“ สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SIS ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,458 9,458 9,458 9,458 9,458
%การถือ 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70%
มูลค่า (พัน) 238,814 238,814 238,814 238,814 238,814
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3