“ ปิยะ เตชากูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 20-04-2559 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,500 50,625 54,625 55,000
%การถือ 11.25% 10.23% 10.48% 10.03%
มูลค่า (พัน) 70,785 72,394 78,114 78,650
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3