“ พจนาลัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 14-03-2560 28-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 52,000 52,000
%การถือ 1.07% 1.07%
มูลค่า (พัน) 98,280 98,280

PATO ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 20-03-2557 19-03-2558 18-03-2559 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,090 2,090 2,050 2,020 2,000 2,000
%การถือ 1.49% 1.49% 1.44% 1.42% 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 23,408 23,408 22,960 22,624 22,400 22,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3