“ ลูซินดา เฉิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000
%การถือ 15.00%
มูลค่า (พัน) 110,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3