“ วิกรม กรมดิษฐ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 215,710 215,710 191,346 191,346 191,346 191,346 191,346 191,346 191,346 191,346 191,346 260,346 260,346 260,346 291,952
%การถือ 20.22% 20.22% 17.93% 17.93% 17.93% 17.93% 17.93% 17.93% 17.93% 17.93% 17.93% 24.40% 24.40% 24.40% 25.39%
มูลค่า (พัน) 3,818,067 3,818,067 3,386,822 3,386,822 3,386,822 3,386,822 3,386,822 3,386,822 3,386,822 3,386,822 3,386,822 4,608,122 4,608,122 4,608,122 5,167,557

AMATAV ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 03-03-2559 27-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,652 6,356
%การถือ 0.82% 0.68%
มูลค่า (พัน) 49,358 40,995
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3