“ ประวิทย์ วรประทีป ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TRUBB ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 11-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 27-03-2561 26-03-2562 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563 31-03-2564 09-07-2564 09-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 37,485 37,485 34,016 34,050 34,050 34,050 34,050 34,050 34,050 34,050 34,050 34,050
%การถือ 5.50% 5.50% 4.99% 5.00% 2.02% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
มูลค่า (พัน) 98,212 98,212 89,123 89,211 89,211 89,211 89,211 89,211 89,211 89,211 89,211 89,211
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3