“ ลีนุตพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PRG ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 500
%การถือ 0.08%
มูลค่า (พัน) 5,650
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3