“ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,935 5,037
%การถือ 1.10% 1.12%
มูลค่า (พัน) 19,740 20,146

7UP ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 24-04-2563 15-06-2563 23-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,223 25,150 24,027
%การถือ 0.57% 0.83% 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,511 8,048 7,689

AAV ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 304,702 299,989
%การถือ 6.28% 6.19%
มูลค่า (พัน) 621,591 611,978

ABICO ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 13-03-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,302 2,668
%การถือ 0.98% 1.14%
มูลค่า (พัน) 11,857 13,741

ABM ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,378 2,932
%การถือ 1.13% 0.98%
มูลค่า (พัน) 2,702 2,346

ACE ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 10-03-2563 02-06-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 91,694 119,212 133,958
%การถือ 0.90% 1.17% 1.32%
มูลค่า (พัน) 339,266 441,083 495,645

ADB ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,477 33,106 32,157
%การถือ 5.25% 5.52% 5.36%
มูลค่า (พัน) 29,588 31,119 30,228

ADVANC ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 18-08-2557 31-03-2558 19-02-2559 05-04-2559 18-08-2559 10-08-2560 09-04-2561 16-08-2561 21-02-2562 19-08-2562 20-02-2563 19-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 152,130 154,948 154,324 161,753 178,170 149,850 168,216 172,311 165,777 194,433 241,226 215,019 205,043
%การถือ 5.12% 5.21% 5.19% 5.44% 5.99% 5.04% 5.66% 5.80% 5.58% 6.54% 8.11% 7.23% 6.90%
มูลค่า (พัน) 26,698,898 27,193,374 27,083,837 28,387,689 31,268,889 26,298,743 29,521,826 30,240,613 29,093,854 34,123,011 42,335,125 37,735,814 35,985,020

AEC ราคาล่าสุด 175.50

วันที่ 19-06-2563 03-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,516 42,444
%การถือ 3.31% 3.47%
มูลค่า (พัน) 9,319 9,762

AEONTS ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 14-05-2563 20-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,888 13,279
%การถือ 6.36% 5.31%
มูลค่า (พัน) 2,534,179 2,117,930

AH ราคาล่าสุด 159.50

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 29-08-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,403 4,296 8,860 10,534 14,359 48,811 50,306 45,120 39,839 44,058
%การถือ 1.11% 1.36% 1.33% 2.75% 3.27% 4.45% 15.13% 15.59% 13.99% 12.35% 13.66%
มูลค่า (พัน) 65,185 80,130 78,180 161,244 191,715 261,339 888,358 915,575 821,176 725,079 801,848

AIRA ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 12-03-2563 17-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,371 55,354
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 48,727 48,712

AIT ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 28-02-2563 13-04-2563 27-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,462 4,006 4,089 3,851
%การถือ 2.16% 1.94% 1.98% 1.87%
มูลค่า (พัน) 81,662 73,314 74,824 70,469

AJ ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 06-03-2563 11-06-2563 28-08-2563 13-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,326 6,912 16,361 13,809
%การถือ 2.08% 1.73% 4.10% 3.46%
มูลค่า (พัน) 145,700 120,959 286,311 241,663

AJA ราคาล่าสุด 17.50

วันที่ 30-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,622 74,435
%การถือ 1.69% 1.76%
มูลค่า (พัน) 8,595 8,932

AKP ราคาล่าสุด 0.12

วันที่ 17-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,524 4,611
%การถือ 1.12% 1.14%
มูลค่า (พัน) 3,981 4,057

ALL ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 29-06-2563 14-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788 9,445
%การถือ 0.86% 1.69%
มูลค่า (พัน) 15,132 29,846

ALT ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 10-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,576 25,487
%การถือ 4.67% 2.50%
มูลค่า (พัน) 172,224 92,262

AMANAH ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,554 10,312
%การถือ 4.13% 1.00%
มูลค่า (พัน) 120,001 29,080

AMATA ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 98,930 91,809 86,318 84,627
%การถือ 9.27% 8.60% 8.09% 7.93%
มูลค่า (พัน) 1,662,027 1,542,386 1,450,141 1,421,726

AMATAV ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 09-03-2563 21-04-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,130 11,119 11,126
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 56,208 56,152 56,186

AMC ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 19-03-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,827 6,832
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 10,650 10,657

ANAN ราคาล่าสุด 1.56

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 135,048 130,098 98,833 73,888 106,464 139,864 131,618 164,570 133,342 84,315 85,058 99,870
%การถือ 4.05% 3.90% 2.97% 2.22% 3.19% 4.20% 3.95% 4.94% 4.00% 2.53% 2.55% 3.00%
มูลค่า (พัน) 232,282 223,769 169,993 127,087 183,117 240,567 226,384 283,060 229,348 145,021 146,299 171,777

AOT ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 04-04-2557 19-12-2557 17-12-2558 14-12-2559 14-12-2560 14-12-2561 13-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 73,878 68,513 73,128 49,549 611,352 641,028 704,333
%การถือ 5.17% 4.80% 5.12% 3.47% 4.28% 4.49% 4.93%
มูลค่า (พัน) 4,728,176 4,384,806 4,680,199 3,171,104 39,126,516 41,025,820 45,077,304

AP ราคาล่าสุด 64.00

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 213,309 230,356
%การถือ 6.78% 7.32%
มูลค่า (พัน) 1,493,161 1,612,492

APCO ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 11-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,218 13,189
%การถือ 2.20% 2.20%
มูลค่า (พัน) 49,437 49,329

APCS ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,463 3,761
%การถือ 0.52% 0.57%
มูลค่า (พัน) 17,832 19,367

APURE ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 13-03-2563 09-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,443 16,752 16,887
%การถือ 1.61% 1.75% 1.76%
มูลค่า (พัน) 32,122 34,844 35,126

AQUA ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,787 78,289
%การถือ 1.61% 1.70%
มูลค่า (พัน) 28,777 30,533

ARROW ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 17-04-2563 27-05-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,625 1,963 2,322
%การถือ 0.64% 0.77% 0.91%
มูลค่า (พัน) 11,941 14,431 17,068

ASAP ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 19-03-2563 10-07-2563 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,746 9,122 4,038
%การถือ 5.34% 1.26% 0.56%
มูลค่า (พัน) 79,816 18,792 8,318

ASEFA ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 06-03-2563 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,685 5,682
%การถือ 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 19,101 19,091

ASIA ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 10-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,357 3,358
%การถือ 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 15,977 15,984

ASIAN ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,866 11,224
%การถือ 2.00% 2.07%
มูลค่า (พัน) 127,133 131,317

ASK ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 06-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 10,241
%การถือ 2.40% 2.91%
มูลค่า (พัน) 182,124 221,204

ASP ราคาล่าสุด 21.60

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,538 54,365 53,960
%การถือ 2.40% 2.58% 2.56%
มูลค่า (พัน) 102,086 109,818 108,998

ATP30 ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562 11-03-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,027 3,387 3,525 8,225 9,759 9,824
%การถือ 1.62% 0.65% 0.64% 1.33% 1.58% 1.59%
มูลค่า (พัน) 7,786 3,285 3,419 7,979 9,467 9,529

AU ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 11-03-2563 10-04-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,123 15,298 10,627
%การถือ 2.10% 1.88% 1.30%
มูลค่า (พัน) 162,673 145,328 100,956

AUCT ราคาล่าสุด 9.50

วันที่ 25-08-2559 15-03-2560 16-03-2561 24-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 25-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,129 10,475 5,943 7,387 7,812 7,565 3,573 15,297 21,123
%การถือ 0.57% 1.90% 1.08% 1.34% 1.42% 1.38% 0.65% 2.78% 3.84%
มูลค่า (พัน) 35,669 119,418 67,755 84,216 89,055 86,240 40,731 174,386 240,803

AWC ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 17-03-2563 16-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 374,420 469,621 480,903
%การถือ 1.17% 1.47% 1.50%
มูลค่า (พัน) 1,789,729 2,244,790 2,298,714

B ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 17-03-2563 12-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,013 10,092
%การถือ 0.60% 0.76%
มูลค่า (พัน) 2,564 3,230

BA ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 60,255 64,302
%การถือ 2.87% 3.06%
มูลค่า (พัน) 361,530 385,810

BAFS ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 13-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 5,433
%การถือ 0.56% 0.85%
มูลค่า (พัน) 83,076 127,134

BAM ราคาล่าสุด 23.40

วันที่ 09-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,137 119,176
%การถือ 2.67% 3.69%
มูลค่า (พัน) 1,808,870 2,502,690

BANPU ราคาล่าสุด 21.00

วันที่ 05-03-2563 16-04-2563 15-05-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 515,507 438,920 407,564 314,982
%การถือ 9.99% 8.50% 7.90% 6.10%
มูลค่า (พัน) 4,407,582 3,752,764 3,484,673 2,693,096

BBL ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 566,616 448,536
%การถือ 29.68% 23.50%
มูลค่า (พัน) 66,860,636 52,927,210

BC ราคาล่าสุด 118.00

วันที่ 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,520
%การถือ 1.48%
มูลค่า (พัน) 7,520

BCH ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 148,723 139,241 184,238
%การถือ 5.96% 5.58% 7.39%
มูลค่า (พัน) 2,082,128 1,949,376 2,579,334

BCP ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 70,495 72,584
%การถือ 5.12% 5.27%
มูลค่า (พัน) 1,381,710 1,422,655

BCPG ราคาล่าสุด 19.60

วันที่ 02-11-2559 15-06-2560 06-06-2561 04-09-2561 05-06-2562 04-09-2562 04-12-2562 04-03-2563 02-06-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,018 23,198 16,025 18,718 23,138 14,829 23,237 21,971 43,463 45,410
%การถือ 0.60% 1.16% 0.80% 0.94% 1.16% 0.74% 1.16% 1.10% 2.17% 2.27%
มูลค่า (พัน) 177,864 343,326 237,174 277,032 342,437 219,470 343,908 325,177 643,258 672,062

