“ พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

UEC ราคาล่าสุด 1.37

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 15-03-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,135 10,135 10,135 6,560 4,900
%การถือ 1.77% 1.77% 1.78% 1.15% 0.86%
มูลค่า (พัน) 13,885 13,885 13,885 8,988 6,713
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3