“ พานิชชีวะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 29-05-2557 31-03-2558 29-05-2558 17-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
%การถือ 1.19% 1.08% 1.08% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360

ATP30 ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 24-08-2558 20-04-2559 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,720 6,720 7,560 7,560 7,560 9,450
%การถือ 1.53% 1.53% 1.53% 1.45% 1.38% 1.53%
มูลค่า (พัน) 9,005 9,005 10,130 10,130 10,130 12,663

CHEWA ราคาล่าสุด 1.34

วันที่ 12-05-2560 18-04-2561 24-08-2561 11-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 34,210 34,210 71,052 71,052
%การถือ 4.56% 4.56% 5.57% 5.57%
มูลค่า (พัน) 14,026 14,026 29,131 29,131

CK ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,250 10,049 10,049 8,915
%การถือ 0.61% 0.59% 0.59% 0.53%
มูลค่า (พัน) 210,123 206,015 206,015 182,762

CKP ราคาล่าสุด 20.50

วันที่ 16-09-2557 16-03-2558 28-04-2558 23-03-2559 23-03-2560 20-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,300 6,300 31,500 52,000 52,000 52,000 52,000
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 25,704 25,704 128,520 212,160 212,160 212,160 212,160

GREEN ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 13-03-2560 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,666 6,913 6,913
%การถือ 2.05% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 11,146 5,254 5,254

MPG ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 25-03-2559 21-03-2560 16-03-2561 08-03-2562 24-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 50,000 13,000 13,000 13,000
%การถือ 5.11% 5.11% 1.33% 1.33% 1.33%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

NBC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-04-2560 23-03-2561 31-05-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,524 16,096 16,096 16,223
%การถือ 1.41% 3.01% 3.01% 3.03%
มูลค่า (พัน) 3,611 7,726 7,726 7,787

NEWS ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 267,193 2,012,043 402,409 1,412,043 1,412,043 1,412,043
%การถือ 5.24% 6.40% 6.40% 2.08% 2.08% 2.08%
มูลค่า (พัน) 2,672 20,120 4,024 14,120 14,120 14,120

NINE ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 30-03-2561 31-08-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000 6,000
%การถือ 3.53% 3.53% 1.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

NMG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-05-2558 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562 02-09-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 180,000 230,000 270,000 270,000 270,000 270,000 290,000 290,000
%การถือ 3.02% 4.43% 5.65% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 7.13% 7.13%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POMPUI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-04-2557 23-06-2558 11-04-2559 31-03-2560 10-04-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 973 973 973 973 9,730 9,730
%การถือ 2.59% 2.59% 2.59% 1.94% 1.94% 1.94%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

RPC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 62,645
%การถือ 4.80%
มูลค่า (พัน) 35,707

SAMCO ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 18-04-2557 27-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,173 3,454
%การถือ 0.54% 0.59%
มูลค่า (พัน) 4,981 5,422

THREL ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 30-04-2562 03-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,180 5,180
%การถือ 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 17,507 17,507

TIP ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 17-09-2558 14-03-2559 16-09-2559 14-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562 12-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 7,000 7,000 7,000
%การถือ 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 170,800 170,800 170,800

TNITY ราคาล่าสุด 24.40

วันที่ 26-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 884
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 3,412

TPRIME ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 20-06-2561 24-08-2561 24-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 21-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000
%การถือ 0.73% 0.73% 0.73% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 66,000 66,000 66,000 49,500 49,500 49,500

TTL ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 10-02-2557 09-01-2558 08-01-2559 11-01-2560 05-01-2561 25-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 392 392 519 89 89 89
%การถือ 2.61% 2.61% 3.46% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3