BCT ราคาล่าสุด 14.80

วันที่ 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,574
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 150,106

BDMS ราคาล่าสุด 42.00

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,412,940 1,320,190
%การถือ 8.89% 8.31%
มูลค่า (พัน) 30,378,205 28,384,094

BEAUTY ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 13-04-2563 16-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,823 13,350 139,005 214,778 228,825 139,389 405,709 211,670 187,520 142,136 210,837 109,442
%การถือ 3.61% 4.45% 4.63% 7.16% 7.63% 4.64% 13.50% 7.04% 6.24% 4.73% 7.01% 3.64%
มูลค่า (พัน) 16,667 20,558 214,067 330,758 352,390 214,658 624,792 325,972 288,780 218,890 324,689 168,540

BEC ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 27-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,406 112,012
%การถือ 2.37% 5.60%
มูลค่า (พัน) 291,550 688,872

BEM ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562 23-08-2562 11-03-2563 23-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 572,648 628,299 790,752 764,068 939,839 936,724 1,055,747 1,074,958 1,377,823 1,324,299 1,205,840
%การถือ 3.75% 4.11% 5.17% 5.00% 6.15% 6.13% 6.91% 7.03% 9.01% 8.66% 7.89%
มูลค่า (พัน) 5,239,725 5,748,933 7,235,380 6,991,222 8,599,528 8,571,027 9,660,088 9,835,865 12,607,082 12,117,337 11,033,434

BFIT ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 13-03-2563 08-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,483 4,035
%การถือ 0.99% 0.73%
มูลค่า (พัน) 165,861 122,060

BGC ราคาล่าสุด 30.25

วันที่ 26-08-2562 25-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,241 7,052
%การถือ 0.61% 1.02%
มูลค่า (พัน) 45,379 75,460

BGRIM ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 24-08-2561 14-03-2562 28-08-2562 13-03-2563 05-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,693 23,722 20,471 132,540 115,747 132,770
%การถือ 0.56% 0.91% 0.79% 5.08% 4.44% 5.09%
มูลค่า (พัน) 719,944 1,162,382 1,003,087 6,494,483 5,671,627 6,505,713

BGT ราคาล่าสุด 49.00

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,845
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,955

BH ราคาล่าสุด 1.06

วันที่ 27-03-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,566 59,105
%การถือ 7.75% 7.44%
มูลค่า (พัน) 7,664,941 7,358,617

BIG ราคาล่าสุด 124.50

วันที่ 04-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,653 46,121
%การถือ 1.29% 1.31%
มูลค่า (พัน) 27,392 27,673

BIZ ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 06-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,987 7,790
%การถือ 1.75% 1.95%
มูลค่า (พัน) 24,733 27,577

BJC ราคาล่าสุด 3.54

วันที่ 10-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,912 113,220
%การถือ 3.24% 2.83%
มูลค่า (พัน) 4,871,694 4,245,742

BJCHI ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 18-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,604 11,561
%การถือ 0.79% 0.72%
มูลค่า (พัน) 20,670 18,960

BLA ราคาล่าสุด 1.64

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,332 59,006
%การถือ 3.18% 3.46%
มูลค่า (พัน) 1,086,631 1,180,115

BLAND ราคาล่าสุด 20.00

วันที่ 03-03-2563 15-06-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 857,059 1,009,520 1,060,892
%การถือ 4.93% 5.81% 6.11%
มูลค่า (พัน) 874,200 1,029,711 1,082,110

BLISS ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 16-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 93,716 93,716
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 0 0

BOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 30-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,963 25,730 23,807
%การถือ 3.65% 3.14% 2.90%
มูลค่า (พัน) 184,271 158,240 146,416

BR ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,625
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 9,805

BROOK ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 10-03-2563 24-04-2563 11-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 288,373 317,441 323,469 321,477
%การถือ 5.11% 5.32% 5.42% 4.84%
มูลค่า (พัน) 112,466 123,802 126,153 125,376

BSBM ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 13-03-2563 13-07-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,918 62,899 62,852
%การถือ 5.47% 5.55% 5.55%
มูลค่า (พัน) 54,488 55,351 55,309

BTS ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,429,678 1,278,743 1,292,071 1,280,132
%การถือ 10.87% 9.72% 9.82% 9.73%
มูลค่า (พัน) 14,582,712 13,043,181 13,179,128 13,057,351

BWG ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 30-03-2563 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,897 57,172
%การถือ 1.25% 1.49%
มูลค่า (พัน) 22,991 27,443

CBG ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 01-04-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562 23-08-2562 09-03-2563 25-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,555 40,339 45,318 47,470 18,719 8,542 17,821 36,820 46,390 35,443 50,407
%การถือ 3.76% 4.03% 4.53% 4.75% 1.87% 0.85% 1.78% 3.68% 4.64% 3.54% 5.04%
มูลค่า (พัน) 4,525,414 4,860,822 5,460,777 5,720,159 2,255,650 1,029,262 2,147,393 4,436,844 5,590,000 4,270,895 6,074,069

CCET ราคาล่าสุด 120.50

วันที่ 23-03-2563 02-07-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 82,054 89,854 72,305
%การถือ 1.80% 1.97% 1.59%
มูลค่า (พัน) 185,442 203,071 163,409

CCP ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,448
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,502

CEN ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 2,825

CENTEL ราคาล่าสุด 0.59

วันที่ 19-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,023 42,104
%การถือ 2.37% 3.12%
มูลค่า (พัน) 778,149 1,023,136

CFRESH ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,173
%การถือ 2.63%
มูลค่า (พัน) 37,736

CGD ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 140,664
%การถือ 1.70%
มูลค่า (พัน) 91,432

CGH ราคาล่าสุด 0.65

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,211 59,328
%การถือ 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 39,671 39,750

CHARAN ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 239 239
%การถือ 1.99% 1.99%
มูลค่า (พัน) 5,789 5,789

CHAYO ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 16-10-2562 18-11-2562 25-03-2563 14-05-2563 07-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,202 5,907 6,969 13,652 7,859
%การถือ 0.70% 0.98% 1.11% 2.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 31,512 44,303 52,269 102,393 58,945

CHG ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563 26-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,147 38,078 474,525 381,225 369,742 241,591 313,421 501,831 402,014 436,383 454,967 424,389 406,223 461,099
%การถือ 2.74% 3.46% 4.31% 3.47% 3.36% 2.20% 2.85% 4.56% 3.65% 3.97% 4.14% 3.86% 3.69% 4.19%
มูลค่า (พัน) 76,574 96,718 1,205,295 968,313 939,144 613,642 796,089 1,274,651 1,021,115 1,108,412 1,155,615 1,077,949 1,031,806 1,171,192

CHO ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 25-04-2557 17-03-2558 09-03-2559 03-05-2559 14-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 21-06-2562 27-08-2562 11-03-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,005 9,215 12,692 10,665 34,275 52,173 52,142 52,907 50,582 52,033 55,231
%การถือ 3.33% 1.20% 1.39% 1.16% 2.90% 4.36% 3.98% 4.04% 3.86% 3.94% 4.18%
มูลค่า (พัน) 12,723 4,884 6,727 5,652 18,166 27,651 27,635 28,041 26,808 27,577 29,272

CI ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 12-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,814 13,929
%การถือ 1.20% 1.31%
มูลค่า (พัน) 8,841 9,611

CIG ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,590
%การถือ 1.57%
มูลค่า (พัน) 2,854

CITY ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561 15-10-2562 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,044 9,327 6,374 6,415 5,752 5,695 6,360 8,410 9,480 10,959
%การถือ 6.01% 3.11% 2.12% 2.14% 1.92% 1.90% 2.12% 2.80% 3.16% 3.65%
มูลค่า (พัน) 33,021 17,069 11,664 11,739 10,526 10,421 11,640 15,391 17,348 20,056

CK ราคาล่าสุด 1.83

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 101,345 107,865 117,744
%การถือ 5.98% 6.37% 6.95%
มูลค่า (พัน) 1,854,615 1,973,923 2,154,713

CKP ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 10-03-2563 27-04-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 175,374 118,238 108,534
%การถือ 2.16% 1.45% 1.34%
มูลค่า (พัน) 894,406 603,014 553,522

CM ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 18-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,794 5,081
%การถือ 1.26% 1.33%
มูลค่า (พัน) 12,368 13,109

CMAN ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 28-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,513 8,266
%การถือ 0.89% 0.86%
มูลค่า (พัน) 11,238 10,911

CMO ราคาล่าสุด 1.32

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,396 12,399
%การถือ 4.85% 4.85%
มูลค่า (พัน) 11,404 11,407

CNT ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,926 34,897
%การถือ 3.40% 3.40%
มูลค่า (พัน) 44,356 44,320

COL ราคาล่าสุด 1.27

วันที่ 16-03-2563 14-07-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,765 12,700 13,100
%การถือ 1.99% 1.98% 2.05%
มูลค่า (พัน) 239,986 238,767 246,274

COM7 ราคาล่าสุด 18.80

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 52,443 28,373
%การถือ 4.37% 2.36%
มูลค่า (พัน) 2,150,150 1,163,292

CPALL ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 903,751 798,593
%การถือ 10.06% 8.89%
มูลค่า (พัน) 54,676,962 48,314,903

CPF ราคาล่าสุด 60.50

วันที่ 09-03-2563 16-04-2563 02-06-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 824,682 691,338 679,214 685,393
%การถือ 9.58% 8.03% 7.89% 7.96%
มูลค่า (พัน) 23,709,608 19,875,975 19,527,416 19,705,061

CPI ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 04-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,554 8,660
%การถือ 1.51% 1.37%
มูลค่า (พัน) 15,668 14,202

CPL ราคาล่าสุด 1.64

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,947
%การถือ 3.63%
มูลค่า (พัน) 17,701

CPN ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 292,136
%การถือ 6.51%
มูลค่า (พัน) 14,825,909

