“ ประทิน พูลวรลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MJD ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 02-04-2557 18-03-2558 16-03-2559 16-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 174,000 174,000 125,000 125,000 125,000 125,000
%การถือ 20.22% 20.22% 14.53% 14.53% 14.53% 14.53%
มูลค่า (พัน) 490,680 490,680 352,500 352,500 352,500 352,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3