“ สุธิดา มงคลสุธี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SYNEX ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 31-03-2559 26-08-2559 21-03-2560 12-03-2561 24-08-2561 11-03-2562 21-08-2562 09-03-2563 08-05-2563 26-08-2563 09-03-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,497 4,517 4,617 4,703 4,737 4,777 5,268 5,764 5,774 5,787 5,800 5,805
%การถือ 0.58% 0.59% 0.60% 0.61% 0.61% 0.62% 0.62% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.69%
มูลค่า (พัน) 134,913 135,496 138,495 141,088 142,118 143,317 158,043 172,932 173,222 173,606 174,000 174,164

TBSP ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 17-02-2559 04-04-2559 18-08-2559 21-08-2560 28-03-2562 20-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,534 3,534 3,534 35,336 17,451 17,451
%การถือ 32.12% 32.12% 32.12% 32.12% 15.86% 15.86%
มูลค่า (พัน) 125,443 125,443 125,443 1,254,428 619,508 619,508

TKS ราคาล่าสุด 35.50

วันที่ 29-08-2557 01-09-2558 31-03-2559 02-09-2559 21-03-2560 26-03-2561 31-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 20-03-2563 08-05-2563 28-08-2563 16-03-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,026 4,429 4,429 4,429 4,429 5,279 18,756 18,756 20,632 20,632 20,632 20,632 20,632 20,632
%การถือ 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.47% 4.46% 4.46% 4.46% 4.46% 4.46% 4.46% 4.46% 4.46%
มูลค่า (พัน) 61,195 67,315 67,315 67,315 67,315 80,235 285,097 285,097 313,607 313,607 313,607 313,607 313,607 313,607
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3