“ มาลัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FC ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 10-06-2557 07-04-2559 17-03-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,626 20,138 17,178 12,528 11,628
%การถือ 0.59% 1.03% 0.88% 0.59% 0.54%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

JTS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-02-2557 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,165 5,165
%การถือ 0.59% 0.73%
มูลค่า (พัน) 8,747 10,847

PSTC ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 199,881
%การถือ 1.69%
มูลค่า (พัน) 365,783

RBF ราคาล่าสุด 1.83

วันที่ 24-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,343
%การถือ 0.31%
มูลค่า (พัน) 18,040

SEG ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 24-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,343
%การถือ 0.31%
มูลค่า (พัน) 59,741

SKN ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 13-03-2561 14-03-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,240 15,440 15,540
%การถือ 1.91% 1.93% 1.94%
มูลค่า (พัน) 30,785 31,189 31,391
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3