CPT ราคาล่าสุด 50.75

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,822 11,991
%การถือ 2.09% 1.33%
มูลค่า (พัน) 15,622 9,953

CRANE ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,365
%การถือ 1.63%
มูลค่า (พัน) 22,381

CRC ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 164,489
%การถือ 2.73%
มูลค่า (พัน) 5,345,894

CRD ราคาล่าสุด 32.50

วันที่ 10-03-2563 23-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,411 4,421 4,420
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 1,941 1,945 1,945

CSC ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 640 665
%การถือ 1.23% 1.28%
มูลค่า (พัน) 34,544 35,910

CSS ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 23-08-2562 16-04-2563 26-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,630 16,876 35,305 33,958 32,460 53,925 46,745 45,734 34,316 24,679 24,543 22,853 22,293
%การถือ 1.09% 2.33% 3.18% 2.89% 2.76% 4.59% 3.98% 3.89% 2.92% 2.10% 2.09% 1.94% 1.90%
มูลค่า (พัน) 10,910 24,132 50,486 48,559 46,418 77,112 66,846 65,400 49,073 35,292 35,096 32,679 31,879

CWT ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561 17-10-2562 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,272 4,187 6,607 3,243 3,694 5,423 3,296 3,973 5,294
%การถือ 0.63% 1.11% 1.75% 0.67% 0.60% 0.88% 0.52% 0.63% 0.84%
มูลค่า (พัน) 5,406 9,965 15,725 7,717 8,791 12,907 7,843 9,455 12,600

DCC ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 85,722 98,704 192,533
%การถือ 1.19% 1.20% 2.35%
มูลค่า (พัน) 197,160 227,018 442,827

DCON ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,376
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 9,107

DCORP ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 26-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,580 10,236
%การถือ 0.74% 0.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

DDD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,338 2,414 2,512
%การถือ 0.74% 0.76% 0.79%
มูลค่า (พัน) 38,346 39,593 41,193

DELTA ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 02-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 2,446,540

DEMCO ราคาล่าสุด 231.00

วันที่ 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 68,229 68,954 69,050
%การถือ 9.34% 9.44% 9.45%
มูลค่า (พัน) 189,677 191,693 191,960

DIMET ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 23-03-2563 05-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,262 5,354
%การถือ 0.61% 0.99%
มูลค่า (พัน) 457 750

DOD ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,137 9,827
%การถือ 1.50% 2.40%
มูลค่า (พัน) 56,465 90,409

DOHOME ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,104 36,174
%การถือ 0.98% 1.95%
มูลค่า (พัน) 249,835 499,196

DRT ราคาล่าสุด 13.80

วันที่ 10-03-2563 14-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,171 19,512
%การถือ 1.92% 2.06%
มูลค่า (พัน) 108,115 116,098

DTAC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 12-02-2563 29-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 215,320 200,048
%การถือ 9.09% 8.45%
มูลค่า (พัน) 8,074,510 7,501,818

DTC ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 02-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,218 17,234
%การถือ 2.03% 2.03%
มูลค่า (พัน) 129,993 130,119

EA ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 188,369
%การถือ 5.05%
มูลค่า (พัน) 8,429,522

EASON ราคาล่าสุด 44.75

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,943
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,283

EASTW ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 09-07-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 43,168 43,554 40,968 38,887
%การถือ 2.59% 2.62% 2.46% 2.34%
มูลค่า (พัน) 405,781 409,407 385,098 365,542

ECF ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 13-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,115 31,320
%การถือ 3.14% 3.26%
มูลค่า (พัน) 40,354 41,968

EFORL ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 25-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 208,134 205,365
%การถือ 0.65% 0.64%
มูลค่า (พัน) 8,325 8,215

EGCO ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,699 48,491 47,149
%การถือ 10.77% 9.21% 8.96%
มูลค่า (พัน) 12,246,939 10,474,137 10,184,105

EKH ราคาล่าสุด 216.00

วันที่ 12-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,825 9,394 10,271
%การถือ 1.30% 1.57% 1.71%
มูลค่า (พัน) 39,514 47,438 51,869

EMC ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 49,440
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,416

EPG ราคาล่าสุด 0.15

วันที่ 05-08-2559 08-08-2560 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561 12-06-2562 07-08-2562 29-11-2562 15-06-2563 07-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,330 60,007 63,063 66,889 60,768 62,075 61,346 73,916 48,127 43,804
%การถือ 1.65% 2.14% 2.25% 2.39% 2.17% 2.22% 2.19% 2.64% 1.72% 1.56%
มูลค่า (พัน) 268,716 348,043 365,768 387,956 352,455 360,037 355,807 428,715 279,135 254,065

ERW ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 09-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,674 79,878
%การถือ 3.84% 3.17%
มูลค่า (พัน) 326,758 269,987

ESSO ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,435 99,125
%การถือ 2.12% 2.86%
มูลค่า (พัน) 532,406 718,655

ESTAR ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,765 42,897
%การถือ 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 16,679 16,730

ETE ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 03-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,945 4,913
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 4,945 4,913

EVER ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,671
%การถือ 1.41%
มูลค่า (พัน) 11,481

FANCY ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 03-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,141 4,194
%การถือ 0.67% 0.68%
มูลค่า (พัน) 2,112 2,139

FLOYD ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 06-03-2563 10-04-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,584 5,602 2,477
%การถือ 1.55% 1.56% 0.69%
มูลค่า (พัน) 5,360 5,378 2,378

FNS ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,306 2,077
%การถือ 0.67% 0.60%
มูลค่า (พัน) 8,303 7,477

FORTH ราคาล่าสุด 3.60

วันที่ 11-03-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,616 12,407
%การถือ 1.31% 1.29%
มูลค่า (พัน) 75,693 74,439

FSMART ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,059 7,953 6,084 12,786 5,603 6,264 8,064 12,305 14,657 16,143
%การถือ 2.63% 0.99% 0.76% 1.60% 0.70% 0.78% 1.01% 1.54% 1.83% 2.02%
มูลค่า (พัน) 151,622 57,258 43,804 92,057 40,339 45,103 58,060 88,598 105,531 116,228

FSS ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,725
%การถือ 8.72%
มูลค่า (พัน) 88,768

FVC ราคาล่าสุด 1.75

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,940
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 2,707

GBX ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,684
%การถือ 11.91%
มูลค่า (พัน) 55,764

GCAP ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 23-03-2558 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562 27-08-2562 17-02-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 5,930 4,812 4,662 7,272 5,695 5,474
%การถือ 0.67% 2.97% 2.41% 2.33% 2.42% 1.90% 1.82%
มูลค่า (พัน) 1,795 7,947 6,448 6,247 9,744 7,632 7,335

GEL ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,763 50,896
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 10,870 10,688

GENCO ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 16-03-2563 06-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,917 23,015
%การถือ 2.04% 2.05%
มูลค่า (พัน) 11,459 11,508

GFPT ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,291
%การถือ 5.69%
มูลค่า (พัน) 998,080

GGC ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562 25-09-2562 28-02-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,151 7,623 11,343 12,384
%การถือ 0.69% 0.80% 0.74% 1.11% 1.21%
มูลค่า (พัน) 64,418 74,584 69,748 103,785 113,315

GIFT ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,324
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 8,173

GJS ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 11-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 409,027 388,471
%การถือ 1.60% 1.52%
มูลค่า (พัน) 61,354 58,271

GL ราคาล่าสุด 0.15

วันที่ 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 260,366
%การถือ 17.07%
มูลค่า (พัน) 0

GLOBAL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 177,822
%การถือ 4.23%
มูลค่า (พัน) 3,218,573

GOLD ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 13-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561 07-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,816 82,671 12,386 16,497 16,367 18,590 15,307
%การถือ 2.96% 5.05% 0.53% 0.71% 0.70% 0.80% 0.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-08-2562 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 5,714
%การถือ 0.53% 0.95%
มูลค่า (พัน) 4,352 7,885

GPSC ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 29-08-2561 25-02-2562 09-08-2562 04-09-2562 27-02-2563 15-05-2563 02-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,824 17,860 8,337 7,647 23,969 32,694 94,971 84,869 90,233
%การถือ 1.06% 1.19% 0.56% 0.51% 1.60% 2.18% 3.37% 3.01% 3.20%
มูลค่า (พัน) 1,111,632 1,254,645 585,673 537,191 1,683,802 2,296,747 6,671,681 5,962,080 6,338,897

GREEN ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,130
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 7,700

GSC ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,274
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 2,797

GULF ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 06-03-2563 07-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 79,861 330,976
%การถือ 3.74% 3.10%
มูลค่า (พัน) 2,795,130 11,584,170

GUNKUL ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 20-03-2563 29-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 431,033 481,444
%การถือ 4.85% 5.42%
มูลค่า (พัน) 1,077,582 1,203,610

GYT ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 94 94
%การถือ 1.26% 1.26%
มูลค่า (พัน) 0 0

HANA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 65,644
%การถือ 8.16%
มูลค่า (พัน) 2,806,299

HFT ราคาล่าสุด 42.75

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,959 17,007
%การถือ 2.58% 2.58%
มูลค่า (พัน) 75,298 75,509

HMPRO ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 11-03-2563 10-06-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 947,392 820,524 848,959
%การถือ 7.20% 6.24% 6.46%
มูลค่า (พัน) 13,926,658 12,061,699 12,479,692

HTC ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 08-04-2563 22-06-2563 15-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,918 2,582 3,385
%การถือ 1.45% 1.28% 1.68%
มูลค่า (พัน) 103,577 91,653 120,161

HTECH ราคาล่าสุด 35.50

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,982 19,988 18,579
%การถือ 6.33% 6.66% 6.19%
มูลค่า (พัน) 56,945 59,965 55,738

HUMAN ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,108 5,311 16,526 21,628 20,096 30,903 30,372
%การถือ 0.60% 0.78% 2.43% 3.18% 2.96% 4.54% 4.47%
มูลค่า (พัน) 35,327 45,674 142,127 185,998 172,824 265,766 261,201

