“ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,493 4,792 4,792 4,792 4,792 4,792
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 38,189 40,735 40,735 40,735 40,735 40,735
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3