“ วิสิฐ ตันติสุนทร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LANNA ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 03-11-2558 16-03-2559 01-11-2559 22-03-2560 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431
%การถือ 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22%
มูลค่า (พัน) 47,907 47,907 47,907 47,907 47,907 47,907 47,907 47,907 47,907 47,907

MPG ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 21-08-2558 25-03-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,582 20,802 16,566
%การถือ 2.46% 2.13% 1.69%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

TAE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-06-2557 11-03-2558 04-03-2559 02-09-2559 14-03-2560 02-03-2561 30-08-2561 07-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,636 17,373 17,373 17,373 17,373 16,346 16,346 16,346 16,396
%การถือ 1.96% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.63% 1.63% 1.63% 1.64%
มูลค่า (พัน) 68,334 60,458 60,458 60,458 60,458 56,885 56,885 56,885 57,059
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3