%
มูลค่า (พัน) 52,021 54,159 60,450 63,064

MGT ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 11-03-2563 06-05-2564 23-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,038 4,538 1,780
%การถือ 0.51% 1.13% 0.44%
มูลค่า (พัน) 7,620 16,972 6,655

MIDA ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,475 14,894
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,961 8,192

MILL ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 10-04-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,795 30,801
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 39,417 39,426

MINT ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 16-03-2563 29-06-2563 07-08-2563 12-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 550,806 468,332 469,678 441,396 443,762
%การถือ 11.92% 10.14% 9.06% 8.50% 8.55%
มูลค่า (พัน) 16,111,069 13,698,702 13,738,080 12,910,832 12,980,045

MK ราคาล่าสุด 29.25

วันที่ 31-03-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,994 12,438
%การถือ 1.19% 1.14%
มูลค่า (พัน) 40,021 38,308

ML ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,194 19,069 25,760
%การถือ 1.80% 1.79% 2.42%
มูลค่า (พัน) 25,528 25,362 34,261

MODERN ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 06-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,680 12,388 12,344
%การถือ 1.69% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 47,677 46,578 46,415

MONO ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,255
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 35,655

MORE ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 13-03-2563 05-08-2563 15-03-2564 01-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55,452 70,450 319,206 623,047
%การถือ 0.85% 1.08% 4.89% 9.54%
มูลค่า (พัน) 107,576 136,674 619,260 1,208,710

MSC ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,993
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 19,304

MTC ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 03-03-2563 22-04-2563 07-07-2563 02-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 107,474 99,918 113,047 132,344 130,315
%การถือ 5.07% 4.71% 5.33% 6.24% 6.15%
มูลค่า (พัน) 6,206,620 5,770,244 6,528,485 7,642,851 7,525,668

MVP ราคาล่าสุด 57.75

วันที่ 09-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,063 2,710
%การถือ 1.53% 1.35%
มูลค่า (พัน) 11,638 10,296

NBC ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 23-03-2563 15-07-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,114 4,162 4,152
%การถือ 0.51% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 4,155 4,204 4,194

NCAP ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,984
%การถือ 1.33%
มูลค่า (พัน) 129,422

NCH ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 16-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,949 39,230
%การถือ 3.45% 3.15%
มูลค่า (พัน) 77,738 71,006

NCL ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 16-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,815
%การถือ 3.26%
มูลค่า (พัน) 55,408

NDR ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,372
%การถือ 2.02%
มูลค่า (พัน) 17,842

NEP ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 12-03-2563 25-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,662 68,220 67,686
%การถือ 2.35% 2.93% 2.91%
มูลค่า (พัน) 26,238 32,746 32,489

NER ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 28-08-2562 12-03-2563 30-04-2563 05-03-2564 23-04-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,184 19,544 34,065 23,108 27,036 47,810
%การถือ 1.31% 1.27% 2.21% 1.43% 1.67% 2.91%
มูลค่า (พัน) 150,370 145,605 253,788 172,158 201,421 356,184

NETBAY ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 19-03-2563 16-04-2563 25-05-2563 18-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,508 6,477 6,728 4,647 4,150
%การถือ 3.25% 3.24% 3.36% 2.32% 2.07%
มูลค่า (พัน) 158,151 157,391 163,485 112,917 100,835

NEWS ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563 16-03-2564 15-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,070,870 1,071,269 1,071,512 1,069,280 2,228,883
%การถือ 1.58% 1.58% 1.58% 1.43% 2.95%
มูลค่า (พัน) 53,543 53,563 53,576 53,464 111,444

NEX ราคาล่าสุด 0.05

วันที่ 29-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,719 17,770
%การถือ 4.09% 1.06%
มูลค่า (พัน) 306,515 220,351

NINE ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 18-03-2563 04-06-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,195 75,298 79,534
%การถือ 7.44% 20.60% 21.76%
มูลค่า (พัน) 103,886 287,638 303,818

NMG ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 48,525
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 16,013

NNCL ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 31-03-2563 30-04-2563 01-07-2563 30-03-2564 06-05-2564 26-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 74,449 74,433 76,698 69,615 70,161 69,930
%การถือ 3.63% 3.63% 3.74% 3.40% 3.43% 3.41%
มูลค่า (พัน) 186,121 186,083 191,745 174,037 175,402 174,824

NOBLE ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 31-03-2563 19-05-2563 12-03-2564 11-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,559 13,759 59,971 66,625 48,146
%การถือ 2.09% 3.01% 4.38% 4.87% 3.52%
มูลค่า (พัน) 60,703 87,372 380,813 423,067 305,730

NSI ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563 11-03-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,065 1,079 1,079 1,089
%การถือ 7.66% 7.76% 7.76% 7.83%
มูลค่า (พัน) 86,241 87,383 87,407 88,203

NSL ราคาล่าสุด 81.00

วันที่ 31-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,766
%การถือ 4.59%
มูลค่า (พัน) 262,928

NUSA ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 27-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,359 57,226
%การถือ 0.61% 0.75%
มูลค่า (พัน) 19,934 24,607

NVD ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 37,633 37,386 36,379 44,874
%การถือ 2.73% 2.71% 2.64% 3.25%
มูลค่า (พัน) 100,857 100,193 97,496 120,263

NWR ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 16-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 108,871 118,434
%การถือ 4.21% 4.58%
มูลค่า (พัน) 109,960 119,619

NYT ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 05-03-2563 07-05-2563 10-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292 9,199 22,805
%การถือ 0.51% 0.74% 1.84%
มูลค่า (พัน) 25,798 37,715 93,501

OGC ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 599 633 630
%การถือ 2.81% 2.97% 2.95%
มูลค่า (พัน) 15,584 16,466 16,383

OHTL ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 20-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 276 276
%การถือ 1.83% 1.83%
มูลค่า (พัน) 91,146 91,179

OISHI ราคาล่าสุด 330.00

วันที่ 14-12-2563 27-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,138 1,058
%การถือ 0.30% 0.28%
มูลค่า (พัน) 49,767 46,273

OR ราคาล่าสุด 43.75

วันที่ 17-03-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 179,169 249,454
%การถือ 1.49% 2.08%
มูลค่า (พัน) 4,568,798 6,361,082

ORI ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 02-06-2560 09-05-2561 17-10-2561 03-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 30-06-2563 16-03-2564 10-05-2564 22-07-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 22,351 37,941 102,045 126,241 104,707 59,605 74,856 90,774 75,489 70,164
%การถือ 0.52% 1.37% 2.32% 4.17% 5.15% 4.27% 2.43% 3.05% 3.70% 3.08% 2.86%
มูลค่า (พัน) 87,782 245,856 417,347 1,122,492 1,388,651 1,151,776 655,651 823,417 998,513 830,375 771,809

OSP ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562 20-03-2563 08-04-2563 30-06-2563 11-03-2564 06-05-2564 01-07-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,873 21,421 109,861 113,986 128,568 102,562 105,677 150,604 133,530
%การถือ 1.33% 0.71% 3.66% 3.79% 4.28% 3.41% 3.52% 5.01% 4.45%
มูลค่า (พัน) 1,325,770 712,257 3,652,873 3,790,022 4,274,898 3,410,197 3,513,763 5,007,570 4,439,870

OTO ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 08-12-2563 25-08-2564 29-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,667 6,049 12,230
%การถือ 0.60% 2.16% 4.37%
มูลค่า (พัน) 19,175 69,565 140,650

