“ พัฒนา สุคนธรักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RPC ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 04-03-2563 29-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,600 42,087 43,787
%การถือ 1.96% 3.23% 3.36%
มูลค่า (พัน) 35,328 58,080 60,426

SWC ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 13-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,154 1,154 820 820
%การถือ 0.77% 0.77% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 10,443 10,443 7,421 7,421
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3