“ พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IRC ราคาล่าสุด 178.00

วันที่ 12-12-2556 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,023 4,073 4,073 4,147 4,197 4,197
%การถือ 2.01% 2.04% 2.04% 2.07% 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 59,936 60,681 60,681 61,796 62,541 62,541

STANLY ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,831 2,831
%การถือ 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 3.69% 3.69%
มูลค่า (พัน) 384,955 384,955 384,955 384,955 384,955 384,955 503,953 503,953
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3