PACE ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 253,741
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 0

PAF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,382
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 11,131

PAP ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,435
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 21,286

PATO ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 20-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,902 1,780
%การถือ 1.34% 1.25%
มูลค่า (พัน) 22,631 21,184

PDI ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 18-03-2563 27-05-2563 16-03-2564 16-07-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,443 4,433 2,965 4,518 4,029
%การถือ 1.97% 1.96% 1.31% 2.00% 1.39%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

PDJ ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,371 11,903
%การถือ 2.13% 2.45%
มูลค่า (พัน) 25,513 29,281

PE ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,645 7,550
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 0 0

PERM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-03-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,074 71,769
%การถือ 5.21% 9.57%
มูลค่า (พัน) 86,744 159,328

PF ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 16-03-2563 25-05-2563 16-03-2564 14-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 530,703 590,149 862,172 881,725
%การถือ 6.12% 6.81% 9.04% 9.25%
มูลค่า (พัน) 254,737 283,272 413,842 423,228

PG ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563 12-03-2564 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 3,393 3,389 3,381 3,400
%การถือ 3.53% 3.53% 3.53% 3.52% 3.54%
มูลค่า (พัน) 22,732 22,733 22,707 22,652 22,783

PHOL ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 06-03-2563 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,871 6,359
%การถือ 1.42% 3.14%
มูลค่า (พัน) 11,942 26,454

PIMO ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 06-03-2563 30-04-2563 27-08-2563 26-03-2564 06-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,653 5,789 6,599 59,848 55,825 7,047
%การถือ 0.92% 0.94% 1.07% 9.71% 9.06% 1.14%
มูลค่า (พัน) 21,029 21,533 24,547 222,635 207,671 26,215

PJW ราคาล่าสุด 3.72

วันที่ 23-03-2563 05-05-2563 16-04-2564 27-05-2564 01-07-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,621 4,617 14,709 13,594 13,820
%การถือ 0.80% 0.80% 2.56% 2.37% 2.41%
มูลค่า (พัน) 18,206 18,190 57,955 53,559 54,450

PL ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563 10-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,059 18,935 21,514 22,204
%การถือ 3.03% 3.17% 3.61% 3.72%
มูลค่า (พัน) 45,147 47,338 53,785 55,511

PLANB ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 07-03-2559 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563 12-03-2564 20-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 36,065 46,535 83,099 120,474 117,289 203,440 122,424 156,589 153,005
%การถือ 1.03% 1.32% 2.14% 3.10% 3.02% 5.24% 3.15% 4.03% 3.94%
มูลค่า (พัน) 259,666 335,051 598,316 867,410 844,484 1,464,766 881,455 1,127,439 1,101,637

PLANET ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 01-09-2564 12-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 28,161 28,382
%การถือ 7.51% 7.57%
มูลค่า (พัน) 74,909 75,495

PLAT ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 16-03-2563 10-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 128,111 123,396 123,888
%การถือ 4.58% 4.41% 4.42%
มูลค่า (พัน) 397,144 382,528 384,054

PLE ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 24-03-2563 15-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,109 20,924 20,259
%การถือ 7.72% 1.54% 1.49%
มูลค่า (พัน) 90,393 17,995 17,423

PM ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,299 8,038 7,726 10,101 15,701
%การถือ 1.55% 1.34% 1.29% 1.69% 2.62%
มูลค่า (พัน) 91,131 78,773 75,719 98,991 153,873

PORT ราคาล่าสุด 9.80

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,155
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 8,013

PPM ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 29-07-2563 15-03-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,850 6,863 6,854 6,848 6,938
%การถือ 1.62% 1.63% 1.62% 1.62% 1.64%
มูลค่า (พัน) 18,632 18,667 18,643 18,628 18,872

PPP ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,801 3,927 3,882
%การถือ 1.60% 1.31% 1.29%
มูลค่า (พัน) 10,561 8,640 8,541

PPPM ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 13-05-2563 25-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,311 27,415 29,459
%การถือ 4.41% 3.98% 4.28%
มูลค่า (พัน) 23,946 21,658 23,272

PPS ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 12-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 77,504 49,892
%การถือ 9.01% 5.80%
มูลค่า (พัน) 70,529 45,402

PR9 ราคาล่าสุด 0.91

วันที่ 04-06-2563 05-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,872 10,438 8,396
%การถือ 0.75% 1.33% 1.07%
มูลค่า (พัน) 63,421 112,728 90,674

PRAKIT ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 24-03-2563 07-05-2563 23-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,307 1,297 1,550 1,482
%การถือ 2.16% 2.15% 2.56% 2.45%
มูลค่า (พัน) 12,418 12,323 14,726 14,081

PRG ราคาล่าสุด 9.50

วันที่ 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 425
%การถือ 0.07%
มูลค่า (พัน) 4,969

PRIN ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,223 21,033
%การถือ 3.71% 1.72%
มูลค่า (พัน) 110,344 51,321

PRM ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 29-04-2562 28-11-2562 10-03-2563 05-05-2563 11-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,632 52,261 59,089 73,316 126,102 97,536
%การถือ 1.11% 2.09% 2.36% 2.93% 5.04% 3.90%
มูลค่า (พัน) 172,702 326,630 369,307 458,228 788,139 609,602

PSH ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 12-03-2563 29-05-2563 26-08-2563 12-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 44,859 46,873 41,384 44,620 49,493
%การถือ 2.05% 2.14% 1.89% 2.04% 2.26%
มูลค่า (พัน) 574,200 599,971 529,713 571,130 633,512

PSL ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 02-03-2563 27-05-2563 09-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 82,091 112,163 103,329 197,112
%การถือ 5.26% 7.19% 6.63% 12.64%
มูลค่า (พัน) 1,338,087 1,828,254 1,684,255 3,212,927

PSTC ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 27-07-2559 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,872 67,546 104,415
%การถือ 0.54% 0.98% 0.88%
มูลค่า (พัน) 61,589 174,269 269,389

PT ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563 02-03-2564 20-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,025 17,744 16,984 16,476 14,119
%การถือ 6.35% 6.25% 5.98% 5.80% 4.97%
มูลค่า (พัน) 107,247 105,575 101,056 98,034 84,007

PTG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 76,804 93,229 85,151
%การถือ 4.60% 5.58% 5.10%
มูลค่า (พัน) 1,121,345 1,361,146 1,243,199

PTL ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 23-06-2563 10-08-2563 24-11-2563 15-06-2564 10-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,622 45,431 51,509 60,460 53,589
%การถือ 1.62% 5.05% 5.72% 6.72% 5.95%
มูลค่า (พัน) 343,618 1,067,617 1,210,470 1,420,812 1,259,334

PTT ราคาล่าสุด 23.50

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563 01-10-2563 05-01-2564 05-03-2564 30-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,626,984 1,462,448 1,411,809 1,493,046 1,422,450 1,504,278
%การถือ 5.70% 5.12% 4.94% 5.23% 4.98% 5.27%
มูลค่า (พัน) 60,198,418 54,110,576 52,236,946 55,242,720 52,630,652 55,658,290

PTTEP ราคาล่าสุด 37.00

วันที่ 14-02-2563 15-05-2563 14-08-2563 02-03-2564 13-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 275,586 245,808 223,245 231,182 236,739
%การถือ 6.94% 6.19% 5.62% 5.82% 5.96%
มูลค่า (พัน) 32,105,723 28,636,664 26,008,013 26,932,687 27,580,104

