“ วัฒนศัพท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SLM ราคาล่าสุด 4.56

วันที่ 08-02-2559 12-04-2559 19-08-2559 28-03-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 633 433 383 383 383
%การถือ 1.41% 0.91% 0.80% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

UNIQ ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2557 17-03-2558 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,232 6,878 9,452 12,391
%การถือ 0.93% 0.64% 0.87% 1.15%
มูลค่า (พัน) 32,979 31,365 43,103 56,501
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3