HYDRO ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 24-03-2557 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,347 2,637 3,840 3,823 4,059 4,036
%การถือ 1.72% 0.68% 0.98% 0.65% 0.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 736 580 845 841 893 888

ICHI ราคาล่าสุด 0.22

วันที่ 12-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,421 19,003
%การถือ 1.19% 1.46%
มูลค่า (พัน) 168,088 207,136

ICN ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,358
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 7,790

IFEC ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,625
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 0

IHL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 27-04-2563 22-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,109 11,928 18,125
%การถือ 1.54% 2.01% 3.06%
มูลค่า (พัน) 32,428 42,465 64,525

III ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 10-03-2563 28-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,965 4,810
%การถือ 0.65% 0.79%
มูลค่า (พัน) 18,161 22,030

ILINK ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,864 5,506
%การถือ 0.89% 1.01%
มูลค่า (พัน) 24,127 27,309

ILM ราคาล่าสุด 4.96

วันที่ 24-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,188
%การถือ 3.21%
มูลค่า (พัน) 228,246

INET ราคาล่าสุด 14.10

วันที่ 27-03-2563 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,494 21,441
%การถือ 4.50% 4.29%
มูลค่า (พัน) 78,730 75,044

INGRS ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,851 21,595
%การถือ 1.72% 1.49%
มูลค่า (พัน) 11,183 9,718

INSET ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 09-03-2563 25-05-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,811 5,100 12,870
%การถือ 0.68% 0.91% 2.30%
มูลค่า (พัน) 13,719 18,359 46,331

INSURE ราคาล่าสุด 3.60

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 894
%การถือ 8.94%
มูลค่า (พัน) 0

INTUCH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562 20-08-2562 26-02-2563 22-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 476,444 606,419 588,323 564,129 526,431 438,203 416,140 381,064 282,361 532,381 585,753 510,674 517,091
%การถือ 14.86% 18.91% 18.35% 17.59% 16.42% 13.67% 12.98% 11.88% 8.81% 16.60% 18.27% 15.93% 16.13%
มูลค่า (พัน) 26,442,643 33,656,270 32,651,937 31,309,174 29,216,920 24,320,253 23,095,747 21,149,034 15,671,014 29,547,140 32,509,295 28,342,407 28,698,576

IP ราคาล่าสุด 55.50

วันที่ 10-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,913 1,493
%การถือ 0.93% 0.72%
มูลค่า (พัน) 24,109 18,807

IRC ราคาล่าสุด 12.60

วันที่ 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,328
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 17,801

IRCP ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 13-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,078 2,286
%การถือ 1.21% 0.90%
มูลค่า (พัน) 2,186 1,623

IRPC ราคาล่าสุด 0.71

วันที่ 27-02-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,061,026 1,226,765
%การถือ 5.19% 6.00%
มูลค่า (พัน) 2,885,990 3,336,801

ITD ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 176,229
%การถือ 3.34%
มูลค่า (พัน) 195,614

ITEL ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,769 5,804 5,928
%การถือ 0.58% 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 16,845 16,947 17,309

IVL ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 11-03-2563 24-04-2563 15-06-2563 28-08-2563 24-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 289,914 246,798 275,282 316,305 314,020
%การถือ 5.16% 4.40% 4.90% 5.63% 5.59%
มูลค่า (พัน) 9,277,258 7,897,522 8,809,021 10,121,757 10,048,627

JAS ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 21-02-2563 21-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 478,811 487,808 524,357
%การถือ 5.83% 5.87% 6.31%
มูลค่า (พัน) 1,599,228 1,629,277 1,751,351

JCK ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 66,224 67,190 67,735
%การถือ 3.08% 3.13% 3.15%
มูลค่า (พัน) 93,376 94,738 95,507

JCKH ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 26-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,741 18,810
%การถือ 3.00% 3.01%
มูลค่า (พัน) 5,997 6,019

JCT ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 216
%การถือ 1.60%
มูลค่า (พัน) 0

JKN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,091
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 62,403

JMART ราคาล่าสุด 8.80

วันที่ 11-03-2563 16-04-2563 08-05-2563 12-06-2563 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,093 23,682 27,195 28,479 44,302
%การถือ 2.55% 2.61% 3.00% 3.14% 4.89%
มูลค่า (พัน) 401,816 412,070 473,202 495,537 770,849

JMT ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562 10-04-2563 08-05-2563 25-09-2563 10-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,245 1,840 5,077 5,077 2,852 4,462 4,747 8,388 15,854 18,593 38,042 32,417 31,995 43,534 39,450
%การถือ 0.75% 0.61% 1.37% 1.37% 0.77% 1.20% 1.16% 0.94% 1.79% 2.09% 4.28% 3.65% 3.60% 4.88% 4.04%
มูลค่า (พัน) 75,222 61,624 170,083 170,080 95,537 149,471 159,041 280,992 531,100 622,871 1,274,411 1,085,981 1,071,827 1,458,393 1,321,567

JUBILE ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,408 894 1,132 934
%การถือ 0.81% 0.51% 0.65% 0.54%
มูลค่า (พัน) 29,993 19,036 24,112 19,903

JUTHA ราคาล่าสุด 21.30

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 784
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 345

JWD ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,749 9,686 9,523
%การถือ 0.76% 0.95% 0.93%
มูลค่า (พัน) 66,251 82,815 81,421

KAMART ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,847 17,034 15,109 18,750 20,770 9,312 16,091 16,627 17,856 22,238 17,460 17,063 21,099 22,484 20,843
%การถือ 2.40% 2.58% 2.29% 2.84% 3.15% 1.41% 1.83% 1.89% 2.03% 2.53% 1.98% 1.94% 2.40% 2.56% 2.37%
มูลค่า (พัน) 63,069 67,794 60,134 74,626 82,663 37,062 64,042 66,175 71,067 88,509 69,490 67,910 83,974 89,487 82,953

KBANK ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 12-03-2563 10-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 474,652 443,940
%การถือ 19.83% 18.55%
มูลค่า (พัน) 52,211,693 48,833,355

KBS ราคาล่าสุด 110.00

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,516 14,305
%การถือ 2.42% 2.38%
มูลค่า (พัน) 44,127 43,487

KCE ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 24-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,834 54,268 66,854
%การถือ 5.10% 4.63% 5.70%
มูลค่า (พัน) 2,408,321 2,184,270 2,690,884

KGI ราคาล่าสุด 40.25

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 02-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,923 74,808 69,210
%การถือ 5.17% 3.76% 3.47%
มูลค่า (พัน) 386,989 281,278 260,230

KKP ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 13-03-2563 13-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,163 74,975 79,090
%การถือ 10.18% 8.85% 9.34%
มูลค่า (พัน) 4,265,070 3,711,240 3,914,974

KOOL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,638 3,448
%การถือ 0.76% 0.72%
มูลค่า (พัน) 3,165 2,999

KSL ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 138,358
%การถือ 3.14%
มูลค่า (พัน) 320,991

KTB ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,001,816 844,975 834,922
%การถือ 7.17% 6.05% 5.97%
มูลค่า (พัน) 10,719,429 9,041,237 8,933,661

KTC ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 21-02-2563 17-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 132,143 109,436 121,809
%การถือ 5.13% 4.24% 4.72%
มูลค่า (พัน) 6,739,270 5,581,260 6,212,283

KTIS ราคาล่าสุด 51.00

วันที่ 11-12-2562 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,619 29,619
%การถือ 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 85,894 85,895

KWG ราคาล่าสุด 2.90

วันที่ 19-04-2560 26-03-2561 19-12-2562 11-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,422 7,418 10,044 10,366 11,093
%การถือ 0.59% 0.56% 0.76% 0.79% 0.84%
มูลค่า (พัน) 3,796 5,193 7,031 7,256 7,765

LALIN ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,750 23,107
%การถือ 2.46% 2.50%
มูลค่า (พัน) 149,012 151,350

LANNA ราคาล่าสุด 6.55

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 02-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,983 5,334 4,170
%การถือ 1.14% 1.02% 0.79%
มูลค่า (พัน) 42,781 38,140 29,813

LEE ราคาล่าสุด 7.15

วันที่ 30-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,852 17,293
%การถือ 1.94% 1.88%
มูลค่า (พัน) 41,416 40,120

LH ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,035,540 1,907,568 1,829,141
%การถือ 17.03% 15.96% 15.31%
มูลค่า (พัน) 15,978,990 14,974,410 14,358,757

LHK ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,112
%การถือ 1.86%
มูลค่า (พัน) 17,781

LIT ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 12-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,294 1,443
%การถือ 1.04% 0.65%
มูลค่า (พัน) 7,387 4,646

LOXLEY ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 23-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,417 107,169
%การถือ 4.74% 4.73%
มูลค่า (พัน) 153,606 153,252

LPH ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,818 9,756 9,856 9,650
%การถือ 1.31% 1.30% 1.31% 1.29%
มูลค่า (พัน) 44,771 44,489 44,942 44,005

LPN ราคาล่าสุด 4.56

วันที่ 27-02-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,240 47,119
%การถือ 5.03% 3.19%
มูลค่า (พัน) 351,898 223,346

LST ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 06-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,578 7,312
%การถือ 0.92% 0.89%
มูลค่า (พัน) 34,100 32,905

M ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 09-05-2560 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,010 7,238 4,834 5,805
%การถือ 0.99% 0.80% 0.53% 0.63%
มูลค่า (พัน) 482,033 387,224 258,632 310,552

MACO ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 20-03-2563 29-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 191,740 608,745
%การถือ 3.54% 11.25%
มูลค่า (พัน) 120,796 383,509

MAJOR ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,667 44,522 38,369
%การถือ 6.22% 4.98% 4.29%
มูลค่า (พัน) 1,057,670 845,909 729,013

MALEE ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,656
%การถือ 3.09%
มูลค่า (พัน) 55,828

MAX ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400,969 644,017
%การถือ 4.69% 2.16%
มูลค่า (พัน) 28,019 12,880