PTTGC ราคาล่าสุด 116.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563 01-03-2564 06-05-2564 06-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 368,321 360,466 375,002 440,148 484,035 644,210 583,667 500,866 359,475 326,551 278,841 372,225 396,245 408,946
%การถือ 8.17% 7.99% 8.32% 9.76% 10.74% 14.29% 12.94% 11.11% 7.97% 7.24% 6.18% 8.26% 8.79% 9.07%
มูลค่า (พัน) 21,454,708 20,997,132 21,843,882 25,638,639 28,195,065 37,525,214 33,998,621 29,175,436 20,939,409 19,021,585 16,242,492 21,682,135 23,081,296 23,821,129

PYLON ราคาล่าสุด 58.25

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,646 25,260 20,722
%การถือ 3.29% 3.37% 2.76%
มูลค่า (พัน) 115,836 118,721 97,395

QH ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563 12-03-2564 29-04-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 795,081 696,241 713,970 755,922 853,548 834,478 847,008
%การถือ 7.42% 6.50% 6.66% 7.06% 7.97% 7.79% 7.91%
มูลค่า (พัน) 1,765,080 1,545,655 1,585,013 1,678,147 1,894,876 1,852,541 1,880,357

QLT ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,534 2,565 2,561 3,629
%การถือ 1.56% 2.60% 2.60% 3.68%
มูลค่า (พัน) 6,259 10,466 10,448 14,808

QTC ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 05-03-2563 15-04-2563 01-07-2563 01-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,479 11,036 10,999 11,173 11,650
%การถือ 3.37% 3.24% 3.22% 3.28% 3.42%
มูลค่า (พัน) 60,264 57,940 57,743 58,656 61,161

RATCH ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 05-03-2563 02-06-2563 08-09-2563 03-03-2564 08-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 151,007 127,491 109,451 79,599 77,277
%การถือ 10.41% 8.79% 7.55% 5.49% 5.33%
มูลค่า (พัน) 6,719,810 5,673,328 4,870,582 3,542,141 3,438,822

RBF ราคาล่าสุด 44.50

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563 29-06-2563 12-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 146,735 175,142 127,406 110,289 111,723
%การถือ 7.34% 8.76% 6.37% 5.51% 5.59%
มูลค่า (พัน) 2,920,023 3,485,324 2,535,383 2,194,751 2,223,291

RCL ราคาล่าสุด 19.90

วันที่ 26-03-2563 08-05-2563 25-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,906 9,908 43,176 72,208
%การถือ 1.20% 1.20% 5.21% 8.71%
มูลค่า (พัน) 403,651 403,749 1,759,403 2,942,491

RICH ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 31-10-2559 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 59,536 71,993 63,424 65,155
%การถือ 0.57% 2.48% 3.00% 2.64% 2.09%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

RJH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563 25-08-2563 23-11-2563 15-03-2564 24-05-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,548 2,622 9,116 8,634 8,132 6,209 6,301 7,543 13,157
%การถือ 0.52% 0.87% 3.04% 2.88% 2.71% 2.07% 2.10% 2.51% 4.39%
มูลค่า (พัน) 53,416 90,459 314,488 297,859 280,537 214,221 217,388 260,225 453,917

RML ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 12-03-2563 30-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 131,127 131,674 121,093
%การถือ 3.14% 3.16% 2.90%
มูลค่า (พัน) 129,816 130,357 119,882

ROH ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25
%การถือ 0.03%
มูลค่า (พัน) 831

ROJNA ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,162 36,493
%การถือ 1.89% 1.81%
มูลค่า (พัน) 253,777 242,677

RP ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 16-03-2563 01-07-2563 11-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,501 2,242 2,464
%การถือ 1.31% 1.17% 1.29%
มูลค่า (พัน) 6,003 5,382 5,913

RPC ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 04-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,945 11,993
%การถือ 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 16,484 16,550

RS ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 05-03-2563 01-07-2563 10-03-2564 27-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 38,742 24,210 84,570 76,374
%การถือ 3.98% 2.49% 8.70% 7.85%
มูลค่า (พัน) 798,078 498,717 1,742,144 1,573,303

RSP ราคาล่าสุด 20.60

วันที่ 06-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,857 4,588
%การถือ 0.76% 0.60%
มูลค่า (พัน) 12,534 9,819

S ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614 154,242
%การถือ 2.69% 2.24% 2.25%
มูลค่า (พัน) 341,485 284,186 285,348

S & J ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614 154,242
%การถือ 2.69% 2.24% 2.25%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

S11 ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562 28-08-2562 28-02-2563 16-04-2563 26-11-2563 02-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,690 4,907 4,872 4,150 4,222 6,012 5,477 5,590 6,352 10,029 8,364 9,010 8,922
%การถือ 0.77% 0.80% 0.79% 0.68% 0.69% 0.98% 0.89% 0.91% 1.04% 1.64% 1.36% 1.47% 1.46%
มูลค่า (พัน) 30,722 32,140 31,914 27,180 27,655 39,378 35,873 36,612 41,605 65,692 54,786 59,017 58,438

SA ราคาล่าสุด 6.55

วันที่ 10-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,349 45,097
%การถือ 3.09% 4.06%
มูลค่า (พัน) 405,317 532,145

SAAM ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 24-08-2564 15-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,338 2,853
%การถือ 1.45% 0.95%
มูลค่า (พัน) 30,148 19,828

SABINA ราคาล่าสุด 6.95

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563 27-08-2563 05-03-2564 07-05-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,068 2,858 2,758 4,236 4,933 4,309
%การถือ 2.03% 0.82% 0.79% 1.22% 1.42% 1.24%
มูลค่า (พัน) 141,355 57,157 55,165 84,720 98,666 86,175

SABUY ราคาล่าสุด 20.00

วันที่ 18-03-2564 28-04-2564 12-07-2564 19-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,306 26,751 25,386 22,132
%การถือ 2.52% 2.61% 2.47% 2.16%
มูลค่า (พัน) 430,202 454,767 431,561 376,241

SAFARI ราคาล่าสุด 17.00

วันที่ 25-12-2562 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,822 38,822
%การถือ 1.35% 1.35%
มูลค่า (พัน) 0 0

SAK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,047 13,586
%การถือ 0.67% 0.65%
มูลค่า (พัน) 141,875 137,217

SAM ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 10-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,992
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 14,391

SAMART ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,820 18,523 14,177
%การถือ 1.67% 1.84% 1.41%
มูลค่า (พัน) 110,173 121,328 92,858

SAMCO ราคาล่าสุด 6.55

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,202 6,141
%การถือ 0.97% 0.96%
มูลค่า (พัน) 11,783 11,668

SAMTEL ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563 17-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 4,533 4,333 4,746
%การถือ 0.72% 0.73% 0.70% 0.77%
มูลค่า (พัน) 28,259 28,783 27,511 30,135

SAPPE ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 10-04-2563 01-07-2563 24-03-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,368 5,602 4,683 5,989
%การถือ 2.09% 1.84% 1.54% 1.97%
มูลค่า (พัน) 176,722 155,468 129,942 166,207

SAT ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 20-08-2563 04-03-2564 30-07-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,708 50,794 46,455 32,893 47,993 50,799
%การถือ 12.87% 11.95% 10.93% 7.74% 11.29% 11.95%
มูลค่า (พัน) 1,187,174 1,102,236 1,008,073 713,773 1,041,452 1,102,335

