“ พ.ญ.เกษนภา เตกาญจนวนิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,657 3,800 3,450 3,450 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050
%การถือ 1.19% 0.80% 0.73% 0.73% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 25,003 16,796 15,249 15,249 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3