“ สมบัติ ปังศรีนนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SIS ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,080 21,080 21,080 13,080 10,580
%การถือ 6.02% 6.02% 6.02% 3.74% 3.02%
มูลค่า (พัน) 532,270 532,270 532,270 330,270 267,145
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3