SAWAD ราคาล่าสุด 21.70

วันที่ 13-03-2563 07-07-2563 18-08-2563 17-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 150,172 159,724 155,503 165,626 133,611
%การถือ 11.24% 11.63% 11.32% 12.06% 9.73%
มูลค่า (พัน) 9,423,291 10,022,674 9,757,823 10,393,038 8,384,086

SC ราคาล่าสุด 62.75

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 12-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,767 40,876 92,693 111,160
%การถือ 1.02% 0.98% 2.22% 2.65%
มูลค่า (พัน) 147,118 140,615 318,863 382,389

SCB ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 04-03-2563 22-05-2563 04-03-2564 21-04-2564 07-09-2564 06-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 315,876 346,262 360,414 347,350 302,576 263,539
%การถือ 9.30% 10.20% 10.61% 10.23% 8.91% 7.76%
มูลค่า (พัน) 40,116,286 43,975,313 45,772,536 44,113,503 38,427,186 33,469,479

SCC ราคาล่าสุด 127.00

วันที่ 13-02-2563 13-05-2563 14-08-2563 11-09-2563 11-02-2564 09-04-2564 16-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 117,879 116,327 117,932 115,932 133,481 133,395 134,792
%การถือ 9.82% 9.69% 9.83% 9.66% 11.12% 11.12% 11.23%
มูลค่า (พัน) 45,383,495 44,785,760 45,403,942 44,633,929 51,390,029 51,357,242 51,894,833

SCCC ราคาล่าสุด 385.00

วันที่ 05-03-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,293 4,973
%การถือ 1.44% 1.67%
มูลค่า (พัน) 695,525 805,621

SCGP ราคาล่าสุด 162.00

วันที่ 10-02-2564 08-04-2564 10-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 58,342 91,023 134,853
%การถือ 1.36% 2.12% 3.14%
มูลค่า (พัน) 3,690,105 5,757,191 8,529,471

SCI ราคาล่าสุด 63.25

วันที่ 09-03-2563 08-07-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 62,141 57,209 38,909
%การถือ 8.29% 7.63% 5.19%
มูลค่า (พัน) 122,418 112,702 76,651

SCM ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 15-03-2564 10-05-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,379 28,163 30,220
%การถือ 1.23% 4.69% 5.04%
มูลค่า (พัน) 75,265 287,260 308,240

SCP ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,883 15,406 12,858
%การถือ 5.29% 5.14% 4.29%
มูลค่า (พัน) 96,092 93,204 77,790

SE-ED ราคาล่าสุด 6.05

วันที่ 12-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,973 2,324
%การถือ 0.76% 0.59%
มูลค่า (พัน) 6,601 5,159

SEAFCO ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 31-08-2563 26-11-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,450 18,789 17,347 15,051 14,826
%การถือ 1.68% 2.54% 2.35% 2.03% 2.00%
มูลค่า (พัน) 57,021 86,055 79,451 68,932 67,903

SEAOIL ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,935
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 8,921

SENA ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 12-05-2563 28-08-2563 26-03-2564 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,666 28,030 39,614 40,153
%การถือ 1.94% 1.97% 2.78% 2.81%
มูลค่า (พัน) 107,898 109,316 154,495 156,598

SF ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 26-02-2563 01-04-2563 25-02-2564 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,878 28,107 34,091 35,561
%การถือ 1.40% 1.32% 1.60% 1.67%
มูลค่า (พัน) 313,720 295,121 357,958 373,388

SFLEX ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563 24-08-2563 15-03-2564 20-04-2564 16-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,351 12,777 15,254 19,300 20,293 17,848
%การถือ 2.77% 3.12% 3.72% 2.35% 2.47% 2.18%
มูลค่า (พัน) 60,160 67,717 80,848 102,287 107,555 94,592

SGP ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 04-03-2563 22-06-2563 26-08-2563 11-03-2564 30-04-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,314 33,781 28,175 35,391 34,844 36,217
%การถือ 1.81% 1.84% 1.53% 1.93% 1.90% 1.97%
มูลค่า (พัน) 429,753 435,772 363,453 456,543 449,490 467,197

SHR ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 119,134 140,161 188,361
%การถือ 3.32% 3.90% 5.24%
มูลค่า (พัน) 385,995 454,122 610,291

SIAM ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 16-03-2563 24-06-2563 20-07-2563 18-03-2564 13-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,926 13,034 12,877 12,868 14,255
%การถือ 2.35% 2.20% 2.17% 2.17% 2.40%
มูลค่า (พัน) 26,737 25,026 24,724 24,706 27,370

SIMAT ราคาล่าสุด 1.92

วันที่ 09-11-2563 29-03-2564 11-05-2564 15-07-2564 19-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,954 13,540 16,649 21,301 15,163
%การถือ 1.51% 2.57% 3.16% 3.28% 2.34%
มูลค่า (พัน) 37,859 64,452 79,247 101,391 72,175

SINGER ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563 25-08-2563 14-10-2563 09-03-2564 05-05-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,250 10,360 13,966 16,127 13,715 15,409 8,919
%การถือ 2.30% 2.58% 3.42% 3.91% 3.01% 3.11% 1.79%
มูลค่า (พัน) 443,996 497,268 670,388 774,117 658,307 739,643 428,135

SIRI ราคาล่าสุด 48.00

วันที่ 16-03-2563 22-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 907,478 703,306 623,380
%การถือ 6.11% 4.73% 4.19%
มูลค่า (พัน) 1,116,197 865,066 766,757

SIS ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 09-03-2563 27-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743 4,499 8,779
%การถือ 1.35% 1.28% 2.51%
มูลค่า (พัน) 190,896 181,074 353,351

SISB ราคาล่าสุด 40.25

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,001 12,706 4,693
%การถือ 1.49% 1.35% 0.50%
มูลค่า (พัน) 135,806 123,251 45,519

SITHAI ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,965
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 23,714

SKE ราคาล่าสุด 1.32

วันที่ 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,998
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 7,918

SKN ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 12-03-2563 31-07-2563 01-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 7,860 6,361
%การถือ 1.05% 0.98% 0.80%
มูลค่า (พัน) 56,494 52,659 42,618

SKR ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,248 18,230
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 222,626 222,406

SKY ราคาล่าสุด 12.20

วันที่ 01-04-2563 19-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,951 8,241
%การถือ 1.11% 1.48%
มูลค่า (พัน) 74,387 103,018

SLM ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 01-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,913 9,913
%การถือ 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 0 0

SMART ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,394
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 7,722

SMIT ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 07-05-2563 03-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,314 6,456 6,169
%การถือ 1.19% 1.22% 1.16%
มูลค่า (พัน) 30,434 31,118 29,735

SMK ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,864 2,018
%การถือ 0.93% 1.01%
มูลค่า (พัน) 41,194 44,596

SMPC ราคาล่าสุด 22.10

วันที่ 06-03-2563 08-04-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,067 4,176 9,202
%การถือ 0.76% 0.78% 1.72%
มูลค่า (พัน) 46,365 47,606 104,905

SMT ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563 25-03-2564 02-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,584 17,179 38,859 32,205
%การถือ 1.98% 2.05% 4.65% 3.85%
มูลค่า (พัน) 105,306 109,090 246,755 204,504

