“ วรเทพ วงศาสุทธิกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TRUBB ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 11-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 27-03-2561 26-03-2562 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563 31-03-2564 09-07-2564 09-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32,266 34,971 38,546 38,546 42,168 43,047 46,412 46,412 47,002 47,002 47,002 47,002
%การถือ 4.73% 5.13% 5.66% 5.66% 2.50% 6.32% 6.81% 6.81% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90%
มูลค่า (พัน) 84,538 91,623 100,990 100,990 110,480 112,783 121,600 121,600 123,146 123,146 123,146 123,146
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3