“ วีระมาน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KOOL ราคาล่าสุด 0.91

วันที่ 10-05-2559 25-08-2559 03-05-2560 20-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 126,932 122,932 122,932 122,970 123,065
%การถือ 26.44% 25.61% 25.61% 25.62% 25.64%
มูลค่า (พัน) 115,508 111,868 111,868 111,902 111,989
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3