SNC ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 02-03-2563 18-08-2563 30-12-2563 03-03-2564 21-05-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,353 6,128 7,277 5,960 6,224 7,947
%การถือ 2.56% 2.13% 2.53% 2.07% 2.16% 2.19%
มูลค่า (พัน) 115,438 96,205 114,245 93,573 97,722 124,768

SNNP ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 18-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,892
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 145,677

SOLAR ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 10-07-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,989 17,432
%การถือ 1.84% 3.20%
มูลค่า (พัน) 16,383 28,589

SONIC ราคาล่าสุด 1.64

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,457
%การถือ 2.26%
มูลค่า (พัน) 49,330

SORKON ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 542 542
%การถือ 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 2,737 2,737

SPA ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,862
%การถือ 3.48%
มูลค่า (พัน) 141,023

SPACK ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,335
%การถือ 0.44%
มูลค่า (พัน) 3,657

SPALI ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563 10-03-2564 30-04-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 126,305 129,787 134,550 155,738 170,611 147,514
%การถือ 5.89% 6.06% 6.28% 7.27% 7.96% 6.88%
มูลค่า (พัน) 2,766,080 2,842,332 2,946,647 3,410,652 3,736,373 3,230,561

SPCG ราคาล่าสุด 21.90

วันที่ 17-03-2563 25-08-2563 14-12-2563 17-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 44,817 40,616 44,235 46,227 42,904
%การถือ 4.60% 4.17% 4.54% 4.38% 4.06%
มูลค่า (พัน) 815,678 739,219 805,076 841,337 780,851

SPI ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,419 4,424 4,417 4,857
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.85%
มูลค่า (พัน) 283,910 284,244 283,762 312,086

SPRC ราคาล่าสุด 64.25

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 28-08-2561 07-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 28-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 423,989 522,772 481,916 422,806 353,055 202,468 213,395 151,716 178,316 272,432
%การถือ 9.78% 12.06% 11.11% 9.75% 8.14% 4.67% 4.92% 3.50% 4.11% 6.28%
มูลค่า (พัน) 4,049,091 4,992,474 4,602,299 4,037,798 3,371,680 1,933,571 2,037,920 1,448,891 1,702,918 2,601,729

SPVI ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 28-02-2563 19-06-2563 03-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,911 4,416 12,462
%การถือ 1.98% 1.10% 3.12%
มูลค่า (พัน) 57,355 32,012 90,352

SQ ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 27-05-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,159 30,905
%การถือ 0.80% 2.70%
มูลค่า (พัน) 21,067 71,081

SRICHA ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,140
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 71,614

SSF ราคาล่าสุด 17.30

วันที่ 09-03-2563 14-04-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,599 6,599 4,681
%การถือ 2.44% 2.44% 1.73%
มูลค่า (พัน) 55,102 55,103 39,090

SSSC ราคาล่าสุด 8.35

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 27-05-2563 12-03-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,909 8,908 8,916 9,069 9,166
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39% 1.42% 1.43%
มูลค่า (พัน) 25,124 25,119 25,142 25,575 25,849

SST ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,672 2,672
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 14,030 14,030

STA ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 23-03-2563 30-04-2563 28-05-2563 27-11-2563 02-03-2564 16-04-2564 27-05-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 105,326 99,990 155,149 187,790 234,136 166,787 139,386 139,657
%การถือ 6.86% 6.51% 10.10% 12.23% 15.24% 10.86% 9.07% 9.09%
มูลค่า (พัน) 3,291,446 3,124,685 4,848,415 5,868,424 7,316,737 5,212,100 4,355,805 4,364,271

STANLY ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 01-06-2563 14-07-2563 31-05-2564 13-07-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,370 2,309 3,519 3,744
%การถือ 3.09% 3.01% 4.59% 4.89%
มูลค่า (พัน) 421,927 411,060 626,470 666,375

STARK ราคาล่าสุด 178.00

วันที่ 04-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 51,241
%การถือ 0.43%
มูลค่า (พัน) 251,083

STEC ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 143,933 123,899 98,962 99,438
%การถือ 9.44% 8.12% 6.49% 6.52%
มูลค่า (พัน) 2,029,457 1,746,979 1,395,369 1,402,073

STGT ราคาล่าสุด 14.10

วันที่ 30-11-2563 02-03-2564 16-04-2564 27-05-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,620 148,615 179,741 196,437 133,984
%การถือ 4.31% 5.20% 6.29% 6.87% 4.68%
มูลค่า (พัน) 1,894,801 4,569,899 5,527,048 6,040,435 4,120,009

STPI ราคาล่าสุด 30.75

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,927 44,153 35,063
%การถือ 2.52% 2.72% 2.16%
มูลค่า (พัน) 197,267 212,816 169,006

SUN ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 09-03-2564 28-04-2564 23-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,999 23,797 17,846
%การถือ 2.09% 5.53% 2.77%
มูลค่า (พัน) 62,541 165,391 124,028

SUPER ราคาล่าสุด 6.95

วันที่ 16-03-2563 15-03-2564 07-04-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 808,971 965,166 954,415 854,623
%การถือ 2.96% 3.53% 3.49% 3.12%
มูลค่า (พัน) 760,433 907,256 897,150 803,345

SUSCO ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 13-03-2563 11-09-2563 12-03-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,770 29,996 23,081 17,747
%การถือ 3.07% 2.73% 2.10% 1.61%
มูลค่า (พัน) 108,740 96,586 74,319 57,145

SUTHA ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 16-03-2559 18-10-2559 19-04-2560 20-04-2561 29-08-2561 29-05-2562 19-07-2562 29-08-2562 25-11-2562 11-03-2563 28-05-2563 30-11-2563 10-03-2564 31-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,190 4,166 3,561 7,039 7,651 8,165 8,167 8,214 13,376 14,031 15,396 16,296 16,332 15,113
%การถือ 1.40% 1.39% 1.19% 2.35% 2.55% 2.72% 2.72% 2.74% 4.46% 4.68% 5.13% 5.43% 5.44% 5.04%
มูลค่า (พัน) 18,437 18,331 15,669 30,970 33,663 35,928 35,935 36,142 58,855 61,738 67,740 71,702 71,861 66,498

SVI ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 05-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,653 18,118
%การถือ 0.82% 0.80%
มูลค่า (พัน) 167,879 163,063

SVOA ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,567 10,392 12,760
%การถือ 2.20% 1.47% 1.80%
มูลค่า (พัน) 47,012 31,384 38,536

SWC ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 13-03-2563 07-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,734 2,226 1,657
%การถือ 0.57% 0.71% 0.53%
มูลค่า (พัน) 15,688 20,149 14,997

SYNEX ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 09-03-2563 08-05-2563 26-08-2563 09-03-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,608 10,058 26,145 27,038 16,113
%การถือ 1.72% 1.19% 3.09% 3.19% 1.90%
มูลค่า (พัน) 412,685 284,148 738,595 763,819 455,190

SYNTEC ราคาล่าสุด 28.25

วันที่ 25-03-2563 12-05-2563 01-09-2563 31-03-2564 11-05-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 40,250 34,042 32,769 48,562 59,109 45,142
%การถือ 2.52% 2.13% 2.05% 3.04% 3.69% 2.82%
มูลค่า (พัน) 77,279 65,360 62,916 93,240 113,489 86,673

