“ พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CPR ราคาล่าสุด 173.50

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 3,160

IRC ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,028 4,881 4,881 4,881 4,881
%การถือ 0.51% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44%
มูลค่า (พัน) 15,109 71,752 71,752 71,752 71,752

STANLY ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,163 2,171 2,168 2,170 2,170 2,839 2,839
%การถือ 2.82% 2.83% 2.83% 2.83% 2.83% 3.70% 3.70%
มูลค่า (พัน) 375,223 376,611 376,212 376,559 376,559 492,548 492,548
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3