“ ศรีชัย ครุสันธิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RPH ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 09-05-2560 09-05-2561 20-08-2561 08-05-2562 20-08-2562 13-03-2563 07-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,190 5,190 5,290 5,461 5,461 5,461 5,461 5,461
%การถือ 0.95% 0.95% 0.97% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 28,024 28,024 28,564 29,490 29,490 29,490 29,490 29,490
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3