“ รัตนสุวรรณชาติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BKD ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 20-08-2557 09-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560 13-03-2561 02-08-2561 19-04-2562 13-04-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 30,000 36,000 36,000 36,000 36,500 36,500 36,500 10,000 79,229
%การถือ 4.29% 4.29% 3.65% 3.65% 3.65% 3.70% 3.39% 3.39% 0.93% 7.36%
มูลค่า (พัน) 68,400 68,400 82,080 82,080 82,080 83,220 83,220 83,220 22,800 180,642

EVER ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 42,190
%การถือ 1.95%
มูลค่า (พัน) 15,610

GCAP ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,470
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 4,115

HYDRO ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 24-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 984
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 246

NDR ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 13-10-2559 12-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,116 1,186
%การถือ 0.52% 0.55%
มูลค่า (พัน) 2,210 2,348

NUSA ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 05-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 35,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 16,800

SGF ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 04-04-2559 10-06-2559 04-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 400,000 400,000 80,000
%การถือ 1.53% 1.53% 0.61%
มูลค่า (พัน) 404,000 404,000 80,800
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3