“ พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IRC ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 12-12-2556 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562 12-12-2562 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,023 4,073 4,073 4,147 4,197 4,197 4,885 4,885
%การถือ 2.01% 2.04% 2.04% 2.07% 2.10% 2.10% 2.44% 2.44%
มูลค่า (พัน) 39,823 40,318 40,318 41,059 41,554 41,554 48,360 48,360

STANLY ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,831 2,831
%การถือ 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 3.69% 3.69%
มูลค่า (พัน) 262,764 262,764 262,764 262,764 262,764 262,764 343,990 343,990
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3