“ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,792
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 40,735
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3