“ ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMC ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 12-05-2557 10-04-2558 16-03-2559 11-05-2560 07-05-2561 14-03-2562 19-03-2563 18-06-2563 11-03-2564 12-05-2564 31-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 71,435 71,435 71,435 71,435 71,435 71,435
%การถือ 14.37% 14.37% 14.37% 14.37% 14.37% 14.88% 14.88% 14.88% 14.88% 14.88% 14.88%
มูลค่า (พัน) 348,450 348,450 348,450 348,450 348,450 360,746 360,746 360,746 360,746 360,746 360,746

CHG ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563 26-06-2563 27-08-2563 15-03-2564 07-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,966 39,966 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655
%การถือ 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63%
มูลค่า (พัน) 133,485 133,485 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849

GSTEL ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 20-03-2557 21-10-2557 07-04-2558 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,520,231 1,854,778 1,854,778 395,895 395,895 395,895 273,095
%การถือ 4.44% 5.42% 5.42% 5.78% 5.78% 5.78% 3.99%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

LEO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2564 11-05-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,340 19,340 19,340
%การถือ 6.04% 6.04% 6.04%
มูลค่า (พัน) 288,166 288,166 288,166

MILL ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 12-05-2557 26-11-2557 17-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 16,996 17,676 17,676
%การถือ 1.01% 0.95% 0.57%
มูลค่า (พัน) 20,396 21,211 21,211
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3