“ สุรชัย สุขศรีวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EE ราคาล่าสุด 1.61

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562 12-03-2563 23-06-2563 12-03-2564 15-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,501 31,501 31,501 31,501 24,000 30,856 30,856 30,856 30,856 30,856
%การถือ 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 0.86% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11%
มูลค่า (พัน) 50,717 50,717 50,717 50,717 38,640 49,678 49,678 49,678 49,678 49,678
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3