“ รัตนาสุวรรณชาติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BKD ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 20-08-2557 09-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560 13-03-2561 02-08-2561 19-04-2562 13-04-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,809 20,000 27,005 27,005 27,005 27,005 27,005 27,005 17,005 17,005
%การถือ 1.83% 2.86% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.51% 2.51% 1.58% 1.58%
มูลค่า (พัน) 29,204 45,600 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 38,772 38,772
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3