“ ปังศรีนนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SIS ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 30-04-2561 07-05-2562 09-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,228 6,228 6,228 4,000 6,500 3,000 3,000 2,801 2,297
%การถือ 1.78% 1.78% 1.78% 1.14% 1.86% 0.86% 0.86% 0.80% 0.66%
มูลค่า (พัน) 157,261 157,261 157,261 101,000 164,125 75,750 75,750 70,733 57,994
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3