“ พิชิต นิ่มกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSMART ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 25-08-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,090 4,560 4,560 4,560 4,460 4,460 4,460 4,460
%การถือ 2.51% 0.57% 0.57% 0.57% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 132,593 30,096 30,096 30,096 29,436 29,436 29,436 29,436
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3