“ สุริยน พูลวรลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MJD ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 02-04-2557 18-03-2558 16-03-2559 16-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,750 37,750 90,375 90,375 90,375 90,375
%การถือ 4.39% 4.39% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%
มูลค่า (พัน) 106,455 106,455 254,858 254,858 254,858 254,858
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3