“ ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MSC ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,906 2,906 2,906
%การถือ 0.81% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 14,967 14,967 14,967
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3