MBAX ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 11-03-2563 08-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,632 1,605 1,604
%การถือ 0.85% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 11,339 11,154 11,150

MBK ราคาล่าสุด 6.95

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,583 96,621 89,282
%การถือ 5.70% 5.70% 5.27%
มูลค่า (พัน) 1,274,898 1,275,398 1,178,524

MC ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562 13-09-2562 24-10-2562 21-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,032 19,458 14,507 12,451 6,728 39,044 12,214 12,837 10,073 9,255 6,084 5,837 25,327
%การถือ 3.00% 2.43% 1.81% 1.56% 0.84% 4.88% 1.53% 1.60% 1.26% 1.16% 0.76% 0.73% 3.17%
มูลค่า (พัน) 245,129 198,472 147,970 127,003 68,622 398,250 124,582 130,941 102,740 94,400 62,059 59,538 258,334

MCS ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,807
%การถือ 7.96%
มูลค่า (พัน) 513,505

MDX ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 3,809
%การถือ 0.75% 0.80%
มูลค่า (พัน) 8,946 9,598

MEGA ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561 12-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,267 16,020 9,962 9,710 11,723 37,731 30,661 30,394 24,846 25,515 31,564 47,500
%การถือ 3.50% 1.85% 1.15% 1.12% 1.35% 4.36% 3.54% 3.51% 2.86% 2.93% 3.62% 5.45%
มูลค่า (พัน) 1,097,168 580,707 361,112 352,002 424,960 1,367,732 1,111,446 1,101,799 900,665 924,935 1,144,192 1,721,887

META ราคาล่าสุด 36.25

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,485
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 3,224

METCO ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 14-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 235
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 44,106

MFC ราคาล่าสุด 187.50

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,162 1,140
%การถือ 0.93% 0.91%
มูลค่า (พัน) 16,506 16,187

MFEC ราคาล่าสุด 14.20

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,051 5,258
%การถือ 1.14% 1.19%
มูลค่า (พัน) 25,253 26,291

MGT ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,038
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 4,646

MIDA ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,475 14,894
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,527 7,745

MILL ราคาล่าสุด 0.52

วันที่ 10-04-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,795 30,801
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 21,556 21,561

MINT ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 16-03-2563 29-06-2563 07-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 550,806 468,332 469,678
%การถือ 11.92% 10.14% 9.06%
มูลค่า (พัน) 13,659,983 11,614,626 11,648,013

MK ราคาล่าสุด 24.80

วันที่ 31-03-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,994 12,438
%การถือ 1.19% 1.14%
มูลค่า (พัน) 40,021 38,308

ML ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,194 19,069
%การถือ 1.80% 1.79%
มูลค่า (พัน) 16,315 16,209

MODERN ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 06-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,680 12,388 12,344
%การถือ 1.69% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 34,236 33,447 33,330

MONO ราคาล่าสุด 2.70

วันที่ 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,255
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 60,152

MORE ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 13-03-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,452 70,450
%การถือ 0.85% 1.08%
มูลค่า (พัน) 42,698 54,247

MSC ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,993
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 19,005

MTC ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 03-03-2563 22-04-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,474 99,918 113,047
%การถือ 5.07% 4.71% 5.33%
มูลค่า (พัน) 5,803,593 5,395,553 6,104,557

MVP ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 09-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,063 2,710
%การถือ 1.53% 1.35%
มูลค่า (พัน) 3,645 3,224

NBC ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 23-03-2563 15-07-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,114 4,162 4,152
%การถือ 0.51% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,057 2,081 2,076

NCH ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,949
%การถือ 3.45%
มูลค่า (พัน) 33,930

NDR ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,372
%การถือ 2.02%
มูลค่า (พัน) 9,495

NEP ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 12-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,662 68,220
%การถือ 2.35% 2.93%
มูลค่า (พัน) 13,119 16,373

NER ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 28-08-2562 12-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,184 19,544 34,065
%การถือ 1.31% 1.27% 2.21%
มูลค่า (พัน) 86,791 84,040 146,481

NETBAY ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 19-03-2563 16-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,508 6,477 6,728
%การถือ 3.25% 3.24% 3.36%
มูลค่า (พัน) 178,978 178,117 185,014

NEWS ราคาล่าสุด 27.50

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,070,870 1,071,269 1,071,512
%การถือ 1.58% 1.58% 1.58%
มูลค่า (พัน) 10,709 10,713 10,715

NEX ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 29-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,719 17,770
%การถือ 4.09% 1.06%
มูลค่า (พัน) 111,730 80,321

NINE ราคาล่าสุด 4.52

วันที่ 18-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,195 75,298
%การถือ 7.44% 20.60%
มูลค่า (พัน) 41,881 115,959

NMG ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 48,525
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 0

NNCL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2563 30-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,449 74,433 76,698
%การถือ 3.63% 3.63% 3.74%
มูลค่า (พัน) 144,430 144,400 148,794

NOBLE ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 31-03-2563 19-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,559 13,759
%การถือ 2.09% 3.01%
มูลค่า (พัน) 194,057 279,314

NSI ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,065 1,079
%การถือ 7.66% 7.76%
มูลค่า (พัน) 80,917 81,989

NUSA ราคาล่าสุด 76.00

วันที่ 27-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,359 57,226
%การถือ 0.61% 0.75%
มูลค่า (พัน) 11,590 14,307

NVD ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,633 37,386 36,379
%การถือ 2.73% 2.71% 2.64%
มูลค่า (พัน) 82,040 81,501 79,306

NWR ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 108,871
%การถือ 4.21%
มูลค่า (พัน) 64,234

NYT ราคาล่าสุด 0.59

วันที่ 05-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292 9,199
%การถือ 0.51% 0.74%
มูลค่า (พัน) 22,401 32,748

OGC ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 599 633
%การถือ 2.81% 2.97%
มูลค่า (พัน) 13,546 14,313

OHTL ราคาล่าสุด 22.60

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 276
%การถือ 1.83%
มูลค่า (พัน) 91,146

ORI ราคาล่าสุด 330.00

วันที่ 02-06-2560 09-05-2561 17-10-2561 03-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 22,351 37,941 102,045 126,241 104,707 59,605
%การถือ 0.52% 1.37% 2.32% 4.17% 5.15% 4.27% 2.43%
มูลค่า (พัน) 61,846 173,217 294,040 790,846 978,368 811,479 461,936

OSP ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562 20-03-2563 08-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,873 21,421 109,861 113,986 128,568
%การถือ 1.33% 0.71% 3.66% 3.79% 4.28%
มูลค่า (พัน) 1,455,357 781,877 4,009,921 4,160,475 4,692,745

PACE ราคาล่าสุด 36.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 253,741
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 0

PAP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,435
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 12,683

PATO ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 20-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,902 1,780
%การถือ 1.34% 1.25%
มูลค่า (พัน) 19,968 18,692

PDI ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 18-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,443 4,433
%การถือ 1.97% 1.96%
มูลค่า (พัน) 40,207 40,117

PDJ ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,371 11,903
%การถือ 2.13% 2.45%
มูลค่า (พัน) 14,416 16,545

PE ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,645 7,550
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 0 0

PERM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,074
%การถือ 5.21%
มูลค่า (พัน) 31,259

PF ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 16-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 530,703 590,149
%การถือ 6.12% 6.81%
มูลค่า (พัน) 201,667 224,257

PG ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 3,393 3,389
%การถือ 3.53% 3.53% 3.53%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PHOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,871
%การถือ 1.42%
มูลค่า (พัน) 7,004

PIMO ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 06-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,653 5,789
%การถือ 0.92% 0.94%
มูลค่า (พัน) 14,246 14,587

PJW ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 23-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,621 4,617
%การถือ 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 6,423 6,417

PL ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,059 18,935
%การถือ 3.03% 3.17%
มูลค่า (พัน) 37,201 39,006

PLANB ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 07-03-2559 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 36,065 46,535 83,099 120,474 117,289 203,440 122,424
%การถือ 1.03% 1.32% 2.14% 3.10% 3.02% 5.24% 3.15%
มูลค่า (พัน) 225,404 290,843 519,371 752,960 733,059 1,271,499 765,152

PLAT ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 16-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 128,111 123,396
%การถือ 4.58% 4.41%
มูลค่า (พัน) 307,467 296,150

PLE ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 24-03-2563 15-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,109 20,924 20,259
%การถือ 7.72% 1.54% 1.49%
มูลค่า (พัน) 75,678 15,065 14,586

PM ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,299 8,038 7,726
%การถือ 1.55% 1.34% 1.29%
มูลค่า (พัน) 78,578 67,921 65,288

PORT ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,155
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 8,896

PPM ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 29-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,850 6,863 6,854
%การถือ 1.62% 1.63% 1.62%
มูลค่า (พัน) 5,891 5,902 5,894

PPP ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,801 3,927
%การถือ 1.60% 1.31%
มูลค่า (พัน) 9,601 7,854

PPPM ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,311
%การถือ 4.41%
มูลค่า (พัน) 11,821

PPS ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 77,504
%การถือ 9.01%
มูลค่า (พัน) 27,902

PR9 ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,872
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 56,668

PRAKIT ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 24-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,307 1,297
%การถือ 2.16% 2.15%
มูลค่า (พัน) 10,327 10,248

PRIN ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,223 21,033
%การถือ 3.71% 1.72%
มูลค่า (พัน) 78,688 36,598

PRM ราคาล่าสุด 1.74

วันที่ 29-04-2562 28-11-2562 10-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,632 52,261 59,089 73,316
%การถือ 1.11% 2.09% 2.36% 2.93%
มูลค่า (พัน) 214,150 405,021 457,940 568,203

PSH ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 12-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 44,859 46,873
%การถือ 2.05% 2.14%
มูลค่า (พัน) 560,742 585,909

PSL ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 02-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 82,091 112,163
%การถือ 5.26% 7.19%
มูลค่า (พัน) 504,861 689,801

