“ สิหนาทกถากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 1.17

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,034 8,034 6,000 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 6,986 11,180
%การถือ 0.75% 0.75% 0.56% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.97%
มูลค่า (พัน) 142,202 142,202 106,200 123,652 123,652 123,652 123,652 123,652 123,652 123,652 123,652 123,652 123,652 123,652 197,890

FSS ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,620 3,085 15,419 15,419 15,419 15,419 15,419
%การถือ 0.56% 0.56% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%
มูลค่า (พัน) 7,389 8,699 43,480 43,480 43,480 43,480 43,480

PROUD ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 08-04-2557 17-03-2558 15-03-2559 12-05-2560 14-03-2561 13-07-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,386 43,386 43,386 43,386 66,386 4,526 4,526
%การถือ 34.24% 34.24% 34.24% 34.24% 34.93% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 50,761 50,761 50,761 50,761 77,671 5,295 5,295

TNH ราคาล่าสุด 1.17

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 30,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3