“ บริษัท Hitachi Chemical จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2561 16-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,170 7,170
%การถือ 35.85% 35.85%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3