PSTC ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 27-07-2559 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,872 67,546 104,415
%การถือ 0.54% 0.98% 0.88%
มูลค่า (พัน) 45,356 128,338 198,388

PT ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,025 17,744 16,984
%การถือ 6.35% 6.25% 5.98%
มูลค่า (พัน) 104,544 102,913 98,508

PTG ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 76,804 93,229
%การถือ 4.60% 5.58%
มูลค่า (พัน) 1,382,480 1,678,125

PTL ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 23-06-2563 10-08-2563 24-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,622 45,431 51,509
%การถือ 1.62% 5.05% 5.72%
มูลค่า (พัน) 336,307 1,044,902 1,184,715

PTT ราคาล่าสุด 23.00

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563 01-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,626,984 1,462,448 1,411,809
%การถือ 5.70% 5.12% 4.94%
มูลค่า (พัน) 65,079,371 58,497,920 56,472,374

PTTEP ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 14-02-2563 15-05-2563 14-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 275,586 245,808 223,245
%การถือ 6.94% 6.19% 5.62%
มูลค่า (พัน) 26,662,908 23,781,950 21,598,929

PTTGC ราคาล่าสุด 96.75

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 368,321 360,466 375,002 440,148 484,035 644,210 583,667 500,866 359,475 326,551 278,841
%การถือ 8.17% 7.99% 8.32% 9.76% 10.74% 14.29% 12.94% 11.11% 7.97% 7.24% 6.18%
มูลค่า (พัน) 21,086,387 20,636,666 21,468,880 25,198,491 27,711,029 36,881,004 33,414,953 28,674,570 20,579,934 18,695,035 15,963,651

PYLON ราคาล่าสุด 57.25

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,646 25,260
%การถือ 3.29% 3.37%
มูลค่า (พัน) 99,077 101,544

QH ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 795,081 696,241 713,970 755,922
%การถือ 7.42% 6.50% 6.66% 7.06%
มูลค่า (พัน) 1,844,588 1,615,280 1,656,410 1,753,739

QLT ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,534 2,565 2,561
%การถือ 1.56% 2.60% 2.60%
มูลค่า (พัน) 6,137 10,261 10,243

QTC ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 05-03-2563 15-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,479 11,036 10,999
%การถือ 3.37% 3.24% 3.22%
มูลค่า (พัน) 44,768 43,041 42,895

RATCH ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 05-03-2563 02-06-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 151,007 127,491 109,451
%การถือ 10.41% 8.79% 7.55%
มูลค่า (พัน) 8,569,645 7,235,087 6,211,360

RBF ราคาล่าสุด 56.75

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 146,735 175,142 127,406
%การถือ 7.34% 8.76% 6.37%
มูลค่า (พัน) 1,393,981 1,663,848 1,210,358

RCL ราคาล่าสุด 9.50

วันที่ 26-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,906 9,908
%การถือ 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 99,055 99,079

RICH ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 31-10-2559 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 59,536 71,993 63,424 65,155
%การถือ 0.57% 2.48% 3.00% 2.64% 2.09%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

RJH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563 25-08-2563 23-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,548 2,622 9,116 8,634 8,132 6,209
%การถือ 0.52% 0.87% 3.04% 2.88% 2.71% 2.07%
มูลค่า (พัน) 35,766 60,568 210,570 199,436 187,838 143,435

RML ราคาล่าสุด 23.10

วันที่ 12-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 131,127 131,674
%การถือ 3.14% 3.16%
มูลค่า (พัน) 79,987 80,321

ROJNA ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,162 36,493
%การถือ 1.89% 1.81%
มูลค่า (พัน) 172,492 164,947

RP ราคาล่าสุด 4.52

วันที่ 16-03-2563 01-07-2563 11-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,501 2,242 2,464
%การถือ 1.31% 1.17% 1.29%
มูลค่า (พัน) 3,026 2,713 2,981

RPC ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 04-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,945 11,993
%การถือ 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 6,092 6,116

RS ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 05-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,742 24,210
%การถือ 3.98% 2.49%
มูลค่า (พัน) 685,727 428,509

RSP ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 06-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,857 4,588
%การถือ 0.76% 0.60%
มูลค่า (พัน) 10,015 7,846

S ราคาล่าสุด 1.71

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614
%การถือ 2.69% 2.24%
มูลค่า (พัน) 275,034 228,885

S & J ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614
%การถือ 2.69% 2.24%
มูลค่า (พัน) 4,753,107 3,955,562

S11 ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562 28-08-2562 28-02-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,690 4,907 4,872 4,150 4,222 6,012 5,477 5,590 6,352 10,029
%การถือ 0.77% 0.80% 0.79% 0.68% 0.69% 0.98% 0.89% 0.91% 1.04% 1.64%
มูลค่า (พัน) 30,018 31,404 31,183 26,558 27,022 38,476 35,051 35,774 40,652 64,188

SABINA ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,068 2,858 2,758
%การถือ 2.03% 0.82% 0.79%
มูลค่า (พัน) 149,836 60,586 58,475

SAFARI ราคาล่าสุด 21.20

วันที่ 25-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,822
%การถือ 1.35%
มูลค่า (พัน) 0

SAMART ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,820 18,523
%การถือ 1.67% 1.84%
มูลค่า (พัน) 91,671 100,953

SAMCO ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,202 6,141
%การถือ 0.97% 0.96%
มูลค่า (พัน) 7,318 7,246

SAMTEL ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 4,533
%การถือ 0.72% 0.73%
มูลค่า (พัน) 24,477 24,930

SAPPE ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 10-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,368 5,602
%การถือ 2.09% 1.84%
มูลค่า (พัน) 143,288 126,055

SAT ราคาล่าสุด 22.50

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,708 50,794 46,455
%การถือ 12.87% 11.95% 10.93%
มูลค่า (พัน) 787,802 731,438 668,952

SAWAD ราคาล่าสุด 14.40

วันที่ 13-03-2563 07-07-2563 18-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 150,172 159,724 155,503
%การถือ 11.24% 11.63% 11.32%
มูลค่า (พัน) 8,747,517 9,303,917 9,058,059

SC ราคาล่าสุด 58.25

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,767 40,876
%การถือ 1.02% 0.98%
มูลค่า (พัน) 117,181 112,001

SCB ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 04-03-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 315,876 346,262
%การถือ 9.30% 10.20%
มูลค่า (พัน) 27,007,421 29,605,427

SCC ราคาล่าสุด 85.50

วันที่ 13-02-2563 13-05-2563 14-08-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 117,879 116,327 117,932 115,932
%การถือ 9.82% 9.69% 9.83% 9.66%
มูลค่า (พัน) 44,086,824 43,506,167 44,106,687 43,358,673

SCCC ราคาล่าสุด 374.00

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,293
%การถือ 1.44%
มูลค่า (พัน) 586,044

SCI ราคาล่าสุด 136.50

วันที่ 09-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,141 57,209
%การถือ 8.29% 7.63%
มูลค่า (พัน) 82,027 75,516

SCP ราคาล่าสุด 1.32

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,883 15,406
%การถือ 5.29% 5.14%
มูลค่า (พัน) 96,887 93,974

SE-ED ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 12-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,973 2,324
%การถือ 0.76% 0.59%
มูลค่า (พัน) 4,430 3,463

SEAFCO ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,450 18,789 17,347
%การถือ 1.68% 2.54% 2.35%
มูลค่า (พัน) 64,117 96,765 89,339

SEAOIL ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,935
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 7,395

SENA ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 12-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,666 28,030
%การถือ 1.94% 1.97%
มูลค่า (พัน) 92,958 94,180

SF ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 26-02-2563 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,878 28,107
%การถือ 1.40% 1.32%
มูลค่า (พัน) 146,403 137,723

SFLEX ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,351 12,777 15,254
%การถือ 2.77% 3.12% 3.72%
มูลค่า (พัน) 60,728 68,355 81,611

SGP ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 04-03-2563 22-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,314 33,781 28,175
%การถือ 1.81% 1.84% 1.53%
มูลค่า (พัน) 343,136 347,942 290,199

SHR ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 119,134 140,161
%การถือ 3.32% 3.90%
มูลค่า (พัน) 285,922 336,387

SIAM ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 16-03-2563 24-06-2563 20-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,926 13,034 12,877
%การถือ 2.35% 2.20% 2.17%
มูลค่า (พัน) 18,939 17,727 17,513

SIMAT ราคาล่าสุด 1.36

วันที่ 09-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,954
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 27,679

SINGER ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563 25-08-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,250 10,360 13,966 16,127
%การถือ 2.30% 2.58% 3.42% 3.91%
มูลค่า (พัน) 156,324 175,080 236,032 272,554

SIRI ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 16-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 907,478 703,306
%การถือ 6.11% 4.73%
มูลค่า (พัน) 716,907 555,612

SIS ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 09-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743 4,499
%การถือ 1.35% 1.28%
มูลค่า (พัน) 87,741 83,226

SISB ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,001 12,706
%การถือ 1.49% 1.35%
มูลค่า (พัน) 126,705 114,992

SITHAI ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,965
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 11,857

SKN ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 12-03-2563 31-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 7,860
%การถือ 1.05% 0.98%
มูลค่า (พัน) 19,056 17,762

SKR ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,248 18,230
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 124,999 124,876

SKY ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 01-04-2563 19-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,951 8,241
%การถือ 1.11% 1.48%
มูลค่า (พัน) 74,387 103,018

SLM ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 01-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,913 9,913
%การถือ 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 0 0

SMIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2563 03-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,314 6,456 6,169
%การถือ 1.19% 1.22% 1.16%
มูลค่า (พัน) 23,362 23,888 22,826

SMK ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,864 2,018
%การถือ 0.93% 1.01%
มูลค่า (พัน) 70,832 76,680

SMPC ราคาล่าสุด 38.00

วันที่ 06-03-2563 08-04-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,067 4,176 9,202
%การถือ 0.76% 0.78% 1.72%
มูลค่า (พัน) 44,331 45,518 100,304

