“ วรเจตน์ อินทามระ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BFIT ราคาล่าสุด 1.61

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,920 9,920 9,920 1,371
%การถือ 4.96% 4.96% 4.96% 0.69%
มูลค่า (พัน) 292,640 292,640 292,640 40,456

EE ราคาล่าสุด 29.50

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 611,220 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
%การถือ 21.99% 21.58% 21.58% 21.58% 21.58% 21.58%
มูลค่า (พัน) 984,064 966,000 966,000 966,000 966,000 966,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3