“ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RPH ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 09-05-2560 09-05-2561 20-08-2561 08-05-2562 20-08-2562 13-03-2563 07-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,314 25,478 24,498 24,545 24,555 24,562 24,568 24,577
%การถือ 4.82% 4.67% 4.49% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
มูลค่า (พัน) 142,093 137,579 132,287 132,545 132,598 132,635 132,668 132,718
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3