SMT ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,584 17,179
%การถือ 1.98% 2.05%
มูลค่า (พัน) 47,429 49,133

SNC ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 02-03-2563 18-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,353 6,128
%การถือ 2.56% 2.13%
มูลค่า (พัน) 94,850 79,047

SOLAR ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,989
%การถือ 1.84%
มูลค่า (พัน) 9,590

SORKON ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 542 542
%การถือ 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 3,062 3,062

SPA ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,862
%การถือ 3.48%
มูลค่า (พัน) 140,030

SPALI ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 126,305 129,787 134,550
%การถือ 5.89% 6.06% 6.28%
มูลค่า (พัน) 2,260,860 2,323,184 2,408,446

SPCG ราคาล่าสุด 17.90

วันที่ 17-03-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 44,817 40,616
%การถือ 4.60% 4.17%
มูลค่า (พัน) 963,576 873,253

SPI ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,419 4,424 4,417
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 265,130 265,442 264,992

SPRC ราคาล่าสุด 60.00

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 28-08-2561 07-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 423,989 522,772 481,916 422,806 353,055 202,468 213,395 151,716 178,316
%การถือ 9.78% 12.06% 11.11% 9.75% 8.14% 4.67% 4.92% 3.50% 4.11%
มูลค่า (พัน) 3,222,313 3,973,069 3,662,563 3,213,326 2,683,222 1,538,758 1,621,800 1,153,044 1,355,202

SPVI ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 28-02-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,911 4,416
%การถือ 1.98% 1.10%
มูลค่า (พัน) 26,265 14,659

SQ ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,159
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 17,403

SSF ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 09-03-2563 14-04-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,599 6,599 4,681
%การถือ 2.44% 2.44% 1.73%
มูลค่า (พัน) 46,194 46,194 32,770

SSSC ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,909 8,908 8,916
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 18,709 18,706 18,723

SST ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,672 2,672
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,879 5,879

STA ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 23-03-2563 30-04-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,326 99,990 155,149
%การถือ 6.86% 6.51% 10.10%
มูลค่า (พัน) 2,817,477 2,674,731 4,150,244

STANLY ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 01-06-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,370 2,309
%การถือ 3.09% 3.01%
มูลค่า (พัน) 385,186 375,265

STEC ราคาล่าสุด 162.50

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143,933 123,899
%การถือ 9.44% 8.12%
มูลค่า (พัน) 1,914,310 1,647,860

STPI ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,927 44,153
%การถือ 2.52% 2.72%
มูลค่า (พัน) 157,978 170,430

SUPER ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 808,971
%การถือ 2.96%
มูลค่า (พัน) 744,253

SUSCO ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 13-03-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,770 29,996
%การถือ 3.07% 2.73%
มูลค่า (พัน) 93,206 82,788

SUTHA ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 16-03-2559 18-10-2559 19-04-2560 20-04-2561 29-08-2561 29-05-2562 19-07-2562 29-08-2562 25-11-2562 11-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,190 4,166 3,561 7,039 7,651 8,165 8,167 8,214 13,376 14,031 15,396
%การถือ 1.40% 1.39% 1.19% 2.35% 2.55% 2.72% 2.72% 2.74% 4.46% 4.68% 5.13%
มูลค่า (พัน) 16,677 16,581 14,173 28,014 30,450 32,498 32,505 32,692 53,237 55,845 61,274

SVOA ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,567 10,392
%การถือ 2.20% 1.47%
มูลค่า (พัน) 20,393 13,614

SWC ราคาล่าสุด 1.31

วันที่ 13-03-2563 07-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,734 2,226 1,657
%การถือ 0.57% 0.71% 0.53%
มูลค่า (พัน) 8,251 10,598 7,888

SYNEX ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 09-03-2563 08-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,608 10,058 26,145
%การถือ 1.72% 1.19% 3.09%
มูลค่า (พัน) 217,664 149,869 389,560

SYNTEC ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 25-03-2563 12-05-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,250 34,042 32,769
%การถือ 2.52% 2.13% 2.05%
มูลค่า (พัน) 60,777 51,403 49,481

T ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 23-01-2563 18-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575,986 524,809 508,490
%การถือ 5.69% 5.19% 5.03%
มูลค่า (พัน) 23,039 20,992 20,340

TACC ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 29-04-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562 27-08-2562 16-03-2563 10-04-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 8,823 9,114 18,628 20,479 18,923 19,752 67,297
%การถือ 1.24% 1.45% 1.50% 3.06% 3.37% 3.11% 3.25% 11.07%
มูลค่า (พัน) 49,755 58,232 60,153 122,944 135,163 124,891 130,361 444,160

TAE ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,100
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 26,195

TAKUNI ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,447
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 2,708

TAPAC ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 14,608

TASCO ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 02-03-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 146,456 120,268
%การถือ 9.29% 7.62%
มูลค่า (พัน) 2,680,146 2,200,906

TC ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 12-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,132 6,398
%การถือ 1.86% 1.94%
มูลค่า (พัน) 32,194 33,588

TCAP ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 157,860 154,832 132,297 139,502 124,961
%การถือ 13.55% 13.29% 11.35% 11.97% 10.73%
มูลค่า (พัน) 5,367,250 5,264,281 4,498,088 4,743,053 4,248,661

TCC ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 01-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,197 16,600
%การถือ 1.27% 1.30%
มูลค่า (พัน) 3,078 3,154

TCJ ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,320 4,284
%การถือ 4.09% 4.06%
มูลค่า (พัน) 13,996 13,879

TCMC ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,131 6,582
%การถือ 1.46% 0.86%
มูลค่า (พัน) 18,366 10,860

TEAM ราคาล่าสุด 1.65

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,784
%การถือ 1.22%
มูลค่า (พัน) 7,005

TEAMG ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,574
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 16,209

TFG ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 54,149
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 273,451

TH ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 25-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,986 22,984
%การถือ 2.38% 2.38%
มูลค่า (พัน) 10,803 10,802

THAI ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,069
%การถือ 2.57%
มูลค่า (พัน) 164,844

THANI ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 92,026 134,201 110,602
%การถือ 2.44% 3.55% 2.93%
มูลค่า (พัน) 342,336 499,229 411,439

THCOM ราคาล่าสุด 3.72

วันที่ 26-02-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,074 33,575
%การถือ 2.65% 3.06%
มูลค่า (พัน) 161,359 186,341

THE ราคาล่าสุด 5.55

วันที่ 28-08-2562 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,495 7,221
%การถือ 0.95% 0.66%
มูลค่า (พัน) 14,168 9,749

THG ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 07-05-2562 28-08-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,559 14,860 15,618
%การถือ 0.89% 1.75% 1.84%
มูลค่า (พัน) 178,395 350,703 368,586

THIP ราคาล่าสุด 23.60

วันที่ 20-03-2563 16-04-2563 05-06-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,424 11,475 11,536 11,485
%การถือ 14.28% 14.34% 14.42% 14.36%
มูลค่า (พัน) 382,690 384,412 386,459 384,754

THRE ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 11-03-2563 09-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 129,446 119,441
%การถือ 3.07% 2.83%
มูลค่า (พัน) 165,690 152,884

THREL ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,887 6,613 5,194 6,992 8,629 12,740 11,110 10,480 9,744 9,082 10,331
%การถือ 1.15% 1.10% 0.87% 1.17% 1.44% 2.12% 1.85% 1.75% 1.62% 1.51% 1.72%
มูลค่า (พัน) 21,073 20,236 15,894 21,395 26,405 38,985 33,997 32,069 29,815 27,792 31,613

TIGER ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 09-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,346 5,338
%การถือ 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 9,194 9,182

TIP ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 16-03-2563 04-06-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,193 8,357 11,352
%การถือ 1.37% 1.39% 1.89%
มูลค่า (พัน) 215,053 219,363 297,983

TIPCO ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 05-03-2563 20-04-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 9,633 9,872
%การถือ 1.98% 2.00% 2.05%
มูลค่า (พัน) 67,851 68,396 70,092

TISCO ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,782 89,446
%การถือ 12.09% 11.17%
มูลค่า (พัน) 7,597,371 7,021,483

TITLE ราคาล่าสุด 78.50

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,256
%การถือ 1.86%
มูลค่า (พัน) 34,808

TK ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,842
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 23,443

TKN ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,214 12,421 32,733 22,904 15,352 77,354 50,831 87,891 99,281
%การถือ 1.83% 0.90% 2.37% 1.66% 1.11% 5.61% 3.68% 6.37% 7.19%
มูลค่า (พัน) 274,834 135,386 356,795 249,657 167,341 843,157 554,060 958,016 1,082,164

TKS ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 20-03-2563 08-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,377 2,623 2,684
%การถือ 0.51% 0.57% 0.58%
มูลค่า (พัน) 14,621 16,132 16,507

TKT ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,528 6,418 6,551
%การถือ 3.05% 3.00% 3.06%
มูลค่า (พัน) 6,006 5,905 6,027

TMB ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300,772 4,000,964 4,155,143
%การถือ 4.46% 4.15% 4.31%
มูลค่า (พัน) 4,515,811 4,201,012 4,362,901

TMD ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,322 3,281
%การถือ 2.21% 2.19%
มูลค่า (พัน) 75,405 74,470

TMILL ราคาล่าสุด 22.70

วันที่ 12-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,638
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 8,336

TMT ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,423
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 25,211

TMW ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 03-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 599
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 21,274

TNDT ราคาล่าสุด 35.50

วันที่ 10-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575 982
%การถือ 0.57% 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,817 3,103

TNH ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 5,387 4,982 4,489 3,905 1,664 2,735 2,723 1,420 1,413 1,062
%การถือ 2.25% 2.99% 2.77% 2.49% 2.17% 0.92% 1.52% 1.51% 0.79% 0.78% 0.59%
มูลค่า (พัน) 132,565 176,420 163,153 147,007 127,881 54,495 89,577 89,191 46,511 46,266 34,774

