“ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASN ราคาล่าสุด 7.30

วันที่ 09-03-2560 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 655 780
%การถือ 0.50% 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,253 2,684

J ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 20-04-2559 27-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,950 2,100
%การถือ 0.53% 0.57%
มูลค่า (พัน) 9,088 9,786

NVD ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 690
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,835

PHOL ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,523
%การถือ 0.94%
มูลค่า (พัน) 6,395

PPS ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 04-05-2559 03-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,100 2,520
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,890 2,268

SCM ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 09-01-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,250
%การถือ 1.88%
มูลค่า (พัน) 82,125

TAKUNI ราคาล่าสุด 7.30

วันที่ 15-12-2558 17-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,865 4,177
%การถือ 0.97% 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,798 6,266

TVT ราคาล่าสุด 1.50

วันที่ 11-05-2559 04-05-2560 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,100 4,350 4,350
%การถือ 0.51% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 5,207 5,525 5,525
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3