“ สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 08-03-2559 26-08-2559 09-03-2560 11-05-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,692 86,768 86,768 86,768 86,768 86,768 95,460 95,460 95,460 95,460 95,460
%การถือ 7.22% 7.22% 7.16% 7.12% 7.11% 6.39% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3