TNITY ราคาล่าสุด 32.75

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,635
%การถือ 1.32%
มูลค่า (พัน) 9,697

TNL ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 943 943 943
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 16,976 16,976 16,976

TOA ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 03-05-2561 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,010 17,875 19,254 20,375 14,089 14,527
%การถือ 0.59% 0.88% 0.95% 1.00% 0.69% 0.72%
มูลค่า (พัน) 444,356 661,363 712,405 753,871 521,285 537,489

TOP ราคาล่าสุด 37.00

วันที่ 28-02-2563 12-05-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 178,407 134,284 128,325
%การถือ 8.75% 6.58% 6.29%
มูลค่า (พัน) 8,474,347 6,378,468 6,095,426

TOPP ราคาล่าสุด 47.50

วันที่ 13-03-2563 30-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 41 57 57
%การถือ 0.68% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 8,016 11,163 11,104

TPAC ราคาล่าสุด 195.50

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,875 10,405
%การถือ 3.02% 3.19%
มูลค่า (พัน) 124,419 131,108

TPBI ราคาล่าสุด 12.60

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,134
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 10,415

TPCH ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562 22-08-2562 10-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,706 19,558 17,395 17,461 22,873 13,917 14,519 15,864 16,450
%การถือ 1.92% 4.87% 4.34% 4.35% 5.70% 3.47% 3.62% 3.95% 4.10%
มูลค่า (พัน) 90,158 228,831 203,527 204,295 267,620 162,824 169,869 185,611 192,463

TPCORP ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563 25-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,714 1,717 1,711 1,704
%การถือ 1.59% 1.59% 1.58% 1.58%
มูลค่า (พัน) 16,542 16,570 16,510 16,446

TPIPL ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 12-03-2563 09-07-2563 10-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 273,161 271,770 260,386
%การถือ 1.42% 1.42% 1.36%
มูลค่า (พัน) 417,936 415,809 398,390

TPIPP ราคาล่าสุด 1.53

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562 14-06-2562 13-09-2562 13-12-2562 13-03-2563 10-07-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 89,381 82,826 87,340 78,909 84,431 104,538 111,403 145,115 146,777
%การถือ 1.06% 0.99% 1.04% 0.94% 1.01% 1.24% 1.33% 1.73% 1.75%
มูลค่า (พัน) 396,851 367,748 387,790 350,356 374,874 464,150 494,629 644,312 651,691

TPOLY ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,837 14,699 15,033
%การถือ 2.24% 2.57% 2.62%
มูลค่า (พัน) 28,241 32,339 33,072

TQM ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 29-08-2562 17-03-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,347 17,080 17,365
%การถือ 2.45% 5.69% 5.79%
มูลค่า (พัน) 918,350 2,135,037 2,170,687

TR ราคาล่าสุด 125.00

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,023
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 83,900

TRC ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 338,676
%การถือ 3.53%
มูลค่า (พัน) 33,868

TRITN ราคาล่าสุด 0.10

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 198,451
%การถือ 2.06%
มูลค่า (พัน) 71,443

TRT ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,806
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 4,546

TRU ราคาล่าสุด 1.62

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,806
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 17,688

TRUBB ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 26-03-2563 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,916 12,388
%การถือ 2.04% 1.82%
มูลค่า (พัน) 25,466 22,670

TRUE ราคาล่าสุด 1.83

วันที่ 21-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,030,519
%การถือ 6.09%
มูลค่า (พัน) 6,619,492

TSC ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 29-01-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,520
%การถือ 4.82%
มูลค่า (พัน) 131,463

TSE ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,248 21,753
%การถือ 1.15% 1.03%
มูลค่า (พัน) 63,529 56,993

TSF ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 14-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,720
%การถือ 2.67%
มูลค่า (พัน) 0

TSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 69,356 69,882
%การถือ 3.64% 3.67%
มูลค่า (พัน) 20,113 20,266

TSR ราคาล่าสุด 0.29

วันที่ 29-08-2557 17-03-2560 07-05-2561 29-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 05-05-2563 27-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 7,559 14,978 3,386 3,633 3,667 4,487 4,487 5,140
%การถือ 0.65% 1.62% 2.90% 0.65% 0.66% 0.67% 0.82% 0.82% 0.94%
มูลค่า (พัน) 8,148 27,364 54,219 12,258 13,150 13,273 16,241 16,242 18,606

TSTH ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 18-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,062
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 29,225

TTA ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 26-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,069 40,421
%การถือ 3.41% 2.22%
มูลค่า (พัน) 266,898 173,809

TTCL ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 25-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,097 27,363
%การถือ 4.24% 4.44%
มูลค่า (พัน) 117,434 123,135

TTW ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 10-03-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 270,387 255,489
%การถือ 6.78% 6.40%
มูลค่า (พัน) 3,433,914 3,244,705

TU ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 03-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 555,201 618,690
%การถือ 11.64% 12.97%
มูลค่า (พัน) 8,383,539 9,342,222

TVD ราคาล่าสุด 15.10

วันที่ 12-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,469 16,233
%การถือ 2.22% 2.50%
มูลค่า (พัน) 14,325 16,070

TVI ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,870
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 6,992

TVO ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,943 47,497 46,642
%การถือ 6.67% 5.87% 5.77%
มูลค่า (พัน) 1,753,142 1,543,642 1,515,851

TVT ราคาล่าสุด 32.50

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,529 11,524
%การถือ 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 6,917 6,914

TWP ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,154
%การถือ 2.65%
มูลค่า (พัน) 12,949

TWPC ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 13-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 35,375 38,562
%การถือ 4.02% 4.38%
มูลค่า (พัน) 131,595 143,451

TWZ ราคาล่าสุด 3.72

วันที่ 16-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 84,613 97,866
%การถือ 0.85% 0.99%
มูลค่า (พัน) 7,615 8,808

TYCN ราคาล่าสุด 0.09

วันที่ 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,168 35,565
%การถือ 5.22% 5.96%
มูลค่า (พัน) 0 0

U ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 20-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 119,289 102,186
%การถือ 2.12% 1.82%
มูลค่า (พัน) 152,690 130,798

UAC ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,820
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 26,327

UBIS ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 20-04-2563 28-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,133 3,782 3,825
%การถือ 1.81% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

UEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,968 17,918
%การถือ 3.68% 3.14%
มูลค่า (พัน) 21,597 18,455

UKEM ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 17-03-2563 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,380 23,927
%การถือ 1.57% 1.94%
มูลค่า (พัน) 11,240 13,878

UNIQ ราคาล่าสุด 0.58

วันที่ 01-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,619 20,985
%การถือ 3.11% 1.94%
มูลค่า (พัน) 168,096 104,923

UP ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,877

UPA ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 20-03-2563 29-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,905 50,809 38,958
%การถือ 0.78% 0.76% 0.58%
มูลค่า (พัน) 13,495 13,210 10,129

UREKA ราคาล่าสุด 0.26

วันที่ 12-05-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,340 33,881
%การถือ 3.67% 3.81%
มูลค่า (พัน) 19,606 28,460

UTP ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,252 8,902
%การถือ 1.12% 1.37%
มูลค่า (พัน) 95,730 117,504

UV ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 31-01-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,760
%การถือ 1.45%
มูลค่า (พัน) 84,390

UVAN ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,089 14,169
%การถือ 1.50% 1.51%
มูลค่า (พัน) 71,854 72,264

UWC ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 02-04-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,382 91,567
%การถือ 0.78% 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,119 4,578

VCOM ราคาล่าสุด 0.05

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,118 17,025 13,813
%การถือ 1.71% 5.67% 4.60%
มูลค่า (พัน) 25,383 84,443 68,512

VGI ราคาล่าสุด 4.96

วันที่ 26-02-2563 15-06-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 174,052 123,984 103,749
%การถือ 2.02% 1.44% 1.20%
มูลค่า (พัน) 1,340,200 954,679 798,864

VL ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 06-03-2563 15-04-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,467 24,957 27,534
%การถือ 4.68% 3.12% 3.44%
มูลค่า (พัน) 43,836 29,199 32,215

VNT ราคาล่าสุด 1.17

วันที่ 07-05-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,671 24,235
%การถือ 1.91% 2.04%
มูลค่า (พัน) 535,042 571,957

WHA ราคาล่าสุด 23.60

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 14,365 293,473 388,721 726,553 696,217 949,790 525,917 513,371
%การถือ 1.05% 1.09% 2.05% 2.71% 5.07% 4.84% 6.46% 3.52% 3.43%
มูลค่า (พัน) 30,224 45,107 921,505 1,220,583 2,281,376 2,186,121 2,982,340 1,651,379 1,611,984

WHAUP ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562 22-11-2562 18-03-2563 05-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,386 65,483 59,867 27,420 41,705 52,719
%การถือ 0.79% 1.71% 1.57% 0.72% 1.09% 1.38%
มูลค่า (พัน) 126,407 272,408 249,047 114,068 173,494 219,311

WICE ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,624
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 60,847

WIIK ราคาล่าสุด 4.82

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,701 22,691
%การถือ 5.19% 5.19%
มูลค่า (พัน) 52,211 52,189

WIN ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,502
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,761

WINNER ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 27-08-2562 11-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,701 6,080 7,061 7,195 2,519 2,270
%การถือ 1.43% 1.52% 1.77% 1.80% 0.63% 0.57%
มูลค่า (พัน) 14,821 15,808 18,357 18,706 6,549 5,903

WORK ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,569 8,926
%การถือ 3.98% 2.02%
มูลค่า (พัน) 230,159 116,934

XO ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 04-05-2560 24-08-2561 28-08-2562 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,443 2,215 3,445 2,923
%การถือ 0.70% 0.63% 0.81% 0.69%
มูลค่า (พัน) 23,692 21,489 33,421 28,354

YUASA ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 603
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 9,104

ZMICO ราคาล่าสุด 15.10

วันที่ 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,973 108,201
%การถือ 6.53% 6.54%
มูลค่า (พัน) 75,581 75,741
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3