“ รุจิเกียรติกำจร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 18-03-2562 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 15,000 15,000
%การถือ 5.00% 5.00% 5.00%
มูลค่า (พัน) 14,700 14,700 14,700

AGE ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 12-05-2557 18-03-2558 11-05-2558 14-03-2559 27-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 11,000 11,025 12,000 12,000 12,000 13,200 14,080
%การถือ 0.72% 0.72% 0.71% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 20,200 22,220 22,271 24,240 24,240 24,240 26,664 28,442

CEN ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046
%การถือ 0.64% 0.64% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237

SEAOIL ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 06-03-2557 13-03-2558 30-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 12-03-2561 13-03-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,010 8,768 8,768 10,020 14,964 15,427 16,305 17,200
%การถือ 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.70% 2.79% 2.95% 3.11%
มูลค่า (พัน) 15,331 26,829 26,829 30,661 45,791 47,206 49,893 52,632
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3