T ราคาล่าสุด 1.92

วันที่ 23-01-2563 18-03-2563 02-06-2563 22-03-2564 03-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 575,986 524,809 508,490 485,828 247,971
%การถือ 5.69% 5.19% 5.03% 4.44% 2.26%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TACC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-04-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562 27-08-2562 16-03-2563 10-04-2563 20-08-2563 08-03-2564 29-04-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 8,823 9,114 18,628 20,479 18,923 19,752 67,297 53,779 56,145 54,705
%การถือ 1.24% 1.45% 1.50% 3.06% 3.37% 3.11% 3.25% 11.07% 8.85% 9.23% 9.00%
มูลค่า (พัน) 58,047 67,937 70,179 143,434 157,691 145,706 152,088 518,187 414,101 432,318 421,230

TAE ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,100
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 25,085

TAKUNI ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 16-03-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,447 6,275
%การถือ 0.81% 0.78%
มูลค่า (พัน) 10,637 10,354

TAPAC ราคาล่าสุด 1.65

วันที่ 12-03-2563 05-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743 5,025
%การถือ 1.15% 1.22%
มูลค่า (พัน) 17,833 18,894

TASCO ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 02-03-2563 01-09-2563 03-03-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 146,456 120,268 81,511 80,211
%การถือ 9.29% 7.62% 5.16% 5.08%
มูลค่า (พัน) 2,636,209 2,164,826 1,467,204 1,443,800

TC ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 12-03-2563 11-05-2563 15-03-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,132 6,398 6,143 7,716
%การถือ 1.86% 1.94% 1.86% 2.34%
มูลค่า (พัน) 35,260 36,787 35,321 44,367

TCAP ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563 12-03-2564 05-05-2564 14-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 157,860 154,832 132,297 139,502 124,961 98,968 92,547 82,232
%การถือ 13.55% 13.29% 11.35% 11.97% 10.73% 8.49% 7.94% 7.06%
มูลค่า (พัน) 5,761,900 5,651,361 4,828,830 5,091,807 4,561,063 3,612,333 3,377,974 3,001,452

TCC ราคาล่าสุด 36.50

วันที่ 01-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,197 16,600
%การถือ 1.27% 1.30%
มูลค่า (พัน) 21,543 22,078

TCJ ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,320 4,284 4,189
%การถือ 4.09% 4.06% 3.97%
มูลค่า (พัน) 18,920 18,763 18,348

TCMC ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,131 6,582 12,348
%การถือ 1.46% 0.86% 1.62%
มูลค่า (พัน) 19,145 11,320 21,239

TEAM ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 09-03-2563 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,784 17,312
%การถือ 1.22% 2.72%
มูลค่า (พัน) 36,582 81,366

TEAMG ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,574
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 23,632

TFG ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 26-08-2563 11-03-2564 30-04-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,149 40,187 34,395 23,563
%การถือ 0.97% 0.72% 0.61% 0.42%
มูลค่า (พัน) 230,673 171,197 146,523 100,379

TH ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 25-03-2563 28-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,986 22,984 21,371
%การถือ 2.38% 2.38% 2.21%
มูลค่า (พัน) 70,336 70,331 65,396

THAI ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,069
%การถือ 2.57%
มูลค่า (พัน) 0

THANI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 26-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 92,026 134,201 110,602 143,373
%การถือ 2.44% 3.55% 2.93% 2.53%
มูลค่า (พัน) 384,668 560,961 462,316 599,301

THCOM ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 26-02-2563 18-06-2563 19-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,074 33,575 30,413
%การถือ 2.65% 3.06% 2.77%
มูลค่า (พัน) 322,718 372,682 337,583

THE ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 28-08-2562 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,495 7,221
%การถือ 0.95% 0.66%
มูลค่า (พัน) 26,867 18,486

THG ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 07-05-2562 28-08-2562 13-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,559 14,860 15,618 15,148
%การถือ 0.89% 1.75% 1.84% 1.78%
มูลค่า (พัน) 255,120 501,534 527,109 511,242

THIP ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 20-03-2563 16-04-2563 05-06-2563 24-08-2563 19-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,424 11,475 11,536 11,485 11,475 11,479
%การถือ 14.28% 14.34% 14.42% 14.36% 14.34% 14.35%
มูลค่า (พัน) 351,275 352,856 354,735 353,169 352,867 352,987

THRE ราคาล่าสุด 30.75

วันที่ 11-03-2563 09-06-2563 10-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 129,446 119,441 106,591 84,224
%การถือ 3.07% 2.83% 2.53% 2.00%
มูลค่า (พัน) 144,979 133,774 119,382 94,331

THREL ราคาล่าสุด 1.12

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563 08-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,887 6,613 5,194 6,992 8,629 12,740 11,110 10,480 9,744 9,082 10,331 17,862 19,881
%การถือ 1.15% 1.10% 0.87% 1.17% 1.44% 2.12% 1.85% 1.75% 1.62% 1.51% 1.72% 2.98% 3.31%
มูลค่า (พัน) 20,797 19,971 15,686 21,116 26,060 38,476 33,552 31,649 29,426 27,428 31,200 53,944 60,040

TIGER ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 09-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,346 5,338
%การถือ 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 12,936 12,919

TIPCO ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 05-03-2563 20-04-2563 01-09-2563 11-03-2564 22-04-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 9,633 9,872 14,695 18,409 11,897
%การถือ 1.98% 2.00% 2.05% 3.05% 3.81% 2.47%
มูลค่า (พัน) 87,442 88,144 90,330 134,463 168,440 108,856

TIPH ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 16-03-2563 04-06-2563 08-09-2563 12-03-2564 24-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,193 8,357 11,352 8,577 9,571
%การถือ 1.37% 1.39% 1.89% 1.43% 1.60%
มูลค่า (พัน) 466,973 476,330 647,048 488,868 545,531

TISCO ราคาล่าสุด 57.00

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563 10-03-2564 29-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 96,782 89,446 94,978 87,513
%การถือ 12.09% 11.17% 11.86% 10.93%
มูลค่า (พัน) 8,734,557 8,072,470 8,571,748 7,898,063

TITLE ราคาล่าสุด 90.25

วันที่ 05-03-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,256 19,549
%การถือ 1.86% 2.69%
มูลค่า (พัน) 27,209 43,399

TK ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,842
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 25,858

TKN ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 25-08-2563 16-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,214 12,421 32,733 22,904 15,352 77,354 50,831 87,891 99,281 96,793 96,039
%การถือ 1.83% 0.90% 2.37% 1.66% 1.11% 5.61% 3.68% 6.37% 7.19% 7.01% 6.96%
มูลค่า (พัน) 180,281 88,808 234,044 163,766 109,770 553,080 363,443 628,424 709,860 692,073 686,678

TKS ราคาล่าสุด 7.15

วันที่ 20-03-2563 08-05-2563 28-08-2563 16-03-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,377 2,623 2,684 13,936 4,501
%การถือ 0.51% 0.57% 0.58% 3.02% 0.97%
มูลค่า (พัน) 31,620 34,887 35,699 185,353 59,864

TKT ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,528 6,418 6,551 6,671
%การถือ 3.05% 3.00% 3.06% 2.81%
มูลค่า (พัน) 11,098 10,911 11,136 11,340

TMD ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,322 3,281 3,351
%การถือ 2.21% 2.19% 2.23%
มูลค่า (พัน) 87,197 86,116 87,974

