“ พานิชชีวะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 15.80

วันที่ 29-05-2557 31-03-2558 29-05-2558 17-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
%การถือ 1.19% 1.08% 1.08% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

ATP30 ราคาล่าสุด 0.29

วันที่ 24-08-2558 20-04-2559 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,720 6,720 7,560 7,560 7,560
%การถือ 1.53% 1.53% 1.53% 1.45% 1.38%
มูลค่า (พัน) 9,610 9,610 10,811 10,811 10,811

CHEWA ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 12-05-2560 18-04-2561 24-08-2561 11-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 34,210 34,210 71,052 71,052
%การถือ 4.56% 4.56% 5.57% 5.57%
มูลค่า (พัน) 24,631 24,631 51,157 51,157

CK ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,250 10,049 10,049 8,915
%การถือ 0.61% 0.59% 0.59% 0.53%
มูลค่า (พัน) 238,823 234,153 234,153 207,724

CKP ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 16-09-2557 16-03-2558 28-04-2558 23-03-2559 23-03-2560 20-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,300 6,300 31,500 52,000 52,000 52,000 52,000
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 39,060 39,060 195,300 322,400 322,400 322,400 322,400

GREEN ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 13-03-2560 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,666 6,913 6,913
%การถือ 2.05% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 12,466 5,876 5,876

MPG ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 25-03-2559 21-03-2560 16-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 50,000 13,000 13,000
%การถือ 5.11% 5.11% 1.33% 1.33%
มูลค่า (พัน) 17,000 17,000 4,420 4,420

NBC ราคาล่าสุด 0.34

วันที่ 04-04-2560 23-03-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,524 16,096 16,096
%การถือ 1.41% 3.01% 3.01%
มูลค่า (พัน) 5,793 12,394 12,394

NEWS ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 267,193 2,012,043 402,409 1,412,043 1,412,043 1,412,043
%การถือ 5.24% 6.40% 6.40% 2.08% 2.08% 2.08%
มูลค่า (พัน) 2,672 20,120 4,024 14,120 14,120 14,120

NINE ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 30-03-2561 31-08-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000 6,000
%การถือ 3.53% 3.53% 1.64%
มูลค่า (พัน) 14,520 14,520 14,520

NMG ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 13-05-2558 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 180,000 230,000 270,000 270,000 270,000 270,000
%การถือ 3.02% 4.43% 5.65% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

POMPUI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-04-2557 23-06-2558 11-04-2559 31-03-2560 10-04-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 973 973 973 973 9,730 9,730
%การถือ 2.59% 2.59% 2.59% 1.94% 1.94% 1.94%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

RPC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 62,645
%การถือ 4.80%
มูลค่า (พัน) 38,213

SAMCO ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 18-04-2557 27-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,173 3,454
%การถือ 0.54% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,235 5,699

THREL ราคาล่าสุด 1.65

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,180
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 20,200

TIP ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 17-09-2558 14-03-2559 16-09-2559 14-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 7,000 7,000
%การถือ 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 88,375 88,375 88,375 88,375 88,375 88,375 88,375 176,750 176,750

TNITY ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 26-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 884
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 3,730

TPRIME ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 20-06-2561 24-08-2561 24-05-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000 4,000 3,000
%การถือ 0.73% 0.73% 0.73% 0.55%
มูลค่า (พัน) 63,200 63,200 63,200 47,400

TTL ราคาล่าสุด 15.80

วันที่ 10-02-2557 09-01-2558 08-01-2559 11-01-2560 05-01-2561 25-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 392 392 519 89 89 89
%การถือ 2.61% 2.61% 3.46% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3