“ พร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NTV ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 28-03-2557 24-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,390 3,390
%การถือ 2.12% 2.12%
มูลค่า (พัน) 133,905 133,905
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3