TMILL ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 12-11-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,638 3,889
%การถือ 0.66% 0.98%
มูลค่า (พัน) 10,394 15,322

TMT ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 19-06-2563 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,423 15,537
%การถือ 0.51% 1.78%
มูลค่า (พัน) 45,115 158,475

TMW ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 03-08-2563 15-06-2564 05-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 599 444 440
%การถือ 1.50% 1.11% 1.10%
มูลค่า (พัน) 22,473 16,665 16,508

TNDT ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 10-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575 982
%การถือ 0.57% 0.98%
มูลค่า (พัน) 724 1,237

TNH ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 5,387 4,982 4,489 3,905 1,664 2,735 2,723 1,420 1,413 1,062 1,001
%การถือ 2.25% 2.99% 2.77% 2.49% 2.17% 0.92% 1.52% 1.51% 0.79% 0.78% 0.59% 0.56%
มูลค่า (พัน) 131,553 175,073 161,908 145,885 126,905 54,079 88,893 88,510 46,156 45,913 34,508 32,517

TNITY ราคาล่าสุด 32.50

วันที่ 16-03-2563 02-04-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,635 2,876 3,000
%การถือ 1.32% 1.34% 1.40%
มูลค่า (พัน) 21,080 23,009 24,001

TNL ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 943 943 943
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 18,485 18,485 18,485

TNP ราคาล่าสุด 19.60

วันที่ 20-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,481
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 34,351

TOA ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 03-05-2561 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,010 17,875 19,254 20,375 14,089 14,527
%การถือ 0.59% 0.88% 0.95% 1.00% 0.69% 0.72%
มูลค่า (พัน) 402,322 598,802 645,015 682,559 471,974 486,646

TOP ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 28-02-2563 12-05-2563 08-09-2563 01-03-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 178,407 134,284 128,325 122,627 165,548
%การถือ 8.75% 6.58% 6.29% 6.01% 8.12%
มูลค่า (พัน) 8,875,763 6,680,606 6,384,157 6,100,683 8,236,027

TOPP ราคาล่าสุด 49.75

วันที่ 13-03-2563 30-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 41 57 57
%การถือ 0.68% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 7,175 9,993 9,940

TPAC ราคาล่าสุด 175.00

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563 23-03-2564 10-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,875 10,405 11,235 10,740
%การถือ 3.02% 3.19% 3.44% 3.29%
มูลค่า (พัน) 165,892 174,811 188,746 180,427

TPBI ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,134
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 10,287

TPCH ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562 22-08-2562 10-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,706 19,558 17,395 17,461 22,873 13,917 14,519 15,864 16,450
%การถือ 1.92% 4.87% 4.34% 4.35% 5.70% 3.47% 3.62% 3.95% 4.10%
มูลค่า (พัน) 83,993 213,184 189,611 190,326 249,321 151,691 158,254 172,920 179,303

TPCORP ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563 25-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,714 1,717 1,711 1,704 1,700
%การถือ 1.59% 1.59% 1.58% 1.58% 1.57%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TPIPL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2563 09-07-2563 10-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 273,161 271,770 260,386
%การถือ 1.42% 1.42% 1.36%
มูลค่า (พัน) 464,373 462,010 442,656

TPIPP ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562 14-06-2562 13-09-2562 13-12-2562 13-03-2563 10-07-2563 08-09-2563 15-03-2564 10-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 89,381 82,826 87,340 78,909 84,431 104,538 111,403 145,115 146,777 156,679 163,531
%การถือ 1.06% 0.99% 1.04% 0.94% 1.01% 1.24% 1.33% 1.73% 1.75% 1.87% 1.95%
มูลค่า (พัน) 375,400 347,870 366,829 331,418 354,611 439,061 467,892 609,485 616,465 658,052 686,831

TPLAS ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 23-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,042
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 5,882

TPOLY ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 12-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,837 14,699 15,033 12,801 10,994
%การถือ 2.24% 2.57% 2.62% 2.23% 1.92%
มูลค่า (พัน) 23,876 27,341 27,961 23,810 20,449

TPS ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,994
%การถือ 1.43%
มูลค่า (พัน) 10,146

TQM ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 29-08-2562 17-03-2563 24-08-2563 26-11-2563 10-03-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,347 17,080 17,365 12,059 7,738 6,891
%การถือ 2.45% 5.69% 5.79% 4.02% 2.58% 2.30%
มูลค่า (พัน) 789,781 1,836,131 1,866,791 1,296,382 831,805 740,755

TR ราคาล่าสุด 107.50

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,023
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 147,391

TRC ราคาล่าสุด 48.75

วันที่ 27-03-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 338,676 256,997
%การถือ 3.53% 2.68%
มูลค่า (พัน) 71,122 53,969

TRITN ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 17-03-2563 15-03-2564 15-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 198,451 269,851 320,335
%การถือ 2.06% 2.80% 2.88%
มูลค่า (พัน) 51,597 70,161 83,287

TRT ราคาล่าสุด 0.26

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,806
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 7,857

TRU ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,806
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 23,551

TRUBB ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563 31-03-2564 09-07-2564 09-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,916 12,388 11,703 15,198 12,194 11,686
%การถือ 2.04% 1.82% 1.72% 2.23% 1.79% 1.71%
มูลค่า (พัน) 35,625 31,713 29,959 38,907 31,216 29,916

TRUE ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 21-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,030,519 1,835,823
%การถือ 6.09% 5.50%
มูลค่า (พัน) 9,462,218 8,554,933

TSC ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 29-01-2563 09-12-2563 29-01-2564 25-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,520 12,532 12,542 12,559
%การถือ 4.82% 4.82% 4.83% 4.83%
มูลค่า (พัน) 151,496 151,640 151,761 151,961

TSE ราคาล่าสุด 12.10

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563 30-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,248 21,753 23,057
%การถือ 1.15% 1.03% 1.09%
มูลค่า (พัน) 66,439 59,604 63,177

TSF ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 14-08-2563 28-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,720 184,720
%การถือ 2.67% 2.67%
มูลค่า (พัน) 0 0

TSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2563 27-08-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 69,356 69,882 95,520
%การถือ 3.64% 3.67% 5.02%
มูลค่า (พัน) 23,581 23,760 32,477

TSR ราคาล่าสุด 0.34

วันที่ 29-08-2557 17-03-2560 07-05-2561 29-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 05-05-2563 27-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 7,559 14,978 3,386 3,633 3,667 4,487 4,487 5,140
%การถือ 0.65% 1.62% 2.90% 0.65% 0.66% 0.67% 0.82% 0.82% 0.94%
มูลค่า (พัน) 6,887 23,131 45,832 10,361 11,116 11,220 13,729 13,729 15,727

TSTH ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 18-05-2563 24-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 73,062 108,417
%การถือ 0.87% 1.29%
มูลค่า (พัน) 113,247 168,046

TTA ราคาล่าสุด 1.55

วันที่ 26-03-2563 25-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 62,069 40,421 54,608
%การถือ 3.41% 2.22% 3.00%
มูลค่า (พัน) 595,865 388,038 524,233

TTB ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 09-07-2563 10-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300,772 4,000,964 4,155,143 3,194,758 2,930,363
%การถือ 4.46% 4.15% 4.31% 3.31% 3.04%
มูลค่า (พัน) 5,246,942 4,881,176 5,069,275 3,897,604 3,575,043

