“ พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,656
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 8,189

PPM ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 29-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000 6,000
%การถือ 1.42% 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 5,580 5,580 5,580
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3