“ พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,105 3,656 3,656 3,656
%การถือ 0.66% 0.66% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 6,955 8,189 8,189 8,189

QTC ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 05-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,531
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,319
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3