“ สมะลาภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,370 34,000 340,000 340,000 340,000 28,000 21,000
%การถือ 0.50% 12.50% 12.38% 12.38% 12.31% 0.93% 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,562 138,040 1,380,400 1,380,400 1,380,400 113,680 85,260

NMG ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 05-03-2557 13-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000
%การถือ 0.61% 0.60%
มูลค่า (พัน) 3,600 3,600

NOBLE ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 11-05-2558 01-04-2559 15-03-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,299 30,299 30,299 30,299
%การถือ 6.64% 6.64% 6.64% 6.64%
มูลค่า (พัน) 256,026 256,026 256,026 256,026
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3