TTCL ราคาล่าสุด 1.22

วันที่ 25-03-2563 03-07-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,097 27,363 14,969
%การถือ 4.24% 4.44% 2.43%
มูลค่า (พัน) 120,044 125,871 68,859

TTW ราคาล่าสุด 4.60

วันที่ 10-03-2563 03-09-2563 09-03-2564 09-09-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 270,387 255,489 210,918 210,346
%การถือ 6.78% 6.40% 5.29% 5.27%
มูลค่า (พัน) 3,136,488 2,963,668 2,446,648 2,440,008

TU ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 03-03-2563 26-08-2563 09-03-2564 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 555,201 618,690 718,533 732,894
%การถือ 11.64% 12.97% 15.06% 15.36%
มูลค่า (พัน) 10,715,385 11,940,721 13,867,695 14,144,857

TVD ราคาล่าสุด 19.30

วันที่ 12-03-2563 12-05-2563 27-11-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,469 16,233 17,129 24,735
%การถือ 2.22% 2.50% 2.24% 3.23%
มูลค่า (พัน) 14,180 15,908 16,787 24,241

TVI ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,870
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 23,557

TVO ราคาล่าสุด 12.60

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564 30-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 53,943 47,497 46,642 39,396 35,386
%การถือ 6.67% 5.87% 5.77% 4.87% 4.38%
มูลค่า (พัน) 1,658,742 1,460,523 1,434,228 1,211,431 1,088,128

TVT ราคาล่าสุด 30.75

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,529 11,524 11,503
%การถือ 1.44% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 11,644 11,639 11,618

TWP ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 12-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,154 7,202
%การถือ 2.65% 2.67%
มูลค่า (พัน) 23,466 23,622

TWPC ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 13-03-2563 08-05-2563 12-03-2564 12-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 35,375 38,562 40,728 42,431
%การถือ 4.02% 4.38% 4.63% 4.82%
มูลค่า (พัน) 187,488 204,379 215,858 224,883

TWZ ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 16-03-2563 03-07-2563 12-01-2564 23-03-2564 26-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 84,613 97,866 103,173 91,743 500,035
%การถือ 0.85% 0.99% 1.04% 0.93% 3.36%
มูลค่า (พัน) 9,307 10,765 11,349 10,092 55,004

TYCN ราคาล่าสุด 0.11

วันที่ 13-03-2563 29-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,168 35,565 40,389
%การถือ 5.22% 5.96% 6.77%
มูลค่า (พัน) 111,583 127,321 144,591

U ราคาล่าสุด 3.58

วันที่ 20-03-2563 25-06-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 119,289 102,186 174,770
%การถือ 2.12% 1.82% 3.11%
มูลค่า (พัน) 240,963 206,416 353,035

UAC ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 17-03-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,820 6,047
%การถือ 1.02% 0.91%
มูลค่า (พัน) 33,693 29,874

UBIS ราคาล่าสุด 4.94

วันที่ 20-04-2563 28-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,133 3,782 3,825
%การถือ 1.81% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 26,449 24,207 24,483

UEC ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563 12-03-2564 23-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,968 17,918 18,601 16,384
%การถือ 3.68% 3.14% 3.26% 2.87%
มูลค่า (พัน) 49,065 41,927 43,527 38,339

UKEM ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 17-03-2563 10-07-2563 17-03-2564 29-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,380 23,927 44,208 50,615
%การถือ 1.57% 1.94% 3.58% 4.09%
มูลค่า (พัน) 49,224 60,774 112,288 128,562

UMS ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 912
%การถือ 0.08%
มูลค่า (พัน) 1,185

UNIQ ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 01-04-2563 09-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,619 20,985 15,314
%การถือ 3.11% 1.94% 1.42%
มูลค่า (พัน) 221,886 138,498 101,075

UP ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,396

UPA ราคาล่าสุด 23.70

วันที่ 20-03-2563 29-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,905 50,809 38,958
%การถือ 0.78% 0.76% 0.58%
มูลค่า (พัน) 18,167 17,783 13,635

UREKA ราคาล่าสุด 0.35

วันที่ 12-05-2563 16-06-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,340 33,881 20,354
%การถือ 3.67% 3.81% 2.29%
มูลค่า (พัน) 69,553 100,965 60,655

UTP ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563 26-11-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,252 8,902 42,493 57,606
%การถือ 1.12% 1.37% 6.54% 8.86%
มูลค่า (พัน) 118,212 145,100 692,635 938,976

UV ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 31-01-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,760 21,213
%การถือ 1.45% 1.11%
มูลค่า (พัน) 108,263 82,731

UVAN ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,089 14,169
%การถือ 1.50% 1.51%
มูลค่า (พัน) 91,578 92,101

UWC ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 02-04-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,382 91,567
%การถือ 0.78% 0.70%
มูลค่า (พัน) 0 0

VCOM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563 28-08-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,118 17,025 13,813 5,672
%การถือ 1.71% 5.67% 4.60% 1.89%
มูลค่า (พัน) 38,638 128,537 104,288 42,827

VGI ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 26-02-2563 15-06-2563 24-07-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 174,052 123,984 103,749 398,230
%การถือ 2.02% 1.44% 1.20% 4.62%
มูลค่า (พัน) 1,192,256 849,292 710,677 2,727,876

VL ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 06-03-2563 15-04-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,467 24,957 27,534
%การถือ 4.68% 3.12% 3.44%
มูลค่า (พัน) 62,194 41,428 45,707

VNT ราคาล่าสุด 1.66

วันที่ 07-05-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,671 24,235
%การถือ 1.91% 2.04%
มูลค่า (พัน) 867,176 927,006

WHA ราคาล่าสุด 38.25

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 14,365 293,473 388,721 726,553 696,217 949,790 525,917 513,371
%การถือ 1.05% 1.09% 2.05% 2.71% 5.07% 4.84% 6.46% 3.52% 3.43%
มูลค่า (พัน) 33,111 49,416 1,009,547 1,337,199 2,499,341 2,394,986 3,267,277 1,809,154 1,765,995

WHAUP ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562 22-11-2562 18-03-2563 05-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,386 65,483 59,867 27,420 41,705 52,719
%การถือ 0.79% 1.71% 1.57% 0.72% 1.09% 1.38%
มูลค่า (พัน) 127,622 275,027 251,442 115,165 175,162 221,420

WICE ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,624
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 177,997

WIIK ราคาล่าสุด 14.10

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,701 22,691
%การถือ 5.19% 5.19%
มูลค่า (พัน) 54,027 54,005

WIN ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,502
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 6,163

WINNER ราคาล่าสุด 1.12

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 27-08-2562 11-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,701 6,080 7,061 7,195 2,519 2,270
%การถือ 1.43% 1.52% 1.77% 1.80% 0.63% 0.57%
มูลค่า (พัน) 13,453 14,348 16,663 16,980 5,945 5,358

WORK ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,569 8,926
%การถือ 3.98% 2.02%
มูลค่า (พัน) 412,881 209,767

XO ราคาล่าสุด 23.50

วันที่ 04-05-2560 24-08-2561 28-08-2562 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,443 2,215 3,445 2,923
%การถือ 0.70% 0.63% 0.81% 0.69%
มูลค่า (พัน) 46,896 42,535 66,153 56,124

YUASA ราคาล่าสุด 19.20

วันที่ 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 603
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 9,526

ZMICO ราคาล่าสุด 15.80

วันที่ 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,973 108,201
%การถือ 6.53% 6.54%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3