“ ปิยะ เตชากูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 20-04-2559 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562 11-03-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 49,500 50,625 54,625 55,000 55,000 55,000 55,050
%การถือ 11.25% 10.23% 10.48% 10.03% 8.91% 8.91% 8.92%
มูลค่า (พัน) 39,600 40,500 43,700 44,000 44,000 44,000 44,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3