“ ภัทรพล วงศาสุทธิกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TRUBB ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 26-03-2562 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,212 4,212
%การถือ 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 11,036 11,036
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3