“ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,656 3,656
%การถือ 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 8,189 8,189

PPM ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 5,580 5,580

QTC ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,074
%การถือ 1.78%
มูลค่า (พัน) 29,033
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3