“ ลิ้นปราชญา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NETBAY ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 14-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 240
%การถือ 0.12%
มูลค่า (พัน) 8,100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3